Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu

Doktorski program DOBA Fakulteta se »trokutom znanja« uspoređuje s najboljim programima u Europi. Način provođenja je jedinstven, naime program provodimo u cijelosti online, te ga nudimo kao jedini online doktorski program u JI Europi. Dobitnik smo dvije međunarodne akreditacije za provođenje online studija.

Suvremena zasnova s modularnom provedbom unutar zaključenih nastavnih sklopova, osigurava prepletanje stručnih i metodološko-istraživačkih sadržaja te samostalni rad za pripremu doktorske disertacije. Provedba omogućuje individualizaciju i personalizaciju, u programu sudjeluju profesori i istraživači DOBA Fakulteta te vrhunski stručnjaci iz drugih institucija.

Program nudi cjelovit, interdisciplinaran pogled na inoviranje i održivo poslovanje koji se može aplicirati na brojne istraživačke izazove na raznoraznim područjima. Osposobit će vas za rješavanje najkompleksnijih teoretskih i praktičnih problema u području inovativnosti i održivog poslovanja te za učinkovit prijenos novih znanja u poduzeća i organizacije, s naglaskom na digitalizaciji rješenja.

Prednosti doktorskog studija na DOBA Fakultetu

Jedinstveni sadržaj

Jedinstveni sadržaj

Doktorski program DOBA Fakulteta se smisleno nadovezuje na takozvani „trokut znanja“, koji povezuje obrazovanje, znanost i inovacije te se uspoređuje s najboljim programima u Europi.
Online studij

Online studij

Online studij omogućava potpunu fleksibilnost, dostupnost 24/7 te stalnu podršku učitelja i online mentora. Unatoč nemogućnosti osobnog kontakta, online studij je dinamičan i interaktivan.
Modularna provedba

Modularna provedba

Studij se odvija modularno, što znači da se unutar zaključenih nastavnih sklopova prepliću stručni sadržaji, metodološko-istraživački sadržaji i samostalni rad za pripremu doktorske disertacije.
Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Oblikovanje vlastitog originalnog doprinosa

Samostalnim, kritičnim i refleksivnim analiziranjem, povezivanjem i procjenjivanjem informacija, pojava, praksi i trendova, oblikovat ćete vlastiti originalni doprinos znanosti.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

dr. Marko Divjak,

akademski voditelj
Suvremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, ono je globalizirano i u pravilu transdisciplinarno. Ovovrsna promjena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novoga znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika.

dr. Marko Divjak,

akademski voditelj
Suvremeno inoviranje je danas prisutno u svim kreativnim okruženjima, ono je globalizirano i u pravilu transdisciplinarno. Ovovrsna promjena paradigme inoviranja diktira potrebu za razvijanjem novoga znanja i za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika.

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
9
Tehnološke promjene, globalizacija i društvo
9
Odabrana poglavlja inoviranja i sustvaranje
9
Filozofija i teorija znanosti
9
Kvantitativne metode istraživanja
6
Istraživački seminar
18
Individualni rad: priprema, predaja i potvrđivanje dispozicije
Obavezni predmeti
9
Uloga ekonomije u održivom razvoju
9
Odabrana poglavlja strateškog vođenja i menadžmenta
6
Kvalitativne metode istraživanja
6
Akademsko pisanje
30
Individualni rad: Prikupljanje i analiza podataka
Obavezni predmeti
6
Istraživački seminar
54
Priprema doktorske disertacije

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu.

Jedinstvena provedba doktorskog programa

Provedba doktorskog studija će se odvijati u skladu s modelom online studija kojega smo razvili na DOBA Fakultetu. Studijske aktivnosti će se temeljiti na suvremenim pedagoškim pristupima, koji potiču aktivno učenje/studij. Osnovana će biti na interakciji s visokoškolskim učiteljima i kolegama studentima. Organizirani oblici studijskih aktivnosti odvijat će se u obliku webinara, usmjerenih rasprava u forumima i individualnih prezentacija. Naglasak će biti na produbljenom studiju literature i na samostalnom individualnom radu studenta te na individualnim konzultacijama s visokoškolskim učiteljima i odabranim mentorom.

Studijski proces će u velikoj mjeri biti individualiziran. Studenti će na pojedinim stručnim i metodološko-istraživačkim predmetima produbljeno obrađivati prije svega one sadržaje, koji će za njih biti relevantni za potrebe pripreme doktorske disertacije. Studij će se temeljiti na samostalnom radu studenta, na problemsko-istraživačkom pristupu te na argumentiranoj stručnoj raspravi u povezivanju s ključnim izazovima, pitanjima i stručnim dilemama.

Aktivnosti na svim predmetima će se odvijati uz podršku IKT, u virtualnom nastavnom okruženju Blackboard. Virtualno nastavno okruženje Blackboard nudi podršku studijskom procesu. Okruženje ima integrirana nastavne, komunikacijske i evaluacijske alate koji omogućavaju jasno strukturiranje sadržaja i studijskih aktivnosti, jednostavnu navigaciju te podržavaju brojne oblike interakcije.
Komu je program namijenjen
Uvjeti za upis
Upis i troškovi studija

U program pozivamo

Doktorski program DOBA Fakulteta je namijenjen tako pojedincima koji žele razvijati akademsku karijeru, odnosno koji žele djelovati u istraživačkim organizacijama, kao i onima koji žele djelovati u istraživačkim centrima/odjelima unutar poduzeća, ili pak u takozvanim centrima izvrsnosti koji predstavljaju vezu između gospodarstva i akademske sfere, te su namijenjeni poticanju koncentracije znanja u prioritetnim područjima.

Program je namijenjen pojedincima s afinitetom za autonomnim znanstveno-istraživačkim radom te rješavanjem najzahtjevnijih teoretskih i praktičnih pitanja iz područja inoviranja i održivog poslovanja, te i onima koji žele nova znanja i rješenja uspješno implementirati te time doprinijeti gospodarskom razvoju i društvenom napretku.

S obzirom na to da se inovacije ne povezuju isključivo s poduzetništvom - već su, prije svega one usmjerene u razvoj novih usluga, novih sustava upravljanja ili novih organizacijskih procesa, sve prisutnije i u javnom sektoru te u neprofitnim i drugim organizacijama, doktorski je program primjeren za široku paletu stručnjaka. Interdisciplinaran pogled na koncept inoviranja i održivog poslovanja može se naime aplicirati na brojne istraživačke izazove koji se tiču raznolikih područja i disciplina, kao što su poslovne znanosti, ekonomija, medicina i zdravstvo, marketing, obrazovanje, socijalne djelatnosti i druge.

Doktorski studijski program DOBA Fakulteta se temelji na znanstveno istraživačkom radu na najvišoj razini, s ciljem razvijanja novih znanja i rješenja te daljnjeg razvoja znanosti i društva.

 

Popunite online prijavu

Uvjete za upis u doktorski program ispunjavaju kandidati koji su završili

 • studijski program 2. stupnja,
 • studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe, donosen prije 11. 6. 2004. godine,
 • studijski program za stjecanje specijalizacije, te su prije toga završili visokoškolski stručni studijski program i prije upisa izvršite studijske obveze u obimu od 30 do 60 ECTS,
 • studijski program koji naobrazuje za zanimanja uređena s direktivama EU, ili drugim ujednačenim magistarskim studijskim programom koji je vrjednovan s 300 ECTS

Neposredni upis u 2. godinu – nastavak studija po mjerilima za prelaske

 • U 2. godinu se možete upisati ukoliko ste završili studijski program za stjecanje magisterija znanosti, odnosno specijalizacije (donosen prije 11. 6. 2004. godine).

Kandidati za upis u doktorski studijski program koji nemaju ekonomsku naobrazbu, odnosno ne pokazuju temeljna ekonomska znanja stečena neformalnim obrazovanjem i/ili iskustvenim učenjem, polažu diferencijalne predmete u obimu od 12-18 ECTS.

Za upis je potrebno aktivno znanje engleskog jezika. Organizirani oblici studija će se odvijati na engleskom jeziku, a samostalni i individualni rad i doktorska disertacija pak na hrvatskom jeziku.

Prijava i upis:

Broj raspoloživih mjesta za doktorski studij je ograničen. Na raspolaganju je 20 mjesta.

Za upis u doktorski studij ispunite prijavu za upis, priložite zahtijevane dokaze te sve skupa pošaljite na adresu fakulteta.

Prijavnom obrascu treba priložiti sljedeće dokaze:

 • ovjerenu kopiju diplome ili ovjerenu kopiju potvrde o diplomiranju na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju (za diplomante DOBA Fakulteta ovjera nije potrebna, oni prilažu običnu kopiju),
 • potvrdu o prosječnoj ocjeni ispita na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju te o ocjeni diplomskog/magistarskog rada (za diplomante DOBA Fakulteta podatke prikupljamo sami),
 • potvrdu o nostrifikaciji strane diplome, kada je kandidat dodiplomski i/ili poslijediplomski studij završio u inozemstvu,
 • životopis na engleskom jeziku (npr. EUROPASS),
 • bibliografiju (popis objavljenih stručnih i znanstvenih članaka, monografskih publikacija i drugih autorskih radova),
 • potvrdu o aktivnom znanju engleskog jezika (barem razina B2),
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku,
 • istraživački plan na engleskom jeziku.

Kriteriji za odabir kandidata u slučaju ograničenja upisa:

Ukoliko bude doneseno rješenje o ograničenju upisa, kandidati će biti izbrani prema sljedećim kriterijima:

 • prethodni studijski rezultati u dosadašnjem studiju (prosječna ocjena predmeta, ocjena diplomskog/magistarskog rada) – 30 % prevage,
 • prethodni znanstveno-istraživački rad (istraživanja, članci itd.) u predmetnom području doktorskog programa – 35 % prevage,
 • motivacijsko pismo i razgovor s kandidatom – 35 % prevage prilikom odabira.

Raspoloživi mentori za izradu doktorske disertacije:

Red. prof. dr. Rasto Ovin; stručna područja: makroekonomija, ekonomska politika, bankarstvo, gospodarska kretanja.

Red. prof. dr. Marjana Merkač Skok; stručna područja: menadžment, razvoj organizacije, upravljanje kadrovima, ovladavanje kvalitetom.

Izv. prof. dr. Anita Maček; stručna područja: mikroekonomija, makroekonomija, ekonomika, ekonomska politika, međunarodna ekonomija.

Izv. prof. dr. Tina Vukasović; stručna područja: marketing, strateški marketing, međunarodni marketing, istraživanja tržišta, menadžment robnih marki, ponašanje i istraživanje ponašanja potrošača.

Izv. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel; stručna područja: ekonomika zdravstva, financiranje i organizacija zdravstva, zdravstveni sustavi, kvaliteta života.

Doc. dr. Emilija Stojmenova Duh; stručna područja: digitalna preobrazba, digitalne kompetencije i vještine, digitalne tehnologije za ruralni razvoj i razvoj zajednice, digitalne tehnologije u obrazovanju. 

Doc. dr. Marina Letonja; stručna područja: (obiteljsko) poduzetništvo, inovacijski menadžment.

Doc. dr. Tomaž Klobučar; stručna područja: računalstvo i informatika, tehnologije u obrazovanju.

Doc. dr. Matevž Tomšič; stručna područja: sociologija, demokracija i politika, civilno društvo i društveni razvoj, društvene elite.

Popunite online prijavu

Priložite odgovarajuće potvrde (ovjerene kopije, svjedodžbe, … )

Vaša investicija

Godina Trošak studija i uplata u ratama
1. 1 x 5.000,00 EUR ali 8 x 640,00 EUR
2. 1 x 5.000,00 EUR ali 8 x 640,00 EUR
3. 1 x 4.000,00 EUR ali 8 x 575,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • razmatranje molba na Komisiji za studentska pitanja
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • tehničku podršku
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistriranja 549,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2020./2021.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac