Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Master programi

Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Jedini e-studij u Hrvatskoj koji objedinjuje ključna područja za razvoj i djelovanje u području cjeloživotnog obrazovanja i socijalnih djelatnosti: menadžment, obrazovanje, socijala.

Smjer OBRAZOVANJE je za sve vas koji razmišljate o tome kako uvesti e-obrazovanje za vaše zaposlenike, te ujedno želite steći višu formalnu naobrazbu. 

Smjer SOCIJALA je za sve vas koji želite uspješnije poslovanje u području socijale te ujedno želite i napredovati, naime kao diplomant/ica programa (smjer SOCIJALA) ćete imati mogućnost polaganja stručnog ispita iz socijalne zaštite.

Studij na DOBA Fakultetu je siguran, te prije svega osiguran studij, naime Dobin je model online studija uvažen i provjeren online studij te je ujedno i jedini međunarodno akreditiran online studi.


Našim ćete pristupima steći znanja i razviti kompetencije

Vođenje i menadžment

Vođenje i menadžment

Vođenje drugih s ciljem izgradnje odnosa i naprednih strategija za uspješno poslovanje.
Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovladavanje promjenama pri poslovanju te strateško uvođenje inovacija kreativnim razmišljanjem.
Organiziranje socijalnih djelatnosti

Organiziranje socijalnih djelatnosti

Interdisciplinarno povezivanje i umrežavanje različitih ciljanih skupina u raznolikim društvenim i kulturnim okruženjima.
Socijalne kompetencije i komuniciranje

Socijalne kompetencije i komuniciranje

Surađivanje s različitim ciljanim skupinama za uspješan, etički i održivi razvoj.
Inovativno obrazovanje

Inovativno obrazovanje

Prepoznavanje najsuvremenijih trendova i integralno inoviranje primjenom suvremenih tehnologija u svim okruženjima koja stvaraju znanje.

Lista predmeta

1. godina
2. godina (smjer Socijala)
2. godina (smjer Inovativno obrazovanje)
Obavezni predmeti
9
Ekonomski, okolišni i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Kakvu ulogu imaju pametni gradovi u kontekstu održivog razvoja, kružnog gospodarstva i glokalizacije? Odgovore na to pitanje ćete otkrivati u jednom od temeljnih predmeta prve godine. Utvrdit ćete da pametni gradovi mogu biti sjecište ekonomskog, okolišnog i društvenog održivog razvoja. Kritički ćete razmišljati kako uopće definiramo održivi razvoj te kakvu ulogu u održivom razvoju imaju poduzeća, nevladine organizacije i drugi dionici. Upoznat ćete tehnologije i primjere matematičkih modela koji doprinose uspostavljanju glokalne ravnoteže.

9
Upravljanje poduzećima pomoću informacijskih tehnologija

U ovom predmetu studenti imaju mogućnost upoznati se s informacijskim tehnologijama (IT) iz aspekta organizacije. Po pravilu IT znamo koristit u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati sa svim aspektima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT s ciljem uspješnog poslovanja. Kada ovo znanje koriste za rješavanje izazova na radnome mjestu, studenti dobivaju nove konstruktivne zamisli za poboljšanje uporabe IT u svojim organizacijama. Dobiju produbljeno razumijevanje toga kako upravljati informacijskom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do garantiranja sigurnosti IT iz aspekta sistema. Upravo tako nauče i  kako učinkovito koristiti informacijske, komunikacijske i internetske tehnologije za upravljanje poslovnim obavještavanjem i znanjima. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i održivosti IT u organizaciji, gdje mogu odmah koristiti svoje znanje u svojoj svakodnevnoj okolini ili u organizaciji.

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i važan izvor organizacije, ali je upravljanje njima velik izazov, jer naime ne postoji jedinstveni način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mjesto pogledaju s aspekta vođenja i organizacije. Predmet Kreativno upravljanje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa upravljanju ljudskim resursima, od pridobivanja i zapošljavanja, materijalnih naknada, radnih odnosa, upravljanja uspješnosti, učenjem i razvojem, te osiguravanjem kvalitete radnog života. Studenti imaju mogućnost dodatno istražiti planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocjenjivanje radne uspješnosti, važnost upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, problema s diskriminacijom, politike upravljanja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Sa zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rješenja za stvarne izazove upravljanja ljudskim resursima, te vježbaju pripremu i provedbu učinkovite prezentacije.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Financiranje neprofitnih organizacija

Na predmetu ćete se upoznati s financijskim investicijama u financijskom okruženju općenito i u vezi s neprofitnom aktivnošću:

 • Financijsko okruženje. Europska ekonomska i monetarna unija.
 • Definiranje nekih pojmova koji su važni za razumijevanje djelovanja financija i neprofitnih organizacija (različiti pravni oblici organiziranja različitih aktivnosti, različiti oblici financiranja različitih aktivnosti s jedne strane, i različiti oblici investicija s druge strane).
 • EU i EMU. Ekonomska i monetarna unija. EU-proračun. Kako djeluje EU-sustav financiranja. Definiranje i ovovrsne mogućnosti financiranja različitih (i neprofitnih) aktivnosti.
 • Europska kohezijska politika. Definiranje, svrha i različite mogućnosti općenito, te za neprofitne organizacije.
 • Različite nacionalne i međunarodne financijske institucije. Njihova svrha i smisao općenito, te za djelovanje neprofitnih organizacija.
 • Različiti izvori financiranja (vlasnički izvori kapitala, dužnički izvori kapitala; kratkoročni izvori, dugoročni izvori; tržište novca, tržište kapitala; sponzorstva, donacije, dobrotvorni prilozi i drugi transferi).

Prije svega ćete znati oblikovati poslovne odluke povezane s investiranjem. Razumjet ćete djelovanje nacionalnog i međunarodnog financijskog okruženja te financijskih institucija u vezi s djelovanjem neprofitnih organizacija.

9
Metode istraživanja

Ovaj predmet izaziva predrasude o tome kako je istraživanje dosadno i zahtjevno. Otkriva nove aspekte i mogućnosti istraživanja, koji vode ka važnim poslovnim čimbenicima u uspješnom donošenju odluka. Studeni izvještavaju da su zbog ovog predmeta postali samosvjesniji na sastancima ili kod prezentiranja poboljšanja upravi. Predmet o metodama poslovnog istraživanja predstavlja važan dio studijskog programa, naime studentima omogućava cjelovit uvid u istraživanje, te im pomaže razumjeti zahtjeve istraživanja u svrhu studija, te za njihov magistarski rad.

Cilj ovog predmeta je predstaviti glavne filozofije i pristupe ka poslovnom istraživanju, te koristiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode i tehnike, te time postaviti jasne istraživačke pokazatelje i standarde. Studenti imaju priliku pripremiti prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta, te tako naučiti kako pripremiti slične prijedloge istraživanja, vrjednovati istraživačke članke i pretražiti baze podataka u svijetu, kako bi našli odgovarajuće znanstvene i stručne članke, koji su im potrebni za studij. Predmet pomiče granicu horizonta u svijet istraživanja i proučavanja.

6
Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

Obvezni predmeti
6
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti

Inovacije u uslužnoj djelatnosti su isto tako važne kao tehnološke, naime sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanje, trženje, održavanje,…), te s razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. U ovom predmetu tražimo odgovore prije svega na pitanja; kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama, kao što su npr. trgovina, turizam, komunalije, IT programiranje, telekomunikacije, obrazovanje, itd. Primjećujemo razlike među granama i među državama. Zanima nas kakvi su trendovi, kako stvarju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama vode/upravljaju inovacije, gdje su uska grla te s njima i mogućnosti za poboljšanje. Studenti imaju mogućnost da uz upoznavanje teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije, te predlože poboljšanja.

6
Teorija i praksa dobrotvornosti i solidarnosti

U trenutku kada se čini da prije svega ekonomija (a s njom naravno i ekonomska logika, odnosno računica) ovladava cjelinom života, pokušavamo pogledati malo preko granica samo ekonomskih kriterija života, u područje gdje se mnogo toga događa i »besplatno«, gdje se ne plaća samo novcem, već se stvari odvijaju po drugačijim principima i mjerilima, na temelju vrijednosti humanosti. Zajedničkim snagama ćemo se produbljivati ne samo u teorijska, odnosno znanstvena pitanja o segmentu života društva i pojedinaca, koji u ovom trenutku i kod nas izrazito dolazi u prvi red, već ćete na predmetu steći i vještine i kompetencije kako praktično sudjelovati u ovom segmentu socijalnog djelovanja.

 

6
Mjerenje i osiguravanje kvalitete života

Svrha predmeta je jasna: pogledati na kvalitetu života s više gledišta, tako objektivno kao i subjektivno, tako individualno kao i kolektivno te i s obzirom na izvore, prilike i životne uvjete u društvu. Predmet će biti namijenjen upoznavanju s osnovnim pojmovima i podacima o kvaliteti života te razmišljanju o tomu što je kvaliteta života. Uvažava li se u razvojnim dokumentima Hrvatske koncept kvalitete života te ima li država za građane postavljene ciljeve koji će poboljšati našu kvalitetu života. Čak i ako ih ima, jesmo li te ciljeve sposobni ostvariti – kako ih mjeriti, kojim ih indikatorima mjeriti te što smo u tom području u prošlom razdoblju učinili. Za vrijeme trajanja predmeta ćemo se produbiti u kvalitetu života pojedinih subpopulacija u Hrvatskoj te pokušati otkriti je li njihov život kvalitetan – što bi oni sami mogli učiniti za sebe i zašto to ne učine. 

Naše pitanje naravno glasi: jesmo li se spremni uhvatiti u koštac s jednostavnom istinom o stanju društva današnjice: o prebacivanju odgovornosti, o niskoj razini samodiscipline, te prije svega o tomu što smo sami spremni učiniti kako bismo poboljšali statističke pokazatelje mjerljivosti kvalitete života.
 

6
Integrativni projekt

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekt studente ponese na sljedeću razinu istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja te studente vodi kroz različite razine priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada pa i dalje uključuje metode uzorkovanja, odabira odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme te interpretacije rezultata sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studenti se potiču da svoj integrativni projekt pripremaju na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije, te da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.
 

24
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student odabire dva predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire dva predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire dva predmeta.

Obvezni predmeti
6
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti

Inovacije u uslužnoj djelatnosti također su važne poput tehnoloških, naime sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanja, trženje, održavanje …) te s razvojem i njihove poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu pak tražimo odgovore prije svega na pitanja kako se inovacije odvijaju u najreprezentativnijim granama uslužnih djelatnosti, npr. u trgovini, u turizmu i u komunalijama, u IT-programiranju, u telekomunikacijama, u obrazovanju itd. Primjećujemo razlike među granama i među zemljama. Zanima nas kakvi su trendovi, kako stvaraju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama vode/upravljaju inovacijama, gdje su uska grla te s njima mogućnosti za poboljšanje. Studenti imaju priliku uz upoznavanje teorije i dobrih praksi i proučiti inoviranje svoje organizacije te predlagati poboljšanja.

6
Trendovi u inovativnom obrazovanju

Obrazovanje u svijetu, u Europi i u Hrvatskoj se suočava s izazovima kako odgovoriti na nove obrazovne potrebe koje se neprestano mijenjaju. Ove promjene diktiraju promijenjena demografska i socijalna slika, pooštreni uvjeti financiranja obrazovanja, globalizacija te uključenost tehnologije u život i djelovanje pojedinaca i organizacija.

Glavna poluga prilagođavanja obrazovanja novoj stvarnosti su inovacije. Slično kao i kod drugih djelatnosti, inovacija je danas i u obrazovanju većinom plod smislene integracije tehnologije (Internet, mobilni uređaji, računalstvo u oblaku) u određenu obrazovnu uslugu ili proces. Naravno, i u obrazovanju su moguće inovacije i bez primjene tehnologije (na primjer uvođenje nove pedagoške metode u razredu), ali je veći dio inovacija u obrazovanju podržano primjenom suvremene tehnologije. Predmetom Trendovi u inovativnom obrazovanju želimo predstaviti osnovne koncepte i karakteristike otvorenog i e-obrazovanja kao vodećih pristupa za inoviranje obrazovanja.

6
Menadžment e-obrazovanja

U programima e-obrazovanja obično sudjeluje više različitih skupina dionika, od studenata, odnosno sudionika, učitelja i autora nastavnih gradiva, mentora, stručnjaka za medije do administrativnog i tehničkog osoblja s različitim zadacima i aktivnostima, financijera i drugih vanjskih suradnika. Kompleksnost e-obrazovanja stoga zahtijeva odgovarajuće planiranje, upravljanje te koordinaciju sudjelujućih, aktivnosti i sredstava, što je zadatak menadžmenta.

Menadžment e-obrazovanja je odgovoran za učinkovito provođenje osnovnih poslovnih funkcija planiranja, upravljanja i organiziranja, tako kao što to biva u bilo kojoj organizaciji. Suočavamo se još i s nekim posebnim zadacima i oblicima menadžmenta, koji proizlaze iz karakteristika e-obrazovanja. Među posebne zadatke menadžmenta u e-obrazovanju spada osiguravanje pedagoške, tehnološke i administrativne podrške sudjelujućim u e-obrazovanju. Posebnosti e-obrazovanja zahtijevaju primjenu posebnih pristupa i oblika menadžmenta, kao što su na primjer projektni menadžment, menadžment promjena, menadžment inovacija i menadžment kvalitete.

Predmetom Menadžment e-obrazovanja studente želimo osposobiti za učinkovito i uspješno provođenje svih funkcija menadžmenta kao osnove za učinkovito, uspješno i konkurentno poslovanje poduzeća, ustanova javnog sektora i drugih organizacija te ponuditelja i korisnika usluga e-obrazovanja.
 

6
Integrativni projekt

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekt studente dovodi na sljedeću razinu istraživačkih metoda. Predmet nudi produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja te studente vodi kroz različite razine priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbore odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme te interpretacije rezultata sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studente potičemo da svoj integrativni projekt pripreme na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije te da se kritički osvrnu na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student odabire dva predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire dva predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire dva predmeta.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • Program se provodi kada je upisano najmanje petnaest studenata.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2025.

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Online studij je savršen studij za vaš uspjeh

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa moći ćete se zaposliti u poduzećima, mrežama, zavodima, društvima, projektima zajednica i centrima cjeloživotnog učenja kao menadžer ili nositelj najzahtjevnijih zadataka. Nakon magisterija ćete biti naoružani suvremenim sustavnim znanjima za sveobuhvatno ovladavanje organizacijskim procesima i organizacijskom dinamikom u socijali i obrazovanju. Magistri smjera Obrazovanje moći će se zaposliti tako u privatnim i/ili neprofitnim organizacijama za obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje kao i u krovnim organizacijama javnih obrazovnih zavoda. Magistri smjera Socijala bit će osposobljeni za zapošljavanje na zahtjevnijim radnim mjestima u javnim i nevladinim organizacijama, kod pomoći socijalno slabijim i ranjivijim društvenim skupinama (npr. centri za socijalnu skrb, domovi za starije i nemoćne osobe, humanitarne organizacije ...).
Prijava i upis
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

U 1. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 180 ECTS. 
 • je završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program prije uvođenja Bolonjskog procesa iz odgovarajućih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacijskih znanosti, sociologije, pravnih, političkih, socioloških znanosti, humanističkih znanosti).
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

U 2. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 240 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih stručnih područja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih stručnih područja. 
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Sljedeća se područja smatraju relevantnim stručnim područjima: ekonomske, poslovne, upravne i organizacijske znanosti, sociologija, pravne, političke, sociološke znanosti, humanistika.

Kandidati koji nisu slovenski državljani, a upisuju programe koje fakultet provodi na slovenskom jeziku, moraju dostaviti potvrdu o poznavanju slovenskog jezika (najmanje na razini B2).

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 3.680,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 325,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se podmiruje prije završetka studija.

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja potrebno je plaćati. Kontakt za priznavanje studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli