Specifičnosti u master programu Psihologija (120 ECTS)

NAJČEŠĆA PITANJA

Specifičnosti u master programu Psihologija (120 ECTS)

Je li program javno važeć i akreditiran?
Master (diplomski) studijski program Psihologija DOBA Fakulteta (120 ECTS) na DOBA Fakultetu akreditirala je agencija NAKVIS, dana 19. 11. 2020., broj odluke 6033-65/2020/9. 

Koji je stručni naziv?
Nakon završetka studija stječete stručni naziv magistar/magistrica psihologije. 


Mogućnosti zaposlenja?
Master program studente osposobljava za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti u različitim područjima psihologije. 

U Republici Hrvatskoj zanimanje psihologa nakon završetka master programa regulirana je profesija. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije - psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora. 

Uvjereni smo da će postupci priznavanja u Hrvatskoj biti uspješno sprovedeni, naime bachelor program Primijenjena psihologija i master program Psihologija DOBA Fakulteta temelje se na zajedničkim kompetencijskim standardima u Europi te osiguravaju stručne kvalifikacije diplomanta za obavljanje regulirane profesije - psihologa u Republici Hrvatskoj. 

Navedeno se odnosi na studente koji se žele baviti profesijom psihologa u Hrvatskoj, a ukoliko bi profesiju psihologa željeli obavljati u nekoj drugoj zemlji, potrebno je provjeriti je li u toj zemlji profesija psihologa regulirana te koji su uvjeti za priznavanje master diplome. Prema našim informacijama, u Europi za priznavanje ne postoje nikakva ograničenja. 
 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac