Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Master programi

Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju

Jedini e-studij u Hrvatskoj koji objedinjuje ključna područja za razvoj i djelovanje u području cjeloživotnog obrazovanja i socijalnih djelatnosti: menadžment, obrazovanje, socijala.

Smjer OBRAZOVANJE je za sve vas koji razmišljate o tome kako uvesti e-obrazovanje za vaše zaposlenike, te ujedno želite steći višu formalnu naobrazbu. 

Smjer SOCIJALA je za sve vas koji želite uspješnije poslovanje u području socijale te ujedno želite i napredovati, naime kao diplomant/ica programa (smjer SOCIJALA) ćete imati mogućnost polaganja stručnog ispita iz socijalne zaštite.

Studij na DOBA Fakultetu je siguran, te prije svega osiguran studij, naime Dobin je model online studija uvažen i provjeren online studij te je ujedno i jedini međunarodno akreditiran online studij u Hrvatskoj. 


Našim ćete pristupima steći znanja i razviti kompetencije

Vođenje i menadžment

Vođenje i menadžment

Vođenje drugih s ciljem izgradnje odnosa i naprednih strategija za uspješno poslovanje.
Upravljanje inovacijama

Upravljanje inovacijama

Ovladavanje promjenama pri poslovanju te strateško uvođenje inovacija kreativnim razmišljanjem.
Organiziranje socijalnih djelatnosti

Organiziranje socijalnih djelatnosti

Interdisciplinarno povezivanje i umrežavanje različitih ciljanih skupina u raznolikim društvenim i kulturnim okruženjima.
Socijalne kompetencije i komuniciranje

Socijalne kompetencije i komuniciranje

Surađivanje s različitim ciljanim skupinama za uspješan, etički i održivi razvoj.
Inovativno obrazovanje

Inovativno obrazovanje

Prepoznavanje najsuvremenijih trendova i integralno inoviranje primjenom suvremenih tehnologija u svim okruženjima koja stvaraju znanje.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0%

žena

0

prosječna dob

0%

zaposlenih u gospodarstvu

0%

zaposlenih na vodećim položajima

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Online studij je savršen studij za vaš uspjeh

Lista predmeta

1. godina
2. godina (smjer Socijala)
2. godina (smjer Inovativno obrazovanje)
Obvezni predmeti
9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Metode poslovnog istraživanja

Ovaj predmet izaziva predrasude o tome kako je istraživanje dosadno i zahtjevno. Otkriva nove aspekte i mogućnosti istraživanja, koji vode ka važnim poslovnim čimbenicima u uspješnom donošenju odluka. Studeni izvještavaju da su zbog ovog predmeta postali samosvjesniji na sastancima ili kod prezentiranja poboljšanja upravi. Predmet o metodama poslovnog istraživanja predstavlja važan dio studijskog programa, naime studentima omogućava cjelovit uvid u istraživanje, te im pomaže razumjeti zahtjeve istraživanja u svrhu studija, te za njihov magistarski rad.

Cilj ovog predmeta je predstaviti glavne filozofije i pristupe ka poslovnom istraživanju, te koristiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode i tehnike, te time postaviti jasne istraživačke pokazatelje i standarde. Studenti imaju priliku pripremiti prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta, te tako naučiti kako pripremiti slične prijedloge istraživanja, vrjednovati istraživačke članke i pretražiti baze podataka u svijetu, kako bi našli odgovarajuće znanstvene i stručne članke, koji su im potrebni za studij. Predmet pomiče granicu horizonta u svijet istraživanja i proučavanja.

7
Organizacijska dinamika za izvrsnost poduzeća i kreativno upravljanje promjenama

Organizacija i njena dinamika su neki od važnijih čimbenika, koji određuju uspješnost poduzeća. Uključuju organizacijske modele kao i uvid u vođenje, motivaciju, organizacijsku klimu, timski rad, itd. Suvremeni trendovi, u sve većoj mjeri, prepoznavaju važnost dobre organizacijske klime.

U predmetu ćete pokušati npr. naći odgovore na to što poduzeće može promijeniti na organizacijskom području, kako bi postalo još inovativnije, uspješnije; gdje se nalaze slabe točke organizacije; kako na organizaciju utječu vođenje, motivacija, komunikacija, kultura, itd.? Kako kultura ometa inovacijski proces; potiču li inovacije vođenje? Kakvu ulogu ima etika u organizaciji?

9
Upravljanje poduzećima pomoću informacijskih tehnologija

U ovom predmetu studenti imaju mogućnost upoznati se s informacijskim tehnologijama (IT) iz aspekta organizacije. Po pravilu IT znamo koristit u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati sa svim aspektima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT s ciljem uspješnog poslovanja. Kada ovo znanje koriste za rješavanje izazova na radnome mjestu, studenti dobivaju nove konstruktivne zamisli za poboljšanje uporabe IT u svojim organizacijama. Dobiju produbljeno razumijevanje toga kako upravljati informacijskom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do garantiranja sigurnosti IT iz aspekta sistema. Upravo tako nauče i  kako učinkovito koristiti informacijske, komunikacijske i internetske tehnologije za upravljanje poslovnim obavještavanjem i znanjima. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i održivosti IT u organizaciji, gdje mogu odmah koristiti svoje znanje u svojoj svakodnevnoj okolini ili u organizaciji.

9
Ekonomika javnog sektora

Predmet Ekonomika javnog sektora bavi se živom i opsežnom tematikom o tomu što je javni sektor, što on obuhvaća, koliko bi velik trebao biti, kakvu ulogu bi trebao imati i kako bi trebao oblikovati svoje programe. Postoje opći principi, na koje se danas oslanja javni sektor, a važili su i prije nekoliko desetljeća – pored osnovnih principa, i razumijevanje javnog sektora i njegove uloge se s vremenom mijenjale, a mijenjaju se i oblici njegovog djelovanja, njegove funkcije se razvijaju i prilagođavaju suvremenim demografskim, socijalnim, okolišnim i gospodarskim situacijama u društvu. Na predmetu ćemo se upoznati s ulogom i obimom javnog sektora, osnovama ekonomike blagostanja, osnovama javnog izbora, javnim izdacima: zdravstvo, obrazovanje, obrana, osnove poreznog sustava i porezi.
 

9
Kreativno upravljanje ljudskim resursima za konkurentske prednosti

Ljudi predstavljaju konkurentsku prednost i važan izvor organizacije, ali je upravljanje njima velik izazov, jer naime ne postoji jedinstveni način. Pred studente je postavljen izazov da na svoje radno mjesto pogledaju s aspekta vođenja i organizacije. Predmet Kreativno upravljanje ljudskim resursima upozorava na važnost strateškog i sistemskog pristupa upravljanju ljudskim resursima, od pridobivanja i zapošljavanja, materijalnih naknada, radnih odnosa, upravljanja uspješnosti, učenjem i razvojem, te osiguravanjem kvalitete radnog života. Studenti imaju mogućnost dodatno istražiti planiranje radnog prostora, godišnji razgovor i ocjenjivanje radne uspješnosti, važnost upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, problema s diskriminacijom, politike upravljanja ljudskim resursima i druge povezane tematike. Sa zajedničkim projektom studenti pripremaju konstruktivna rješenja za stvarne izazove upravljanja ljudskim resursima, te vježbaju pripremu i provedbu učinkovite prezentacije.

Izborni predmeti (student odabire jedan predmet)
8
Socijalna zaštita u Europi

Svrha predmeta Socijalna zaštita u Europi je da se upoznate s načinima poštovanja ljudskih prava u području socijalne zaštite, vrijednostima socijalne zaštite i s izvorima socijalne zaštite, te da započnete razmišljati o tomu kako kreativno rješavati probleme s kojima se hvatamo u koštac u područjima socijalne zaštite. U Europskoj se uniji koordinacija sustava odvija prije svega pri zaštiti iz sustava socijalne sigurnosti. Pojam socijalna zaštita je sinonim za sprječavanje siromaštva, a glavni cilj zemalja Europske unije upravo je njegovo sprječavanje (Lisabonska strategija).

 

8
Trendovi u inovativnom obrazovanju

Obrazovanje u svijetu, u Europi i u Hrvatskoj se suočava s izazovima kako odgovoriti na nove obrazovne potrebe koje se neprestano mijenjaju. Ove promjene diktiraju promijenjena demografska i socijalna slika, pooštreni uvjeti financiranja obrazovanja, globalizacija te uključenost tehnologije u život i djelovanje pojedinaca i organizacija.

Glavna poluga prilagođavanja obrazovanja novoj stvarnosti su inovacije. Slično kao i kod drugih djelatnosti, inovacija je danas i u obrazovanju većinom plod smislene integracije tehnologije (Internet, mobilni uređaji, računalstvo u oblaku) u određenu obrazovnu uslugu ili proces. Naravno, i u obrazovanju su moguće inovacije i bez primjene tehnologije (na primjer uvođenje nove pedagoške metode u razredu), ali je veći dio inovacija u obrazovanju podržano primjenom suvremene tehnologije. Predmetom Trendovi u inovativnom obrazovanju želimo predstaviti osnovne koncepte i karakteristike otvorenog i e-obrazovanja kao vodećih pristupa za inoviranje obrazovanja.
 

Obvezni predmeti
7
Mjerenje i osiguravanje kvalitete života

Svrha predmeta je jasna: pogledati na kvalitetu života s više gledišta, tako objektivno kao i subjektivno, tako individualno kao i kolektivno te i s obzirom na izvore, prilike i životne uvjete u društvu. Predmet će biti namijenjen upoznavanju s osnovnim pojmovima i podacima o kvaliteti života te razmišljanju o tomu što je kvaliteta života. Uvažava li se u razvojnim dokumentima Hrvatske koncept kvalitete života te ima li država za građane postavljene ciljeve koji će poboljšati našu kvalitetu života. Čak i ako ih ima, jesmo li te ciljeve sposobni ostvariti – kako ih mjeriti, kojim ih indikatorima mjeriti te što smo u tom području u prošlom razdoblju učinili. Za vrijeme trajanja predmeta ćemo se produbiti u kvalitetu života pojedinih subpopulacija u Hrvatskoj te pokušati otkriti je li njihov život kvalitetan – što bi oni sami mogli učiniti za sebe i zašto to ne učine. 

Naše pitanje naravno glasi: jesmo li se spremni uhvatiti u koštac s jednostavnom istinom o stanju društva današnjice: o prebacivanju odgovornosti, o niskoj razini samodiscipline, te prije svega o tomu što smo sami spremni učiniti kako bismo poboljšali statističke pokazatelje mjerljivosti kvalitete života.
 

7
Financiranje neprofitnih organizacija

Na predmetu ćete se upoznati s financijskim investicijama u financijskom okruženju općenito i u vezi s neprofitnom aktivnošću:

 • Financijsko okruženje. Europska ekonomska i monetarna unija.
 • Definiranje nekih pojmova koji su važni za razumijevanje djelovanja financija i neprofitnih organizacija (različiti pravni oblici organiziranja različitih aktivnosti, različiti oblici financiranja različitih aktivnosti s jedne strane, i različiti oblici investicija s druge strane).
 • EU i EMU. Ekonomska i monetarna unija. EU-proračun. Kako djeluje EU-sustav financiranja. Definiranje i ovovrsne mogućnosti financiranja različitih (i neprofitnih) aktivnosti.
 • Europska kohezijska politika. Definiranje, svrha i različite mogućnosti općenito, te za neprofitne organizacije.
 • Različite nacionalne i međunarodne financijske institucije. Njihova svrha i smisao općenito, te za djelovanje neprofitnih organizacija.
 • Različiti izvori financiranja (vlasnički izvori kapitala, dužnički izvori kapitala; kratkoročni izvori, dugoročni izvori; tržište novca, tržište kapitala; sponzorstva, donacije, dobrotvorni prilozi i drugi transferi).

Prije svega ćete znati oblikovati poslovne odluke povezane s investiranjem. Razumjet ćete djelovanje nacionalnog i međunarodnog financijskog okruženja te financijskih institucija u vezi s djelovanjem neprofitnih organizacija.
 

7
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti

Inovacije u uslužnoj djelatnosti su isto tako važne kao tehnološke, naime sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanje, trženje, održavanje,…), te s razvojem i njihova poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. U ovom predmetu tražimo odgovore prije svega na pitanja; kako se odvijaju inovacije u najreprezentativnijim uslužnim granama, kao što su npr. trgovina, turizam, komunalije, IT programiranje, telekomunikacije, obrazovanje, itd. Primjećujemo razlike među granama i među državama. Zanima nas kakvi su trendovi, kako stvarju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama vode/upravljaju inovacije, gdje su uska grla te s njima i mogućnosti za poboljšanje. Studenti imaju mogućnost da uz upoznavanje teorije i dobrih praksi prouče inoviranje svoje organizacije, te predlože poboljšanja.

7
Integrativni projekt

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekt studente ponese na sljedeću razinu istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja te studente vodi kroz različite razine priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada pa i dalje uključuje metode uzorkovanja, odabira odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme te interpretacije rezultata sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studenti se potiču da svoj integrativni projekt pripremaju na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije, te da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.
 

18
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student odabire dva predmeta)
7
Menadžment marketinga usluga

U sklopu predmeta studenti će se detaljnije upoznati s trendovima u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, s kompetencijama menadžmenta prodaje, s procesom menadžmenta prodaje, s definiranjem marketinga i menadžmenta marketinga, s trendovima u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, s temeljnim tržišnim konceptima, s tržišnim okruženjem, s povezanošću menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, s planiranjem marketinga usluga, s mjerenjem tržišta i prognoziranje prodaje, s procesom zapošljavanja osoblja u marketingu te s procesom analize uspješnosti marketinga.

7
Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje

S terminologijom zastupanja interesa, lobiranja te pregovaračkih tehnika se često susrećemo. Te izraze mnogo puta čujemo ili čak koristimo, iako sasvim ne razumijemo što točno znače? Koji je cilj lobiranja? Što je poslovno lobiranje? Kakva je razlika između lobiranja i komuniciranja s utjecajnim javnostima? Od kakve su važnosti za organizaciju pregovaranja, te kako su povezana s komuniciranjem i lobiranjem?

Češće nego što smo toga svjesni, u različitim smo se okolnostima prisiljeni angažirati u ulozi lobista, odnosno u pregovaranjima zastupati svoju organizaciju. Onaj koji ne zna dobro komunicirati, neće znati poslovnim partnerima ili organima vlasti uspješno predstaviti proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, pronaći kupce ili investitore, te steći primjeran položaj u vlastitoj radnoj okolini. Najmanje što svatko treba za svoju obranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika, koje će akcionari često koristiti u komunikaciji s vama. Važno je poznavati i kriterije etičnosti i legitimnosti njihovih postupaka, kako bi mogli dovoljno brzo odlučiti kako postupiti prilikom takvih iskušenja.

Pri predmetu ćemo naglasiti tri glavna sadržaja: (1) komuniciranje s utjecajnim javnostima i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje te (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

7
Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika

Poduzeća su danas u velikoj mjeri svjesna važnosti društvene odgovornosti i etike. Nažalost je u većini slučajeva društvena odgovornost u organizaciju uvedena kao posljedica praćenja trendova, ali ipak bez pravog razumijevanja. Zbog nedostatka cjelovite strategije, poduzeće svoju društvenu odgovornosti izvodi u obliku pojedinačnih akcija, koje nisu nužno povezane s poslanstvom poduzeća. Pojedinačne akcije se mnogo puta zaustave pri financiranju lokalnih športskih društava ili kulturnih priredbi.

Pri predmetu ćete dakle upoznati što znači razviti cjelovitu strategiju društvene odgovornosti, te kako je ona povezana s poslovnom etikom. Naučiti ćete razliku između zakonodavstva, morale i etike. Upoznati ćete primjere dobrih praksi iz područja društvene odgovornosti i poslovne etike doma i u svijetu.

7
Pozitivna psihologija za suvremeno poslovanje

U suvremenom poslovanju pozitivna psihologija dobiva sve veću važnost. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirirajuća mlada grana psihologije. Gradi na tome što u pojedincu postoji pozitivno – na njegovim snagama i izvorima. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcioniranje pojedinaca, organizacija i skupnosti, te omogućiti da bi ti uspijevali.

Kroz predmet ćete imati mogućnost upoznati trendove u pozitivnoj psihologiji, upoznati i koristiti brižljivost, aplicirati pozitivnu psihologiju u radnu okolinu, prepoznati svoje karakterne moći, te isprobati naučeno u timskom radu.

7
Modeli i alati uspješnog komuniciranja u poduzeću

Komuniciranje u poduzeću općenito i njegov utjecaj na kulturu te uspješnost. Što je važno kod komuniciranja u poduzeću? Koje modele i alate koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo učinkoviti razgovor? Kakav je uspješan javni nastup? Kako sastaviti učinkovite pismene izvještaje? Kakav utjecaj ima govor tijela?

Savlađivanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih vještina; u predmetu ćete imati mogućnosti isprobati razne tehnike komuniciranja, te prepoznati najučinkovitije načine komuniciranja u poduzeću.

7
Teorija i praksa dobrotvornosti i solidarnosti

U trenutku kada se čini da prije svega ekonomija (a s njom naravno i ekonomska logika, odnosno računica) ovladava cjelinom života, pokušavamo pogledati malo preko granica samo ekonomskih kriterija života, u područje gdje se mnogo toga događa i »besplatno«, gdje se ne plaća samo novcem, već se stvari odvijaju po drugačijim principima i mjerilima, na temelju vrijednosti humanosti. Zajedničkim snagama ćemo se produbljivati ne samo u teorijska, odnosno znanstvena pitanja o segmentu života društva i pojedinaca, koji u ovom trenutku i kod nas izrazito dolazi u prvi red, već ćete na predmetu steći i vještine i kompetencije kako praktično sudjelovati u ovom segmentu socijalnog djelovanja.

 

7
Organiziranje društvenih mreža

Na predmetu Organiziranje društvenih mreža studenti će se upoznati s karakteristikama različitih vrsta društvenih mreža, koje međuljudskim odnosima ljudi stvaraju u različitim područjima svojih aktivnosti i u različitim životnim razdobljima. Saznat ćete koju ulogu imaju društvene mreže u životu pojedinca, kako one doprinose učinkovitosti djelovanja skupina i radnih organizacija te kakav je njihov utjecaj na društvenu kohezivnost i kvalitetu života u zajednici. Upoznat ćete se i s različitim elementima socijalne podrške, izvorima, oblicima i subjektivnim percipiranjem učinkovitosti podrške. Upoznat ćete se i s osnovnim metodama mjerenja socijalnih mreža te ih isprobati u praktičnim zadacima.

 

Obvezni predmeti
7
Menadžment e-obrazovanja

U programima e-obrazovanja obično sudjeluje više različitih skupina dionika, od studenata, odnosno sudionika, učitelja i autora nastavnih gradiva, mentora, stručnjaka za medije do administrativnog i tehničkog osoblja s različitim zadacima i aktivnostima, financijera i drugih vanjskih suradnika. Kompleksnost e-obrazovanja stoga zahtijeva odgovarajuće planiranje, upravljanje te koordinaciju sudjelujućih, aktivnosti i sredstava, što je zadatak menadžmenta.

Menadžment e-obrazovanja je odgovoran za učinkovito provođenje osnovnih poslovnih funkcija planiranja, upravljanja i organiziranja, tako kao što to biva u bilo kojoj organizaciji. Suočavamo se još i s nekim posebnim zadacima i oblicima menadžmenta, koji proizlaze iz karakteristika e-obrazovanja. Među posebne zadatke menadžmenta u e-obrazovanju spada osiguravanje pedagoške, tehnološke i administrativne podrške sudjelujućim u e-obrazovanju. Posebnosti e-obrazovanja zahtijevaju primjenu posebnih pristupa i oblika menadžmenta, kao što su na primjer projektni menadžment, menadžment promjena, menadžment inovacija i menadžment kvalitete.

Predmetom Menadžment e-obrazovanja studente želimo osposobiti za učinkovito i uspješno provođenje svih funkcija menadžmenta kao osnove za učinkovito, uspješno i konkurentno poslovanje poduzeća, ustanova javnog sektora i drugih organizacija te ponuditelja i korisnika usluga e-obrazovanja.
 

7
Inovacije u e-obrazovanju

Nove informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te društvena programska oprema u zadnjih su nekoliko godina postale učinkoviti alat za poboljšanje kvalitete te lakši pristup obrazovanju i osposobljavanju. Predmetom Inovacije u e-obrazovanju studentima želimo predstaviti najnovija postignuća u ovom području te njihovu primjenjivost za poboljšanje obrazovnih i nastavnih procesa. Predmet je posebno usmjeren u prezentaciju i razvijanje potencijala primjene inovativnih rješenja IKT-a za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja u cjelokupnom životnom razdoblju pojedinca.

Poznavanje najnovijih obrazovnih tehnologija i trendova razvoja u e-obrazovanju te sposobnost kritične prosudbe, sposobnosti izbora i primjene inovacija ključni su za povećanje kvalitete i za uspješnu obnovu tehnološki podržanih obrazovnih procesa u stručnom osposobljavanju, u visokom školstvu i u cjeloživotnom učenju.
 

7
Kreativno upravljanje inovacijama u uslužnoj djelatnosti

Inovacije u uslužnoj djelatnosti također su važne poput tehnoloških, naime sve tehnološke inovacije sadrže i usluge (npr. istraživanja, trženje, održavanje …) te s razvojem i njihove poboljšanja. Tehnološke i uslužne inovacije se dakle prepliću. Na ovom predmetu pak tražimo odgovore prije svega na pitanja kako se inovacije odvijaju u najreprezentativnijim granama uslužnih djelatnosti, npr. u trgovini, u turizmu i u komunalijama, u IT-programiranju, u telekomunikacijama, u obrazovanju itd. Primjećujemo razlike među granama i među zemljama. Zanima nas kakvi su trendovi, kako stvaraju novosti, kako se u tim granama odvija invencijsko-inovacijski proces, kako u takvim granama vode/upravljaju inovacijama, gdje su uska grla te s njima mogućnosti za poboljšanje. Studenti imaju priliku uz upoznavanje teorije i dobrih praksi i proučiti inoviranje svoje organizacije te predlagati poboljšanja.

7
Integrativni projekt

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekt studente dovodi na sljedeću razinu istraživačkih metoda. Predmet nudi produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja te studente vodi kroz različite razine priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada i dalje uključuje metode uzorkovanja, izbore odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme te interpretacije rezultata sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studente potičemo da svoj integrativni projekt pripreme na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije te da se kritički osvrnu na druga poslovna istraživanja.

18
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student odabire dva predmeta)
7
Obrazovne politike

Upoznat ćete se s glavnim akterima obrazovne politike na nacionalnoj i globalnoj razini, a oni su: UNESCO, OECD, EU, Svjetska banka, Amnesty International. Bit će predstavljeni odnosi između kulturne autonomije i globalizacije, centralizam, regionalizam, lokalizam, ključne vrijednosti orijentacije obrazovnih politika: humanistička orijentacija (orijentiranost u razvoj čovjeka) i merkatilna orijentacija (orijentiranost na potrebe tržišta), konzervatizam i liberalizam; međunarodna uspoređivanja znanja (PIRLS, TIMSS, PISA) kao oblika utjecanja globalnih igrača (OECD-a, Svjetske banke, Komisije EU) na nacionalne školske politike na razini osnovne škole, srednje škole i sveučilišta. Nakon toga ćete istražit obrazovanje s gledišta principa pravednosti i učinkovitosti. Također, obrađivat ćete strategije cjeloživotnog obrazovanja zaposlenih u poduzećima.
 

7
Upravljanje znanjem i organizacija koja uči

Poduzeća i druge organizacije u se današnjem svijetu svakodnevno hvataju u koštac s izazovima kojima mogu ovladavati samo visoko obrazovani i motivirani zaposlenici. Budućnost organizacije ovisi prije svega o sposobnosti učenja pojedinca, tima i organizacije kao cjeline. Zbog brzih promjena u okruženju i novih informacija, zaposleni u procesu promjena i poboljšavanja organizacije se moraju neprestano usavršavati, obrazovati i osposobljavati na radnom mjestu ili izvan njega. Sve važniju ulogu pri tomu ima e-obrazovanje, odnosno tehnološki podržano učenje, koje postaje važna nadopuna klasičnog učenja. Na predmetu Upravljanje znanjem i organizacija koja uči želimo predstaviti postignuća u ovom području te njihovu primjenjivost za pojedinca i za organizaciju u cijelosti. Mislimo da su poznavanje i sposobnost primjene najnovijih koncepata, modela i tehnologija iz područja e-obrazovanja, upravljanja znanjem i organizacije koja uči ključni za uspješno djelovanje suvremene organizacije. 

7
Modeli i alati uspješnog komuniciranja u poduzeću

Komuniciranje u poduzeću općenito i njegov utjecaj na kulturu te uspješnost. Što je važno kod komuniciranja u poduzeću? Koje modele i alate koristimo za dobru komunikaciju? Kako vodimo učinkoviti razgovor? Kakav je uspješan javni nastup? Kako sastaviti učinkovite pismene izvještaje? Kakav utjecaj ima govor tijela?

Savlađivanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih vještina; u predmetu ćete imati mogućnosti isprobati razne tehnike komuniciranja, te prepoznati najučinkovitije načine komuniciranja u poduzeću.

7
Pozitivna psihologija za suvremeno poslovanje

U suvremenom poslovanju pozitivna psihologija dobiva sve veću važnost. Pozitivna psihologija je uzbudljiva i inspirirajuća mlada grana psihologije. Gradi na tome što u pojedincu postoji pozitivno – na njegovim snagama i izvorima. Cilj pozitivne psihologije je poboljšati subjektivno blagostanje (sreću) i funkcioniranje pojedinaca, organizacija i skupnosti, te omogućiti da bi ti uspijevali.

Kroz predmet ćete imati mogućnost upoznati trendove u pozitivnoj psihologiji, upoznati i koristiti brižljivost, aplicirati pozitivnu psihologiju u radnu okolinu, prepoznati svoje karakterne moći, te isprobati naučeno u timskom radu.

7
Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika

Poduzeća su danas u velikoj mjeri svjesna važnosti društvene odgovornosti i etike. Nažalost je u većini slučajeva društvena odgovornost u organizaciju uvedena kao posljedica praćenja trendova, ali ipak bez pravog razumijevanja. Zbog nedostatka cjelovite strategije, poduzeće svoju društvenu odgovornosti izvodi u obliku pojedinačnih akcija, koje nisu nužno povezane s poslanstvom poduzeća. Pojedinačne akcije se mnogo puta zaustave pri financiranju lokalnih športskih društava ili kulturnih priredbi.

Pri predmetu ćete dakle upoznati što znači razviti cjelovitu strategiju društvene odgovornosti, te kako je ona povezana s poslovnom etikom. Naučiti ćete razliku između zakonodavstva, morale i etike. Upoznati ćete primjere dobrih praksi iz područja društvene odgovornosti i poslovne etike doma i u svijetu.

7
Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje

S terminologijom zastupanja interesa, lobiranja te pregovaračkih tehnika se često susrećemo. Te izraze mnogo puta čujemo ili čak koristimo, iako sasvim ne razumijemo što točno znače? Koji je cilj lobiranja? Što je poslovno lobiranje? Kakva je razlika između lobiranja i komuniciranja s utjecajnim javnostima? Od kakve su važnosti za organizaciju pregovaranja, te kako su povezana s komuniciranjem i lobiranjem?

Češće nego što smo toga svjesni, u različitim smo se okolnostima prisiljeni angažirati u ulozi lobista, odnosno u pregovaranjima zastupati svoju organizaciju. Onaj koji ne zna dobro komunicirati, neće znati poslovnim partnerima ili organima vlasti uspješno predstaviti proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, pronaći kupce ili investitore, te steći primjeran položaj u vlastitoj radnoj okolini. Najmanje što svatko treba za svoju obranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika, koje će akcionari često koristiti u komunikaciji s vama. Važno je poznavati i kriterije etičnosti i legitimnosti njihovih postupaka, kako bi mogli dovoljno brzo odlučiti kako postupiti prilikom takvih iskušenja.

Pri predmetu ćemo naglasiti tri glavna sadržaja: (1) komuniciranje s utjecajnim javnostima i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje te (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

7
Menadžment marketinga usluga

U sklopu predmeta studenti će se detaljnije upoznati s trendovima u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, s kompetencijama menadžmenta prodaje, s procesom menadžmenta prodaje, s definiranjem marketinga i menadžmenta marketinga, s trendovima u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, s temeljnim tržišnim konceptima, s tržišnim okruženjem, s povezanošću menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, s planiranjem marketinga usluga, s mjerenjem tržišta i prognoziranje prodaje, s procesom zapošljavanja osoblja u marketingu te s procesom analize uspješnosti marketinga.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  P
  ismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan).

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa moći ćete se zaposliti u poduzećima, mrežama, zavodima, društvima, projektima zajednica i centrima cjeloživotnog učenja kao menadžer ili nositelj najzahtjevnijih zadataka. Nakon magisterija ćete biti naoružani suvremenim sustavnim znanjima za sveobuhvatno ovladavanje organizacijskim procesima i organizacijskom dinamikom u socijali i obrazovanju. Magistri smjera Obrazovanje moći će se zaposliti tako u privatnim i/ili neprofitnim organizacijama za obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje kao i u krovnim organizacijama javnih obrazovnih zavoda. Magistri smjera Socijala bit će osposobljeni za zapošljavanje na zahtjevnijim radnim mjestima u javnim i nevladinim organizacijama, kod pomoći socijalno slabijim i ranjivijim društvenim skupinama (npr. centri za socijalnu skrb, domovi za starije i nemoćne osobe, humanitarne organizacije ...).
Prijava i upis
Školarina 2022./2023.
Priznavanje znanja

Popunite prijavu za upis u studij.

Ispunite prijavu:

           Master programi (diplomski): ispunite internu prijavu

 1. Priložite odgovarajuće potvrde:

• ovjerena fotokopija potvrde o diplomi ili potvrde o diplomiranju,
• potvrda o položenim ispitima,
• životopis,
• pismo kojim utemeljujete svoju namjeru upisa.

 1. Sve navedeno pošaljite što je prije moguće na adresu DOBA Fakulteta (Prešernova ulica 1, 2000 Maribor).
 2. Pričekajte mail naše stručne suradnice Valerije Farič koja će vam poslati daljnje upute za potvrdu upisa.

Uvjeti za upis

U 1. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 180 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje visoke stručne naobrazbe ili studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih strućnih podrućja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

U 2. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 240 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih stručnih područja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih stručnih područja. 
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Sljedeća se područja smatraju relevantnim stručnim područjima: ekonomske, poslovne, upravne i organizacijske znanosti, sociologija, pravne, političke, sociološke znanosti, humanistika.

Upisnina i školarina Uplata u ratama
3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistriranja 749,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2022./2023.

 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja potrebno je plaćati. Kontakt za priznavanje studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac