Specifičnosti u master programima

NAJČEŠĆA PITANJA

Specifičnosti u master programima

Koji bi vaš master program bilo smisleno upisati ako imam završenu visoku naobrazbu tehničkog smjera?  
Možete upisati bilo koji od ponuđena četiri programa sa područja mendžmenta. U svakom slučaju znanja dopunjavate s područjem menadžmenta, a ovisi što od stručnih područja vam u poslu treba – jeste li u međunarodnim vodama, ili želite dopuniti znanja iz područja marketinga i prodaje, ili pak želite razvijati karijeru u pametne gradove, odnosno napredovati u javnom sektoru ili u neprofitnim organizacijama.

U slučaju nesrodnog smjera, fakultet određuje dodatne obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS (diferencijalni predmeti). Oni se određuju s obzirom na različitost stručnog područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

U magistarski program Psihologija se ne možete upisati naobrazbom tehničkog smjera. 

Trenutačno završavam program Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, možda pitanje koji od master programa bi mi bio nekakav prirodan nastavak tog smjera?
Nastavak tog smjera je program Marketing i prodaja na master studiju. Ali nije nužno, naime neki žele promijeniti i područje te raširiti znanja s drugim programom.

Mogu li se kao diplomirani ekonomist upisati u master program Psihologija?
Za razliku od magistarskih programa DOBA Fakulteta: Međunarodno poslovanje, Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju, Marketing i prodaja te Menadžment pametnih gradova, uvjeti za upis u master  program Psihologija prilično su zahtjevniji.

U master studijski program  Psihologija može se upisati:

  • onaj tko je završio studijski program prvog stupnja u obimu od najmanje 180 ECTS iz područja psihologije
  • onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugog srodnog stručnog područja, ako je prije upisa izvršio studijske obveze do najmanje 50 ECTS, koje su značajne za nastavak studija. Srodna stručna područja su: socijalni rad, pedagogija i andragogija, socijalna pedagogija, specijalna i rehabilitacijska pedagogija, psihosocijalna pomoć, biopsihologija. Studijske obveze za pojedinog kandidata određuje Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta individualno, na temelju proučavanja studijskog programa završenog prethodnog studija. Kandidat dodatne studijske obveze može izvršiti nakon upisa u program.
  • onaj tko je završio studijski program najmanje prvog stupnja iz drugih stručnih područja, ako je njegov program pokrivao barem 30 ECTS sadržaja usporedivih sa sadržajima visokoškolskog programa Primijenjena psihologija, te je prije upisa u cijelosti izvršio sljedeće obveze visokoškolskog stručnog programa Primijenjena psihologija: Uvod u psihologiju (7 ECTS), Statistika za psihologe (6 ECTS), Psihologija ličnosti, motivacija i emocije (6 ECTS), Kognitivna psihologija i osnove neuroznanosti (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (7 ECTS), Uvod u pedagošku psihologiju (7 ECTS), Uvod u kliničku psihologiju (6 ECTS). Kandidat dodatne studijske obveze izvršava prije upisa. Trošak izvršavanja predmeta je 2.679,00 (12 x 235,00).

Provjera uvjeta za upis (br. 2 i 3)
•    ispunite obrazac 
•    priložite dokaze koji su navedeni u obrascu 
•    sve skupa skenirajte u jedan dokument te ga pošaljete na upis@doba.si, ili poštom, na adresu fakulteta: DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1, SI-2000 Maribor. 

Kada ću moći izvršiti 8 predmeta koji su uvjet za upis u master program Psihologija? 
DOBA Fakultet će predmete provoditi od listopada do lipnja, prema unaprijed određenom rasporedu. U predmete ćete biti uključeni te ćete ih aktivno izvršavati prema Dobinom modelu online studija. Uvjet za upis u magistarski program su svi uspješno izvršeni predmeti. 

Jesu li programi i na engleskom jeziku?
Ukoliko se ne radi o međunarodnim programima, onda nisu. Ali imate mogućnost odabira engleskih predmeta u programu Međunarodno poslovanje - jer vam želimo omogućiti što više međunarodnih iskustava (različite kulture, jezike, itd).

Je li mnogo literature na studiju Menadžment pametnih gradova na engleskom jeziku?
Uobičajeno je da je na svim magistarskim programima polovica literature na engleskom jeziku, a polovica na hrvatskom/slovenskom. Naravno, postoje i određena odstupanja nagore ili nadolje, ovisno o predmetu.

Je literatura na engleskom jeziku?
Obično važi da je u svim master programima pola literature na engleskom jeziku, a pola na slovenskom jeziku. Naravno, postoje i odstupanja nagore ili nadolje, ovisi o predmetu.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac