Menadžment u suvremenom poslovanju

Menadžment u suvremenom poslovanju

Menadžment u suvremenom poslovanju

Poslodavcima današnjice važan je gospodarski uspjeh uz stvaranje novih vrijednosti, uz održivi razvoj te odgovornost prema zajednici u kojoj organizacija posluje. Za uspješnost su ključni kvalitetni ljudski resursi koji, osim teoretskih, imaju praktična upotrebljiva znanja i vještine.

Imajući u vidu potrebe poslodavaca, studenti menadžmenta u suvremenom poslovanju na Dobi stječu znanja iz područja ekonomije, poslovanja, organiziranja, kontrolinga i menadžmenta te ih povezuju sa strateškim planiranjem, komuniciranjem, inovacijskim i projektnim menadžmentom. 

Moći ćete birati između četiri usmjerenja: Menadžmenta, Kadrovskog menadžmenta, Digitalnog menadžmenta i Menadžmenta u turizmu, te svoj studijski fokus usmjeriti na stjecanje onih specijaliziranih znanja koja ćete smatrati najrelevantnijima. Ovaj uravnotežen i učinkovit spoj teorije i primjenjivih znanja  omogućit će vam razvoj stručnih i mekih kompetencija za momentalan prijenos u poslovnu praksu.

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku profesora, fakultetskog osoblja te online mentora.


Specijalizirana znanja (odabir smjera u 3. godini studija)

Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Osposobit ćete se za vođenje i upravljanje ljudima, za rad i komunikaciju u timovima. Steći ćete kompetencije u području poslovanja, organiziranja i strateškog menadžmenta, marketinga i prava.
Kadrovski menadžment

Kadrovski menadžment

Upoznat ćete izazove i trendove u području kadrovskog menadžmenta, kako aktivno upravljati starijim zaposlenicima i talentima te kako stvarati predanost zaposlenika.
Digitalni menadžment

Digitalni menadžment

Upoznat ćete povezanost tehnologije i digitalnog menadžmenta za poslovanje i razvoj poduzeća te razumjeti važnu ulogu pojedinca za ostvarenje svih pora digitalne transformacije u poduzeću ili u ustanovi.
Menadžment u turizmu

Menadžment u turizmu

Skup predmeta u smjeru Menadžment u turizmu odražava trendove i usmjerenja u industriji turizma, te je usmjeren u razvijanje specifičnih stručno-teorijskih znanja i kompetencija u području turizma i gostoprimstva u svijetu koji se mijenja.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Ekonomika
6
Makroekonomika
6
Pravni i gospodarski ustroj
6
Organiziranje i menadžment
9
Informatika
9
Marketing
9
Poslovno komuniciranje
6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog – prvi strani jezik I (eng., njem., tal.)
Obvezni predmeti
6
Projektni menadžment i timski rad
6
Inovativni i inovacijski menadžment
6
Dizajnersko razmišljanje
6
Vođenje i upravljanje ljudima
9
Strateški menadžment
9
Sustavi za podršku upravljanju
9
Računovodstvo i financije
9
Poslovna statistika
Izborni smjer Menadžment (obvezni predmeti)
6
Međunarodni ekonomski odnosi i institucije
6
Menadžment kvalitete
6
Digitalna transformacija i novi poslovni modeli
6
Poduzetništvo i kultura poduzeća
Izborni smjer Digitalni menadžment (obvezni predmeti)
6
Digitalna transformacija i novi poslovni modeli
6
Digitalna strategija
6
Digitalni menadžment i tehnologija
6
Digitalizacija i pojedinac
Izborni smjer Kadrovski menadžment (obvezni predmeti)
6
Suvremeni koncepti kadrovskog menadžmenta
6
Temeljni kadrovski procesi
6
Razvoj zaposlenika
6
Osobni menadžment i komunikacija
Izborni smjer Menadžment u turizmu (obvezni predmeti)
6
Turizam gostoljubivosti
6
Upravljanje trendovima u turizmu
6
Razvoj i oblikovanje vrhunskih proizvoda i usluga u turizmu
6
Održivi turizam i lokalno okruženje
Obvezni predmeti (svi smjerovi)
12
Završni stručni rad ili dva izborna predmeta
12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju
12
Izborni predmet 1 i 2 (6ECTS + 6ECTS)

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

 • Digitalizacija i pojedinac
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Interkulturalni menadžment
 • Interna komunikacija
 • Javna uprava i poslovanje javnog sektora
 • Menadžment događaja
 • Menadžment kvalitete u obrazovanju
 • Neuromarketing
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Odnosi s javnošću i društvena odgovornost
 • Organiziranje kvalitete života
 • Osobni menadžment i komunikacija
 • Poduzetništvo i kultura poduzeća
 • Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem., tal.
 • Poveznica između medija, odnosa s javnošću i marketinga
 • Razvojna psihologija
 • Razvoj zaposlenika
 • Socijalni marketing
 • Sportska psihologija
 • Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Svaki predmet je vrednovan s 6 ECTS bodova.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • U slučaju da pojedini smjer odabere manje od 10 studenata izvođenje studija bit će prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su većinom nositelji predmeta Slovenci, koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, koji su izvorni govornici. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2026.

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Dalibor Rabađija,

student bachelor programa
Moja odluka o studiju neke vrste poslovanja je donesena u prvom redu zbog mogućnosti za lakši pronalazak radnog mjesta, te napredovanja, a sve to zbog novih znanja i vještina koje se tijekom studiranja usvajaju.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa moći ćete preuzimati samostalno organiziranje procesa i asistiranje u menadžmentu. Zaposlenje ćete pronaći u gospodarstvu, različitim zavodima ili u javnoj upravi, tako u zemlji kao i u inozemstvu. Profil diplomanta s takvim znanjima i kompetencijama uvijek je veoma tražen. S obzirom na to da ćete postati poduzetniji i inovativniji, te ćete ujedno imati opsežnu paletu znanja, moći ćete vodili i vlastito poduzeće. Tijekom studija ćete se razviti u agilnog digitalno kompetentnog stručnjaka.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljite ovjerenu kopiju svjedodžbe srednje škole).
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle prvog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 3.250,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 285,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se podmiruje u 3. godini. 

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečeni prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljiv sadržaj i obim uloženog rada studenta. Studenti će znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak verifikacije provodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

 

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli