DOBA Fakultet danas

DOBA Fakultet je privatni fakultet s tradicijom, međunarodnom akreditacijom kvalitete, EU standardima

DOBA Fakultet danas

DOBA Fakultet za primjenjive poslovne i društvene studije Maribor suvremen je samostalan visokoškolski zavod, osnovan 2003.
U dinamičkom okruženju koje se stalno mijenja, fakultet prihvaća odgovornost koju diktiraju gospodarski i društveni razvoj;
deset bachelor i master akreditiranim studijskim programima, u kojima studenti suvremenim načinima studija stječu korisna
znanja i razvijaju kompetencije koje znaju prenijeti u radno okruženje, danas je međunarodno prisutna i cijenjena ustanova.

Pri uvođenju tehnologija u pedagoški proces mi smo pioniri u Europskom visokoškolskom prostoru. DOBIN model online studija jedan je od najvećih razvojnih dostignuća fakulteta, a uvažavanje europskih standarda pri online obrazovanju potvrdili smo i međunarodnom akreditacijom.

U naš modelu studija godišnje ima povjerenja više od 1.000 studenata koji studiraju iz 46 zemalja svijeta, i više od 4.100 diplomanata. Odlični studijski rezultati, uspješnost diplomanata, neprestani razvoj, praktično orijentirani programi s odličnim profesorima praktičarima te odličan znanstveno-istraživački rad nas danas rangiraju među vodeće međunarodno usporedive ustanove u jugoistočnoj Europi.

U hrvatskom jeziku izvodimo 5 bachelor programa (Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, Poslovanje, Poslovanje i upravljanje u turizmu, Menadžment u socijali i obrazovanju, Primijenjena psihologija) te 5 master programa (Međunarodno poslovanje, Marketing i prodaja, Menadžment pametnih gradova, Inovativni menadžment u socijali i obrazovanju, Primijenjena psihologija) i smo na spomenutom tržištu prisutni 2012. godine.

Modernost i odličnost fakulteta temelje na:

  • novim sadržajnim elementima, kao što su inovativnost, interdisciplinarnost s globalnom perspektivom, održivi razvoj, uporaba informacijske tehnologije za uspješno poslovanje, korisna i suvremena stručna znanja, razvoj mekih kompetencija;
  • posebnim inovativnim pristupima kao što su DOBIN model online studija s inovativnim učenjem, koji studentima omogućava razvoj kompetencija uz cjelovitu podršku moderne tehnologije i predanog stručnog osoblja, i suvremeni pedagoški pristupi, koji studente pripremaju na uspješno djelovanje u nepredvidljivim vremenima te potiču njihov neprestani osobni razvoj;
  • prednostima za poduzeća, studenti naime stječu znanja i kompetencije, neposredno korisne u praksi, traže rješenja koja znaju prenijeti u radno okruženje. Studenti na većini predmeta provode stvarni projekt za poduzeća ili organizacije u kojima su zaposleni, te za njih razvijaju nova rješenja;
  • istraživačkim aktivnostima i međunarodnim iskustvima; istraživanja profesora su primijećena u domaćem i međunarodnom prostoru. Za potrebe međunarodne akademske suradnje i mobilnosti, fakultet ima sklopljene bilateralne sporazume s brojim ustanovama po svijetu te je član uglednih međunarodnih mreža.

Razvoje prekretnice DOBA Fakulteta

2020

DOBA slavi 30 godina. Dobili smo priznanje Udruženja Manager i Pečat grada Gradske općine Maribor. Organizirali smo 10. međunarodnu konferenciju The Future of Global Business and Marketing. Akreditiranu su dva nova programa, dodiplomski i magistarski program Primijenjena psihologija. 

2019

Slavili smo 20 godina online studija, pripremili smo međunarodno stručno konferencijo o e-obrazovanju: Advancing Education: People, Institutions, Technology.

2018

Dobili smo drugu međunarodnu akreditaciju online studija. Akreditirani je prvi doktorski program DOBA Fakulteta Inovacije i održivo poslovanje u digitalnom društvu. Izveli smo prvi Mini MBA program u Sloveniji.

2017

Pripremili smo međunarodnu stručnu konferenciju s naslovom Pametni gradovi – gradovi danas i sutra. Također akreditirali smo novi master program Menadžment pametnih gradova.

2016

Osnovali smo Centar kompetencija za online studij. Također u okviru okruglog stola Inovativnost u visokom školstvu, ugostili smo i ministricu obrazovanja, znanosti i športa, dr. Maju Makovec Brenčič.

2015

Poslovna skupina DOBA u sklopu koje djeluje DOBA Fakultet slavila je 25 godina. Ove godine također akreditiran je bio master program Marketing i prodaja, te produžena je bila akreditacija nekoliko drugim bachelor i master programa.

 

2014

Senat DOBA Fakulteta imenovao je novog dekana, prof. dr. Rasto Ovina. Prof. dr. Rasto Ovin jedan je od najistaknutijih mariborskih ekonomista. Poslove preuzeo je od doc. dr. Vilijem Pšeničny-a.

2013

Postali smo prva visokoškolska institucija u jugoistočnoj Europi sa stečenim međunarodnim certifikatom kvalitete UNIQUe. Upisali smo također 1. generaciju bachelor studenta iz Hrvatske.

 

2012

Dobili smo produženu akreditaciju za bachelor program Poslovanje. Upisali smo također prvu generaciju master studenta iz Hrvatske. Također pripremili smo i znanstvenu konferenciju Dinamičko poduzetništvo za rast gospodarstva.

2011

Osnovano je bio Vijeće za razvoj online studija. Ove godine imenovan je bio nov dekan, doc. dr. Viljem Pšeničny. Pripremili pa smo i stručnu konferenciju Biti konkurentan na svjetskom tržištu.

 

2010

Akreditirani su bili bachelor i master program Menadžment cjeloživotnog obrazovanja. Također pripremili smo stručnu konferenciju Uloga visokog školstva pri oblikovanju društva suradnje i stvaranja.

 

2009

Akreditiranu su bili bachelor i master program Organiziranje i menadžment socijalnih djelatnosti. Ove godine imali smo i konferenciju Poticanje kreativnosti i inovativnosti cjeloživotnim učenjem u visokom školstvu.

 

2008

Akreditiran je bio prvi master program fakulteta Međunarodno poslovanje, kao i dva bachelor programa: Marketing te Poslovna administracija.

2006

Imenovan je bio prvi dekan DOBA Fakulteta, prof. dr. Boris Cizelj.

2005

Upisali smo prve generacije studenata DOBA Fakulteta u Sloveniji.

2003

Osnovali smo DOBA Fakultet i akreditirali prvi bachelor program Poslovanje. Ove godine pripremili smo i stručnu konferenciju E-obrazovanje doživjeti i provesti.

 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac