Kvaliteta i akreditacije

Kvaliteta

Kvaliteta i akreditacije

DOBA Fakultet se posvećuje neprestanom poboljšavanju svih područja svoga djelovanja, što se reflektira u procesu neprestanog praćenja i osiguravanja kvalitete. Imamo jasno postavljenu strategiju, ciljeve, vrijednosti i ključne pokazatelje kvalitete koji detaljnije opredjeljuju Kvalitetu na DOBA Fakultetu i Pravila osiguravanja kvalitete.

Za proces praćenja i osiguravanja kvalitete su odgovorni svi sudionici: vodstvo, organi fakulteta, zaposleni stručni djelatnici, visokoškolski učitelji, online mentori, studenti i predstavnici vanjskog okruženja.

Ciljevi postizanja kvalitete na DOBA Fakultetu su povezani sa svim radnim područjima fakulteta koji su predmet prosudbe kvalitete: djelovanje visokoškolskog zavoda (obrazovna djelatnost, znanstveno-istraživački rad), uključenost u okruženje, kadrovi, studenti, materijalni uvjeti, osiguravanja kvalitete, inovativnosti i razvojne djelatnosti. Sadržaj i provođenje pojedinih radnih područja fakulteta detaljnije su opredijeljeni u godišnjem radnom planu.

Akreditacije i reakreditacije programa

Svi studijski programi DOBA Fakulteta akreditirani su od strane NAKVIS-a (SQAA-NAKVIS - Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education), koji je član ENQA - The European Association for Quality Assurance in Higher Education. Međunarodna akreditacija UNIQUe i međunarodni certifikat EOCCS potvrđuju da se online studiji na našem fakultetu provode prema visokim međunarodnim standardima.
 

Međunarodne akreditacije i standardi kvaliteta

Međunarodna akreditacija UNIQUe i međunarodni certifikat EOCCS potvrđuju, da se online studij na našem fakultetu izvodi prema visokim međunarodnim standardima.

Stalno praćenje međunarodnih standarda kvaliteta izvođenja pedagoške i istraživačke djelatnosti na DOBA Fakultetu omogućava uključivanje u članstvo Međunarodnog instituta kvaliteta CQI (Chartered Quality Institute) i Međunarodno udruženje u okviru udruženja ECQA (European Certification and Qualification Association).

Zbog online studija kao posebnosti u izvođenju studijskog procesa na DOBA Fakultetu kvalitet tog područja je posebno praćen. Model i standardi online studija usklađeni su sa međunarodnim standardima:

  • NETS Standards (International Society for Technology in Education)
  • E-xcelence (European Association of Distance Teaching Universities)
  • CEL (European Foundation for Management Development)

Samoevalouacija

Samoevaluacija bachelor i master studijskih programa na DOBA Fakultetu se odvijaju neprestano, sustavno i strukturirano. Odražava se u neprestanom praćenju planiranja i provođenja studijskog procesa, osposobljenosti izvođača studijskog procesa, osiguravanju uvjeta za provođenje programa, unutarnjoj organiziranosti, usporedivosti studijskih dostignuća, znanstveno-istraživačkom i razvojnom radu, aktivnoj suradnji s okruženjem i stalnom uvođenju poboljšanja uporabom mehanizama za praćenje i osiguravanja kvalitete i učinkovitosti.

U aktivnosti samoevaluacije su uvijek uključeni svi subjekti: studenti, diplomanti, visokoškolski učitelji i suradnici, online mentori i poslodavci, stručni i administrativni djelatnici te vodstvo škole. Rezultate o obrazovnoj, istraživačkoj i međunarodnoj djelatnosti DOBA Fakulteta predstavljamo u godišnjem samoevaluacijskom izvješću.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli