Istraživanje

Istraživanje

Istraživanje

Istraživačka djelatnost jedna je od temeljnih djelatnosti DOBA Fakulteta, koja je pokretač međunarodne suradnje i povezivanja fakulteta s okruženjem.
Temelji znanstveno-istraživačkog i razvojnog rada na DOBA Fakultetu usmjereni su u prijave i provođenje domaćih i međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata, u razvoj novih programa, u organizaciju znanstvenih i stručnih događaja, u publiciranje i diseminaciju istraživačkih rezultata, u uspostavljanje povezivanja s gospodarstvom i uključivanje studenata u znanstveno-istraživački rad na fakultetu.
Sustavnim razvojem istraživačke djelatnosti fakultet njeguje stvaranje novog znanja i prijenos istoga na studente, jača svoje istraživačke referencije te prepoznatljivost i ugled fakulteta u slovenskom i međunarodnom prostoru.

Poslovni institut

Znanstveno-istraživački i stručan rad na fakultetu se odvija formalizirano unutar Poslovnog instituta, gdje djeluju registrirana skupina istraživača i uža istraživačka skupina. Poslovni institut koji je 3. ožujka 2005. godine bio upisan u evidenciju istraživačkih organizacija te je samostalna jedinica DOBA Fakulteta, bio je osnovan s ciljem objedinjenja teorije i prakse, naime suvremeni visokoškolski studij zahtijeva tijesnu povezanost s praksom i mora biti potkrijepljen s istraživačkim radom.

Međunarodni i nacionalni projekti

DOBA Fakultet redovno prijavljuje i provodi domaće i međunarodne istraživačke te razvojne projekte.

Popis projekata

Znanstvena i stručna revija Međunarodno inovativno poslovanje

DOBA Fakultet Maribor izdaje stručnu i znanstvenu e-reviju Međunarodno inovativno poslovanje. Revija predstavlja izvorna mišljenja, iskustva i rezultate domaćih i stranih stručnjaka teoretičara i stručnjaka iz prakse, a ujedno pak nudi i različite poglede na izazove suvremenog društva. Glavni urednik revije je red. prof. dr. Rasto Ovin

Konferencije i simpoziji

Na DOBA Fakultetu za studente i za širu stručnu javnost svake godine organiziramo aktualne znanstvene ili stručne konferencije, odnosno simpozije, na kojima ugošćujemo važne stručnjake i znanstvenike iz Slovenije i iz inozemstva.

Uključivanje STUDENATA u znanstveni i razvojni rad

DOBA Fakultet uključuje dodiplomske i poslijediplomske studente u znanstveno-istraživački rad u okviru istraživanja visokoškolskih učitelja i u okviru raspisanih istraživačkih tema fakulteta. Studenti se pod mentorstvom visokoškolskih učitelja uključuju u rad istraživačke skupine i s magistarskim radovima.

Suradnja s poduzećima

Uključivanje studenata u istraživački i stručni rad na DOBA Fakultetu u velikoj mjeri obuhvaća projekte za gospodarstvo, odnosno za radnu sredinu iz koje studenti dolaze. S obzirom na to da je većina studenata zaposlenih, koristimo priliku da su i projektni i seminarski radovi, odnosno završni stručni radovi studenata oblikovani kao korisni projekti za organizacije u kojima su zaposleni. Time studenti u praksi najkvalitetnije primjenjuju znanje stečeno tijekom studija.

Sudjelovanje na raspisima

Studenti pripremaju aplikativne zadatke i istraživačke projekte i u poduzećima u kojima su zaposleni i u drugim organizacijama. Na DOBA Fakultetu studente potičemo na pripremu takvih zadataka i projekata. Najbolji projekti studenata predstavljeni su u okviru događaja koje organiziramo na DOBA Fakultetu pa i izvan njega. Mnogi su od njih nagrađeni.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli