Vizija i poslanstvo, vrijednosti

Vizija i poslanstvo, vrijednosti

Vizija i poslanstvo, vrijednosti

Vizija

Fakultet koji vidi dalje.

Postati vodeći online fakultet u JI Europi te međunarodni pobjednik i fakultet s najviše online studenata. Svojom unikatnošću, otvorenošću i fleksibilnošću postati nositelj promjena u području inovativnoga učenja, razvijanju aktualnih znanja te istraživanju za održivi rast.

Poslanstvo

Novim programima i pristupima izazove pretvaramo u prilike.

Inovativnim pristupima i suvremenim programima širimo znanje i povezujemo sve one koji vjeruju u uspjeh. Osvajamo nova tržišta i osiguravamo izvrsno akademsko iskustvo za razvoj agilnoga i digitalno kompetentnoga menadžera stručnjaka za fleksibilnost poduzeća.

Naše vrijednosti

Agilnost i ovladavanje promjenama
Sposobni smo se brzo prilagoditi i ovladavati promjenama, koje donose okruženje i tehnologije. Brzo reagiranje na promjene na tržištu i potrebe naših klijenata omogućuju stalnu aktualizaciju studijskih  programa. Dobro smo organizirani, učinkoviti i uspješni.

Jedinstvenost
Jedinstvenim programima te pedagoškim pristupom i cjelovitom podrškom u svim fazama obrazovnog procesa osiguravamo razvoj agilnoga i digitalno kompetentnoga menadžera stručnjaka za fleksibilnost poduzeća.

Etika
Zalažemo se za visoke etičke principe koji su sastavni dio studijskih programa i načina našega djelovanja. Obrazovanjem i vlastitim djelovanjem potičemo poštovanje, prihvaćanje različitosti, međusobnu toleranciju te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Inovativnost i razvojna orijentiranost
Svojom dinamično-istraživačkom i inovativnom orijentiranošću, podržanoj suvremenim tehnologijama, svim sudionicima osiguravamo stjecanje znanja i razvoj kompetencija te karijere.

Povezivanje i suradnja
Aktivan smo akter u povezivanju različitih sudionika. Kod naših suradnika i studenata te sudjelujućih potičemo razvoj timskog rada.

Održiva izvrsnost
Koncept održive izvrsnosti ostvarujemo u pedagoškim i poslovnim procesima. Za osiguravanje dugoročnih koristi za sve naše sudionike te za društveno odgovorno djelovanje brinu se svi naši suradnici.


Tim DOBA Fakulteta


 

Nastavnici u bachelor i master programima

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac