Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

U stvarnosti koja se mijenja, u kojoj su se digitalni marketing i Internet prodaja skokovito povećali, te u kojoj je online studij ključan uvjet za studij među zaposlenicima (Izvor: istraživanje Mediana, lipanj 2020.),  na DOBA Fakultetu vam nudimo upravo ono što trebate: najsuvremenija znanja marketinga, društvenih medija, prodaje i PR-a, koje će s vama dijeliti profesori iz prakse te 100 % međunarodno akreditiran online studij. Posebnost studija na DOBA Fakultetu je i optimalna struktura studija, naime garantiramo vam da je čak 70 % studija namijenjeno rješavanju konkretnih poslovnih izazova, s kojima ćete se i u budućnosti susretati u svom poslu, bilo da se radi o marketingu i/ili prodaji, vođenju i provođenju projekata ... 

Studij na DOBA Fakultetu namijenjen je svima vama koji prvenstveno želite siguran, te prije svega zagarantiran studij, naime Dobin je model online studija afirmiran i isproban online studij te i jedini međunarodno akreditiran online studij u Hrvatskoj. Tijekom studija nikada nećete biti sami, naime praćenje studenata naša je briga.


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Marketing

Marketing

Znat ćete cjelovito ovladavati marketingom, rješavati marketinške zadatke i prepoznavati tržišne prilike na različitim tržištima.
Društveni mediji

Društveni mediji

Bit ćete sposobni učinkovitije koristiti različite društvene medije za poboljšanje marketinških aktivnosti u poduzeću.
Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću

Naučit ćete učinkovito komunicirati s internom i vanjskom javnošću i pripremiti strategiju planiranja odnosa s javnošću.
Suradnja s poduzećima

Suradnja s poduzećima

Tokom studija surađivate ćete sa različitim poduzećima institucijama: Coca Cola, Kraš, Podravka, Osiguranje Sava, Pristop, Croatian Airlines.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0

prosječna starost

0%

studenata živi u inozemstvu

0%

rukovoditelja i direktora

0%

upisalo se zbog online studija

Suzana Horvat ,

diplomantica bachelor programa
Moj život u koferima je razlog zašto sam i odabrala međunarodno priznat DOBA Fakulteta koji mi pruža stručno obrazovanje. Za mene, DOBA Fakulteta je idealan način obrazovanja jer online studiji mi omogućuje da nesmetano radim svoj posao i studiram.

Suzana Horvat ,

diplomantica bachelor programa
Moj život u koferima je razlog zašto sam i odabrala međunarodno priznat DOBA Fakulteta koji mi pruža stručno obrazovanje. Za mene, DOBA Fakulteta je idealan način obrazovanja jer online studiji mi omogućuje da nesmetano radim svoj posao i studiram.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
7
Pravni i gospodarski ustroj

Predmet je sastavljen tako da se najprije upoznate s nekim osnovnim pravnim pojmovima, kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnos i s malim dijelom stvarnog prava, koji je u opsega zapravo samo stvarnog prava. A nato ćete upoznati obligacijsko pravo, a posebno ćete se baviti prodajnim ugovorom, te osnovama statusnog prava i vrstama gospodarskih subjekata, koje poznaje naš i europski pravni poredek.

6
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

2
Seminar – Uvod u studij

Za studijski je uspeh važna temeljita priprema na studij. Aktivnostima provedenim na seminaru, studenti steknu još veće samopouzdanje i spremnost za aktivno sudjelovanje tijekom studija, dobiju poticaj i motivaciju za pozitivan pristup studiranju. Na seminaru se upoznaju s fakultetom, organizacijom te načinom rada i studiranja na fakultetu. Značajan dio seminara je upoznavanje s virtualnim nastavnim okruženjem i tehnologijom za uspješan studij te razvoj kompetencija u učenju učenja i učenju online. Prelazak na studij za studente je tako lakši, a uspješnost u kasnijim fazama studija veća.

5
Javni nastup i retorika

Možda toga nismo ni svjesni, ali u svakodnevnom i poslovnom životu cijelo vrijeme nastupamo – na sastanku, razgovoru za posao, ispred suradnika, radu u timovima,  na seminarima, u prodajnim razgovorima…

U konkurentnoj poslovnoj okolini tako naša stručna znanja više nisu dovoljna. Poslovni svijet zahtijeva uspostavljanje odnosa, a pri tome iznimno važnu ulogu ima sposobnost odličnog javnog nastupanja i predstavljanja ideja pojedinca. Kako odlučno, spretno, trenutku i okolnostima primjerno nastupamo, utječe ne samo na oblikovanje osobnog imidža, nego i na imidž organizacije, koju zastupamo, te posredno i na njeno poslovanje.

Na sreću su javno nastupanje i retorika spretnosti, koju možemo naučiti i vježbom neprestano razvijati. Pri predmetu ćete usvojiti temeljene elemente dobrog i uspješnoga javnoga nastupanja i retorike, što će se reflektirati na vašim budućim javnim, poslovnim i osobnim nastupima. Sigurno ćete spretnosti razvijati dalje i nakon zaključka predmeta, redovnim korištenjem tehnika pri studiju, privatno i u poslovnim okruženjima.

5
Jezik struke i europska dimenzija – prvi strani jezik (eng./njem./tal.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na stručnu naobrazbu, naime sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području.

Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Cilj predmeta je da uspješno i učinkovito savladate sporazumijevanje u općem razgovornom i poslovnom jeziku, uzimajući u obzir europske dimenzije komunikacije. Znati ćete uspješno i učinkovito argumentirati kauzalnost na području društveno-ekonomskog i političnog zbivanja doma i u EU, i potražiti podatke o poduzećima iz svog stručnog područja, te pripremiti izvještaj.

6
Ponašanje potrošača

Dandanas su marketinški ciljevi usredotočeni prije svega na utvrđivanje potreba, oblikovanje adekvatne ponude, stjecanje, zadovoljavanje i očuvanje potrošača…. tijekom kupovnog procesa i njihovog životnog ciklusa. O potrošačima moramo znati što više, tko su, koje su posebnosti njihovog ponašanja, kako se povećava njihovo sudjelovanje i kupovina s obzirom na pozitivna iskustva. Važno je poznavati načine segmentiranja potrošača, jer samo tako možemo pripremiti adekvatnu ponudu.

V sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati pojam potrošača i njegovo ponašanje, kupovne procese, čimbenike odlučivanja, koji utječu na kupovni proces, zapažanja, učenje i pamćenje, motivaciju i vrednote, osobnost i životni stil, stavove, skupine i kulturu, te različite metodološke pristupe uz pomoć kojih istražujemo i nagovještavamo kupovne procese.

6
Komuniciranje i nove tehnologije

Komuniciranje je središnja društvena djelatnost ljudi, te je zato vrlo važno kako komuniciramo i koliko smo uspješni u komuniciranju. I naše blagostanje u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti uspješnog komuniciranja. Komuniciranje nikako nije prirođena sposobnost, već je niz tehnika, koje smo ili ćemo naučiti. Odabir načina uspješnih tehnika komuniciranja ovisi o karakteristikama ljudi, na koje želimo utjecati i od konkretnog konteksta, u kojem teče komunikacija.

Pri predmetu Komuniciranje i nove tehnologije ćete upoznati temeljne principe, teorije i modele komuniciranja, upoznati ćete osnovne tehnike komunikacije u okviru razvoja novih tehnologija i time razviti sposobnosti međukulturnog komuniciranja. Naglasak će biti i na karakteristikama uspješnog marketinškog komuniciranja.

6
Odnosi s javnošću i društvena odgovornost

Društvena odgovornost poduzeća je djelovanje poduzeća u korist samog poduzeća i svih njegovih akcionara. Društveno odgovornim postupanjem si poduzeća odnosno organizacije grade ugled. A pitanje ugleda je vrlo povezano i s pravilnim komuniciranjem društveno odgovornih postupaka. Ako pogledamo razvoj u zadnjih nekoliko godina, možemo tvrditi da društvena odgovornost zauzima sve više prostora i u medijima i korporacijama. Što je to i kako je povezano s odnosima s javnošću saznati ćete kroz sadržaje ovog predmeta, u kojem ćete upoznati društveno najodgovornije projekte u Hrvatskoj i u inozemstvu.

5
Osnove informatike

Upotrebu računala ne možemo više izbjeći... koristimo ih doma, na poslu, pri studiju, te pri tome koristimo različite računalne alate. Neke smo savladali više, neke manje. Pri predmetu Osnove informatike ćete upoznavati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, važnost informatike u poslovnim procesima, te i koliko je važna net-etika u komuniciranju pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike podijeljen je na 2 dva veća dijela: na više teoretski dio i praktične vježbe. U »teoretskom djelu« predmeta ćete se susresti s konceptima računarstva i informatike, s različitim stručnim pojmovima na tom području, s povijesnim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vježbama« ćete utvrđivati svoje znanje uporabe uredskih softvera i programa: uređivača tekstova, elektronskih tabela, alata za izradu prezentacija itd.

6
Organiziranje i menadžment

Znanja organiziranja i menedžmenta su ključna za sve uspješne voditelje i organizatore. Cilj predmeta je oblikovati spoznaje da su organizacija, organiziranje i menedžment čimbenici, koji se međusobno prepliću kako u institucionalnom, tako i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga na području oblikovanja suvremene organizacije, moderne organizacijske kulture i klime, nadalje na području suvremenog menedžmenta, koji zna koristiti adekvatne metode planiranja, organiziranja, vođenja i nadziranja do oblikovanja organizacijskih strategija, te prepoznavanja i rješavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

6
Uvod u marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

Obvezni predmeti
5
Financije

S financijama se susrećemo svaki dan  - tako poslovno kao i privatno – iako toga nismo ni svjesni: kako ocijeniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, s kojim se opasnostima susrećemo kod podizanja kredita, kakva je razlika između financiranja i investiranja, te između likvidnosti i solventnosti, kako možemo utvrditi da li je poduzeće unosno, likvidno i djeluje gospodarno, koje instrumente platnog prometa poduzeće koristi, itd.

Uz pomoć predmeta znali ćete odgovoriti na sva pitanja, te znati aktivno sudjelovati u poslovanju vašeg poduzeća.

7
Statistika s istraživanjem za potrebe marketinga

Značenje i istraživanja u poslovnom su odlučivanju ključni. Marketing poduzeća bez procesa tržišnog istraživanja ne može uspješno djelovati. Sama priprema izvještaja i prezentacije istraživanja uvelike odlučuje o konačnoj, prihvaćenoj odluci za marketing u poduzeću.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati pojam i temeljne karakteristike istraživanje marketinga, područja istraživanja van i unutar organizacija, faze procesa istraživanja marketinga i neka područja uporabe istraživanja marketinga, kao što ćete upoznati i brojne primjere iz prakse, te otkriti još štošta zanimljivo. Upravo tako ćete usvojiti cjelovit model postupka istraživanja tržišta na principu faznog pristupa: znati opredijeliti problem istraživanja, planirati istraživanje za rješenje problema, istraživanje izvesti i rezultate koristiti u rješavanju problema.

6
Tržišno i medijsko pravo

Poznavanje pravnog okvira djelovanja dvaju skupova – medijskog djelovanja i tržišta – omogućava suvereno djelovanje svakog zaposlenika u marketingu. Poznavanje pravnih okvira medijskog prostora te njime povezanih okvira ustavnog, upravnog, civilnog odnosno gospodarskog prava garantira još bolje izvođenje radnih zadataka pojedinca. 

Pri ovom predmetu ćete razviti sposobnost prepoznati što su to mediji i što nisu, upoznati ćete razliku između komercijalnih i javnih medija. Upravo tako ćete se znati pobrinuti za zaštitu svojih vlastitih prava na području osobnosti i privatnosti, upoznati ćete pravne propise, s kojima se osigurava zaštita tih prava u slučaju posezanja u njih. Dodatno ćete se upoznati s područjem sklapanja ugovora s elementima zaštite autorstva, dakle zaštite vaših autorskih prava. I posljednje, ali ne i najmanje važno, upoznati ćete se i s ograničenjima u oglašavanju, označavanju oglašavanja, tajnim oglašavanjem, promocijskom prikazivanju proizvoda, te se upoznati s najčešćim kršenjima u oglašavanju (prekoračenju promidžbenog vremena časa, nedozvoljen oglas, prikazivanje zabranjenih slika u oglasima).

6
Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki

Menedžmentu proizvoda, usluga i robnih marki je srž tržišnog upravljanja. Sva poduzeća i organizacije nude proizvode i/ili usluge, kojima razvijaju uzajamno korisne razmjene s ciljnim potrošačima, koji žele zadovoljiti određenu potrebu ili želju. Pa ipak, prošla su vremena, u kojima je bilo dovoljno imati samo dobar proizvod, veliki tržišni proračun i dobre prodavače. Danas potrošači u svakoj kategoriji imaju na raspolaganju veliki broj međusobno zamjenjivih proizvoda, te u isto vrijeme neograničen pristup informacijama o proizvodu/usluzi na koje proizvođač ne može utjecati. Potrošači će se odlučiti na kupovinu onog proizvoda/usluge, koji će najbolje zadovoljiti njihove potrebe i očekivanja. Kupiti će na temelju vlastitog saznavanja vrijednosti. Pobjednici će biti ona poduzeća i organizacije, koja će svojim cjelovitim imidžom najbolje zadovoljiti potrošače, a to će postići na taj način da se usredotoče na svoja ciljna tržišta i ciljne potrošače, te na temelju tih spoznaja ponude, ne samo proizvod, već kompletno iskustvo, koje kupovina i upotreba proizvoda/usluge potrošaču predstavljaju.

Pri predmetu ćemo se posvetili svemu tome i još mnogočemu. Tako ćete naučiti i upoznati se činjenicom da mora biti trženje uključeno u cjelokupni lanac vrijednosti, jer trženje naime počinje mnogo prije planiranja proizvoda, te se nastavlja i dugo nakon što je proizvod prodan.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

Izborni predmeti (student odabire četiri predmeta)
6
Neuromarketing

Proučavat ćete kako mozak pojedinaca (potrošača) reagira na komunikacijske kampanje, na trženje i na marketinške te prodajne i druge kampanje, robne marke, proizvode, kupovinu i sl., te koja je u tome uloga osjećaja i uvjerenja.

6
Kreiranje sadržaja i pripovijedanje priča

Poslovni svijet danas je globalan. To znači niz novih poslovnih prilika te ujedno i intenzivne promjene i pooštrena borba konkurencije. U toj su borbi uspješni i u prvim redovima samo oni prodorni, odvažni, inovativni i kreativni. Ukratko, oni drugačiji i oni koji ostavljaju trag. Kreativna komunikacija i kreiranje sadržaja pripovijedanjem priča jedan je od uspješnijih alata pomoću kojeg nas zamijete i prepoznaju.

Kreativni sadržaj i pripovijedanje priča danas su jedan od najjačih alata u marketingu, s kojima dosegnemo da nas potencijalni klijenti zamijete i prepoznaju. Na predmetu ćete upoznati različite načine kreativnog pisanja te tako razvijati svoje kreativne sposobnosti.

6
Trendovi u digitalnom komuniciranju

Uz pomoć praktičnih primjera ćete stvoriti vlastitu digitalnu komunikacijsku strategiju ili kampanju za komuniciranje vas i vašeg poduzeća s ciljanom javnošću.

6
Oglašivačke akcije

Studenti se na predmetu, nakon pregleda povijesti oglašavanja za zagrijavanje, posvećuju izboru, opisu i pozicioniranju njihove najomiljenije oglašivačke akcije. U okviru gostujućeg predavanje odabranog sponzora/poduzeća/organizacije, iznosi se početni »brief« za oblikovanje prijedloga kreativnog rješenja. Poslovne izazove vam postavljaju afirmirana i velika, pa i start-up poduzeća.

U nastavku studija predmeta studenti rade na konkretnom, živom i praktičnom primjeru.

Na temelju sponzorovog sažetka studenti izrađuju profil persone, njezine osobine, životni stil, kupovne navike te realne i virtualne lokacije na kojima je ona dostupna. Za oblikovanu personu osmišljavaju dinamičku oglašivačku akciju sa sloganom i vizualnim dizajnom osnovnog oglasa te pripremaju projekt za širenje oglašivačke akcije na odabranoj društvenoj mreži.

Na kraju predmeta sponzori biraju najbolje kreativne projekte te ih nagrađuju.

6
Socijalni marketing

Predmet Socijalni marketing obrađuje aktivnosti strateškog komuniciranja za utjecanje i poticanje dragovoljnih promjena vladanja i načina rješavanja društveno aktualnih tema uz istovremeno poboljšanje društvenog blagostanja, te mijenjanju i postizanju važnih pro-socijalnih (društveno poželjnih) vladanja. Pri tome socijalni marketing koristi komercijalne marketinške tehnologije za analizu, planiranje, izvođenje i ocjenjivanje programa, koji utječu na vladanje javnosti o pro-socijalno vladanju i poticanju toga s ciljem poboljšati njihovo vlastito blagostanje i blagostanje društva, čiji su dio. Aktivnosti socijalnog marketinga su usmjerene na utjecanje na promjene saznanja i vladanja pojedinaca i ciljnih javnosti, te time na utjecanje i mijenjanje kompletnog društva.

Najprepoznatljiviji programi socijalnog marketinga su utjecanje na prometnu sigurnost, zdrav način života, sprječavanje (zlo)upotrebe droga, sprječavanje nasilja u obitelji itd. Uz prezentaciju temeljnih teoretičnih ishodišta predmet na praktičnim primjerima objašnjava temeljne tehnike socijalnog marketinga i njihovo korištenje za postizanje društveno poželjnog vladanja.

6
Interno komuniciranje

Predmet Interno komuniciranje obrađuje odnose sa zaposlenicima, te osnivanje, planiranje, izvođenje i ocjenjivanje komuniciranja unutar organizacije. Cilj internog komuniciranja je uspostaviti, razvijati i održavati zdrave i motivirajuće odnose među zaposlenicima, što i je uvjet za djelovanje organizacija, postizanje poslovnih ciljeva i vizije, ostvarenje organizacijskog poslanstva i na kraju krajeva pojavljivanje u javnosti - naime zaposlenici su najbolji ambasadori svake organizacije.  Bez internog komuniciranja ne može postojati i ne postoji ni jedna organizacija, a bez planiranja proaktivnog unutarnjeg komuniciranja je postizanje te ostvarenje poslanstva i vizije, te organizacijskih ciljeva sigurno iznimno teško, ako ne i onemogućeno. Interno komuniciranje prati i potpomaže organizacijsku i poslovnu strategiju, te slijedi iste poslovne ciljeve, te znači proaktivno djelovanje na temelju neprestanog motrenja i analiziranja organizacijskog okruženja, uzimajući u obzir organizacijsko poslanstvo, viziju i strategiju, te nato njeno izvođenje, kontrolu i ocjenjivanje.

Pri predmetu ćete obraditi i organizacijsku kulturu, klimu i vrijednosti, identificirati ćete glavne komunikacijske metode i čimbenike uspjeha (planiranje, izvođenje i mjerenje učinaka internog komuniciranja), te se dotaknuli i etičnog vidika internog komuniciranja – ne samo iz teoretskog stajališta, nego i preko primjera iz prakse.

6
Multimedija i dizajn u poduzeću

Najčešća upotreba izraza «multimedija« u poduzeću se odnosi na značenje medija kao tehnologije za prenošenje, obrađivanje i spremanje podataka. Kao i svaki drugi tehnološko-razvojni proces i opremanje poduzeća medijskom tehnologijom odnosno razvoj multimedijskih usluga moraju biti pažljivo planirani, pa su kao takvi podvrgnuti strategiji (razvoja) poduzeća.
U sklop cjelovitog planiranja informacijskog sistema često spada i razvoj internetske stranice, odnosno internetskog mjesta poduzeća, koje je kao takvo po pravilu konceptualno - dizajnerski i sadržajno vezano na cjelokupan imidž i strategiju poduzeća, te sve češće uključuje multimedijske elemente (animacije, videosnimke, interaktivne aplikacije).

Pri predmetu Multimedija i dizajn u poduzeću ćemo vas voditi po putu stvaranja i jačanja osnovnih, dijelom i naprednih znanja te vještina na području medija, multimedija, takozvanih »novih« (digitalnih) medija i dizajna, odnosno oblikovanja u poslovnim okolinama. Upoznati ćete širu definiciju koncepta „medij“, zapitivati se o povezanosti između čovjeka, društva i tehnologije, te gledati u prošlost i budućnost upotrebe medijskih tehnologija i multimedijskog, odnosno novomedijskog poslovanja.

6
Poslovni jezik – drugi strani jezik (eng./njem./tal.)

Poznavanje stranih jezika je vaša konkurentska prednost, koja vam može kod budućeg poslodavca donijeti dodatne plus bodove ili pak znači baš onu točku na i, zbog koje se ravnoteža u izboru pokreče u vašu korist. Poslodavce ne zanima samo poznajete li osnove stranog jezika, već kako tečno na stranome jeziku vodite telefonske razgovore s poslovnim strankama i partnerima iz inozemstva, kako dobro znate sastaviti službenu e-poruku na stranom jeziku, kako kompetentno ćete nastupati na susretima, sajmovima i uvjerljivo prezentirati poduzeće, njegove usluge i/ili proizvode, koliko dobro poznajete poslovni bonton, koliko poznajete kulturu i običaje strane države...

Pri predmetu ćete steći temeljno znanje stranog jezika za jednostavnije sporazumijevanje u različitim poslovnim situacijama (telefoniranje, pismena korespondencija, rezervacije…). Upravo tako ćete razvijati brigu za kulturu jezika i kulturu sporazumijevanja.

Obvezni predmeti
12
Pisanje završnog stručnog rada ili polaganje dva izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo, i kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti bachelor programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveznosti, povezanih sa zaključnim stručnim radom koje su vrjednovane s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta, vrjednovana s po 6 ECTS, koja odaberu među izbornim predmetima u bachelor studijskim programima na DOBA Fakultetu.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele suradnike koji su spremni na neposredan učinkovit rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je tako odlična prilika za sve one koji ovovrsna iskustva još nemaju, kako bi ih na taj način stekli i upoznali kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Izvršavanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa, ćete u konkretnom poduzeću, odnosno radnoj organizaciji surađivati s unutarnjim i vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te ujedno i razvijati kompetencije, koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

6
Proizvoljno izborni predmet 2
6
Proizvoljno izborni predmet 1
Izborni modul Menadžment marketinga
6
Strateški marketing

U današnjoj će tržišnoj okolinu, koja u prvi plan postavlja kupca, njegove želje i potrebe, preživjeti i opstati samo konkurentska, tržišno usmjerena i dinamička poduzeća. Strateški marketing je način trženja, preko kojega se poduzeće učinkovito razlikuje od konkurentskih poduzeća na ta način da se usredotoči na svoje jake strane, kako bi kod potrošača proizvelo trajniju konkurentsku prednost svojih proizvoda nego konkurentska organizacija.

Pri predmetu ćete upoznati ulogu strateškog marketinga u upravljanju i vođenju poduzeća kao cjeline, sa opsežnostima strateškog marketinga, te s pojedinim sadržajnim i metodološkim karakteristikama faza u procesu strateškog marketinga, to jest faza strateške analize, strateške dijagnoze, strateškog planiranja, te izvođenja i nadzora strateškog marketinga u organizaciji.

6
Globalni marketing

Globalni marketing je realnost. U suštini se radi o marketingu, koji se usklađeno izvodi u svijetu, odnosno koristi prednosti komercijalnih aktivnosti, globalne različnosti, sličnosti kao što su prilike za  postizanje globalnih ciljeva.

Pri predmetu ćete uz pomoć međusobne komunikacije, literature i studija primjera upoznavati dobre prakse i pravila međunarodnog poslovanja. Naučiti ćete analizirati tržište i prepoznavati tržišne prilike na međunarodnim tržištima u turbulentnom, dinamičnom okruženju, te načine kako što bolje iskoristiti izvore poduzeća.

6
Događaji i sponzorstvo

Događaji su neke vrste komunikacijska modna muha, koja ima već vrlo stara krila. Rituale i priredbe u smislu »kruha i igara« nalazimo mnogo prije pojave tiskanih, audiovizualnih i elektronskih medija. Događaj je već od davnine najvažniji način masovnog komuniciranja, naime učinak spektakla i druženja daju mu veliku snagu utjecanja na osjećaje i usmjerenost sudionika. Događaji su uvijek bili povezani sa zabavom, snagom i utjecajem. Događaji su danas već prerasli prvotne oblike susreta ili sajmova. Na sve konkurentnijim tržištima kao i u gospodarstvu otkrivamo omiljenost i snagu događaja, koji su dobili važno mjesto u komuniciranju organizacijskih poruka. Događaji sa svojim bistvom, susretima ljudi, predstavljaju komunikacijski alat.

Pri predmetu će svakako izaći na vidjelo vaša kreativnost i inovativnost. A stečeno ćete znanje moći koristiti i na događajima u privatnom životu –rođendanske zabave će sigurno biti mnogo „šarenije“ – ili obrnuto: službeni događaji manje ozbiljni.

6
Nabavno-prodajni lanac

Jeste li danas već nešto kupili? Sigurno. Jeste li danas možda već i nešto prodali? Možda još budete. Čovjek se cijeli život susreće s trženjem. Osobno trženje započinje već od odmalena, kada se moramo uključiti u društvo te tako naći svoje mjesto pod suncem, do profesionalnog puta, kada stječe znanje te ga na radnom mjestu prodaje svojoj internoj i eksternoj ciljnoj skupini potrošača. Zato je važno poznati i razumjeti nabavne aktivnosti, koje nam inače ne bi trebale, ukoliko ne bi izvodili i prodajne aktivnosti. Ukoliko želite uspjeti, morate biti i dobri gospodari, poznati pravila, standarde, posebnosti, proizvode, koje kupujemo ili prodajemo, te prije svega tržište nabave i kupce.

S predmetom vam želimo približiti i predstaviti rad u nabavi i prodaji, koje se odvijaju u poduzećima, iako se u praksi dnevno svaki pojedinac pojavljuje u ulozi nabavljača i prodavača. Steći ćete dakle znanja i kompetencije iz nabavnog i prodajnog poslovanja.

ili
Izborni modul Menadžment odnosa s javnošću
6
Krizno komuniciranje

Sadržaj ovog predmeta važno se nadovezuje na one aktualne odnose među organizacijom i njenom (unutarnjom i vanjskom) okolinom, koji mogu biti prilika za organizaciju ili pak mogu potkopati njen ugled, ugroziti njenu legitimnost ili čak dovesti u pitanje njeno postojanje. Upravljanje temama (»issues management«) je proces predviđanja strateškog upravljanja, koji organizacijama pomaže identificirati te se adekvatno odazvati na trendove, događaje i promjene, koje nastaju u organizacijskom, društvenom ili političkom okruženju, koje se mogu razviti u stanje, koje privlači pažnju i brigu utjecajnih organizacijskih akcionara i javnosti. Organizacijama pomaže da raste i preživi usklađivanjem njihovih interesa s interesima javnosti, koje imaju mogućnost utjecati na djelovanje organizacija ili na javne politike, koje određuju regulatornu okolinu za djelovanje organizacija. Vođenje i upravljanje (javnih) temama ima kao cilj zaštititi organizaciju pred potencijalnim opasnostima, stvoriti prilike u su-oblikovanju javnih politika, važnih za organizaciju i upravljati s uzajamnom zavisnošću organizacije u njenim okolinama; drugim riječima, upravljanje javnim temama znači i proaktivno djelovanje za sprječavanje kriznih situacija.

Krizno komuniciranje je osrednji dio kriznoga menadžmenta, te se bavi komuniciranjem organizacije, koja se našla u krizi, i predstavlja skup čimbenika s kojima organizacija želi spriječiti ili bar umanjiti negativne ishode krize, odnosno želi organizaciju i njene akcionare zaštititi od štete. Pri tome je kriza po pravilu već definirana kao kronično i ne akutno stanje, to jest stanje javnih tema odnosno inkubacijska, akutna (aktualna) ili prijekrizna faza. Kriznu fazu u razvoju organizacije prati dramatičan događaj, koji je okidač, a u poslijekriznoj fazi se postavljaju pitanja uzroka, odgovornosti i novih sigurnosnih mjera. Krizno vođenje i upravljanje isto kao i krizno komuniciranje, proizlazi iz identificiranja slabosti, nedostataka, osjetljivost te razvija selektivne odazive na pojedine krizne primjere (različite detaljne scenarije odazivanja), te vježbe kriznih primjera. Proizlazi iz uzroka (nesreća, bojkot, zloupotreba, korupcija...), očekivanja (pooštreni nadzor, odlučna akcija, snalažljivost...), sudionika (zaposlenici, mediji, dioničari, političari, razni aktivisti...) te okolina (buna, panika, kaos ...). Kao i kriza tako i krizno upravljanje može biti prilika za budući razvoji ili prijetnja blagostanju, te čak i opstanku organizacije.

6
Odnosi s medijima

Predmet Odnosi s medijima obrađuje međusobno utjecanje i sudjelovanje između organizacija i tradicionalnih (tisak, radio, televizija) te konvergentnih medija (društvene mreže, blogovi it slično). Odnosi s medijima su sigurno presudni za svako suvremenu organizaciju i obrnuto - medijske objave imaju danas tako veliki utjecaj na pojedinu organizaciju, prije svega na njen ugled u javnosti i na poslovanje, kao nikada u modernoj povijesti. Upravo zato je dobro odnose s medijima usvojiti u tolikoj mjeri da smo sposobni samostalno koristiti ključne alate te u njih uvesti komunikacijske poruke za postizanje organizacijskih ciljeva. Uz prezentaciju temeljnih teoretičnih ishodišta predmet preko praktičnih primjera objasni najbolje prakse u odnosima s medijima, a studenti ćete se pripremom praktičkih zadataka moći osposobiti za učinkovit, profesionalan i etički rad na području odnosa s medijima.

6
Povezanost između medija, odnosa s javnošću i marketinga

Već nekoliko godina pratimo velike promjene na području pristupa informacijama, koje su na raspolaganju svakom čovjeku s malo tehnološkog znanja i bar osnovnom povezanošću do interneta. Brzina internetskih veza i bogatstvo paketa praktično svih komunikacijskih ponuđača sve to samo još dodatno ubrzavaju. Hrvatska poduzeća, pa i mediji, se doduše nisu svi jednako brzo i kvalitetno prihvatili promjene svoga odnosa prema kupcima i tehnološkog napretka, ali su bili prisiljeni slijediti trendove, inače bi svoju konkurentnost doveli u pitanje.

Učesnici u marketinškom procesu bez poštivanja »digitalne« komponente ne mogu više funkcionirati. Ali - zar nije »digital« samo još jedna od platformi, sredstava ili kanala, koji nam pomažu u uspješnom poslovanju? Zbog koje razvoj može biti brži, odnosi s kupcima, potrošačima bliskiji i razumijevanje tržišta dublje?

Pošto je marketing sve što radimo, bez »digitala« zapravo već dugo ne možemo, jer nas okružuje na svakom koraku. Pri predmetu ćete upoznati kako su se hrvatske marketinške agencije prilagodile tom novom trendu, te kako su se mediji, naručitelji i oglašavači organizirali za nove okolnosti. Studij pri predmetu Povezanost između medija, PR i marketinga će vam pomoći razumjeti bar dio odnosa, relacija, među članovima promidžbenog trokuta, te što promišljenije i učinkovitije koristiti alate, koji su vam na raspolaganju.

6
Strateško planiranje odnosa s javnošću

Predmet Strateško planiranje odnosa s javnošću se usredotočuje na funkcionalni nivo odnosa s javnošću, organizacijskog komuniciranja ili komunikacijskog menedžmenta. Učinkoviti odnosi s javnošću su nužno strateško vođeni i upravljani (proaktivni, planirani), te usmjereni ka onim javnostima, koje na organizaciju imaju najviše uzajamno djelovanje.

Komunikacijsku aktivnost čovjek započinje i održava zbog ostvarivanja određenih interesa i ciljeva, a u komunikacijskoj interakciji vidi mogućnost ostvarivanja svojih potreba i interesa. Odnosi s javnošću su planski, dugoročno, proaktivno i sistematičko komuniciranje organizacija te neprestano traženje međusobnog razumijevanja između organizacije i njenih javnosti ostvarivanjem, grdnjom i održavanjem uzajamno korisnih odnosa između organizacije i njenih okolina – javnošću. Organizacijskom strateškom menadžmentu odnosi s javnošću pomažu tada kada stvaraju odnose s onim javnostima, koje djeluju na organizacije ili na koje organizacije djeluju, i to tako s onima, koje pomažu ostvarivanje organizacijskog poslanstva kao i s onima, koje svojim djelovanjem mogu spriječiti ostvarenje organizacijskog poslanstva. Strateškim planiranjem odnosa s javnošću organizacije identificiraju javnosti, koje će najvjerojatnije ograničavati ili krijepiti njihovu mogućnost da slijede svoje poslanstvo i da grade komunikacijske programe, koji organizacijama pomažu upravljati njihovu uzajamnu ovisnost s tim strateškim javnostima.

Pri predmetu će se studenti upoznati s teoretskim temeljima i suvremenom praksom strateškog komuniciranja, te preko praktičnih primjera i izrade aplikativnog zadatka za konkretnu organizaciju, naučiti strateško planiranje odnosa s javnošću kao važnog djela proaktivnog upravljanog komuniciranja.

ili
Izborni modul Menadžment društvenih medija
6
Digitalni marketing

Digitalni marketing je sastavni dio marketinških aktivnosti svakog poduzeća te postizanje marketinških ciljeva pomoću tehnologije interneta. Radi se o procesu prepoznavanja, razumijevanja potrošača, zadovoljavanja njihovih potreba uz istovremeno stvaranje zadovoljivih poslovnih rezultata. Kod internetskog poslovanja vrlo je važno kakav smo poslovni model odabrali, naime kasnije je poslovnome modelu prilagođena sva strategija digitalnog marketinga.

Pri predmetu ćete upoznati temelje digitalnog marketinga, proučavati ćete poslovne modele, učiti o korisničkom iskustvu, razvoju internetskih portala i tehnikama pisanja za internet. Obrađivati ćete i tri važne discipline digitalnog marketinga (e-mail marketing, sadržajni marketing i potražni marketing).

6
Strategija društvenih medija i marketing

Ako je prije nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis sporednog značenja, dandanas ne možemo ni zamisliti Internet bez društvenih medija. Za mnogo korisnika interneta su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već postali sinonim za internet, pošto s njima prežive veliku većinu svog vremena, provedenog na internetu. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gdje je upotreba ovakvih i drugih servisa još veća: mreže, kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima. Tako važan dio interneta marketinški agenti naravno ne mogu izbjeći. U velikoj većini primjera se u društvenim medijima radi o besplatnim servisima – to jest o tome da vlasnici tih mreža traže priliku za zaradu negdje drugdje, najčešće u obliku oglašavanja. Korisnici smo naime administratorima mreža povjerili beskonačno informacija, a zbirku svaki dan marljivo dopunjujemo podatcima o našim interesima, navikama, osobnim linkovima i načinu uporabe interneta. Zato društveni mediji marketinškim agentima nude alate par excellence u povijesti naše struke: mogućnost skoro individualnog oslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na temelju njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne skupine i posljedično smišljenije trošenje tržišnih proračuna. Na drugoj strani odnos oglašavač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja skupnosti stranaka, simpatizera i pomagača robnim marki i poduzeća, koja komuniciranju s ciljnim javnostima dodaju sasvim novu dimenziju.

Pri predmetu Strategije društvenih medija i marketing ćete vidjeti kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve nam mogućnosti nude i kako ih uplesti u cjelovit komunikacijski ekosistem.

6
Odnosi s medijima

Predmet Odnosi s medijima obrađuje međusobno utjecanje i sudjelovanje između organizacija i tradicionalnih (tisak, radio, televizija) te konvergentnih medija (društvene mreže, blogovi it slično). Odnosi s medijima su sigurno presudni za svako suvremenu organizaciju i obrnuto - medijske objave imaju danas tako veliki utjecaj na pojedinu organizaciju, prije svega na njen ugled u javnosti i na poslovanje, kao nikada u modernoj povijesti. Upravo zato je dobro odnose s medijima usvojiti u tolikoj mjeri da smo sposobni samostalno koristiti ključne alate te u njih uvesti komunikacijske poruke za postizanje organizacijskih ciljeva. Uz prezentaciju temeljnih teoretičnih ishodišta predmet preko praktičnih primjera objasni najbolje prakse u odnosima s medijima, a studenti ćete se pripremom praktičkih zadataka moći osposobiti za učinkovit, profesionalan i etički rad na području odnosa s medijima.

6
Povezanost između medija, odnosa s javnošću i marketinga

Već nekoliko godina pratimo velike promjene na području pristupa informacijama, koje su na raspolaganju svakom čovjeku s malo tehnološkog znanja i bar osnovnom povezanošću do interneta. Brzina internetskih veza i bogatstvo paketa praktično svih komunikacijskih ponuđača sve to samo još dodatno ubrzavaju. Hrvatska poduzeća, pa i mediji, se doduše nisu svi jednako brzo i kvalitetno prihvatili promjene svoga odnosa prema kupcima i tehnološkog napretka, ali su bili prisiljeni slijediti trendove, inače bi svoju konkurentnost doveli u pitanje.

Učesnici u marketinškom procesu bez poštivanja »digitalne« komponente ne mogu više funkcionirati. Ali - zar nije »digital« samo još jedna od platformi, sredstava ili kanala, koji nam pomažu u uspješnom poslovanju? Zbog koje razvoj može biti brži, odnosi s kupcima, potrošačima bliskiji i razumijevanje tržišta dublje?

Pošto je marketing sve što radimo, bez »digitala« zapravo već dugo ne možemo, jer nas okružuje na svakom koraku. Pri predmetu ćete upoznati kako su se hrvatske marketinške agencije prilagodile tom novom trendu, te kako su se mediji, naručitelji i oglašavači organizirali za nove okolnosti. Studij pri predmetu Povezanost između medija, PR i marketinga će vam pomoći razumjeti bar dio odnosa, relacija, među članovima promidžbenog trokuta, te što promišljenije i učinkovitije koristiti alate, koji su vam na raspolaganju.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  P
  ismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika. .

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan).

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN model online studija prilagođen je suvremenom načinu života i dinamičnom pojedincu.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, tehnička, organizacijska, pedagoška podrška za studij po najvišim standardima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij na konkretnim primjerima i priprema praktičnih zadatka sa učiteljima iz prakse te suradnjom sa poduzećima.
Napredovanje

Napredovanje

Kvaliteta studija mjeri se sa diplomantima, 64% naših diplomanata nakon diplome napreduje ili prima višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa odlično ćete ovladavati svim trima područjima: marketingom, društvenim medijima i odnosu s javnošću. Učinkovito ćete znati povezati stručna pitanja s praktičnim izazovima poduzeća i agencija u području marketinga. Obogaćeni znanjima otvarat ćete nova vrata te si omogućiti bezbroj mogućnosti da si izgradite privlačnu i uspješnu karijeru. Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Prijava i upis
Školarina 2022./2023.
Priznavanje znanja

Popunite prijavu za upis u studij.

 1. Ispunite prijavu:

          Bachelor programi: ispunite internu prijavu

 1. Priložite odgovarajuće potvrde (ovjerene kopije, svjedodžbe, ..)

          Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljete ovjereno kopiju svjedodžbe srednje škole)
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema. (pošaljete ovjereno kopiju diplome više škole)
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima, koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni višeškolski program, diferencijalnih predmeta nema. (pošaljete ovjereno kopiju diplome više škole)
 • Upis u 2., odnosno 3. godinu programa, omogućava se studentima i diplomantima bachelor programa srodnih smjerova koji ispunjavaju uvjete za upis. Studentima se na temelju potvrde o položenim ispitima i potvrđenim nastavnim planovima određuju dodatne studijske obveznosti. (pošaljete ovjereno kopiju svjedodžbe srednje škole + original potvrdu o položenim ispitima i potvrđeni nastavni planovi)
 1. Sve navedeno pošaljite što je prije moguće na adresu DOBA Fakulteta (Prešernova ulica 1, 2000 Maribor).
 2. Pričekajte mail naše stručne suradnice Valerije Farič koja će vam poslati daljnje upute za potvrdu upisa.
Upisnina i školarina Uplata u ratama
2.899,00 EUR

12 x 255,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja 549,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2022./2023.  

 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja je uključeno v trošak školarine. Kontakt za priznavanje: studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac