Vizija i poslanstvo, vrijednosti

Vizija i poslanstvo, vrijednosti

Vizija i poslanstvo, vrijednosti

Naša vizija

DOBA, fakultet koji vidi dalje.
Postati jedan od vodećih fakulteta za online obrazovanje u Europi i globalno priznati fakultet an ovom području, prepoznat po pedagoškom inoviranju, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, uvjerenju u trajnu izvrsnost te poduzetnički usmjerenim i društveno odgovornim studentima, koji su spremni rješavati aktualne gospodarske probleme i društvena pitanja.

Naše poslanstvo

Novim programima i pristupima izazove mijenjamo u prilike.
DOBA Fakultet privatna je poslovna škola, uvažena kao vodeća visokoškolska institucija u području online studija u regiji te, također kao centar znanja. Na DOBA Fakultetu provodimo bachelor i master programe te istraživanja u području aplikativnih društvenih studija. Naši su napori usmjereni u smanjivanje praznina u znanju i u širenje prilika za uspješnu karijeru kako u Sloveniji tako i u regiji. Našim djelovanjem nastojimo užoj i široj društvenoj zajednici osigurati suvremeno obrazovane i u praksi osposobljenje diplomante koji postupaju etički i društveno odgovorno.

Naše vrijednosti

Društvena odgovornost
Suoblikujemo liberalne, kritične, poduzetne i kreativne pojedince koji svojim djelovanjem doprinose napretku društva.

Poštivanje etičkih vrijednosti
Zalažemo se za visoke etičke principe koji su sastavni dio studijskih programa i načina studija. Obrazovanjem i vlastitim djelovanjem potičemo poštivanje i prihvaćanje različitosti, međusobnu toleranciju te poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Kvaliteta (obrazovanja)
Neprekidno praćenje provođenja studijskog procesa, osposobljenost izvođača, osiguravanje uvjeta za provođenje programa, unutarnja organiziranost, međunarodna usporedivost studijskih dostignuća, aktivna suradnja s okruženjem i stalnim unaprjeđivanjem s uključivanjem studenata.

Razvojno istraživačka i inovativna usmjerenost
Biti ravnopravan član akademske zajednice, također na području znanstveno istraživačkog i razvojnog rada s novim i inovativnim rješenjima koja stvaraju napredak u okruženju.

Prilagođavati se i biti čimbenik društvenih promjena
Istraživanjem, obrazovanjem, savjetovanjem, povezivanjem, etičkim postupanjem i promocijom cjeloživotnog obrazovanja doprinosimo održivom razvoju društvene odgovornosti prema slovenskim i stranim standardima. U tomu surađujemo s domaćim i stranim stručnjacima, ustanovama, organizacijama i poduzećima.

Poštivanje individualnosti i razvijanje timskog rada
Poštujemo očekivanja i potrebe pojedinca te ujedno potičemo suradnju.

Neovisnost
Vjerujemo u intelektualnu slobodu, te smo financijski, institucionalno i akademsko neovisna i tržišno usmjerena institucija.


 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac