Međunarodno poslovanje

Međunarodno poslovanje

Međunarodno poslovanje

Nova znanja će u ovim uvjetima koji se brzo mijenjaju, biti ona koja će doprinositi vašem stručnom i osobnom razvoju. Magistarski program Međunarodno poslovanje usmjeren je u budućnost te vas kroz studij na nju i pripremamo. Primjeren je za viši i srednji vodeći kadar, naime pored stručnih znanja ćete razvijati i ključne kompetencije za budućnost, poput kritičkog razmišljanja, rješavanja kompleksnih problema, kreativnosti, digitalizacije, timskog rada u virtualnim okruženjima, inovativnosti … 

Na studiju ćete surađivati s priznatim i uglednim stručnjacima iz područja ekonomije i poslovnih znanosti, inoviranja, upravljanja ljudskim resursima, komuniciranja s javnošću itd. Uz njihovu pomoć ćete se osposobiti za učinkovito hvatanje u koštac sa suvremenim izazovima poslovanja na domaćim i na globalnom prostorima, koji diktiraju konkurentnost i kompetitivnost tržišta, sa skokovitom dinamikom promjena te s inovacijama i s održivim razvojem kao temeljnim pokretačem napretka i rasta. 

Studij na DOBA Fakultetu namijenjen je svima vama koji prvenstveno želite siguran, te prije svega zagarantiran studij, naime Dobin je model online studija afirmiran i isproban online studij te i jedini međunarodno akreditiran online studij u Hrvatskoj.


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovlada ćete promjenama te strateško uvoditi inovacije sa kreativnim razmišljanjem.
Globalizacija

Globalizacija

Prepoznati ćete prilike i izazove poslovanje u globalnom prostoru.
Socijalne kompetencije

Socijalne kompetencije

Unaprediti ćete svoje tehnike i strategije za komunikaciju, lobiranje i umrežavanje.
Vođenje i osobni razvoj

Vođenje i osobni razvoj

Razviti ćete osobne kompetencije koje su potrebne za uspješno vođenje.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0%

zaposlenih u državnim službama

0

prosječna starost

0%

rukovoditelja i direktora

0%

upisalo se zbog online studija

Edi Luketa,

diplomac master programa
S obzirom na kompleksnost mog posla odnosno mog radnog mjesta, stručna znanja, koja sam stekao na DOBA Fakultetu koriste mi svakodnevno pri komunikaciji s klijentima, i pronađenu nekih novih rešenja unutra samog bankarstvog sustava.

Edi Luketa,

diplomac master programa
S obzirom na kompleksnost mog posla odnosno mog radnog mjesta, stručna znanja, koja sam stekao na DOBA Fakultetu koriste mi svakodnevno pri komunikaciji s klijentima, i pronađenu nekih novih rešenja unutra samog bankarstvog sustava.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obvezni predmeti
9
Poslovna prognostika i strategija održivog razvoja

Ovaj uzbudljiv predmet predstavlja nove aspekte, te nudi cjelovit uvid u svijet poslovanja i poduzetništva. Predmet o prognostici ne nalazimo često u programu međunarodnog poslovanja. Ali ipak, poslovni voditelji i poduzetnici moraju u današnjem svijetu, koji se mijenja velikom brzinom,  svoje organizacije usmjeriti u pravi smjer. U ovom će predmetu studenti naučiti i razumjeti svrhu i izazove prognosticiranja i predviđanja.

Predmet počinje uvidom u razvoj teorije vođenja, što studentima pomaže razumjeti trendove i cikluse, te ih nato raširiti glede na poslovne cikluse te životne cikluse poduzeća i proizvoda. Upravo tako preko strategije i rasti posegne u poslovno planiranje i prognostiku. Studenti uče i rade analitičkim metodama kao i metodama intuitivne prognostike i predviđanja. Studenti imaju mogućnost svoje znanje koristiti u studijama primjera, a upravo tako može se razviti iznimna rasprava sa studijskim kolegama. To su i glavni aspekti predmeta. Predmet se zaključi povezivanjem poslovne prognostike s održivim razvojem, što kod studenata razvije produbljeno razumijevanje strategije održivog razvoja.

9
Upravljanje informacijskim tehnologijama u poduzećima

U ovom predmetu studenti imaju mogućnost upoznati se s informacijskim tehnologijama (IT) iz aspekta organizacije. Po pravilu IT znamo koristit u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati sa svim aspektima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT s ciljem uspješnog poslovanja. Kada ovo znanje koriste za rješavanje izazova na radnome mjestu, studenti dobivaju nove konstruktivne zamisli za poboljšanje uporabe IT u svojim organizacijama. Dobiju produbljeno razumijevanje toga kako upravljati informacijskom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do garantiranja sigurnosti IT iz aspekta sistema. Upravo tako nauče i  kako učinkovito koristiti informacijske, komunikacijske i internetske tehnologije za upravljanje poslovnim obavještavanjem i znanjima. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i održivosti IT u organizaciji, gdje mogu odmah koristiti svoje znanje u svojoj svakodnevnoj okolini ili u organizaciji.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za postizanje konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i važan izvor organizacije, ali je upravljanje njima velik izazov, jer naime ne postoji jedinstveni način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mjesto pogledaju s aspekta vođenja i organizacije. Predmet Kreativno upravljanje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa upravljanju ljudskim resursima, od pridobivanja i zapošljavanja, materijalnih naknada, radnih odnosa, upravljanja uspješnosti, učenjem i razvojem, te osiguravanjem kvalitete radnog života. Studenti imaju mogućnost dodatno istražiti planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocjenjivanje radne uspješnosti, važnost upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, problema s diskriminacijom, politike upravljanja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Sa zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rješenja za stvarne izazove upravljanja ljudskim resursima, te vježbaju pripremu i provedbu učinkovite prezentacije.

9
Metode poslovnog istraživanja

Ovaj predmet izaziva predrasude o tome kako je istraživanje dosadno i zahtjevno. Otkriva nove aspekte i mogućnosti istraživanja, koji vode ka važnim poslovnim čimbenicima u uspješnom donošenju odluka. Studeni izvještavaju da su zbog ovog predmeta postali samosvjesniji na sastancima ili kod prezentiranja poboljšanja upravi. Predmet o metodama poslovnog istraživanja predstavlja važan dio studijskog programa, naime studentima omogućava cjelovit uvid u istraživanje, te im pomaže razumjeti zahtjeve istraživanja u svrhu studija, te za njihov magistarski rad.

Cilj ovog predmeta je predstaviti glavne filozofije i pristupe ka poslovnom istraživanju, te koristiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode i tehnike, te time postaviti jasne istraživačke pokazatelje i standarde. Studenti imaju priliku pripremiti prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta, te tako naučiti kako pripremiti slične prijedloge istraživanja, vrjednovati istraživačke članke i pretražiti baze podataka u svijetu, kako bi našli odgovarajuće znanstvene i stručne članke, koji su im potrebni za studij. Predmet pomiče granicu horizonta u svijet istraživanja i proučavanja.

6
Individualan stručni rad

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Individualni stručni rad studente odvede na sljedeći nivo istraživačkih metoda. Predmet nudi produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja, te studente vodi kroz različite stupnjeve priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i nadalje uključuje metode uzimanja uzorka, odabira odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme, te interpretacije rezultata, sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studente potičemo da svoj individualni stručni rad pripreme na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije, te da se kritično osvrnu na druga poslovna istraživanja.

9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok spektar poslovnih djelatnosti, koje se izvode izvan granica matične države. Zbog sve brže globalizacije međunarodno je poslovanje postalo zanimljiva tema, koja je privukla pažnju vodećih radnika, državnih službenika i akademika. Međunarodno poslovanje zahtjeva drugačije vođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svjetskog gospodarstva i razlike među državama za međunarodna poduzeća predstavljaju tako prilike kao i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja uzimati u obzor globalizirano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizirana je oko odgovora što, gdje, zašto te kako je povezano s međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se tijekom trajanja predmeta koristi u različitim studijama primjera.

Obvezni predmeti
18
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

7
Proizvoljno izborni predmet

Proizvoljno odabran izborni predmet studenti mogu proizvoljno odabrati među izbornim predmetima 2. godine ili predmetima drugog modula, koje prethodno još nisu izabrali. Postoji mogućnost izbora predmeta i na drugim institucijama (u domovini ili inozemstvu), ali nakon prethodnog dogovora o priznavanju izabranog predmeta.

Izborni predmeti (student odabire dva)
7
Modeli i alati uspješnog komuniciranja u poduzeću

Komuniciranje u poduzeću općenito i njegov utjecaj na kulturu te uspješnost. Što je važno kod komuniciranja u poduzeću? Koje modele i alate koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo učinkoviti razgovor? Kakav je uspješan javni nastup? Kako sastaviti učinkovite pismene izvještaje? Kakav utjecaj ima govor tijela?

Savlađivanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih vještina; u predmetu ćete imati mogućnosti isprobati razne tehnike komuniciranja, te prepoznati najučinkovitije načine komuniciranja u poduzeću.

7
Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje

S terminologijom zastupanja interesa, lobiranja te pregovaračkih tehnika se često susrećemo. Te izraze mnogo puta čujemo ili čak koristimo, iako sasvim ne razumijemo što točno znače? Koji je cilj lobiranja? Što je poslovno lobiranje? Kakva je razlika između lobiranja i komuniciranja s utjecajnim javnostima? Od kakve su važnosti za organizaciju pregovaranja, te kako su povezana s komuniciranjem i lobiranjem?

Češće nego što smo toga svjesni, u različitim smo se okolnostima prisiljeni angažirati u ulozi lobista, odnosno u pregovaranjima zastupati svoju organizaciju. Onaj koji ne zna dobro komunicirati, neće znati poslovnim partnerima ili organima vlasti uspješno predstaviti proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, pronaći kupce ili investitore, te steći primjeran položaj u vlastitoj radnoj okolini. Najmanje što svatko treba za svoju obranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika, koje će akcionari često koristiti u komunikaciji s vama. Važno je poznavati i kriterije etičnosti i legitimnosti njihovih postupaka, kako bi mogli dovoljno brzo odlučiti kako postupiti prilikom takvih iskušenja.

Pri predmetu ćemo naglasiti tri glavna sadržaja: (1) komuniciranje s utjecajnim javnostima i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje te (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

7
Ekonomska politika u medijima

Predmet Ekonomska politika u medijima proizlazi iz aspekta da je u današnjoj okolini, kada imamo neograničen pristup informacijama, najvažnija obrada tih informacija. Sve vrste poduzeća jednostavno moraju razumjeti što će medijske novosti o odnosu vlade značiti za njihovo poslovanje. Predmet temelji na primjerima iz medija i donosi bolje razumijevanje stvarnih i budućih mjera ekonomske politike.

Studenti će poznati razliku između instrumenata ekonomske politike. Informacije u medijima će znati prenijeti u odgovarajuće koncepte makroekonomske i ekonomske politike, što će morati dokazati u svom seminarskom zadatku.

7
Međunarodni marketing

Globalizacijom i internacionalizacijom poduzeća i marketing je razvio međunarodne aspekte svojeg djelovanja. Zanima li vas kako proučiti različite okoline za ulaz na strano tržište, kako izvesti međunarodno istraživanje tržišta, kako segmentirati, diferencirati, koji su najučinkovitiji oblici i načini ulaska na strana tržišta? Kako se odvija marketinški splet, kako strateško upravljati robnom markom na međunarodnom tržištu? I na kraju krajeva, kako koristiti digitalnu revoluciju (digitalni marketing) za bolje trženje međunarodno i globalno? Odgovore na ova pitanja ćete istraživati i otkrivati kroz predmet Međunarodni marketing.

7
Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika

Poduzeća su danas u velikoj mjeri svjesna važnosti društvene odgovornosti i etike. Nažalost je u većini slučajeva društvena odgovornost u organizaciju uvedena kao posljedica praćenja trendova, ali ipak bez pravog razumijevanja. Zbog nedostatka cjelovite strategije, poduzeće svoju društvenu odgovornosti izvodi u obliku pojedinačnih akcija, koje nisu nužno povezane s poslanstvom poduzeća. Pojedinačne akcije se mnogo puta zaustave pri financiranju lokalnih športskih društava ili kulturnih priredbi.

Pri predmetu ćete dakle upoznati što znači razviti cjelovitu strategiju društvene odgovornosti, te kako je ona povezana s poslovnom etikom. Naučiti ćete razliku između zakonodavstva, morale i etike. Upoznati ćete primjere dobrih praksi iz područja društvene odgovornosti i poslovne etike doma i u svijetu.

7
Organizacijska dinamika za uspješnost poduzeća i kreativno upravljanje promjenama

Organizacija i njena dinamika su neki od važnijih čimbenika, koji određuju uspješnost poduzeća. Uključuju organizacijske modele kao i uvid u vođenje, motivaciju, organizacijsku klimu, timski rad, itd. Suvremeni trendovi, u sve većoj mjeri, prepoznavaju važnost dobre organizacijske klime.

U predmetu ćete pokušati npr. naći odgovore na to što poduzeće može promijeniti na organizacijskom području, kako bi postalo još inovativnije, uspješnije; gdje se nalaze slabe točke organizacije; kako na organizaciju utječu vođenje, motivacija, komunikacija, kultura, itd.? Kako kultura ometa inovacijski proces; potiču li inovacije vođenje? Kakvu ulogu ima etika u organizaciji?

Izborni modul Poslovanje u međunarodnoj i multikulturnoj sredini (student odabire tri)
7
Međunarodne poslovne financije

Susrećete li se često s izrazima bilanca plaćanja, devizni tečaj, paritetni uvjeti, financijske investicije, zaduživanje, sastav BDP-a, kako osigurati rizik, kako se određuju mjenjački tečajevi, itd.? Financije, a posebno poslovne financije, te u tom okviru posebno međunarodne, već prema definiciji zahtijevaju veliku mjeru inovativnosti. Konačno se tako svaki dan rađaju financijske inovacije, koje prije svega različite financijske institucije nude tako drugim financijskim institucijama kao i drugim institucijama, državi te naravno prije svega svojim različitim (pravnim i fizičkim) strankama. I korisnici financijskih instrumenata moraju biti inovativni kako bi znali pravilno koristiti mogućnosti, koje im (međunarodna) financijska tržišta nude. I sam predmet je zamišljen na takav način da potiče »financijsku«  inovativnost, naravno u pozitivnom smislu. Upravo tako je i svaka fizička i pravna osoba na jedan ili drugi način posredno i/ili neposredno uključena u međunarodne financije – ponekad toga čak nije ni svjesna. Sjetite se samo afera švicarski franak u regiji JI Europe.

Aspekt međunarodnosti je u ovom predmetu ispunjen »automatski«, jer naime govorimo o međunarodnim poslovnim financijama, u koje je uključen neposredno i/ili posredno svaki pojedinac, poduzeće, institucija, država preko konkretnog korištenja različitih financijskih instrumenata i/ili pak preko utjecaja, kojega međunarodne financije imaju na sve i svakoga.

7
Međunarodno gospodarsko pravo

Bi li željeli prepoznati koju normu, odnosno norme moramo koristiti za konkretni pravni odnos s međunarodnim elementom, to je odnos između subjekta, po pravilu gospodarskih, koji po određenim kriterijima ne pripadaju istoj državi? Kako bi pravo mogli koristiti u praksi, moramo prije svega poznavati njegovu sistematiku, kako bi se mogli snaći u velikom broju propisa, koje donose najrazličitije institucije, te autonomno oblikuju gospodarski subjekti unutar granica pojedinačnih država i naravno unutra njihovih okvira.

Svrha predmeta je da steknete znanje iz područja međunarodnog gospodarskog prava, te to znanje koristite u praksi, a ujedno i usvojite osnovna moralna načela djelovanja međunarodnog prava, odnosno prava općenito i skladno s njima djelujete v praksi.

7
Kineski s karakteristikama azijske poslovne kulture

Kod sklapanja poslova u međunarodnoj okolini vrlo je važno poznavanje stranih kultura i običaja. Pri predmetu nas naročito zanima što je važno kod sklapanja poslova s azijskim državama, koje su posebnosti na koje moramo paziti kako bi bili uspješni u dogovoru i sklapanju ugovora. Kao važna prednost kod dogovaranja o suradnji s azijskim državama sigurno je poznavanje osnovnih fraza i izraza u njihovom jeziku. Kao jedne od najvećih među azijskim državama tako ćemo naučiti osnove kineskog jezika; većim djelom govornog jezika, a nekoliko osnovnih riječi i značenja upoznati ćemo i u kineskom pismu. Cilj predmeta prvenstveno je upoznavanje kulture i osnova jezika za lakše sklapanje poslova, zato predznanje kineskog jezika nije potrebno.

7
Ruski s karakteristikama slavenske poslovne kulture

Kod sklapanja poslova u međunarodnoj okolini vrlo je važno poznavanje stranih kultura i običaja. U predmetu nas zanima prije svega što je važno kod sklapanja poslova sa slavenskim državama, kakve su posebnosti na koje moramo paziti kako bi bili uspješni u dogovoru i sklapanju ugovora. Jedna od važnih prednosti kod dogovaranja o sudjelovanju sa slavenskim državama sigurno je i poznavanje osnovnih fraza i izraza na njihovom jeziku. Kao jednu od najveće među slavenskim državama dobro ćemo upoznati kulturu i karakteristike Rusije, a naučiti ćemo i osnove ruskog jezika. Većim je dijelom naglasak na govorenoj riječi, a upoznati ćemo i abecedu na ćirilici, te učiti čitati i pisati osnovne riječi, rečenice na ćirilici. Svrha predmeta je prije svega upoznavanje ruske kulture i osnova jezika za lakše sklapanje poslova, stoga predznanje ruskog jezika nije potrebno.

ili
Izborni modul Konkurentnost kroz kreativnost i inovativno poslovanje (student odabire tri)
7
Pozitivna psihologija za suvremeno poslovanje

U suvremenom poslovanju pozitivna psihologija dobiva sve veću važnost. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirirajuća mlada grana psihologije. Gradi na tome što u pojedincu postoji pozitivno – na njegovim snagama i izvorima. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcioniranje pojedinaca, organizacija i skupnosti, te omogućiti da bi ti uspijevali.

Kroz predmet ćete imati mogućnost upoznati trendove u pozitivnoj psihologiji, upoznati i koristiti brižljivost, aplicirati pozitivnu psihologiju u radnu okolinu, prepoznati svoje karakterne moći, te isprobati naučeno u timskom radu.

7
Intelektualno vlastništvo

U razvoju inovacija te i općenito u poslovanju važno je poznavanje intelektualnog vlasništva. Kako možemo zaštititi novost kako bismo mogli pridobiti ekskluzivno pravo korištenja za određeno razdoblje? Kako možemo zaštititi patent, kako robnu marku, kako uslugu? Kako moramo postupati s autorskim i moralnim pravima? Kako je s aktualnim računalnim programima? U kojim slučajevima se isplati zaštititi novost kao patent, i u kojima rađe zaštiti novost kao tajnu poduzeća?

Sve te odgovore ćete otkrivati tijekom predmeta Intelektualno vlasništvo, gdje ćete na primjerima dobrih praksi poduzeća doma i u svijetu moći pripremiti rješenja za svoje radne okoline.

7
Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama

Danas se tehnološke inovacije smatraju pogonskom silom razvoja nekog gospodarstva. Ali kako ih razviti, što poduzeću/organizaciji omogućava stvaranje novosti? Kako iz invencije razviti inovaciju? Što je važno u zaštiti novosti i kakve su strategije trženja neke novosti ili plasiranja na novo tržište?

Na takva i slična pitanja ćete odgovarati u predmetu Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama. A uz to i upoznavali dobre prakse renomiranih poduzeća doma i u svijetu, te pokušati u aplikativnom projektu razviti svoju ideju u tehnološku inovaciju.

7
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti

Inovacije u uslužnoj djelatnosti su isto tako važne kao tehnološke, naime sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanje, trženje, održavanje,…), te s razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. U ovom predmetu tražimo odgovore prije svega na pitanja; kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama, kao što su npr. trgovina, turizam, komunalije, IT programiranje, telekomunikacije, obrazovanje, itd. Primjećujemo razlike među granama i među državama. Zanima nas kakvi su trendovi, kako stvarju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama vode/upravljaju inovacije, gdje su uska grla te s njima i mogućnosti za poboljšanje. Studenti imaju mogućnost da uz upoznavanje teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije, te predlože poboljšanja.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  Pismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan).

Edinstvene prednosti za vaš študijski uspeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN modeli online studija je prilagođen suvremenom načinu života i zaposlenom pojedincu sa svima drugima obvezama.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, te tehnička i pedagoška podrška garantiraju studij po najvišim standardima.
Projekti za poduzeća

Projekti za poduzeća

Studenti tijekom studija pripremaju 12 aplikativnih zadatka na konkretnim primjerima poduzeća.
Znanja za napredovanje

Znanja za napredovanje

S učiteljima iz prakse diplomanti stječu korisna znanja, te tako 64 % naših diplomanata nakon diplome napreduje.

Magistri i karijera

Nakon zaključenog magisterija bit ćete osposobljeni za planiranje, provođenje i vrjednovanje procesa internacionalizacije, za upravljanje inovacijskim i poslovnim procesima te za vođenje ljudskih resursa. S magisterijem DOBA Fakulteta brže ćete napredovati na radnom mjestu, odnosno lakše ćete konkurirati za zaposlenje kod novog poslodavca, prije svega za radna mjesta višeg menadžmenta. Magisterij će vam otvoriti vrata u onim domaćim i inozemnim poduzećima koja imaju jasnu viziju i strategiju ulaska na strana tržišta, odnosno daljnje jačanje nazočnosti na stranim tržištima. Također, bit će to i odlična prilika za vaš osobni i karijerni razvoj te odskočna daska za uspješno djelovanje u globalnom poslovnom okruženju!

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Prijava i upis
Školarina 2022./2023.
Priznavanje znanja

Popunite prijavu za upis u studij. 

 1. Ispunite prijavu:

           Master programi (diplomski): ispunite internu prijavu

 1. Priložite odgovarajuće potvrde:

• ovjerena fotokopija potvrde o diplomi ili potvrde o diplomiranju,
• potvrda o položenim ispitima,
• životopis,
• pismo kojim utemeljujete svoju namjeru upisa.

 1. Sve navedeno pošaljite što je prije moguće na adresu DOBA Fakulteta (Prešernova ulica 1, 2000 Maribor).
 2. Pričekajte mail naše stručne suradnice Valerije Farič koja će vam poslati daljnje upute za potvrdu upisa.

Uvjeti za upis

U 1. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 180 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje visoke stručne naobrazbe ili studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih strućnih podrućja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

U 2. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 240 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih stručnih područja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih stručnih područja. 
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Sljedeća se područja smatraju relevantnim stručnim područjima: ekonomske, poslovne, upravne i organizacijske znanosti, sociologija, pravne, političke, sociološke znanosti, humanistika.

Upisnina i školarina Uplata u ratama
3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistriranja 749,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2022./2023.

 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja potrebno je plaćati. Kontakt za priznavanje studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac