Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program fakulteta DOBA  je jedinstveni program koji se zahvaljujući inkorporiranom „trokutu znanja“, koji povezuje istraživanje, visoko obrazovanje i inovacije, pozicionirao među najperspektivnije europske programe koji doprinose razvoju inovacijskog kapaciteta i digitalnog društva te gospodarskom rastu.Online doktorski program u trajanju od tri godine je jedini ovakav program na području jugoistočne Europe. Program polaznicima omogućuje znanja i vještine za izradu relevantnih metodoloških istraživanja i za samostalni rad za pripremu doktorske disertacije. Ujedno inspirira i na traženje rješenja za kompleksne izazove u području inovativnosti, održivog poslovanja s naglaskom na digitalizaciji rješenja.Studij se odvija uz podršku informatičko komunikacijske tehnologije, u naprednom virtualnom nastavnom okruženju Blackboard koji ima integrirane nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate za neometano odvijanje svih studijskih aktivnosti.Provođenje online studiranja odvija se sukladno međunarodnim standardima, što potvrđuju međunarodna akreditacija UNIQUe i međunarodni certifikat EOCCS, dodijeljeni od strane povjerenstava koje čine međunarodni eksperti. Predanost fakulteta DOBA kvaliteti i izvrsnosti jamstvo je polaznicima doktorskog programa da će najvišu akademsku kvalifikaciju postići uz vodstvo, podršku i mentorstvo odabranih vrhunskih stručnjaka.


Prednosti doktorskog studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno nadovezuje na takozvani „trokut znanja“, koji povezuje obrazovanje, znanost i inovacije te se uspoređuje s najboljim programima u Europi.
Online studij

Online studij

Online studij omogućava potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 te stalnu podršku učitelja i online mentora. Unatoč nemogućnosti osobnog kontakta, online studij je dinamičan i interaktivan.
Modularna provedba

Modularna provedba

Studij se odvija modularno, što znači da se unutar zaključenih nastavnih sklopova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalni rad za pripremu doktorske disertacije.
Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičnim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i procjenjivanjem informacija, pojava, praksi i trendova, oblikovat ćete vlastiti originalni doprinos znanosti.

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu dispozicije

Sadržaj je u pripremi.

15
Tehnološki, društveni i ekonomski održivi izazovi

Sadržaj je u pripremi.

15
Temeljni aspekti istraživačkog rada

Sadržaj je u pripremi.

21
Individualan rad 1: tema istraživanja i plan dispozicije

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
15
Odabrana poglavlja strateškog menadžmenta i inoviranja

Sadržaj je u pripremi.

15
Napredniji aspekti istraživačkog rada

Sadržaj je u pripremi.

9
Rad za znanstvenu konferenciju

Sadržaj je u pripremi.

21
Individualan rad 2: dispozicija

Sadržaj je u pripremi.

Obavezni predmeti
9
Seminar za pripremu disertacije

Sadržaj je u pripremi.

51
Individualan rad 3: disertacija i obrana

Sadržaj je u pripremi.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan).

Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Tibor Tenji,

Doctoral student
The advanced innovative culture of Slovenia's developed industries and renowned companies, I would encourage any candidate who wants to reach Pinnacle in innovation studies to choose the prestigious Slovenian Faculty, DOBA.

Jedinstvena provedba doktorskog programa

Provedba doktorskog studija odvijat će se u skladu s modelom online studija kojega smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti temeljit će se na suvremenim pedagoškim pristupima, koji potiču aktivno učenje/studij. Osnova će biti na interakciji s visokoškolskim učiteljima i kolegama studentima. Organizirani oblici studijskih aktivnosti odvijat će se u obliku webinara, usmjerenih rasprava u forumima i individualnim prezentacijama. Naglasak će biti na produbljenom studiju literature i na samostalnom individualnom radu studenta te na individualnim konzultacijama s visokoškolskim učiteljima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj mjeri biti individualiziran. Studenti će na pojedinim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati prije svega one sadržaje, koji će za njih biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studij će se temeljiti na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu te na argumentiranoj stručnoj raspravi u povezivanju s ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama.

Aktivnosti na svim predmetima će se odvijati uz podršku IKT, u virtualnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtualno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom procesu. Okruženje ima integrirane nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate koji omogućavaju jasno strukturiranje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju te podržavaju brojne oblike interakcije.
Komu je program namijenjen
Uvjeti za upis
Upis i troškovi studija

U program pozivamo

Doktorski program DOBA Fakulteta je namijenjen tako pojedincima koji žele razvijati akademsku karijeru, odnosno koji žele djelovati u istraživačkim organizacijama, kao i onima koji žele djelovati u istraživačkim centrima/odjelima unutar poduzeća, ili pak u takozvanim centrima izvrsnosti koji predstavljaju vezu između gospodarstva i akademske sfere, te su namijenjeni poticanju koncentracije znanja u prioritetnim područjima.

Program je namijenjen pojedincima s afinitetom za autonomnim znanstveno-istraživačkim radom te rješavanjem najzahtjevnijih teoretskih i praktičnih pitanja iz područja inoviranja i održivog poslovanja, te i onima koji žele nova znanja i rješenja uspješno implementirati te time doprinijeti gospodarskom razvoju i društvenom napretku.

S obzirom na to da se inovacije ne povezuju isključivo s poduzetništvom - već su, prije svega one usmjerene u razvoj novih usluga, novih sustava upravljanja ili novih organizacijskih procesa, sve prisutnije i u javnom sektoru te u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski je program primjeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja može se naime aplicirati na brojne istraživačke izazove koji se tiču raznolikih područja i disciplina, kao što su poslovne znanosti, ekonomija, medicina i zdravstvo, marketing, obrazovanje, socijalne djelatnosti i druge.

Doktorski studijski program DOBA Fakulteta se temelji na znanstveno istraživačkom radu na najvišoj razini, s ciljem razvijanja novih znanja i rješenja te daljnjeg razvoja znanosti i društva.

 

Popunite prijavu za upis u studij. Broj mjesta je ograničen.

 1. Ispunite prijavu:

           Doktorski program: ispunite internu prijavu

 

Uvjete za upis u doktorski program ispunjavaju kandidati koji su završili

 • studijski program 2. stupnja,
 • studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe, donosen prije 11. 6. 2004. godine,
 • studijski program za stjecanje specijalizacije, te su prije toga završili visokoškolski stručni studijski program i prije upisa izvršite studijske obveze u obimu od 30 do 60 ECTS,
 • studijski program koji naobrazuje za zanimanja uređena s direktivama EU, ili drugim ujednačenim magistarskim studijskim programom koji je vrjednovan s 300 ECTS

Neposredni upis u 2. godinu – nastavak studija po mjerilima za prelaske

 • U 2. godinu se možete upisati ukoliko ste završili studijski program za stjecanje magisterija znanosti, odnosno specijalizacije (donosen prije 11. 6. 2004. godine).

Kandidati za upis u doktorski studijski program koji nemaju ekonomsku naobrazbu, odnosno ne pokazuju temeljna ekonomska znanja stečena neformalnim obrazovanjem i/ili iskustvenim učenjem, polažu diferencijalne predmete u obimu od 12-18 ECTS.

Za upis je potrebno aktivno znanje engleskog jezika. Organizirani oblici studija će se odvijati na engleskom jeziku, a samostalni i individualni rad i doktorska disertacija pak na hrvatskom jeziku.

Prijava i upis:

Broj raspoloživih mjesta za doktorski studij je ograničen. Na raspolaganju je 20 mjesta.

Za upis u doktorski studij ispunite prijavu za upis, priložite zahtijevane dokaze te sve skupa pošaljite na adresu fakulteta.

Prijavnom obrascu treba priložiti sljedeće dokaze:

 • ovjerenu kopiju diplome ili ovjerenu kopiju potvrde o diplomiranju na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju (za diplomante DOBA Fakulteta ovjera nije potrebna, oni prilažu običnu kopiju),
 • potvrdu o prosječnoj ocjeni ispita na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju te o ocjeni diplomskog/magistarskog rada (za diplomante DOBA Fakulteta podatke prikupljamo sami),
 • potvrdu o nostrifikaciji strane diplome, kada je kandidat dodiplomski i/ili poslijediplomski studij završio u inozemstvu,
 • životopis na engleskom jeziku (npr. EUROPASS),
 • bibliografiju (popis objavljenih stručnih i znanstvenih članaka, monografskih publikacija i drugih autorskih radova),
 • potvrdu o aktivnom znanju engleskog jezika (barem razina B2),
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku,
 • istraživački plan na engleskom jeziku.

Kriteriji za odabir kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko bude doneseno rješenje o ograničenju upisa, kandidati će biti izbrani prema sljedećim kriterijima:

 • prethodni studijski rezultati u dosadašnjem studiju (prosječna ocjena predmeta, ocjena diplomskog/magistarskog rada) – 30 % prevage,
 • prethodni znanstveno-istraživački rad (istraživanja, članci itd.) u predmetnom području doktorskog programa – 35 % prevage,
 • motivacijsko pismo i razgovor s kandidatom – 35 % prevage prilikom odabira.

Raspoloživi mentori za izradu doktorske disertacije:

Red. prof. dr. Rasto Ovin; stručna područja: makroekonomija, ekonomska politika, bankarstvo, gospodarska kretanja.

Red. prof. dr. Marjana Merkač Skok; stručna područja: menadžment, razvoj organizacije, upravljanje kadrovima, ovladavanje kvalitetom.

Izv. prof. dr. Anita Maček; stručna područja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, međunarodna ekonomija.

Izv. prof. dr. Tina Vukasović; stručna područja: marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanja tržišta, menadžment robnih marki, ponašanje i istraživanje ponašanja potrošača.

Izv. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel; stručna područja: ekonomika zdravstva, financiranje i organizacija zdravstva, zdravstveni sustavi, kvaliteta života.

Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh; stručna područja: digitalna preobrazba, digitalne kompetencije i vještine, digitalne tehnologije za ruralni razvoj i razvoj zajednice, digitalne tehnologije u obrazovanju. 

Doc. dr. Marina Letonja; stručna područja: (obiteljsko) poduzetništvo, inovacijski menadžment.

Doc. dr. Tomaž Klobučar; stručna područja: računalstvo i informatika, tehnologije u obrazovanju.

Doc. dr. Matevž Tomšič; stručna područja: sociologija, demokracija i politika, civilno društvo i društveni razvoj, društvene elite.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 22./23.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2022./2023. iznosi 4.700,00 EUR, za magistre DOBA Fakulteta 3.900,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 8 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2022./2023. iznosi 599,00 EUR, za magistre DOBA Fakulteta 499,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2022. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2022./2023. 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac