Specifičnosti u master programima

NAJČEŠĆA PITANJA

Specifičnosti u master programima

Koji bi vaš master program bilo smisleno upisati ako imam završenu visoku naobrazbu tehničkog smjera?  
Možete upisati bilo koji od ponuđena četiri programa sa područja mendžmenta. U svakom slučaju znanja dopunjavate s područjem menadžmenta, a ovisi što od stručnih područja vam u poslu treba – jeste li u međunarodnim vodama, ili želite dopuniti znanja iz područja marketinga i prodaje, ili pak želite razvijati karijeru u pametne gradove, odnosno napredovati u javnom sektoru ili u neprofitnim organizacijama.

U slučaju nesrodnog smjera, fakultet određuje dodatne obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS (diferencijalni predmeti). Oni se određuju s obzirom na različitost stručnog područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

U magistarski program Psihologija se ne možete upisati naobrazbom tehničkog smjera. 

Trenutačno završavam program Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, možda pitanje koji od master programa bi mi bio nekakav prirodan nastavak tog smjera?
Nastavak tog smjera je program Marketing i prodaja na master studiju. Ali nije nužno, naime neki žele promijeniti i područje te raširiti znanja s drugim programom.

Mogu li se kao diplomirani ekonomist upisati u master program Psihologija?
Za razliku od magistarskih programa DOBA Fakulteta: Međunarodno poslovanje, Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju, Marketing i prodaja te Menadžment pametnih gradova, uvjeti za upis u master  program Psihologija prilično su zahtjevniji. >> Provjerite ovdje

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli