Istraživanje

20 godina istraživačke djelatnosti na DOBI

Istraživanje

U vrijeme priprema na preobrazbu u fakultet, DOBA Maribor je željela postići napredak i u području znanstveno-istraživačkog rada. Tako je 2001. godine osnovan Institut za istraživanja i razvoj.

Nakon što je 2004. godine osnovan DOBA Fakultet, djelovanje instituta podržavalo je i kasniji razvoj magistarskog te od 2019. godine i doktorskog poslijediplomskog studija. Institut se 2006. godine preimenovao u Poslovni institut DOBA Fakulteta te je razvijao prije svega
znanstveno-istraživačku djelatnost u područjima koja ga i danas obilježavaju: ekonomija (s naglaskom na međunarodnim ekonomskim odnosima i međunarodnim financijama); marketing (s naglaskom na prodaji i odnosima s javnošću); poduzetništvo (s naglaskom na malim, srednjim i obiteljskim poduzećima); menadžment (s naglaskom na organizaciji i strateškom menadžmentu); suvremena područja poslovnih znanosti (tehnološki razvoj, digitalizacija, pametni gradovi) te visokoškolsko obrazovanje (s naglascima na online studiju i didaktici te razvoju visokoškolskog obrazovanja).

U početku je Poslovni institut obuhvaćao sve profesore i suradnike fakulteta, no prije nekoliko godina, zbog učinkovitijeg planiranja svojih djelatnosti, više smo se usredotočivali na užu istraživačku skupinu. Istu danas predstavljaju profesori koji su zaposleni na fakultetu. Već od svog osnivanja, Poslovni je institut opravdavao svoje ime s obzirom na rezultate publikacija, prijavljene i odobrene istraživačke projekte vanjskih financijera i na interne razvojne projekte. Sve se to odražava u neprestanom rastu njegova prinosa, gdje ističemo prije svega publikacije koje služe razvoju studijskih sadržaja i na redovnom napredovanju profesora u nazivima, te u naporima da se studenti uključe u istraživački rad, kako u okviru njihove studijske obveze tako i šire. Posebno ističemo i važnu publicističku djelatnost, u koju spadaju osnivanje i rast fakultetske znanstvene i stručne revije Međunarodno inovativno poslovanje, publikacije povodom konferencija koje fakultet organizira te svakogodišnju znanstvenu monografiju. Rezultat ovovrsnih nastojanja su rezultati, prema mjerilima Informacijskog sustava o istraživačkoj djelatnosti u Sloveniji SICRIS, te citati priloga članova instituta u važnim međunarodnim revijama, prema ocjeni Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije (ARRS).

Pored napora za što uspješnije ispunjavanje formalnih mjerila za domaće i međunarodne akreditacije, jedan od važnijih ciljeva i poslanstvo Poslovnog instituta DOBA Fakulteta je i aktivnost u području istraživanja za razvoj okruženja. Njegovi su članovi inicijatori, organizatori i sadržajni nositelji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija koje organizira fakultet, oni sudjeluju na njegovim okruglim stolovima, oblikuju priloge u području sadržajnog marketinga za objavu na internetskim stranicama fakulteta te s popularnim člancima nastupaju u nacionalnim medijima.

Za što veći doprinos Poslovnog instituta ka ostvarenju ciljeva i strategije fakulteta u nadolazećem razdoblju, u planovima se ističu važna područja daljnjeg rasta fakulteta i instituta. Prvo je to povećanje uključivanja studenata i diplomanata fakulteta u znanstveno-istraživačku djelatnost fakulteta, zatim, unatoč razmjerno dobrim rezultatima u tom području, želimo dodatno intenzivirati istraživanja u područjima profila i samog djelovanja fakulteta (posebno online studija), a zatim se usredotočujemo na poboljšanje rezultata u dobivanju istraživačkih projekata koji su financirani izvana. A namjeravamo i nastaviti s naporima za još aktivnije uključivanje ugovornih profesora fakulteta u znanstveno-istraživačku djelatnost Poslovnog instituta DOBA Fakulteta.

Prof. dr. Rasto Ovin,
dekan DOBA Fakulteta

Poslovni institut

Znanstveno-istraživački i stručan rad na fakultetu se odvija formalizirano unutar Poslovnog instituta, gdje djeluju registrirana skupina istraživača i uža istraživačka skupina. Poslovni institut koji je 3. ožujka 2005. godine bio upisan u evidenciju istraživačkih organizacija te je samostalna jedinica DOBA Fakulteta, bio je osnovan s ciljem objedinjenja teorije i prakse, naime suvremeni visokoškolski studij zahtijeva tijesnu povezanost s praksom i mora biti potkrijepljen s istraživačkim radom.
 

Znanstvena i stručna revija Međunarodno inovativno poslovanje

DOBA Fakultet Maribor već jedanaest godina izdaje stručnu i znanstvenu e-reviju Međunarodno inovativno poslovanje. Revija predstavlja izvorna mišljenja, iskustva i rezultate domaćih i stranih stručnjaka teoretičara i stručnjaka iz prakse, a ujedno pak nudi različite poglede na izazove suvremenog društva. Glavni urednik revije je red. prof. dr. Rasto Ovin.

 

Konferencije i simpoziji

Na DOBA Fakultetu za studente i za širu stručnu javnost svake godine organiziramo aktualne znanstvene ili stručne konferencije, odnosno simpozije, na kojima ugošćujemo važne stručnjake i znanstvenike iz Slovenije i iz inozemstva.


 

Međunarodni i nacionalni projekti

DOBA Fakultet prati nacionalne raspise i raspise europskih programa te kandidira za sredstva, koji sufinanciraju međunarodno povezivanje te produbljen razvojni i aplikativan istraživački rad u području djelatnosti fakulteta – u poveznici s ciljevima nacionalnih razvojnih programa i programa Europa 2020.

Popis projekata
 

Uključivanje STUDENATA u znanstveni i razvojni rad

DOBA Fakultet uključuje dodiplomske i poslijediplomske studente u znanstveno-istraživački rad u okviru istraživanja visokoškolskih učitelja i u okviru raspisanih istraživačkih tema fakulteta. Studenti se pod mentorstvom visokoškolskih učitelja uključuju u rad istraživačke skupine i s magistarskim radovima.

Suradnja s poduzećima
Uključivanje studenata u istraživački i stručni rad na DOBA Fakultetu u velikoj mjeri obuhvaća projekte za gospodarstvo, odnosno za radnu sredinu iz koje studenti dolaze. S obzirom na to da je većina studenata zaposlenih, koristimo priliku da su i projektni i seminarski radovi, odnosno završni stručni radovi studenata oblikovani kao korisni projekti za organizacije u kojima su zaposleni. Time studenti u praksi najkvalitetnije primjenjuju znanje stečeno tijekom studija.

Sudjelovanje na raspisima
Studenti pripremaju aplikativne zadatke i istraživačke projekte i u poduzećima u kojima su zaposleni i u drugim organizacijama. Na DOBA Fakultetu studente potičemo na pripremu takvih zadataka i projekata. Najbolji projekti studenata predstavljeni su u okviru događaja koje organiziramo na DOBA Fakultetu i izvan njega. Mnogi su od njih nagrađeni.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli