Menadžment u suvremenom poslovanju

Menadžment u suvremenom poslovanju

Menadžment u suvremenom poslovanju

Poslodavcima današnjice važan je gospodarski uspjeh uz stvaranje novih vrijednosti, uz održivi razvoj te odgovornost prema zajednici u kojoj organizacija posluje. Za uspješnost su ključni kvalitetni ljudski resursi koji, osim teoretskih, imaju praktična upotrebljiva znanja i vještine.

Imajući u vidu potrebe poslodavaca, studenti menadžmenta u suvremenom poslovanju na Dobi stječu znanja iz područja ekonomije, poslovanja, organiziranja, kontrolinga i menadžmenta te ih povezuju sa strateškim planiranjem, komuniciranjem, inovacijskim i projektnim menadžmentom. 

Moći ćete birati između četiri usmjerenja: Menadžmenta, Kadrovskog menadžmenta, Digitalnog menadžmenta i Menadžmenta u turizmu, te svoj studijski fokus usmjeriti na stjecanje onih specijaliziranih znanja koja ćete smatrati najrelevantnijima. Ovaj uravnotežen i učinkovit spoj teorije i primjenjivih znanja  omogućit će vam razvoj stručnih i mekih kompetencija za momentalan prijenos u poslovnu praksu.

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku profesora, fakultetskog osoblja te online mentora.


Specijalizirana znanja (odabir smjera u 3. godini studija)

Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Osposobit ćete se za vođenje i upravljanje ljudima, za rad i komunikaciju u timovima. Steći ćete kompetencije u području poslovanja, organiziranja i strateškog menadžmenta, marketinga i prava.
Kadrovski menadžment

Kadrovski menadžment

Upoznat ćete izazove i trendove u području kadrovskog menadžmenta, kako aktivno upravljati starijim zaposlenicima i talentima te kako stvarati predanost zaposlenika.
Digitalni menadžment

Digitalni menadžment

Upoznat ćete povezanost tehnologije i digitalnog menadžmenta za poslovanje i razvoj poduzeća te razumjeti važnu ulogu pojedinca za ostvarenje svih pora digitalne transformacije u poduzeću ili u ustanovi.
Menadžment u turizmu

Menadžment u turizmu

Skup predmeta u smjeru Menadžment u turizmu odražava trendove i usmjerenja u industriji turizma, te je usmjeren u razvijanje specifičnih stručno-teorijskih znanja i kompetencija u području turizma i gostoprimstva u svijetu koji se mijenja.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

6
Makroekonomika

Ekonomski život neke zemlje ovisi o milijun aktivnosti pojedinih poduzeća, potrošača, zaposlenika, službenika, dok se makroekonomika fokusira na opće posljedice tih aktivnosti. Makroekonomika se bavi proučavanjem međusobnih utjecaja pojedinih ekonomskih kategorija te gospodarstvom kao cjelinom. Rezultati makroekonomskih znanosti omogućavaju nacionalnim ekonomskim institucijama izbor i vrjednovanje ekonomske politike i njezinih mjera za razrješavanje makroekonomskih problema. To su: gospodarski rast, inflacija, nezaposlenost, agregatna ponuda i agregatna potražnja, potrošnja i štednja, investicije, monetarna i fiskalna politika, stabilizacija, globalizacija.

Na predmetu ćete upoznati glavne makroekonomske kategorije, zakonitosti rada gospodarstva kao cjeline te ćete biti sposobni za procjenu makroekonomske pojave i problema.

6
Pravni i gospodarski ustroj

Predmet je sastavljen tako da se najprije upoznate s nekim osnovnim pravnim pojmovima, kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnos i s malim dijelom stvarnog prava, koji je u opsega zapravo samo stvarnog prava. A nato ćete upoznati obligacijsko pravo, a posebno ćete se baviti prodajnim ugovorom, te osnovama statusnog prava i vrstama gospodarskih subjekata, koje poznaje naš i europski pravni poredek.

6
Organiziranje i menadžment

Znanja organiziranja i menedžmenta su ključna za sve uspješne voditelje i organizatore. Cilj predmeta je oblikovati spoznaje da su organizacija, organiziranje i menedžment čimbenici, koji se međusobno prepliću kako u institucionalnom, tako i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga na području oblikovanja suvremene organizacije, moderne organizacijske kulture i klime, nadalje na području suvremenog menedžmenta, koji zna koristiti adekvatne metode planiranja, organiziranja, vođenja i nadziranja do oblikovanja organizacijskih strategija, te prepoznavanja i rješavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

9
Informatika

Upotrebu računala ne možemo više izbjeći... koristimo ih doma, na poslu, pri studiju, te pri tome koristimo različite računalne alate. Neke smo savladali više, neke manje. Pri predmetu Osnove informatike ćete upoznavati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, važnost informatike u poslovnim procesima, te i koliko je važna net-etika u komuniciranju pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike podijeljen je na 2 dva veća dijela: na više teoretski dio i praktične vježbe. U »teoretskom djelu« predmeta ćete se susresti s konceptima računarstva i informatike, s različitim stručnim pojmovima na tom području, s povijesnim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vježbama« ćete utvrđivati svoje znanje uporabe uredskih softvera i programa: uređivača tekstova, elektronskih tabela, alata za izradu prezentacija itd.

9
Marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

9
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sastavni dio našeg svakodnevnog života i često mislimo kako je to samo po sebi dovoljno, te kako smo u komunikaciji s drugima uspješni. To naravno nije tako. Posebno u poslovnoj okolini važnosti komuniciranja kao vještine, koje treba naučiti i nato neprestano nadograđivati, uopće nismo svjesni. Naša sposobnost poslovnog komuniciranja nam može pomoći u sklapanju poslova ili nas pak pri tome sprječava. U današnje vrijeme imaju prednost oni koji za kratko vrijeme uspiju sugovorniku prenijeti upravo pravu količinu potrebnih informacija, koje je sugovornik sposoban jasno razumjeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje ćete razvijali spretnosti jasnog, ciljnog i učinkovitog poslovnog komuniciranja, te dobiti mnogo usmjerenja koja će vam pomoći tu vještinu i nakon završetka predmeta dalje dopunjavati.

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog – prvi strani jezik I (eng., njem., tal.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

Obvezni predmeti
6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Dizajnersko razmišljanje

Pojam dizajnersko razmišljanje, odnosno na engleskom jeziku »design thinking«, predstavlja specifičan način razmišljanja koji dizajneri koriste prilikom razvijanja novog proizvoda, odnosno u planiranju usluge. To je metoda koja se primjenjuje pri rješavanju otvorenih problema. Pokazala se odličnim alatom za obnovu procesa unutar poduzeća i rješavanja kompleksnih problema s kojima se poduzeća susreću.

Sadržaji predmeta obuhvaćaju utjecaj digitalizacije na pojedince u svakodnevnom životu i na radnom mjestu, znanja, vještine i kompetencije u digitalnom dobu, osnovne digitalne kompetencije i vještine, stručne digitalne kompetencije i vještine za različite sektore, napredne digitalne kompetencije i vještine, komunikaciju u digitalnom dobu, rukovođenje (ljudima, organizacijama, projektima) u digitalnom dobu te utjecaj digitalizacije na cjeloživotno učenje i društvo.

6
Vođenje i upravljanje ljudima

Tijekom izvedbe predmeta upoznati ćete tematiku na području vođenja i upravljanja ljudima. Sadržaj predmeta će vam pomoći u bogaćenju (nadogradnji) vaših znanja na području menadžmenta s naglaskom na području vođenja i upravljanja ljudima (suradnicima), u oblikovanju suvremene  organizacije, koje zahtjeva savlađivanje na području mekih vještina, to jest rada s ljudima (vođenja, motiviranja, rješavanja konflikata). Sadržaj ovog predmeta će vam pomoći da budete učinkovitije postali još uspješniji voditelji.

Kroz aktivnosti pri predmetima na konkretnim ćete primjerima steći znanje te se usposobiti za uporabu različitih vještina vođenja i upravljanja ljudima u svakodnevnom radu u svojoj radnoj okolini.

9
Strateški menadžment

Na predmetu ćemo obrađivati strateški menadžment s kojim bi najviši menadžment poduzeća trebao brinuti o konkurentnosti u okruženju koje je sve dinamičnije i koje se sve više mijenja. Na osnovi sustavnog analiziranja tog okruženja i proučavanju novih smjernica, kao i analize vlastitog rada, strateški menadžment provjerava svoju misiju i viziju te formira dugoročnije strateške ciljeve za razvoj i dugoročnu uspješnost.

Predmet je kreiran tako da studentima omogućava razvijanje različitih konceptualnih i strateških vještina. Koncept webinara i nastavno okruženje Blackboard omogućavaju dijalog i suradnju s ciljem razmjene znanja, iskustava i mišljenja, kao i istraživanja literature i studije slučaja na produktivan način. Predmet nije povezan samo sa studiranjem literature, već uključuje i aktivno razmišljanje, kao i timski i individualan rad na vlastitim projektima – pripremi strateških planova.

9
Sustavi za podršku upravljanju

Izazovi suvremenog vremena zahtijevaju sve cjelovitije odlučivanje. Iskustva pokazuju da je poslovanje kompleksno i komplicirano. Pošto imamo ljudi ograničenu sposobnost shvaćanja, stvari često pojednostavljujemo, što za poduzeće može biti opasno, odnosno nas neki poslovni događaji i procesi mogu iznenaditi. Ekonomisti stoga moramo razmišljati, odlučivati i djelovati što cjelovitije. Trebamo razvoj dodatnih kompetencija, učinkovite alate i suvremene tehnologije.

Pri studiju ovoga predmeta ćete upoznavati sisteme za pomoć upravljanja, te naučiti kako pomoću suvremenih informacijskih rješenja, koja omogućavaju brzo preoblikovanje velikog broja podataka u informacije, a njihovu interpretaciju u znanje, svaki zaposlenik informacijskim rješenjima poboljšava svoj rad i poslovanje svoga poduzeća.

 

9
Računovodstvo i financije

Možda ste već čuli za izreku: "Računovodstvo je jezik poslovnih ljudi." Poduzetnici i menadžeri svakodnevno donose različite poslovne odluke povezane sa svakodnevnim poslovanjem ili s planiranjem aktivnosti u budućnosti. Bankari ocjenjuju kreditnu sposobnost poduzeća na temelju godišnjih izvještaja, u njima traže informacije o tome koliko poduzeće uspješno i učinkovito posluje, te ocjenjuju njihovu platnu sposobnost. Informacije koje su pripremljene u različitim izvještajima, potrebno je razumjeti i ispravno upotrijebiti, a za to je pak potrebno poznavati osnove računovodstva i financija.

Na predmetu ćete se upoznati s osnovnim načelima računovodstva i financija za upravljanje poslovanjem. Upoznat ćete sva tri temeljna računovodstvena izvještaja, upoznati se s osnovama planiranja poslovanja, naučiti prosuđivati svoje poslovne partnere na temelju analize računovodstvenih izvještaja, te razumjeti kako oduke povezane s financiranjem poduzeća utječu na financijsku stabilnost poduzeća.

9
Poslovna statistika

Na predmetu ćete upoznati različite statističke sadržaje, odnosno probleme. Mnogi praktični primjeri bit će vam predstavljeni s ciljem da naučite planirati i rješavati različite ekonomske probleme i poslovne odluke, dakle rješavati praktične primjere iz svakodnevnog života.

Naučit ćete računati različite statističke indekse, skupljati podatke u frekvencijsku podjelu, razumjet ćete znanstvene i stručne dokumente koji sadrže statističke analize podataka. Podatke ćete znati skupljati, sređivati, grafički prikazivati, analizirati i interpretirati, što je važno u području poslovnih procesa, te ih aplicirati u poslovnu praksu.

Izborni smjer Menadžment (obvezni predmeti)
6
Međunarodni ekonomski odnosi i institucije

Poznavanje globalne ekonomske okoline za ekonomista je nužno, zato je cilj predmeta da studenti stečete osnovno znanje vanjskih ekonomskih tokova među državama u smislu integracije, upoznate međunarodni ekonomski sistem i temeljne instrumente međunarodne gospodarske politike, te sa stečenim znanjem razumijete kakav je ekonomski položaj Hrvatske danas i u budućnosti.

6
Menadžment kvalitete

Riječ kvaliteta u svakodnevnom se životu te i prije svega u poslovanju, mnogo koristi. Što ona znači, različito se razumije. Definicija ima mnogo. Koje su one? Kako osigurati kvalitetu? Koji alati i modeli, kao i tehnike nam na putu postizanja kvalitete i izvrsnosti pomažu, odnosno koji su nam od pomoći? Kakvi su troškovi kvaliteta? Kako kvalitetno raditi u međunarodnoj poslovnoj administraciji?

Nakon uspješno obavljenog predmeta znat ćete aplicirati teorijsko znanje o kvaliteti u poslovanju te znanje primijeniti u organizaciji, što će doprinijeti da ono bude uspješnije i učinkovitije.

6
Digitalna transformacija i novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne obuhvaća samo modernizacije IT-a, već predstavlja izgradnju novih poslovnih modela. Zbog toga pri digitalizaciji nije važno samo uvođenje novih tehnologija, već je važna i transformacija poslovanja i poslovnih procesa te posljedično i transformacija IT-a, koja to poslovanje podržava. Potencijal koji nudi pravo digitalno poslovanje je nesumnjivo izniman, i šteta bi bila ne iskoristiti ga jer donosi brojne koristi.

Nakon završetka predmeta ćete razumjeti kontekst digitalne ekonomije, znat ćete identificirati nove poslovne modele koje poduzeća primjenjuju u današnjem digitalnom dobu, znat ćete koristiti alternativne poslovne modele u praksi te ih kritički vrjednovati, kao i demonstrirati kolaborativan timski rad.

6
Poduzetništvo i kultura poduzeća

Poduzetništvo ima važnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i osnivanju novih radnih mjesta u svakoj državi. Često je povezan s malim i srednje velikim poduzećima. Ako znamo da su upravo takva među poduzećima u Hrvatskoj daleko najbrojnija, te u smislu djelatnosti prevlađuju na svim područjima, onda znamo da je razumijevanje poduzetništva u današnjem poslovnom svijetu vrlo važno.

Pri predmetu Poduzetništvo i kultura poduzeća ćete upoznati temeljene koncepte i karakteristike suvremenog poduzetništva, kakvu ulogu i značenje ima poduzetništva za gospodarstvo i društvo, upoznati procese, povezane s poduzetništvom, te proučavati etične i moralne vidike poduzetništva, koji su u današnjem društvu vrlo važni. Predmet će biti usmjeren ne samo u teoriju, nego prije svega u razvijanje poduzetničke kulture i poduzetničkog duha, koji pomaže istraživati, prepoznati različite prilike, razmišljati kreativno, kritično i na drugačiji način.

Izborni smjer Digitalni menadžment (obvezni predmeti)
6
Digitalna transformacija i novi poslovni modeli

Digitalna transformacija (digitalizacija) ne obuhvaća samo modernizacije IT-a, već predstavlja izgradnju novih poslovnih modela. Zbog toga pri digitalizaciji nije važno samo uvođenje novih tehnologija, već je važna i transformacija poslovanja i poslovnih procesa te posljedično i transformacija IT-a, koja to poslovanje podržava. Potencijal koji nudi pravo digitalno poslovanje je nesumnjivo izniman, i šteta bi bila ne iskoristiti ga jer donosi brojne koristi.

Nakon završetka predmeta ćete razumjeti kontekst digitalne ekonomije, znat ćete identificirati nove poslovne modele koje poduzeća primjenjuju u današnjem digitalnom dobu, znat ćete koristiti alternativne poslovne modele u praksi te ih kritički vrjednovati, kao i demonstrirati kolaborativan timski rad.

6
Digitalna strategija

Poduzećima u digitalnoj ekonomiji su više nego ikada prije potrebna jasna i jedinstvena poslovna ishodišta za svoj poslovni razvoj i jačanje konkurentnog položaja u novim uvjetima poslovanja. Zadatak svake strategije je konkretno u usmjeravanju svih zaposlenika ka zajedničkim strateškim ciljevima, na način koji je zajednički dogovoren i razumljiv svakom zaposleniku.

I digitalna strategija je najprije strategija. Zbog toga je njezin zadatak prvo postaviti strateške ciljeve i formirati zajedničko razumijevanje, kako bismo prelazili poslovni put iz trenutačnog poslovnog stanja poduzeća u željeno (konkurentnije) ciljano stanje. Tek tada je i digitalna, što znači da poduzeća na tom poslovnom putu uvažavaju karakteristike digitalne ekonomije te u nju uključuju digitalne tehnologije, pomoću kojih će moći brže i lakše preći taj put.

Predmet Digitalna strategija obuhvaća sve potrebne elemente za razumijevanje polaznih točaka poslovanja, kao i za kreiranje i provođenje digitalne strategije. Nakon njegovog završetka ćete razumjeti zašto je poduzećima uistinu potrebna digitalna strategija te što morate uzeti u obzir prilikom njezine izrade za svoje poduzeće.

6
Digitalni menadžment i tehnologija

Važan segment strateškog menadžmenta je uvođenje digitalizacije u poslovne procese i modele. Naime, tehnološki je napredak u obliku digitalizacije industrije i poduzetništva u posljednjem desetljeću dao značajan doprinos izmjenama postojećih i formiranju novih poslovnih modela, koji poduzećima omogućavaju poslovanje u većem obimu, na većim daljinama i sa nižim troškovima, kao i razvoj novih proizvoda i usluga.

Nakon uspješno obavljenog predmeta znat ćete kritički vrjednovati ulogu tehnologije u poslovanju i organizaciji, definirati karakteristike digitalnog gradiva u kontekstu poslovnosti, interpretirate nove uloge, zanimanja i kompetencije, kao i argumentirati njihov utjecaj na (digitalno) poslovanje, znat ćete raščlaniti tipičan razvojni proces digitalnih usluga na konkretnom primjeru, a također, razlikovat ćete različite pristupe agilnog razvoja digitalnih usluga.   

6
Digitalizacija i pojedinac

Znanje je danas ključna poluga za generiranje konkurentnosti, tako na razini gospodarskih društava i lokalnih zajednica, kao i svakog pojedinca. Sve više do izražaja dolaze digitalne kompetencije koje organizacijama pomažu u proboju i u podizanju uspješnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaje ključna za rad pojedinaca i organizacija. U stvaranju povoljnog okruženja i uvjeta za obrazovanje, važnu ulogu igraju tako poduzeća, obrazovne ustanove, mediji i politika, kao i menadžeri koji su svjesni značenja znanja i vještina za prodorna rješenja. Motiviranje i omogućavanje stalnog obrazovanja za nadogradnju postojećih kompetencija u svim područjima, posebno u području digitalizacije, odlučujuća je investicija u agilnim poduzećima. Mnoga su poduzeća toga već svjesna.

Nakon studiranja ovog predmeta razumjet ćete kakva su vam znanja i kompetencije potrebne za svakidašnji život i za odabrano radno mjesto, znat ćete predložiti katalog znanja i kompetencija koje su zaposlenicima potrebne u odabranom sektoru, bit ćete osposobljeni za upotrebu alata za upravljanje ljudima, organizacijama i projektima te upoznati alate i platforme za cjeloživotno učenje.

Izborni smjer Kadrovski menadžment (obvezni predmeti)
6
Suvremeni koncepti kadrovskog menadžmenta

Za dugoročni uspeh organizacije je neophodan odgovarajući odgovor na visoku dinamiku, i preuzimanje aktivne uloge u razvoju poslovnog okruženja. Pri tome je ključan strateški pogled na kadrovski menadžment i razvoj zaposlenih.

Činjenica je da se poslovna okruženja veoma brzo mijenjaju, a kadrovski je menadžment dio tih promjena, koje snažno utječu na živote i aktivnosti ljudskih resursa u poduzeću. Poslovna okruženja očekuju učinkovite i inovativne prakse kadrovskog menadžmenta, kako bi djelovali u koraku s vremenom i s konkurencijom. Zbog toga su pojedincima koji već rade, ili će tek raditi u području kadrovskog menadžmenta, potrebna aktualna znanja i kompetencije koja će im omogućiti zadovoljavanje tih potreba. 

Nakon završetka predmeta znat ćete pripremiti prijedlog mjera za učinkovito upravljanja starijim zaposlenicima u radnim okruženjima, upoznati i razumjeti razlike među generacijama, znati pripremiti prijedlog međugeneracijske suradnje u poslovnom okruženju, razumjeti značenje i ulogu upravljanja talentima u organizacijama, znati formirati odgovarajuće strategije upravljanja talentima, znati identificirati i mjeriti posvećenost zaposlenika te primjenjivati i kritički vrjednovati suvremene načine kadrovskog menadžmenta u praksi pojedinačnih poduzeća.

6
Temeljni kadrovski procesi

Planiranje i upravljanje ljudskim resursima u organizaciji predstavlja važnu konkurentsku prednost. U pitanju je povezivanje interesa zaposlenika i interesa voditeljstva. Što više vremena poduzeće namijeni prikupljanju informacija o svojim zaposlenicima i potrebama poduzeća, točnije će moći definirati strategiju upravljanja ljudskim resursima i postizanje ciljeva poduzeća. Za uspješan razvoj poduzeća na prvom su mjestu dovoljno osposobljeni kadrovi, koji se uspješno suočavaju s novim, danim situacijama. Poduzeća se iz tih razloga odlučuju za sustavni razvoj ljudskih resursa. Naglasak je prije svega na obrazovanju, osposobljavanju, motiviranju i na izgradnji karijere.

Nakon završetka ovog predmeta znat ćete na praktičnom primjeru odabrane organizacije predstaviti upravljanje ljudskim resursima, znat ćete kreirati strategiju upravljanja ljudskim resursima, koja će podržati ostvarenje poslovne strategije organizacije i identificirati ulogu ključnih sudionika u organizaciji pri ostvarivanju strategije upravljanja ljudskim resursima, kritički vrjednovati ulogu i značenje upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, kao i njezin doprinos formiranju konkurentne prednosti organizacije, znat ćete ocijeniti provođenje procesa upravljanja ljudskim resursima s aspekta usklađenosti s osnovnim pravnim okvirom te ćete znati identificirati ključne utjecajne faktore, koji utječu na rad funkcije upravljanja ljudskim resursima u suvremenom poslovnom okruženju.

6
Razvoj zaposlenika

Karijerni razvoj zaposlenika je od ključnog značenja za očuvanje konkurentnosti poduzeća. Razvoj zaposlenika je sustavan i kontinuirani proces, s kojim poduzeće planski razvija ona znanja i kompetencije koje podržavaju kreiranu viziju i strateške ciljeve.

U okviru predmeta ćete upoznati i razumjeti ulogu, značenje i ciljeve razvoja zaposlenika za uspješan rad organizacija, znat ćete identificirati potrebe za razvojem zaposlenika, znat ćete formirati, implementirati i evaluirati programe razvoja zaposlenika te znati analizirati i kritički vrjednovati postojeće prakse u području razvoja zaposlenika u organizacijama i predlagati poboljšanja.

6
Osobni menadžment i komunikacija

S izazovima osobnog menedžmenta se susrećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme, kako bi u poslu i privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljni? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije stjecati nova znanja i vještine, te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti ćete pri ovom predmetu razviti različite kompetencije te tako ne samo razumjeti značenje čimbenika, koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje duševnih procesa, nego ćete se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije, te steći znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

Izborni smjer Menadžment u turizmu (obvezni predmeti)
6
Turizam gostoljubivosti

Uređena i gostoljubiva okolina je uvjet za uspješan razvoj turizma. Gostoljubivost je stvar čovjekove životne kulture, koja znatno utječe na ljubaznost i kvalitetu života općenito. Bez gostoljubivosti nema dobre usluge, jer to je njezin važan, možda čak suštinski dio. Kvalitetna usluga u turizmu je povezana sa shvaćanjem potreba gostiju, njihovih želja i očekivanja. U riječi gostoljubivost se skriva ljubav prema gostu – klijentu.

U predmetu ćete upoznati važnost povijesti za nastanak suvremenog kompleksno razvijenog turizma, napraviti nekonvencionalni turistički produkt, te se naučiti ponašati gostoljubivo, glede na tipove gostiju. Upravo tako ćete upoznati različite tehnike i metode skupljanja povratnih informacija od gostiju, kao što su: tripadviser, forumi, internetske ankete, i sl.

6
Upravljanje trendovima u turizmu

Kreativno razmišljanje o novostima u području turističke ponude i u potražnji ključno je za uspjeh pojedinačne turističke organizacije. Ključni trendovi u turizmu trenutno obuhvaćaju zdrav način života (wellness, spa i anti-aging turizam, termalizam), povezivanje s prirodom (glamping, eko turizam, seoski turizam), te turizam višega segmenta kvalitete. Internet i društvene mreže upravo tako u području turizma postaju ključni komunikacijski kanali.

U ovom predmetu ćete se upoznati sa svim tim novim trendovima turizma, te istovremeno razviti razumijevanje ovih novih oblika ponude za razvoj turizma. Poznavanje međukulturnih razlika u shvaćanju novih trendova i segmenata u turizmu, kao i poznavanje specifičnih potreba turističkog segmenta su znanja koja ćete usvojiti.

6
Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu

Priprema odličnog produkta u turizmu je proces, koji temelji na okolini, pričama, trendovima, idejama… uporabi elemenata povijesti (priče), kulture, »designa«, športa u spletu vrhunskih produkata. Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu je potrebno shvatiti i kao proces, koji nikada ne završava. Potrebno je zaboraviti svoje želje i preferencije, te razmišljati o motivima i karakteristikama gostiju, koji dolaze kod vas. Turizam je grana koja se brzo mijenja – ako su ljudi prije nekoliko godina rađe išli na odmor 1-2 put godišnje za duže vrijeme, današnji su trendovi kraći i češći raspusti, u prvom redu negdje blizu. Ovome se trendu prilagođava i razvoj novih turističkih produkata.

U predmetu ćete studenti upoznati proces razvoja turističkih produkata i usluga uz pomoć inovacija, tema i priča iz okoline, te važnost ponašanja potrošača i njihovih zahtjeva za oblikovanje produkata i usluga u turizmu. Upravo tako ćete upoznati i međunarodni model poslovne odličnosti i primjere odličnosti u turizmu (čimbenici-rezultati), kao ključnu metodu za oblikovanje odličnog proizvoda ili usluge. Spomenuti ćemo i ulogu potrošača i trendova u kreiranju turističkih produkata.

6
Održivi turizam i lokalno okruženje

Održivi turizam sve više dobiva na važnosti, naime ne zadovoljava samo potrebe turista, već uzima u obzir kulturni integritet zemlje domaćina, zadovoljava gospodarske, društvene i kulturne potrebe, te čuva okolinu. Sve više potrošača traži takozvane zelene programe ponuđača u turizmu, stoga vlade oblikuju nove politike iz tog područja i potiču prakse održivog turizma, te time i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

U predmetu ćete upoznati važnost održivog razvoja u turizmu u globalnoj i lokalnoj okolini, znati ćete analizirati stanje te pripremiti strateški i akcijski plan održivog razvoja destinacije, lokalne okoline ili turističkog produkta.

Obvezni predmeti (svi smjerovi)
12
Završni stručni rad ili dva izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo, i kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti bachelor programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveznosti, povezanih sa zaključnim stručnim radom koje su vrjednovane s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta, vrjednovana s po 6 ECTS, koja odaberu među izbornim predmetima u bachelor studijskim programima na DOBA Fakultetu.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele suradnike koji su spremni na neposredan učinkovit rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je tako odlična prilika za sve one koji ovovrsna iskustva još nemaju, kako bi ih na taj način stekli i upoznali kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Izvršavanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa, ćete u konkretnom poduzeću, odnosno radnoj organizaciji surađivati s unutarnjim i vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te ujedno i razvijati kompetencije, koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

Izborni predmeti (student odabire 2 predmeta)
6
Izborni predmet 1* i 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. >>SKUP IZBORNIH PREDMETA . Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu.

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

*Student odabire 2 predmeta. 

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • U slučaju da pojedini smjer odabere manje od 10 studenata izvođenje studija bit će prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su većinom nositelji predmeta Slovenci, koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, koji su izvorni govornici. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2026.

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa moći ćete preuzimati samostalno organiziranje procesa i asistiranje u menadžmentu. Zaposlenje ćete pronaći u gospodarstvu, različitim zavodima ili u javnoj upravi, tako u zemlji kao i u inozemstvu. Profil diplomanta s takvim znanjima i kompetencijama uvijek je veoma tražen. S obzirom na to da ćete postati poduzetniji i inovativniji, te ćete ujedno imati opsežnu paletu znanja, moći ćete vodili i vlastito poduzeće. Tijekom studija ćete se razviti u agilnog digitalno kompetentnog stručnjaka.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljite ovjerenu kopiju svjedodžbe srednje škole).
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle prvog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 3.250,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 285,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se podmiruje u 3. godini. 

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečeni prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljiv sadržaj i obim uloženog rada studenta. Studenti će znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak verifikacije provodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

 

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli