Poslovanje i upravljanje u turizmu

Poslovanje i upravljanje u turizmu

Poslovanje i upravljanje u turizmu

Turizam današnjice, osim gospodarske koristi, sigurnosti i zadovoljstva turista, promiče održivost, ekologiju, bioraznolikost, ističe prirodnu baštinu, poštuje autentičnost destinacije i očuvanje tradicije. Za uspješno poslovanje i upravljanje u turizmu je neophodno poznavanje strateškog planiranja u organizacijama, razvoja turističke ponude, znanja iz područja hotelskog i inovativnog menadžmenta, znanja marketinga i poslovnog komuniciranja, financija, vođenja i upravljanja ljudima i projektima, te mnoga druga znanja i vještine koje ćete steći u ovom preddiplomskom stručnom studiju.

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku profesora, fakultetskog osoblja te online mentora.

Diplomant poslovanja i upravljanja u turizmu je idealan kadar za vodeće upravljačke pozicije u poslovnim turističkim sustavima.

Pročitajte informacije o prijavi i upisu 2022./2023.


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Novi trendovi u turizmu

Novi trendovi u turizmu

Steći ćete znanja iz održivog turizma, upravljanja trendova, razvoja i oblikovanja vrhunskih prizvoda i usluga u turizmu i društvenih medija.
Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Steći ćete suvremena znanja za odlično upravljanje u turizmu, te se osposobiti za strateško razmišljanje i planiranje rada u turizmu.
Inovativnost

Inovativnost

Razumjet ćete kako upravljati turizmom uz uvažavanje temeljnih organizacijskih, financijskih, kulturnih, društvenih i održivih aspekata.
Osobni razvoj i komunikacija

Osobni razvoj i komunikacija

U svom ćete poslu postati samostalniji, odgovorni, inovativniji i spremniji na uspješan timski rad te za vođenje i upravljanje ljudima.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

6
Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Turistička poduzeća i organizacije moraju za svoje dobro poslovanje poznavati turističke trendove u zemlji i u inozemstvu, te na temelju tih pripremiti odgovarajuće poslovne strategije.

Cilj predmeta je da budete znali pripremiti analizu prilika i opasnosti na turističkom tržištu, oblikovati poslovne strategije na temelju stanja i trendova na tržištu turističkih organizacija i adekvatno uvesti, te nato vrjednovati uvođenje novih turističkih usluga na tržištu.

9
Informatika

Poslovna informatika je znanost, koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike, koji za svoj rad  trebaju učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitičare, koji zahtjeve korisnika prevode u tehnički jezik i tehničare (planere, programere), koji znaju poslovne zahtjeve pretvoriti u program/aplikaciju.

Karakterističnost poslovnih korisnika je ta da žele 'informacije na dlanu', pomoću kojih će lakše odlučivati (voditelji) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se slabo razumiju s tehničarima. Karakterističnost tehničara je ta da odlično razumiju tehničke podrobnosti strojne i programske opreme, programske jezike, alate podrške, komunikacijske standarde i protokole. Obično zahtjeve korisnika ne razumiju. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahtjeve korisnika, na temelju toga pripreme arhitekturu poslovno-informacijskog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i ubrzivač informatizacije poduzeća. Pripreme informacijsku strategiju za poduzeća, bez koje samo rijetko koje poduzeće može dugoročno preživjeti.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacijske procese te njima adekvatne poslovne informacijske sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacijske procese i one za pomoć upravljanju. Upoznati ćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacijskih procesa.

9
Marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

6
Pravni i gospodarski ustroj

Predmet je sastavljen tako da se najprije upoznate s nekim osnovnim pravnim pojmovima, kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnos i s malim dijelom stvarnog prava, koji je u opsega zapravo samo stvarnog prava. A nato ćete upoznati obligacijsko pravo, a posebno ćete se baviti prodajnim ugovorom, te osnovama statusnog prava i vrstama gospodarskih subjekata, koje poznaje naš i europski pravni poredek.

6
Uvod u turizam gostoljubivosti

Uređena i gostoljubiva okolina je uvjet za uspješan razvoj turizma. Gostoljubivost je stvar čovjekove životne kulture, koja znatno utječe na ljubaznost i kvalitetu života općenito. Bez gostoljubivosti nema dobre usluge, jer to je njezin važan, možda čak suštinski dio. Kvalitetna usluga u turizmu je povezana sa shvaćanjem potreba gostiju, njihovih želja i očekivanja. U riječi gostoljubivost se skriva ljubav prema gostu – klijentu.

U predmetu ćete upoznati važnost povijesti za nastanak suvremenog kompleksno razvijenog turizma, napraviti nekonvencionalni turistički produkt, te se naučiti ponašati gostoljubivo, glede na tipove gostiju. Upravo tako ćete upoznati različite tehnike i metode skupljanja povratnih informacija od gostiju, kao što su: tripadviser, forumi, internetske ankete, i sl.

9
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sastavni dio našeg svakodnevnog života i često mislimo kako je to samo po sebi dovoljno, te kako smo u komunikaciji s drugima uspješni. To naravno nije tako. Posebno u poslovnoj okolini važnosti komuniciranja kao vještine, koje treba naučiti i nato neprestano nadograđivati, uopće nismo svjesni. Naša sposobnost poslovnog komuniciranja nam može pomoći u sklapanju poslova ili nas pak pri tome sprječava. U današnje vrijeme imaju prednost oni koji za kratko vrijeme uspiju sugovorniku prenijeti upravo pravu količinu potrebnih informacija, koje je sugovornik sposoban jasno razumjeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje ćete razvijali spretnosti jasnog, ciljnog i učinkovitog poslovnog komuniciranja, te dobiti mnogo usmjerenja koja će vam pomoći tu vještinu i nakon završetka predmeta dalje dopunjavati.

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog – prvi strani jezik (eng./njem./tal.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

Obvezni predmeti
9
Poslovni jezik – drugi strani jezik (eng./njem./tal.)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentska prednost, koja vam može kod budućeg poslodavca donijeti dodatne plus bodove ili pak znači baš onu točku na i, zbog koje se ravnoteža u izboru pokreče u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo poznajete li osnove stranog jezika, već kako tečno na stranome jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inozemstva, kako dobro znate sastaviti službenu e-poruku na stranom jeziku, kako kompetentno ćete nastupati na susretima, sajmovima i uvjerljivo prezentirati poduzeće, njegove usluge i/ili proizvode, koliko dobro poznajete poslovni bonton, koliko poznajete kulturu i običaje strane države...

Pri predmetu ćete steći temeljno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumijevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije…). Upravo tako ćete razvijati brigu za kulturu jezika i kulturu sporazumijevanja.

6
Vođenje i upravljanje ljudima

Tijekom izvedbe predmeta upoznati ćete tematiku na području vođenja i upravljanja ljudima. Sadržaj predmeta će vam pomoći u bogaćenju (nadogradnji) vaših znanja na području menadžmenta s naglaskom na području vođenja i upravljanja ljudima (suradnicima), u oblikovanju suvremene  organizacije, koje zahtjeva savlađivanje na području mekih vještina, to jest rada s ljudima (vođenja, motiviranja, rješavanja konflikata). Sadržaj ovog predmeta će vam pomoći da budete učinkovitije postali još uspješniji voditelji.

Kroz aktivnosti pri predmetima na konkretnim ćete primjerima steći znanje te se usposobiti za uporabu različitih vještina vođenja i upravljanja ljudima u svakodnevnom radu u svojoj radnoj okolini.

9
Računovodstvo i financije

Sadržaj je u pripremi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

9
Poslovna statistika

Sadržaj je u pripremi.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

9
Sustavi za podršku upravljanju

Izazovi suvremenog vremena zahtijevaju sve cjelovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplicirano. Pošto imamo ljudi ograničenu sposobnost shvaćanja, stvari često pojednostavljujemo, što za poduzeće može biti opasno, odnosno nas neki poslovni događaji i procesi mogu iznenaditi. Ekonomisti stoga moramo razmišljati, odlučivati i djelovati što cjelovitije. Trebamo razvoj dodatnih kompetencija, učinkovite alate i suvremene tehnologije.

Pri studiju ovoga predmeta ćete upoznavati sisteme za pomoć upravljanja, te naučiti kako pomoću suvremenih informacijskih rješenja, koja omogućavaju brzo preoblikovanje velikog broja podataka u informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposlenik informacijskim rješenjima poboljšava svoj rad i poslovanje svoga poduzeća.

 

6
Strategije društvenih medija i marketing

Ako je prije nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis sporednog značenja, dandanas ne možemo ni zamisliti Internet bez društvenih medija. Za mnogo korisnika interneta su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već postali sinonim za internet, pošto s njima prežive veliku većinu svog vremena, provedenog na internetu. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gdje je upotreba ovakvih i drugih servisa još veća: mreže, kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima. Tako važan dio interneta marketinški agenti naravno ne mogu izbjeći. U velikoj većini primjera se u društvenim medijima radi o besplatnim servisima – to jest o tome da vlasnici tih mreža traže priliku za zaradu negdje drugdje, najčešće u obliku oglašavanja. Korisnici smo naime administratorima mreža povjerili beskonačno informacija, a zbirku svaki dan marljivo dopunjujemo podatcima o našim interesima, navikama, osobnim linkovima i načinu uporabe interneta. Zato društveni mediji marketinškim agentima nude alate par excellence u povijesti naše struke: mogućnost skoro individualnog oslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na temelju njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne skupine i posljedično smišljenije trošenje tržišnih proračuna. Na drugoj strani odnos oglašavač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja skupnosti stranaka, simpatizera i pomagača robnim marki i poduzeća, koja komuniciranju s ciljnim javnostima dodaju sasvim novu dimenziju.

Pri predmetu Strategije društvenih medija i marketing ćete vidjeti kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve nam mogućnosti nude i kako ih uplesti u cjelovit komunikacijski ekosistem.

Obvezni predmeti
6
Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu

Priprema odličnog produkta u turizmu je proces, koji temelji na okolini, pričama, trendovima, idejama… uporabi elemenata povijesti (priče), kulture, »designa«, športa u spletu vrhunskih produkata. Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu je potrebno shvatiti i kao proces, koji nikada ne završava. Potrebno je zaboraviti svoje želje i preferencije, te razmišljati o motivima i karakteristikama gostiju, koji dolaze kod vas. Turizam je grana koja se brzo mijenja – ako su ljudi prije nekoliko godina rađe išli na odmor 1-2 put godišnje za duže vrijeme, današnji su trendovi kraći i češći raspusti, u prvom redu negdje blizu. Ovome se trendu prilagođava i razvoj novih turističkih produkata.

U predmetu ćete studenti upoznati proces razvoja turističkih produkata i usluga uz pomoć inovacija, tema i priča iz okoline, te važnost ponašanja potrošača i njihovih zahtjeva za oblikovanje produkata i usluga u turizmu. Upravo tako ćete upoznati i međunarodni model poslovne odličnosti i primjere odličnosti u turizmu (čimbenici-rezultati), kao ključnu metodu za oblikovanje odličnog proizvoda ili usluge. Spomenuti ćemo i ulogu potrošača i trendova u kreiranju turističkih produkata.

6
Održivi turizam i lokalno okruženje

Održivi turizam sve više dobiva na važnosti, naime ne zadovoljava samo potrebe turista, već uzima u obzir kulturni integritet zemlje domaćina, zadovoljava gospodarske, društvene i kulturne potrebe, te čuva okolinu. Sve više potrošača traži takozvane zelene programe ponuđača u turizmu, stoga vlade oblikuju nove politike iz tog područja i potiču prakse održivog turizma, te time i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

U predmetu ćete upoznati važnost održivog razvoja u turizmu u globalnoj i lokalnoj okolini, znati ćete analizirati stanje te pripremiti strateški i akcijski plan održivog razvoja destinacije, lokalne okoline ili turističkog produkta.

6
Upravljanje trendovima u turizmu

Kreativno razmišljanje o novostima u području turističke ponude i u potražnji ključno je za uspjeh pojedinačne turističke organizacije. Ključni trendovi u turizmu trenutno obuhvaćaju zdrav način života (wellness, spa i anti-aging turizam, termalizam), povezivanje s prirodom (glamping, eko turizam, seoski turizam), te turizam višega segmenta kvalitete. Internet i društvene mreže upravo tako u području turizma postaju ključni komunikacijski kanali.

U ovom predmetu ćete se upoznati sa svim tim novim trendovima turizma, te istovremeno razviti razumijevanje ovih novih oblika ponude za razvoj turizma. Poznavanje međukulturnih razlika u shvaćanju novih trendova i segmenata u turizmu, kao i poznavanje specifičnih potreba turističkog segmenta su znanja koja ćete usvojiti.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele suradnike koji su spremni na neposredan učinkovit rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je tako odlična prilika za sve one koji ovovrsna iskustva još nemaju, kako bi ih na taj način stekli i upoznali kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Izvršavanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa, ćete u konkretnom poduzeću, odnosno radnoj organizaciji surađivati s unutarnjim i vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te ujedno i razvijati kompetencije, koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

12
Pisanje završnog stručnog rada ili polaganje dva izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo, i kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti bachelor programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveznosti, povezanih sa zaključnim stručnim radom koje su vrjednovane s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta, vrjednovana s po 6 ECTS, koja odaberu među izbornim predmetima u bachelor studijskim programima na DOBA Fakultetu.

Izborni predmeti (student odabire 3 predmete)
6
Izborni predmet 1*, 2* i 3*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta u drugim visokoškolskim programima prvog stupnja, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu.

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

*Student odabire 3 predmete.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • U slučaju da pojedini smjer odabere manje od 10 studenata izvođenje studija bit će prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su većinom nositelji predmeta Slovenci, koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, koji su izvorni govornici. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan).

Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0%

žena

0

prosječna starost

0%

zaposlenih na području turizma

0%

upisalo zbog potrebe po diplomiranju

dr. Ivo Mulec,

direktor turističke agencije
U turizmu potrebne su nam tisuće mladih i sposobnih menadžera na području turizma. Tako možemo turizam postaviti na mjesto, koje mu pripada i tek onda će pojedinačna država postati prepoznatljiva te međunarodno kompetitivna turistička destinacija.

dr. Ivo Mulec,

direktor turističke agencije
U turizmu potrebne su nam tisuće mladih i sposobnih menadžera na području turizma. Tako možemo turizam postaviti na mjesto, koje mu pripada i tek onda će pojedinačna država postati prepoznatljiva te međunarodno kompetitivna turistička destinacija.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN model online studija prilagođen je suvremenom načinu života i dinamičnom pojedincu.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, tehnička, organizacijska, pedagoška podrška za studij po najvišim standardima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij na konkretnim primjerima i priprema praktičnih zadatka sa učiteljima iz prakse te suradnjom sa poduzećima.
Napredovanje

Napredovanje

Kvaliteta studija mjeri se sa diplomantima, 64% naših diplomanata nakon diplome napreduje ili prima višu plaću.

Diplomanti i karijera

Zbog profesionalnih kompetencija lakše ćete se zaposliti u širem području turizma, kao što su djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja, u kulturnim, zabavnim, športskim i rekreacijskim djelatnostima te u drugim poduzećima ili organizacijama, povezanim s turizmom, kao organizatori poslovnih i drugih događaja turističkog značaja, pa i u hotelima, ljetovalištima, lječilištima, wellness centrima, igračnicama i tematskim parkovima, u nacionalnim parkovima, kod zrakoplovnih, autobusnih i željezničkih prijevoznika. Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina 2022./2023.
Priznavanje znanja

Upis u online studij 22./23.

Sve informacije o prijavi i upisu možete naći na >> https://www.doba.hr/upis

Uvjeti za upis

Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljite ovjerenu kopiju svjedodžbe srednje škole).
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).
 • Upis u 2., odnosno 3. godinu programa, omogućava se studentima i diplomantima bachelor programa srodnih smjerova koji ispunjavaju uvjete za upis. Studentima se na temelju potvrde o položenim ispitima i potvrđenim nastavnim planovima određuju dodatne studijske obveznosti (pošaljite ovjerenu kopiju svjedodžbe srednje škole + originalnu potvrdu o položenim ispitima i potvrđene nastavne planove)

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 22./23.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2022./2023. iznosi 2.899,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2022./2023. iznosi 255,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2022. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se podmiruje u 3. godini. 

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2022./2023. 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja je uključeno v trošak školarine. Kontakt za priznavanje: studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac