Poslovanje i upravljanje u turizmu

Poslovanje i upravljanje u turizmu

Poslovanje i upravljanje u turizmu

Turizam je jedna od najbrže rastućih grana u svijetu. A više nego ikada prije u ovim se vremenima pokazalo kako su za uspjeh u turizmu važni novi pristupi, inovativne aktivnosti, održivi turizam ... a sve to znaju zaposlenici koji posjeduju aktualno i suvremeno znanje. U programu Poslovanje i upravljanje u turizmu ćete pak uz mnoga znanja iz područja turizma, poput hotelskog menadžmenta, ponašanja klijenata, razvoja turističke ponude … steći i temeljna znanja iz područja organiziranja i menadžmenta i marketinga. 

Studij na DOBA Fakultetu namijenjen je svima vama koji prvenstveno želite siguran, te prije svega zagarantiran studij, naime Dobin je model online studija afirmiran i isproban online studij te i jedini međunarodno akreditiran online studij u Hrvatskoj. Tijekom studija nikada nećete biti sami, naime praćenje studenata naša je briga.

Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Novi trendovi u turizmu

Novi trendovi u turizmu

Steći ćete znanja iz održivog turizma, upravljanja trendova, razvoja i oblikovanja vrhunskih prizvoda i usluga u turizmu i društvenih medija.
Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Steći ćete suvremena znanja za odlično upravljanje u turizmu, te se osposobiti za strateško razmišljanje i planiranje rada u turizmu.
Inovativnost

Inovativnost

Razumjet ćete kako upravljati turizmom uz uvažavanje temeljnih organizacijskih, financijskih, kulturnih, društvenih i održivih aspekata.
Osobni razvoj i komunikacija

Osobni razvoj i komunikacija

U svom ćete poslu postati samostalniji, odgovorni, inovativniji i spremniji na uspješan timski rad te za vođenje i upravljanje ljudima.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0%

žena

0

prosječna starost

0%

zaposlenih na području turizma

0%

upisalo zbog potrebe po diplomiranju

dr. Ivo Mulec,

direktor turističke agencije
U turizmu potrebne su nam tisuće mladih i sposobnih menadžera na području turizma. Tako možemo turizam postaviti na mjesto, koje mu pripada i tek onda će pojedinačna država postati prepoznatljiva te međunarodno kompetitivna turistička destinacija.

dr. Ivo Mulec,

direktor turističke agencije
U turizmu potrebne su nam tisuće mladih i sposobnih menadžera na području turizma. Tako možemo turizam postaviti na mjesto, koje mu pripada i tek onda će pojedinačna država postati prepoznatljiva te međunarodno kompetitivna turistička destinacija.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
6
Organiziranje i menadžment

Znanja organiziranja i menedžmenta su ključna za sve uspješne voditelje i organizatore. Cilj predmeta je oblikovati spoznaje da su organizacija, organiziranje i menedžment čimbenici, koji se međusobno prepliću kako u institucionalnom, tako i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga na području oblikovanja suvremene organizacije, moderne organizacijske kulture i klime, nadalje na području suvremenog menedžmenta, koji zna koristiti adekvatne metode planiranja, organiziranja, vođenja i nadziranja do oblikovanja organizacijskih strategija, te prepoznavanja i rješavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

5
Poslovna informatika

Poslovna informatika je znanost, koja povezuje najmanje tri vrste ljudi: korisnike, koji za svoj rad  trebaju učinkovit poslovni informacijski sistem, poslovne analitičare, koji zahtjeve korisnika prevode u tehnički jezik i tehničare (planere, programere), koji znaju poslovne zahtjeve pretvoriti u program/aplikaciju.

Karakterističnost poslovnih korisnika je ta da žele 'informacije na dlanu', pomoću kojih će lakše odlučivati (voditelji) ili operativno voditi poslovni proces (korisnici). Obično se slabo razumiju s tehničarima. Karakterističnost tehničara je ta da odlično razumiju tehničke podrobnosti strojne i programske opreme, programske jezike, alate podrške, komunikacijske standarde i protokole. Obično zahtjeve korisnika ne razumiju. Poslovni analitičari su oni koji slušaju zahtjeve korisnika, na temelju toga pripreme arhitekturu poslovno-informacijskog sistema, plan, procesne modele, modele podataka. Oni su most i ubrzivač informatizacije poduzeća. Pripreme informacijsku strategiju za poduzeća, bez koje samo rijetko koje poduzeće može dugoročno preživjeti.

Predmet Poslovna informatika obrađuje poslovne informacijske procese te njima adekvatne poslovne informacijske sisteme. Tako ćemo upoznati operativne poslovne informacijske procese i one za pomoć upravljanju. Upoznati ćemo se sa strateškim planiranjem i razvojem poslovno informacijskih procesa.

6
Računovodstvo

Predmet omogućava uvid u područje računovodstva i daje osnovno znanje računovodstva svima, koji se dosada s tim područjem niste imali (veći) kontakt, naime osnovno poznavanje toga područja važno je za svakog zaposlenika.

Pri predmetu ćete upoznati značenje i ulogu računovodstva za management, te koje su one računovodstvene informacije, koje su važne za poslovno odlučivanje. Upravo tako ćete na zaključku predmeta znati čitati računovodstvene dokumente i izraditi poslovne i godišnje izvještaje, te razumjeti bonitetu poslovanja poduzeća, u kojem ste zaposleni, kao i razumjeti bonitetu poslovnih partnera.

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog – prvi strani jezik (eng./njem./tal.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

6
Poduzetništvo i kultura poduzeća

Poduzetništvo ima važnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i osnivanju novih radnih mjesta u svakoj državi. Često je povezan s malim i srednje velikim poduzećima. Ako znamo da su upravo takva među poduzećima u Hrvatskoj daleko najbrojnija, te u smislu djelatnosti prevlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumijevanje poduzetništva u današnjem poslovnom svijetu vrlo važno.

Pri predmetu Poduzetništvo i kultura poduzeća ćete upoznati temeljene koncepte i karakteristike suvremenog poduzetništva, kakvu ulogu i značenje ima poduzetništva za gospodarstvo i društvo, upoznati procese, povezane s poduzetništvom, te proučavati etične i moralne vidike poduzetništva, koji su u današnjem društvu vrlo važni. Predmet će biti usmjeren ne samo u teoriju, nego prije svega u razvijanje poduzetničke kulture i poduzetničkog duha, koji pomaže istraživati, prepoznati različite prilike, razmišljati kreativno, kritično i na drugačiji način.

6
Gospodarsko pravo EU

Cilj predmeta je na što razumljiviji način predstaviti prirodu i strukturu prava Europske unije (EU), koji utječu na područje gospodarstva. Studenti ćete tako znati pravne propise upotrijebiti u praksi, na konkretnim primjerima, i to tako da ćete znati u masi propisa EU, koji su vezani na unutarnje propise članica EU, potražiti adekvatan propis odnosno druge informacije, koje će utjecati na konkretnu situaciju, utvrditi sadržaj propisa, te ga upotrijebiti u praksi.

5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sastavni dio našeg svakodnevnog života i često mislimo kako je to samo po sebi dovoljno, te kako smo u komunikaciji s drugima uspješni. To naravno nije tako. Posebno u poslovnoj okolini važnosti komuniciranja kao vještine, koje treba naučiti i nato neprestano nadograđivati, uopće nismo svjesni. Naša sposobnost poslovnog komuniciranja nam može pomoći u sklapanju poslova ili nas pak pri tome sprječava. U današnje vrijeme imaju prednost oni koji za kratko vrijeme uspiju sugovorniku prenijeti upravo pravu količinu potrebnih informacija, koje je sugovornik sposoban jasno razumjeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje ćete razvijali spretnosti jasnog, ciljnog i učinkovitog poslovnog komuniciranja, te dobiti mnogo usmjerenja koja će vam pomoći tu vještinu i nakon završetka predmeta dalje dopunjavati.

6
Suvremeno poslovno okruženje i uslužna djelatnost

Poznavanje i shvaćanje suvremene poslovne okoline i njenog djelovanja važno je za uspješno poslovanje poduzeća. Tijekom predmeta će nas zanimati utjecaj globalne okoline, razumijevanje strategije poduzeća, konkurentnost i savlađivanje promjena s posebnim naglaskom na uslužnoj djelatnosti.

Uslužne djelatnosti imaju u suvremenoj poslovnoj okolini posebnosti djelovanja, koje uključuju važnost zaposlenika i njihovog razvoja kao bitnog izvora, na jednoj strani, te trendove i važnost suvremenih tehnologija u poslovanju, na drugoj strani, te preplitanje jedne s drugom. U nastavku ćemo proučiti i važnost utjecaja migracija radne sile na uslužne djelatnosti, utjecaj veličine organizacije, te posebno istražili ulogu i značenje turizma kao uslužne djelatnosti u suvremenoj poslovnoj okolini.

6
Uvod u turizam gostoljubivosti

Uređena i gostoljubiva okolina je uvjet za uspješan razvoj turizma. Gostoljubivost je stvar čovjekove životne kulture, koja znatno utječe na ljubaznost i kvalitetu života općenito. Bez gostoljubivosti nema dobre usluge, jer to je njezin važan, možda čak suštinski dio. Kvalitetna usluga u turizmu je povezana sa shvaćanjem potreba gostiju, njihovih želja i očekivanja. U riječi gostoljubivost se skriva ljubav prema gostu – klijentu.

U predmetu ćete upoznati važnost povijesti za nastanak suvremenog kompleksno razvijenog turizma, napraviti nekonvencionalni turistički produkt, te se naučiti ponašati gostoljubivo, glede na tipove gostiju. Upravo tako ćete upoznati različite tehnike i metode skupljanja povratnih informacija od gostiju, kao što su: tripadviser, forumi, internetske ankete, i sl.

2
Seminar: Uvod u studij

Za studijski je uspeh važna temeljita priprema na studij. Aktivnostima provedenim na seminaru, studenti steknu još veće samopouzdanje i spremnost za aktivno sudjelovanje tijekom studija, dobiju poticaj i motivaciju za pozitivan pristup studiranju. Na seminaru se upoznaju s fakultetom, organizacijom te načinom rada i studiranja na fakultetu. Značajan dio seminara je upoznavanje s virtualnim nastavnim okruženjem i tehnologijom za uspješan studij te razvoj kompetencija u učenju učenja i učenju online. Prelazak na studij za studente je tako lakši, a uspješnost u kasnijim fazama studija veća.

6
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

Obvezni predmeti
6
Marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

7
Metode istraživanja i statistika

Značenje i istraživanja u poslovnom su odlučivanju ključni. Sama priprema izvještaja i prezentacije istraživanja uvelike odlučuje o konačnoj, prihvaćenoj odluci u poduzeću.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati pojam i temeljne karakteristike istraživanje turizma, područja istraživanja van i unutar organizacija, faze procesa istraživanja  i neka područja uporabe istraživanja turizma, kao što ćete upoznati i brojne primjere iz prakse, te otkriti još štošta zanimljivo. Upravo tako ćete usvojiti cjelovit model postupka istraživanja tržišta na principu faznog pristupa: znati opredijeliti problem istraživanja, planirati istraživanje za rješenje problema, istraživanje izvesti i rezultate koristiti u rješavanju problema.

6
Osobni menadžment

S izazovima osobnog menedžmenta se susrećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme, kako bi u poslu i privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljni? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije stjecati nova znanja i vještine, te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti ćete pri ovom predmetu razviti različite kompetencije te tako ne samo razumjeti značenje čimbenika, koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje duševnih procesa, nego ćete se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije, te steći znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu

Priprema odličnog produkta u turizmu je proces, koji temelji na okolini, pričama, trendovima, idejama… uporabi elemenata povijesti (priče), kulture, »designa«, športa u spletu vrhunskih produkata. Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu je potrebno shvatiti i kao proces, koji nikada ne završava. Potrebno je zaboraviti svoje želje i preferencije, te razmišljati o motivima i karakteristikama gostiju, koji dolaze kod vas. Turizam je grana koja se brzo mijenja – ako su ljudi prije nekoliko godina rađe išli na odmor 1-2 put godišnje za duže vrijeme, današnji su trendovi kraći i češći raspusti, u prvom redu negdje blizu. Ovome se trendu prilagođava i razvoj novih turističkih produkata.

U predmetu ćete studenti upoznati proces razvoja turističkih produkata i usluga uz pomoć inovacija, tema i priča iz okoline, te važnost ponašanja potrošača i njihovih zahtjeva za oblikovanje produkata i usluga u turizmu. Upravo tako ćete upoznati i međunarodni model poslovne odličnosti i primjere odličnosti u turizmu (čimbenici-rezultati), kao ključnu metodu za oblikovanje odličnog proizvoda ili usluge. Spomenuti ćemo i ulogu potrošača i trendova u kreiranju turističkih produkata.

6
Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Turistička poduzeća i organizacije moraju za svoje dobro poslovanje poznavati turističke trendove u zemlji i u inozemstvu, te na temelju tih pripremiti odgovarajuće poslovne strategije.

Cilj predmeta je da budete znali pripremiti analizu prilika i opasnosti na turističkom tržištu, oblikovati poslovne strategije na temelju stanja i trendova na tržištu turističkih organizacija i adekvatno uvesti, te nato vrjednovati uvođenje novih turističkih usluga na tržištu.

5
Financije

S financijama se susrećemo svaki dan  - tako poslovno kao i privatno – iako toga nismo ni svjesni: kako ocijeniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, s kojim se opasnostima susrećemo kod podizanja kredita, kakva je razlika između financiranja i investiranja, te između likvidnosti i solventnosti, kako možemo utvrditi da li je poduzeće unosno, likvidno i djeluje gospodarno, koje instrumente platnog prometa poduzeće koristi, itd.

Uz pomoć predmeta znali ćete odgovoriti na sva pitanja, te znati aktivno sudjelovati u poslovanju vašeg poduzeća.

Izborni predmeti (student odabire 4 predmeta)
6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Vođenje i upravljanje ljudima

Tijekom izvedbe predmeta upoznati ćete tematiku na području vođenja i upravljanja ljudima. Sadržaj predmeta će vam pomoći u bogaćenju (nadogradnji) vaših znanja na području menadžmenta s naglaskom na području vođenja i upravljanja ljudima (suradnicima), u oblikovanju suvremene  organizacije, koje zahtjeva savlađivanje na području mekih vještina, to jest rada s ljudima (vođenja, motiviranja, rješavanja konflikata). Sadržaj ovog predmeta će vam pomoći da budete učinkovitije postali još uspješniji voditelji.

Kroz aktivnosti pri predmetima na konkretnim ćete primjerima steći znanje te se usposobiti za uporabu različitih vještina vođenja i upravljanja ljudima u svakodnevnom radu u svojoj radnoj okolini.

6
Menadžment događaja

Događaji su neke vrste komunikacijska modna muha, koja ima već vrlo stara krila. Rituale i priredbe u smislu »kruha i igara« nalazimo mnogo prije pojave tiskanih, audiovizualnih i elektronskih medija. Događaj je već od davnine najvažniji način masovnog komuniciranja, naime učinak spektakla i druženja daju mu veliku snagu utjecanja na osjećaje i usmjerenost sudionika. Događaji su uvijek bili povezani sa zabavom, snagom i utjecajem. Događaji su danas već prerasli prvotne oblike susreta ili sajmova. Na sve konkurentnijim tržištima kao i u gospodarstvu otkrivamo omiljenost i snagu događaja, koji su dobili važno mjesto u komuniciranju organizacijskih poruka. Događaji sa svojim bistvom, susretima ljudi, predstavljaju komunikacijski alat.

Pri predmetu će svakako izaći na vidjelo vaša kreativnost i inovativnost te sposobnost organiziranja. A stečeno ćete znanje moći koristiti i na događajima u privatnom životu –rođendanske zabave će sigurno biti mnogo „šarenije“ – ili obrnuto: službeni događaji manje ozbiljni.

6
Kvalitetni hotelski menadžment

U današnje vrijeme zadovoljstvo gostiju dobiva vrlo veliku važnost. Naime, gostima više nije dovoljna samo misao da su na odmoru ili na poslovnom putovanju, nego žele da im se za vrijeme njihovog boravka posvećuje više pažnje. Upravo tako današnji su gosti sve obrazovaniji i opažaju sve one malenkosti, koje smo prije desetak godina s lakoćom sakrili. Jednom riječju, gosti postaju sve zahtjevniji.

U okviru predmeta ćete upoznati aktualne trendove u hotelijerstvu, osnovne karakteristike hotelskog poslovanja i elemente kvalitete hotelske ponude. Osposobiti ćete se za pripremu hotelskog vodiča A-Z, tako iz aspekta optimalne organizacije hotelskog poslovanja, kako iz internog komuniciranja s gostima. Znati ćete pripremiti i pratiti povratne informacije o zadovoljstvu hotelskih gostiju u obliku sistema ankete, »tajnog gosta« i internetskog ocjenjivanja.

6
Ponašanje potrošača

Dandanas su marketinški ciljevi usredotočeni prije svega na utvrđivanje potreba, oblikovanje adekvatne ponude, stjecanje, zadovoljavanje i očuvanje potrošača…. tijekom kupovnog procesa i njihovog životnog ciklusa. O potrošačima moramo znati što više, tko su, koje su posebnosti njihovog ponašanja, kako se povećava njihovo sudjelovanje i kupovina s obzirom na pozitivna iskustva. Važno je poznavati načine segmentiranja potrošača, jer samo tako možemo pripremiti adekvatnu ponudu.

V sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati pojam potrošača i njegovo ponašanje, kupovne procese, čimbenike odlučivanja, koji utječu na kupovni proces, zapažanja, učenje i pamćenje, motivaciju i vrednote, osobnost i životni stil, stavove, skupine i kulturu, te različite metodološke pristupe uz pomoć kojih istražujemo i nagovještavamo kupovne procese.

6
Poslovni jezik – drugi strani jezik (eng./njem./tal.)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentska prednost, koja vam može kod budućeg poslodavca donijeti dodatne plus bodove ili pak znači baš onu točku na i, zbog koje se ravnoteža u izboru pokreče u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo poznajete li osnove stranog jezika, već kako tečno na stranome jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inozemstva, kako dobro znate sastaviti službenu e-poruku na stranom jeziku, kako kompetentno ćete nastupati na susretima, sajmovima i uvjerljivo prezentirati poduzeće, njegove usluge i/ili proizvode, koliko dobro poznajete poslovni bonton, koliko poznajete kulturu i običaje strane države...

Pri predmetu ćete steći temeljno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumijevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije…). Upravo tako ćete razvijati brigu za kulturu jezika i kulturu sporazumijevanja.

Obvezni predmeti
12
Pisanje završnog stručnog rada ili polaganje dva izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo, i kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti bachelor programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveznosti, povezanih sa zaključnim stručnim radom koje su vrjednovane s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta, vrjednovana s po 6 ECTS, koja odaberu među izbornim predmetima u bachelor studijskim programima na DOBA Fakultetu.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele suradnike koji su spremni na neposredan učinkovit rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je tako odlična prilika za sve one koji ovovrsna iskustva još nemaju, kako bi ih na taj način stekli i upoznali kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Izvršavanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa, ćete u konkretnom poduzeću, odnosno radnoj organizaciji surađivati s unutarnjim i vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te ujedno i razvijati kompetencije, koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

6
Proizvoljno izborni predmet 2
6
Proizvoljno izborni predmet 1
Izborni predmeti (student odabire 4 predmeta)
6
Odnosi s javnošću i društvena odgovornost

Društvena odgovornost poduzeća je djelovanje poduzeća u korist samog poduzeća i svih njegovih akcionara. Društveno odgovornim postupanjem si poduzeća odnosno organizacije grade ugled. A pitanje ugleda je vrlo povezano i s pravilnim komuniciranjem društveno odgovornih postupaka. Ako pogledamo razvoj u zadnjih nekoliko godina, možemo tvrditi da društvena odgovornost zauzima sve više prostora i u medijima i korporacijama. Što je to i kako je povezano s odnosima s javnošću saznati ćete kroz sadržaje ovog predmeta, u kojem ćete upoznati društveno najodgovornije projekte u Hrvatskoj i u inozemstvu.

6
Upravljanje trendovima u turizmu

Kreativno razmišljanje o novostima u području turističke ponude i u potražnji ključno je za uspjeh pojedinačne turističke organizacije. Ključni trendovi u turizmu trenutno obuhvaćaju zdrav način života (wellness, spa i anti-aging turizam, termalizam), povezivanje s prirodom (glamping, eko turizam, seoski turizam), te turizam višega segmenta kvalitete. Internet i društvene mreže upravo tako u području turizma postaju ključni komunikacijski kanali.

U ovom predmetu ćete se upoznati sa svim tim novim trendovima turizma, te istovremeno razviti razumijevanje ovih novih oblika ponude za razvoj turizma. Poznavanje međukulturnih razlika u shvaćanju novih trendova i segmenata u turizmu, kao i poznavanje specifičnih potreba turističkog segmenta su znanja koja ćete usvojiti.

6
Strategije društvenih medija i marketing

Ako je prije nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis sporednog značenja, dandanas ne možemo ni zamisliti Internet bez društvenih medija. Za mnogo korisnika interneta su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već postali sinonim za internet, pošto s njima prežive veliku većinu svog vremena, provedenog na internetu. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gdje je upotreba ovakvih i drugih servisa još veća: mreže, kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima. Tako važan dio interneta marketinški agenti naravno ne mogu izbjeći. U velikoj većini primjera se u društvenim medijima radi o besplatnim servisima – to jest o tome da vlasnici tih mreža traže priliku za zaradu negdje drugdje, najčešće u obliku oglašavanja. Korisnici smo naime administratorima mreža povjerili beskonačno informacija, a zbirku svaki dan marljivo dopunjujemo podatcima o našim interesima, navikama, osobnim linkovima i načinu uporabe interneta. Zato društveni mediji marketinškim agentima nude alate par excellence u povijesti naše struke: mogućnost skoro individualnog oslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na temelju njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne skupine i posljedično smišljenije trošenje tržišnih proračuna. Na drugoj strani odnos oglašavač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja skupnosti stranaka, simpatizera i pomagača robnim marki i poduzeća, koja komuniciranju s ciljnim javnostima dodaju sasvim novu dimenziju.

Pri predmetu Strategije društvenih medija i marketing ćete vidjeti kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve nam mogućnosti nude i kako ih uplesti u cjelovit komunikacijski ekosistem.

6
Održivi turizam i lokalno okruženje

Održivi turizam sve više dobiva na važnosti, naime ne zadovoljava samo potrebe turista, već uzima u obzir kulturni integritet zemlje domaćina, zadovoljava gospodarske, društvene i kulturne potrebe, te čuva okolinu. Sve više potrošača traži takozvane zelene programe ponuđača u turizmu, stoga vlade oblikuju nove politike iz tog područja i potiču prakse održivog turizma, te time i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

U predmetu ćete upoznati važnost održivog razvoja u turizmu u globalnoj i lokalnoj okolini, znati ćete analizirati stanje te pripremiti strateški i akcijski plan održivog razvoja destinacije, lokalne okoline ili turističkog produkta.

6
Upravljanje putničkom djelatnošću

Za uspješno upravljanje putničkim poslovnim procesima potrebno je brinuti za kvalitetu kako turističkih poduzeća te proizvoda i usluga, tako i turističkih resursa. Svakako je ključno poznavanje turističke potražnje iz različitih tržišta, kako bi organizacija nato mogla pripremiti odgovarajuću turističku ponudu.

U predmetu ćete između ostalog saznati i kako uspješno kreirati nove turističke proizvode, koji odgovaraju i suvremenim turističkim trendovima u svijetu, i to za različite vrste turizma, te se upoznali s općim pojmovima i osnivanjem turističke agencije. Upravo tako ćete upoznati i uslužne djelatnosti i njihove uloge u upravljanju, kao što su ponuda smještaja i prehrane, transportne djelatnosti i proizvodi, te sve ostale turističke usluge.

6
Međukulturni menadžment

Što je to različitost? Što je to interkulturalnost? Kako, ukoliko uopće, interkulturalnost utječe na poslovni svijet i djelovanje u njemu? Sve su to pitanja koja si danas, kada je svijet postao globalno selo, moramo postaviti te na njih i znati odgovoriti. Odsutnost ili nedostatak interkulturalnih kompetencija kod suvremenih menadžera nije samo društveno neprihvatljiv, već može voditi u velike gubitke i dugoročnu štetu u međunarodnom poslovanju, stoga je važno razumijevanje multikulturalnosti u poslovnom kontekstu. Višekulturalna svijest, osjetljivost (senzibilnost), poštivanje povijesti, vrijednosti, iskustava, bihevioralnih uzoraka, interakcija koje utječu na razumijevanje društvenih skupina koje se razlikuju po rasi, prema pripadnosti etničkoj skupini, vjeri, društvenoekonomskom položaju i psihofizičkim osobinama; kulturni stereotipi, regionalna generaliziranja i individualne osobine menadžera unutar pojedinih poslovnih kultura; uspješno komuniciranje u interkulturalnom poslovnom kontekstu; uloga višekulturalnog menadžera u poduzeću - samo su neke teme koje ćete produbljeno dotaknuti upravo na predmetu.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  Pismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

   

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN model online studija prilagođen je suvremenom načinu života i dinamičnom pojedincu.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, tehnička, organizacijska, pedagoška podrška za studij po najvišim standardima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij na konkretnim primjerima i priprema praktičnih zadatka sa učiteljima iz prakse te suradnjom sa poduzećima.
Napredovanje

Napredovanje

Kvaliteta studija mjeri se sa diplomantima, 64% naših diplomanata nakon diplome napreduje ili prima višu plaću.

Diplomanti i karijera

Zbog profesionalnih kompetencija lakše ćete se zaposliti u širem području turizma, kao što su djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja, u kulturnim, zabavnim, športskim i rekreacijskim djelatnostima te u drugim poduzećima ili organizacijama, povezanim s turizmom, kao organizatori poslovnih i drugih događaja turističkog značaja, pa i u hotelima, ljetovalištima, lječilištima, wellness centrima, igračnicama i tematskim parkovima, u nacionalnim parkovima, kod zrakoplovnih, autobusnih i željezničkih prijevoznika. Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Prijava i upis
Školarina
Priznavanje znanja

Popunite prijavu za upis u studij. 

 1. Ispunite prijavu:

          Bachelor programi: ispunite internu prijavu

 1. Priložite odgovarajuće potvrde (ovjerene kopije, svjedodžbe, ..)

          Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljete ovjereno kopiju svjedodžbe srednje škole)
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema. (pošaljete ovjereno kopiju diplome više škole)
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema. (pošaljete ovjereno kopiju diplome više škole)
 • Upis u 2., odnosno 3. godinu programa, omogućava se studentima i diplomantima bachelor programa srodnih smjerova koji ispunjavaju uvjete za upis. Studentima se na temelju potvrde o položenim ispitima i potvrđenim nastavnim planovima određuju dodatne studijske obveznosti. (pošaljete ovjereno kopiju svjedodžbe srednje škole + original potvrdu o položenim ispitima i potvrđeni nastavni planovi)
 1. Sve navedeno pošaljite što je prije moguće na adresu DOBA Fakulteta (Prešernova ulica 1, 2000 Maribor).
 2. Pričekajte mail naše stručne suradnice Valerije Farič koja će vam poslati daljnje upute za potvrdu upisa.
Upisnina i školarina Uplata u ratama
2.899,00 EUR

12 x 255,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja 549,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2021./2022.

 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja je uključeno v trošak školarine. Kontakt za priznavanje: studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac