Međunarodno inovativno poslovanje

Međunarodno inovativno poslovanje

Međunarodno inovativno poslovanje

Master program Međunarodno inovativno poslovanje osposobljava studente za suvremeni rukovodeći kadar budućnosti i to: stručnim znanjima, razvojem i usavršavanjem ključnih menadžerskih kompetencija kao što su kritičko razmišljanje, rješavanje kompleksnih izazova, kreativnost, digitalizacija, timski virtualni rad, inovativnost i još mnogo toga. Pridobivena znanja i vještine omogućavaju učinkovito upravljanje raznovrsnim poslovnim situacijama s naglaskom na rad u međunarodnom okruženju. 

Na studiju predaju renomirani stručnjaci iz različitih oblasti: ekonomije, poslovnih znanosti, inovacija, upravljanja ljudskim resursima, marketinga, komuniciranja s javnošću i drugi, uz koje ćete proširiti horizonte, usavršiti znanja i vještine. 

Studij Međunarodnog poslovanja na Fakultetu DOBA je odličan izbor za sve one koji žele biti suvremeni inovativni rukovoditelji koji se samouvjereno nose s  s konkurentnošću i kompetitivnošću tržišta, imajući u vidu održivi razvoj i dobrobit šire zajednice.

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je svima onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku nositelja predmeta, fakultetskog osoblja te online mentora.


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovlada ćete promjenama te strateško uvoditi inovacije sa kreativnim razmišljanjem.
Globalizacija

Globalizacija

Prepoznati ćete prilike i izazove poslovanje u globalnom prostoru.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Unaprediti ćete svoje tehnike i strategije za komunikaciju, lobiranje i umrežavanje.
Vođenje i osobni razvoj

Vođenje i osobni razvoj

Razviti ćete osobne kompetencije koje su potrebne za uspješno vođenje.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obvezni predmeti
9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok spektar poslovnih djelatnosti, koje se izvode izvan granica matične države. Zbog sve brže globalizacije međunarodno je poslovanje postalo zanimljiva tema, koja je privukla pažnju vodećih radnika, državnih službenika i akademika. Međunarodno poslovanje zahtjeva drugačije vođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svjetskog gospodarstva i razlike među državama za međunarodna poduzeća predstavljaju tako prilike kao i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja uzimati u obzor globalizirano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizirana je oko odgovora što, gdje, zašto te kako je povezano s međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se tijekom trajanja predmeta koristi u različitim studijama primjera.

9
Upravljanje informacijskim tehnologijama u poduzećima

U ovom predmetu studenti imaju mogućnost upoznati se s informacijskim tehnologijama (IT) iz aspekta organizacije. Po pravilu IT znamo koristit u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati sa svim aspektima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT s ciljem uspješnog poslovanja. Kada ovo znanje koriste za rješavanje izazova na radnome mjestu, studenti dobivaju nove konstruktivne zamisli za poboljšanje uporabe IT u svojim organizacijama. Dobiju produbljeno razumijevanje toga kako upravljati informacijskom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do garantiranja sigurnosti IT iz aspekta sistema. Upravo tako nauče i  kako učinkovito koristiti informacijske, komunikacijske i internetske tehnologije za upravljanje poslovnim obavještavanjem i znanjima. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i održivosti IT u organizaciji, gdje mogu odmah koristiti svoje znanje u svojoj svakodnevnoj okolini ili u organizaciji.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za postizanje konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i važan izvor organizacije, ali je upravljanje njima velik izazov, jer naime ne postoji jedinstveni način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mjesto pogledaju s aspekta vođenja i organizacije. Predmet Kreativno upravljanje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa upravljanju ljudskim resursima, od pridobivanja i zapošljavanja, materijalnih naknada, radnih odnosa, upravljanja uspješnosti, učenjem i razvojem, te osiguravanjem kvalitete radnog života. Studenti imaju mogućnost dodatno istražiti planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocjenjivanje radne uspješnosti, važnost upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, problema s diskriminacijom, politike upravljanja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Sa zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rješenja za stvarne izazove upravljanja ljudskim resursima, te vježbaju pripremu i provedbu učinkovite prezentacije.

6
Pozitivna psihologija

U suvremenom poslovanju pozitivna psihologija dobiva sve veću važnost. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirirajuća mlada grana psihologije. Gradi na tome što u pojedincu postoji pozitivno – na njegovim snagama i izvorima. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcioniranje pojedinaca, organizacija i skupnosti, te omogućiti da bi ti uspijevali.

Kroz predmet ćete imati mogućnost upoznati trendove u pozitivnoj psihologiji, upoznati i koristiti brižljivost, aplicirati pozitivnu psihologiju u radnu okolinu, prepoznati svoje karakterne moći, te isprobati naučeno u timskom radu.

9
Metode istraživanja

Ovaj predmet izaziva predrasude o tome kako je istraživanje dosadno i zahtjevno. Otkriva nove aspekte i mogućnosti istraživanja, koji vode ka važnim poslovnim čimbenicima u uspješnom donošenju odluka. Studeni izvještavaju da su zbog ovog predmeta postali samosvjesniji na sastancima ili kod prezentiranja poboljšanja upravi. Predmet o metodama poslovnog istraživanja predstavlja važan dio studijskog programa, naime studentima omogućava cjelovit uvid u istraživanje, te im pomaže razumjeti zahtjeve istraživanja u svrhu studija, te za njihov magistarski rad.

Cilj ovog predmeta je predstaviti glavne filozofije i pristupe ka poslovnom istraživanju, te koristiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode i tehnike, te time postaviti jasne istraživačke pokazatelje i standarde. Studenti imaju priliku pripremiti prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta, te tako naučiti kako pripremiti slične prijedloge istraživanja, vrjednovati istraživačke članke i pretražiti baze podataka u svijetu, kako bi našli odgovarajuće znanstvene i stručne članke, koji su im potrebni za studij. Predmet pomiče granicu horizonta u svijet istraživanja i proučavanja.

9
Ekonomski, okolišni i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Kakvu ulogu imaju pametni gradovi u kontekstu održivog razvoja, kružnog gospodarstva i glokalizacije? Odgovore na to pitanje ćete otkrivati u jednom od temeljnih predmeta prve godine. Utvrdit ćete da pametni gradovi mogu biti sjecište ekonomskog, okolišnog i društvenog održivog razvoja. Kritički ćete razmišljati kako uopće definiramo održivi razvoj te kakvu ulogu u održivom razvoju imaju poduzeća, nevladine organizacije i drugi dionici. Upoznat ćete tehnologije i primjere matematičkih modela koji doprinose uspostavljanju glokalne ravnoteže.

Obvezni predmeti
6
Međunarodni marketing

Globalizacijom i internacionalizacijom poduzeća i marketing je razvio međunarodne aspekte svojeg djelovanja. Zanima li vas kako proučiti različite okoline za ulaz na strano tržište, kako izvesti međunarodno istraživanje tržišta, kako segmentirati, diferencirati, koji su najučinkovitiji oblici i načini ulaska na strana tržišta? Kako se odvija marketinški splet, kako strateško upravljati robnom markom na međunarodnom tržištu? I na kraju krajeva, kako koristiti digitalnu revoluciju (digitalni marketing) za bolje trženje međunarodno i globalno? Odgovore na ova pitanja ćete istraživati i otkrivati kroz predmet Međunarodni marketing.

6
Poslovna prognostika i strategija održivog razvoja

Ovaj uzbudljiv predmet predstavlja nove aspekte, te nudi cjelovit uvid u svijet poslovanja i poduzetništva. Predmet o prognostici ne nalazimo često u programu međunarodnog poslovanja. Ali ipak, poslovni voditelji i poduzetnici moraju u današnjem svijetu, koji se mijenja velikom brzinom,  svoje organizacije usmjeriti u pravi smjer. U ovom će predmetu studenti naučiti i razumjeti svrhu i izazove prognosticiranja i predviđanja.

Predmet/modul počinje uvidom u razvoj teorije vođenja, što studentima pomaže razumjeti trendove i cikluse, te ih nato raširiti glede na poslovne cikluse te životne cikluse poduzeća i proizvoda. Upravo tako preko strategije i rasti posegne u poslovno planiranje i prognostiku. Studenti uče i rade analitičkim metodama kao i metodama intuitivne prognostike i predviđanja. Studenti imaju mogućnost svoje znanje koristiti u studijama primjera, a upravo tako može se razviti iznimna rasprava sa studijskim kolegama. To su i glavni aspekti predmeta. Predmet se zaključi povezivanjem poslovne prognostike s održivim razvojem, što kod studenata razvije produbljeno razumijevanje strategije održivog razvoja.

6
Integrativni projekt

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekt studente ponese na sljedeću razinu istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja te studente vodi kroz različite razine priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada pa i dalje uključuje metode uzorkovanja, odabira odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme te interpretacije rezultata sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studenti se potiču da svoj integrativni projekt pripremaju na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije, te da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student odabire 3)
6
Izborni predmet 1*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

6
Izborni predmet 3*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

Napomene

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa.
 • Jezik na studiju: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka, studijske aktivnosti studenta i pismeno provjeravanje znanja vrše se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja predmeta u forumu i povratna informacija nositelja predmeta studentu su na hrvatskom jeziku i/ili na prilagođenom hrvatskom jeziku jer su nositelji predmeta većinom Slovenci koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, izvorni govornici hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. 

Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta)

Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Edi Luketa,

diplomac master programa
S obzirom na kompleksnost mog posla odnosno mog radnog mjesta, stručna znanja, koja sam stekao na DOBA Fakultetu koriste mi svakodnevno pri komunikaciji s klijentima, i pronađenu nekih novih rešenja unutra samog bankarstvog sustava.

Edi Luketa,

diplomac master programa
S obzirom na kompleksnost mog posla odnosno mog radnog mjesta, stručna znanja, koja sam stekao na DOBA Fakultetu koriste mi svakodnevno pri komunikaciji s klijentima, i pronađenu nekih novih rešenja unutra samog bankarstvog sustava.

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN modeli online studija je prilagođen suvremenom načinu života i zaposlenom pojedincu sa svima drugima obvezama.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, te tehnička i pedagoška podrška garantiraju studij po najvišim standardima.
Projekti za poduzeća

Projekti za poduzeća

Studenti tijekom studija pripremaju 12 aplikativnih zadatka na konkretnim primjerima poduzeća.
Znanja za napredovanje

Znanja za napredovanje

S učiteljima iz prakse diplomanti stječu korisna znanja, te tako 64 % naših diplomanata nakon diplome napreduje.

Magistri i karijera

Nakon zaključenog magisterija bit ćete osposobljeni za planiranje, provođenje i vrjednovanje procesa internacionalizacije, za upravljanje inovacijskim i poslovnim procesima te za vođenje ljudskih resursa. S magisterijem DOBA Fakulteta brže ćete napredovati na radnom mjestu, odnosno lakše ćete konkurirati za zaposlenje kod novog poslodavca, prije svega za radna mjesta višeg menadžmenta. Magisterij će vam otvoriti vrata u onim domaćim i inozemnim poduzećima koja imaju jasnu viziju i strategiju ulaska na strana tržišta, odnosno daljnje jačanje nazočnosti na stranim tržištima. Također, bit će to i odlična prilika za vaš osobni i karijerni razvoj te odskočna daska za uspješno djelovanje u globalnom poslovnom okruženju!

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Prijava i upis
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis u online studij

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

U 1. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 180 ECTS. 
 • je završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program prije uvođenja Bolonjskog procesa iz odgovarajućih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacijskih znanosti, sociologije, pravnih, političkih, socioloških znanosti, humanističkih znanosti).
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

U 2. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 240 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih stručnih područja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih stručnih područja. 
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Sljedeća se područja smatraju relevantnim stručnim područjima: ekonomske, poslovne, upravne i organizacijske znanosti, sociologija, pravne, političke, sociološke znanosti, humanistika.

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle drugog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 23./24.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2023./2024. iznosi 3.289,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2023./2024. iznosi 290,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2023. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se podmiruje prije završetka studija.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2023./2024. 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja potrebno je plaćati. Kontakt za priznavanje studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac