Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program DOBA Fakulteta se »trokutom znanja« uspoređuje s najboljim programima u Europi. Način provođenja je jedinstven, naime program provodimo u cijelosti online, te ga nudimo kao jedini online doktorski program u JI Europi. Dobitnik smo dvije međunarodne akreditacije za provođenje online studija.

Suvremena zasnova s modularnom provedbom unutar zaključenih nastavnih sklopova, osigurava prepletanje stručnih i metodološko-istraživačkih sadržaja te samostalni rad za pripremu doktorske disertacije. Provedba omogućava individualizaciju i personalizaciju, u programu surađuju profesori i istraživači DOBA Fakulteta.

Program nudi cjelovit, interdisciplinaran pristup na koncept inoviranja i održivog poslovanja, koji je moguće aplicirati na brojne istraživačke izazove u raznolikim područjima. Program će vas osposobiti za rješavanje najkompleksnijih teoretičnih i praktičnih problema u području inovativnosti i održivoga poslovanja, s kompetencijama učinkovitog prijenosa novih znanja u poduzeća i organizacije s naglaskom na digitalizaciji rješenja.

Prednosti doktorskog studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno nadovezuje na takozvani „trokut znanja“, koji povezuje obrazovanje, znanost i inovacije te se uspoređuje s najboljim programima u Europi.

Online studij

Online studij omogućava potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 te stalnu podršku učitelja i online mentora. Unatoč nemogućnosti osobnog kontakta, online studij je dinamičan i interaktivan.

Modularna provedba

Studij se odvija modularno, što znači da se unutar zaključenih nastavnih sklopova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalni rad za pripremu doktorske disertacije.

Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičnim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i procjenjivanjem informacija, pojava, praksi i trendova, oblikovat ćete vlastiti originalni doprinos znanosti.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

dr. Marko Divjak,

akademski voditelj
Suvremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, ono je globalizirano i u pravilu transdisciplinarno. Ovovrsna promjena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novoga znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika.

dr. Marko Divjak,

akademski voditelj
Suvremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, ono je globalizirano i u pravilu transdisciplinarno. Ovovrsna promjena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novoga znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika.

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Tehnološke promjene, globalizacija i društvo
9
Uloga ekonomije u održivom razvoju
9
Filozofija i teorija znanosti
9
Kvantitativne metode istraživanja
6
Istraživački seminar
18
Individualni rad: priprema, predaja i potvrđivanje dispozicije
Obavezni predmeti
9
Odabrana poglavlja inoviranja i sustvaranje
9
Odabrana poglavlja strateškog vođenja i menadžmenta
6
Kvalitativne metode istraživanja
6
Akademsko pisanje
30
Individualni rad: Prikupljanje i analiza podataka
Obavezni predmeti
6
Istraživački seminar
54
Priprema doktorske disertacije

Napomena

  • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu.

Jedinstvena provedba doktorskog programa

Provedba doktorskog studija će se odvijati u skladu s modelom online studija koji smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti će se temeljiti na suvremenim pedagoškim pristupima koji potiču aktivno učenje/studij. One će biti osnovane na interakciji s visokoškolskim učiteljima, u manjoj mjeri i na interakciji s kolegama studentima. Organizirani oblici studijskih aktivnosti će se odvijati u obliku webinara, usmjerenih rasprava u forumima, timskog rada i individualnih prezentacija. Naglasak će biti na produbljenom studiju literature i na samostalnom individualnom radu studenta te na individualnim konzultacijama s visokoškolskim učiteljima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj mjeri biti individualiziran. Studenti će na pojedinim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati prije svega one sadržaje, koji će za njih biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studij će se temeljiti na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu te na argumentiranoj stručnoj raspravi s visokoškolskim učiteljima, u povezivanju s ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama.

Aktivnosti na svim predmetima će se odvijati uz podršku IKT, u virtualnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtualno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom, odnosno pedagoškom procesu. Okruženje ima integrirana nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate koji omogućavaju jasno strukturiranje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju te podržavaju brojne oblike interakcije.
Komu je program namijenjen
Uvjeti za upis
Upis

U program pozivamo

Doktorski program DOBA Fakulteta je namijenjen tako pojedincima koji žele razvijati akademsku karijeru, odnosno koji žele djelovati u istraživačkim organizacijama, kao i onima koji žele djelovati u istraživačkim centrima/odjelima unutar poduzeća, ili pak u takozvanim centrima izvrsnosti koji predstavljaju vezu između gospodarstva i akademske sfere, te su namijenjeni poticanju koncentracije znanja u prioritetnim područjima.

Program je namijenjen pojedincima s afinitetom za autonomnim znanstveno-istraživačkim radom te rješavanjem najzahtjevnijih teoretskih i praktičnih pitanja iz područja inoviranja i održivog poslovanja, te i onima koji žele nova znanja i rješenja uspješno implementirati te time doprinijeti gospodarskom razvoju i društvenom napretku.

S obzirom na to da se inovacije ne povezuju isključivo s poduzetništvom - već su, prije svega one usmjerene u razvoj novih usluga, novih sustava upravljanja ili novih organizacijskih procesa, sve prisutnije i u javnom sektoru te u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski je program primjeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja može se naime aplicirati na brojne istraživačke izazove koji se tiču raznolikih područja i disciplina, kao što su poslovne znanosti, ekonomija, marketing, obrazovanje, socijalne djelatnosti i druge.

 

Uvjete za upis u doktorski program ispunjavaju kandidati koji su završili

  • studijski program 2. stupnja,
  • studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe, donosen prije 11. 6. 2004. godine,
  • studijski program za stjecanje specijalizacije, te su prije toga završili visokoškolski stručni studijski program i prije upisa izvršite studijske obveze u obimu od 30 do 60 ECTS,
  • studijski program koji naobrazuje za zanimanja uređena s direktivama EU, ili drugim ujednačenim magistarskim studijskim programom koji je vrjednovan s 300 ECTS

Neposredni upis u 2. godinu – nastavak studija po mjerilima za prelaske

  • U 2. godinu se možete upisati ukoliko ste završili studijski program za stjecanje magisterija znanosti, odnosno specijalizacije (donosen prije 11. 6. 2004. godine).

Kandidati za upis u doktorski studijski program koji nemaju ekonomsku naobrazbu, odnosno ne pokazuju temeljna ekonomska znanja stečena neformalnim obrazovanjem i/ili iskustvenim učenjem, polažu diferencijalne predmete u obimu od 12-18 ECTS.

Za upis je potrebno aktivno znanje engleskog jezika. Organizirani oblici studija će se odvijati na engleskom jeziku, a samostalni i individualni rad i doktorska disertacija pak na hrvatskom jeziku.

 

Prvu generaciju ćemo upisati u studijskoj godini 2019./2020.. Raspis za upis će biti objavljen početkom 2019. godine!

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac