Specifičnosti u master programu Psihologija (120 ECTS)

NAJČEŠĆA PITANJA

Specifičnosti u master programu Psihologija (120 ECTS)

Dali se program izvodi na hrvatskom jeziku

Ne, program se za sada izvodi samo na slovenskom jeziku. 

Koji su uvjeti za upis?

U master studijski program Psihologija može se upisati:

  1. onaj tko je završio studijski program prvog stupnja u obimu od najmanje 180 ECTS iz područja psihologije
  2. onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugog srodnog stručnog područja, ako je prije upisa izvršio studijske obveze do najmanje 50 ECTS, koje su značajne za nastavak studija. Srodna stručna područja su: socijalni radpedagogija i andragogijasocijalna pedagogijaspecijalna i rehabilitacijska pedagogija, psihosocijalna pomoć, biopsihologija. Studijske obveze za pojedinog kandidata određuje Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta individualno, na temelju proučavanja studijskog programa završenog prethodnog studija. Kandidat dodatne studijske obveze može izvršiti nakon upisa u program.
  3. onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugih stručnih područja, ako je njegov program pokrivao barem 30 ECTS sadržaja usporedivih sa sadržajima visokoškolskog programa Primijenjena psihologija, te je prije upisa u cijelosti izvršio sljedeće obveze visokoškolskog stručnog programa Primijenjena psihologija: Uvod u psihologiju (9 ECTS), Statistika za psihologe (9 ECTS), Psihologija ličnosti, motivacija i emocije (9 ECTS), Kognitivna psihologija i osnove neuroznanosti (9 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (6 ECTS), Uvod u pedagošku psihologiju (6 ECTS), Uvod u kliničku psihologiju (6 ECTS) i Praktično obrazovanje. Kandidat dodatne studijske obveze izvršava prije upisa.

Provjera uvjeta za upis (br. 2 in 3)

Postupak provjere uvjeta za upis u master pogram Psihologije se naplaćuje. Trošak iznosi 60,00 EUR i plati se prije predaje zahtjeva (morate priložiti potvrdu o plaćanju).

  • ispunite obrazac 
  • priložite dokaze koji su navedeni u obrascu 
  • platite trošak u iznosu od 60,00 EUR na: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija, IBAN SI56 0400 1004 9537 889, SWIFT KBMASI2X, svrha: Komisija za studentske poslove
  • sve skupa skenirajte u jedan dokument te ga pošaljete na upis@doba.si, ili poštom, na adresu fakulteta: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, SI-2000 Maribor. 

Je li program javno važeć i akreditiran?
Master (diplomski) studijski program Psihologija DOBA Fakulteta (120 ECTS) na DOBA Fakultetu akreditirala je agencija NAKVIS, dana 19. 11. 2020., broj odluke 6033-65/2020/9. 

Koji je stručni naziv?
Nakon završetka studija stječete stručni naziv magistar/magistrica psihologije. 

Priznavanje stručne kvalifikacije
Svi studijski programi koje provodimo na DOBA Fakultetu Maribor akreditirani su od strane NAKVIS-a - Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvalitetu u visokom školstvu, stoga su također akreditirani i bachelor studijski program Primijenjena psihologija te master studijski program Psihologija (Akreditacije programa DOBA Fakulteta na Nacionalnoj agenciji za kvalitetu u visokom školstvu). Programi su akreditirani i za online provedbu studija. Akreditiranim online studijem DOBA Fakultet Maribor jamči jednakovrijednost stečenog znanja i kompetencija u svim načinima studija. Za provođenje online studija DOBA Fakultet Maribor jedini u JI Europi ima 2 međunarodne akreditacije.

Kod studijskih programa psihologija/ bachelor i master/ na DOBA Fakultetu Maribor nema sadržajnih razlika u usporedbi sa studijskim programima u Republici Hrvatskoj, odnosno u zemljama članicama EU. U skladu s važećim propisima donesenim u EU: diploma DOBA Fakulteta Maribor je javno važeća; stručni naziv koji student stječe u visokoškolskom obrazovanju /diplomirani psiholog ili magister psihologije/ koristi se u izvornom obliku, u svim zemljama EU, pa i u Hrvatskoj; - diplomant koristi i naziv stupnja obrazovanja i ime obrazovnog programa.

Diplomirani psiholog i magister psihologije DOBA Fakulteta Maribor može u Hrvatskoj upotrebljavati stručni naziv te raditi u privatnom sektoru /organizacije, poduzeća, ustanove, nevladine organizacije … Samostalan posao psihologa obavlja se nakon završetka master programa/ magister psihologije/. Nakon završetka bachelor programa Primijenjena psihologija diplomanti /diplomirani psiholog/ ne mogu samostalno obavljati profesiju psihologa, tako u Sloveniji, kako ni u europskim zemljama i u Hrvatskoj. Ali mogu raditi u različitim područjima.

U Republici Hrvatskoj zanimanje psihologa nakon završetka master programa regulirana je profesija. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska Psihološka komora. U slučaju da Hrvatska Psihološka komora u budućnosti ne prizna inozemnu stručnu kvalifikaciju /magister psihologije/ magistri DOBA Fakulteta Maribor bi se susretali s ograničenjima pri zapošljavanju u državnom sustavu ili kod otvaranja privatne psihološke prakse.

Studenti koji žive i rade u drugim zemljama priznavanje i vrednovanje obrazovanja trebaju provjeriti u zemlji u kojoj isti rade. Postupke priznavanja za nastavak obrazovanja u skladu s propisima provodi visokoškolska ustanova na kojoj osoba želi nastaviti obrazovanje.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli