Priznavanje

NAJČEŠĆA PITANJA

Priznavanje

Je li moguće da se na temelju nezavršenog studija srodnog smjera upišem direktno u 2. ili 3. godinu?
U 2., odnosno 3. godinu (osim u program Primijenjena psihologija) se mogu upisati studenti i diplomanti bachelor programa srodnih smjerova koji ispunjavaju uvjete za upis. Na temelju potvrde o položenim ispitima i potvrđenim nastavnim planovima dodjeljuju se godina upisa i eventualne dodatne studijske obveze (diferencijalni predmeti).

Mogu li se priznati neki položeni ispiti iz drugih, srodnih smjerova?
Studenti mogu uvažavati znanja i spretnosti stečene prije upisa i tijekom studija – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Na koji način polažem diferencijalne predmete?
Diferencijalne predmete ćete izvršavati na jednaki način kao i ostale predmete po rasporedu. Desit će se da ćete u nekom trenutku imati istodobno dva predmeta (redovni predmet po rasporedu i diferencijalni predmet), ako se tako budete prijavili.

Kako je s priznavanjem neformalnog znanja?
Studenti će moći znanja koja su stekli u neformalnim oblicima obrazovanja dokazati dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...) Kod uvažavanja neformalno stečenih znanja komisija vas uvijek usmjerava i na provjeravanje znanja (ispit, intervju ili nekakav drugi oblik provjeravanje).

Kako je s priznavanjem prakse?
Uvjet za priznavanje stručne prakse/praktičkog obrazovanja je najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućem radnom mjestu.

Je li priznavanje plativo?
U bachelor programima je priznavanje formalnog znanja uključeno u troškove školarine, a priznavanje neformalnog znanja u bachelor programima i priznavanje znanja u master programima plativo je po cjeniku DOBA Fakulteta.

Priznaju li se i predmeti iz srednje škole?
Ne, u visokoškolskom programu vam se ne mogu priznati znanja koja ste stekli u srednjoj školi.

Smanjuje li se školarina zbog priznavanja?
Priznati predmeti ne snižavaju troškove cjelokupnog studija u bachelor programima. U slučaju da komisija u master programima studentu prizna predmet u cijelosti, student ima pravo na povrat školarine u visini broja ECTS predmeta x 50 % vrijednosti ECTS boda.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli