Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću

Studij omogućava savladavanje najnovijih znanja iz područja: digitalnog i socijalnog marketinga, internetske prodaje, komunikacije s javnostima, strategija društvenih medija i oglašavanja, novih tehnologija, menadžmenta, vođenja projekata i događanja, istraživanje tržišta, razumijevanje ponašanja potrošača i još mnogo toga. Specifičnost studija je u tome da povezuje više različitih disciplina koje se međusobno isprepliću u poslovnoj praksi. Učenje se odvija kroz savladavanje konkretnih poslovnih izazova s kojima se moderni poslovni čovjek susreće svaki dan u radnoj okolini. Ako studirate uz rad, stečena znanja primjenjiva su na poslu odmah.

Zahvaljujući znanjima stečenim na ovom studiju, naši diplomanti su poželjan kadar u suvremenim poslovnim organizacijama u kojima sektori marketinga koriste društvene medije za poslovne aktivnosti i komuniciraju s javnošću.

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku profesora, fakultetskog osoblja te online mentora.


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Marketing

Marketing

Znat ćete cjelovito ovladavati marketingom, rješavati marketinške zadatke i prepoznavati tržišne prilike na različitim tržištima.
Društveni mediji

Društveni mediji

Bit ćete sposobni učinkovitije koristiti različite društvene medije za poboljšanje marketinških aktivnosti u poduzeću.
Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću

Naučit ćete učinkovito komunicirati s internom i vanjskom javnošću i pripremiti strategiju planiranja odnosa s javnošću.
Suradnja s poduzećima

Suradnja s poduzećima

Tijekom studija surađivat ćete s različitim poduzećima: Coca Cola, Kraš, Podravka, Sava Osiguranje, Pristop, Croatia Airlines.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

6
Pravni i gospodarski ustroj

Predmet je sastavljen tako da se najprije upoznate s nekim osnovnim pravnim pojmovima, kao što su država, suverenost, pravni red, pravni odnos i s malim dijelom stvarnog prava, koji je u opsega zapravo samo stvarnog prava. A nato ćete upoznati obligacijsko pravo, a posebno ćete se baviti prodajnim ugovorom, te osnovama statusnog prava i vrstama gospodarskih subjekata, koje poznaje naš i europski pravni poredek.

9
Uvod u marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

9
Informatika

Upotrebu računala ne možemo više izbjeći... koristimo ih doma, na poslu, pri studiju, te pri tome koristimo različite računalne alate. Neke smo savladali više, neke manje. Pri predmetu Osnove informatike ćete upoznavati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, važnost informatike u poslovnim procesima, te i koliko je važna net-etika u komuniciranju pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike podijeljen je na 2 dva veća dijela: na više teoretski dio i praktične vježbe. U »teoretskom djelu« predmeta ćete se susresti s konceptima računarstva i informatike, s različitim stručnim pojmovima na tom području, s povijesnim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vježbama« ćete utvrđivati svoje znanje uporabe uredskih softvera i programa: uređivača tekstova, elektronskih tabela, alata za izradu prezentacija itd.

9
Strateški marketing

U današnjoj će tržišnoj okolinu, koja u prvi plan postavlja kupca, njegove želje i potrebe, preživjeti i opstati samo konkurentska, tržišno usmjerena i dinamička poduzeća. Strateški marketing je način trženja, preko kojega se poduzeće učinkovito razlikuje od konkurentskih poduzeća na ta način da se usredotoči na svoje jake strane, kako bi kod potrošača proizvelo trajniju konkurentsku prednost svojih proizvoda nego konkurentska organizacija.

Pri predmetu ćete upoznati ulogu strateškog marketinga u upravljanju i vođenju poduzeća kao cjeline, sa opsežnostima strateškog marketinga, te s pojedinim sadržajnim i metodološkim karakteristikama faza u procesu strateškog marketinga, to jest faza strateške analize, strateške dijagnoze, strateškog planiranja, te izvođenja i nadzora strateškog marketinga u organizaciji.

6
Ponašanje potrošača

Dandanas su marketinški ciljevi usredotočeni prije svega na utvrđivanje potreba, oblikovanje adekvatne ponude, stjecanje, zadovoljavanje i očuvanje potrošača…. tijekom kupovnog procesa i njihovog životnog ciklusa. O potrošačima moramo znati što više, tko su, koje su posebnosti njihovog ponašanja, kako se povećava njihovo sudjelovanje i kupovina s obzirom na pozitivna iskustva. Važno je poznavati načine segmentiranja potrošača, jer samo tako možemo pripremiti adekvatnu ponudu.

V sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati pojam potrošača i njegovo ponašanje, kupovne procese, čimbenike odlučivanja, koji utječu na kupovni proces, zapažanja, učenje i pamćenje, motivaciju i vrednote, osobnost i životni stil, stavove, skupine i kulturu, te različite metodološke pristupe uz pomoć kojih istražujemo i nagovještavamo kupovne procese.

6
Javni nastup i retorika

Možda toga nismo ni svjesni, ali u svakodnevnom i poslovnom životu cijelo vrijeme nastupamo – na sastanku, razgovoru za posao, ispred suradnika, radu u timovima,  na seminarima, u prodajnim razgovorima…

U konkurentnoj poslovnoj okolini tako naša stručna znanja više nisu dovoljna. Poslovni svijet zahtijeva uspostavljanje odnosa, a pri tome iznimno važnu ulogu ima sposobnost odličnog javnog nastupanja i predstavljanja ideja pojedinca. Kako odlučno, spretno, trenutku i okolnostima primjerno nastupamo, utječe ne samo na oblikovanje osobnog imidža, nego i na imidž organizacije, koju zastupamo, te posredno i na njeno poslovanje.

Na sreću su javno nastupanje i retorika spretnosti, koju možemo naučiti i vježbom neprestano razvijati. Pri predmetu ćete usvojiti temeljene elemente dobrog i uspješnoga javnoga nastupanja i retorike, što će se reflektirati na vašim budućim javnim, poslovnim i osobnim nastupima. Sigurno ćete spretnosti razvijati dalje i nakon zaključka predmeta, redovnim korištenjem tehnika pri studiju, privatno i u poslovnim okruženjima.

6
Poslovno komuniciranje i interkulturni dijalog – prvi strani jezik (eng./njem./tal.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

Obvezni predmeti
6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

9
Računovodstvo i financije

Možda ste već čuli za izreku: "Računovodstvo je jezik poslovnih ljudi." Poduzetnici i menadžeri svakodnevno donose različite poslovne odluke povezane sa svakodnevnim poslovanjem ili s planiranjem aktivnosti u budućnosti. Bankari ocjenjuju kreditnu sposobnost poduzeća na temelju godišnjih izvještaja, u njima traže informacije o tome koliko poduzeće uspješno i učinkovito posluje, te ocjenjuju njihovu platnu sposobnost. Informacije koje su pripremljene u različitim izvještajima, potrebno je razumjeti i ispravno upotrijebiti, a za to je pak potrebno poznavati osnove računovodstva i financija.

Na predmetu ćete se upoznati s osnovnim načelima računovodstva i financija za upravljanje poslovanjem. Upoznat ćete sva tri temeljna računovodstvena izvještaja, upoznati se s osnovama planiranja poslovanja, naučiti prosuđivati svoje poslovne partnere na temelju analize računovodstvenih izvještaja, te razumjeti kako oduke povezane s financiranjem poduzeća utječu na financijsku stabilnost poduzeća.

9
Istraživanja tržišta za potrebe marketinga

Važnost i upotreba istraživanja su ključni u poslovnom odlučivanju. Marketing poduzeća ne može uspješno djelovati bez procesa tržišnog istraživanja. Priprema izvještaja i predstavljanja istraživanja u velikoj mjeri odlučuju o konačnoj donesenoj odluci za marketing u poduzeću.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati važnost i temeljne značajke istraživanja marketinga, područja istraživanja unutar i izvan organizacija, faze procesa istraživanja marketinga i neka područja primjene istraživanja marketinga, a ujedno ćete se upoznati i s brojnim slučajevima iz prakse te otkriti još mnogo toga zanimljivoga i novoga. Također, usvojit ćete sveobuhvatan model postupka istraživanja tržišta prema principu faznog pristupa: znat ćete definirati problem istraživanja, planirati istraživanje za rješavanje problema, provesti istraživanja te rezultate upotrijebiti u rješenju problema.

9
Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki

Menedžmentu proizvoda, usluga i robnih marki je srž tržišnog upravljanja. Sva poduzeća i organizacije nude proizvode i/ili usluge, kojima razvijaju uzajamno korisne razmjene s ciljnim potrošačima, koji žele zadovoljiti određenu potrebu ili želju. Pa ipak, prošla su vremena, u kojima je bilo dovoljno imati samo dobar proizvod, veliki tržišni proračun i dobre prodavače. Danas potrošači u svakoj kategoriji imaju na raspolaganju veliki broj međusobno zamjenjivih proizvoda, te u isto vrijeme neograničen pristup informacijama o proizvodu/usluzi na koje proizvođač ne može utjecati. Potrošači će se odlučiti na kupovinu onog proizvoda/usluge, koji će najbolje zadovoljiti njihove potrebe i očekivanja. Kupiti će na temelju vlastitog saznavanja vrijednosti. Pobjednici će biti ona poduzeća i organizacije, koja će svojim cjelovitim imidžom najbolje zadovoljiti potrošače, a to će postići na taj način da se usredotoče na svoja ciljna tržišta i ciljne potrošače, te na temelju tih spoznaja ponude, ne samo proizvod, već kompletno iskustvo, koje kupovina i upotreba proizvoda/usluge potrošaču predstavljaju.

Pri predmetu ćemo se posvetili svemu tome i još mnogočemu. Tako ćete naučiti i upoznati se činjenicom da mora biti trženje uključeno u cjelokupni lanac vrijednosti, jer trženje naime počinje mnogo prije planiranja proizvoda, te se nastavlja i dugo nakon što je proizvod prodan.

6
Globalni marketing

Globalni marketing je realnost. U suštini se radi o marketingu, koji se usklađeno izvodi u svijetu, odnosno koristi prednosti komercijalnih aktivnosti, globalne različnosti, sličnosti kao što su prilike za  postizanje globalnih ciljeva.

Pri predmetu ćete uz pomoć međusobne komunikacije, literature i studija primjera upoznavati dobre prakse i pravila međunarodnog poslovanja. Naučiti ćete analizirati tržište i prepoznavati tržišne prilike na međunarodnim tržištima u turbulentnom, dinamičnom okruženju, te načine kako što bolje iskoristiti izvore poduzeća.

9
Digitalni marketing 

Digitalni marketing je sastavni dio marketinških aktivnosti svakog poduzeća te postizanje marketinških ciljeva pomoću tehnologije interneta. Radi se o procesu prepoznavanja, razumijevanja potrošača, zadovoljavanja njihovih potreba uz istovremeno stvaranje zadovoljivih poslovnih rezultata. Kod internetskog poslovanja vrlo je važno kakav smo poslovni model odabrali, naime kasnije je poslovnome modelu prilagođena sva strategija digitalnog marketinga.

Pri predmetu ćete upoznati temelje digitalnog marketinga, proučavati ćete poslovne modele, učiti o korisničkom iskustvu, razvoju internetskih portala i tehnikama pisanja za internet. Obrađivati ćete i tri važne discipline digitalnog marketinga (e-mail marketing, sadržajni marketing i potražni marketing).

6
Oglašivačke akcije

Studenti se na predmetu, nakon pregleda povijesti oglašavanja za zagrijavanje, posvećuju izboru, opisu i pozicioniranju njihove najomiljenije oglašivačke akcije. U okviru gostujućeg predavanje odabranog sponzora/poduzeća/organizacije, iznosi se početni »brief« za oblikovanje prijedloga kreativnog rješenja. Poslovne izazove vam postavljaju afirmirana i velika, pa i start-up poduzeća.

U nastavku studija predmeta studenti rade na konkretnom, živom i praktičnom primjeru.

Na temelju sponzorovog sažetka studenti izrađuju profil persone, njezine osobine, životni stil, kupovne navike te realne i virtualne lokacije na kojima je ona dostupna. Za oblikovanu personu osmišljavaju dinamičku oglašivačku akciju sa sloganom i vizualnim dizajnom osnovnog oglasa te pripremaju projekt za širenje oglašivačke akcije na odabranoj društvenoj mreži.

Na kraju predmeta sponzori biraju najbolje kreativne projekte te ih nagrađuju.

Obvezni predmeti
6
Strategija društvenih medija i marketing

Ako je prije nekoliko godina važilo da su društveni mediji servis sporednog značenja, dandanas ne možemo ni zamisliti Internet bez društvenih medija. Za mnogo korisnika interneta su Facebook, Twitter, YouTube i slični servisi već postali sinonim za internet, pošto s njima prežive veliku većinu svog vremena, provedenog na internetu. To je još izrazitije kod korisnika pametnih telefona, gdje je upotreba ovakvih i drugih servisa još veća: mreže, kao što su Instagram, Whatsapp i Snapchat, »žive« samo na mobilnim uređajima. Tako važan dio interneta marketinški agenti naravno ne mogu izbjeći. U velikoj većini primjera se u društvenim medijima radi o besplatnim servisima – to jest o tome da vlasnici tih mreža traže priliku za zaradu negdje drugdje, najčešće u obliku oglašavanja. Korisnici smo naime administratorima mreža povjerili beskonačno informacija, a zbirku svaki dan marljivo dopunjujemo podatcima o našim interesima, navikama, osobnim linkovima i načinu uporabe interneta. Zato društveni mediji marketinškim agentima nude alate par excellence u povijesti naše struke: mogućnost skoro individualnog oslovljavanja potencijalnih stranaka i kupaca na temelju njihovih interesa. Obećavaju nam povoljnije oglašavanje, relevantnije ciljne skupine i posljedično smišljenije trošenje tržišnih proračuna. Na drugoj strani odnos oglašavač – kupac nadograđuju mogućnošću stvaranja skupnosti stranaka, simpatizera i pomagača robnim marki i poduzeća, koja komuniciranju s ciljnim javnostima dodaju sasvim novu dimenziju.

Pri predmetu Strategije društvenih medija i marketing ćete vidjeti kako su se društveni mediji razvijali do današnjeg stanja, kakve nam mogućnosti nude i kako ih uplesti u cjelovit komunikacijski ekosistem.

6
Neuromarketing

Neki misle da je neuromarketing neko mistično područje marketinga, u kojem znanstvenici proučavaju postoji li gumb koji oglašivači mogu pritisnuti da bi kupci bez otpora kupovali njihove proizvode. Neuromarketing su istraživačke aktivnosti, u kojima se primjenjuju metode i tehnologija neuroznanosti. Općenito, neuromarketing rješava iste probleme koje rješavaju i tradicionalne istraživačke metode, dakle kako bi oglašivači trebali najkorisnije potrošiti sredstva za oglašavanje za najviši učinak, pri čemu će što je bolje moguće komunicirati vrijednosti ponuđenih proizvoda. Neuromarketing je dakle samo novi način mjerenja djeluju li marketinški stimulansi na respondenta i kako djeluju te njihovu interpretaciju.

U akademskim vodama neuroznanstvena istraživanja o tome kako marketinški podražaji utječu na naš mozak te posljedično i na naše odluke, nazivamo potrošačkom neuroznanošću. Istražujemo pozornost, svijest i podsvijest, učenje i pamćenje, emocije i osjećaje. Aplikacija neuroloških alata i znanja u praksi je komercijalna varijanta potrošačke neuroznanosti te se naziva neuromarketingom.

6
Kreiranje sadržaja i pripovijedanje priča

Poslovni svijet danas je globalan. To znači niz novih poslovnih prilika te ujedno i intenzivne promjene i pooštrena borba konkurencije. U toj su borbi uspješni i u prvim redovima samo oni prodorni, odvažni, inovativni i kreativni. Ukratko, oni drugačiji i oni koji ostavljaju trag. Kreativna komunikacija i kreiranje sadržaja pripovijedanjem priča jedan je od uspješnijih alata pomoću kojeg nas zamijete i prepoznaju.

Kreativni sadržaj i pripovijedanje priča danas su jedan od najjačih alata u marketingu, s kojima dosegnemo da nas potencijalni klijenti zamijete i prepoznaju. Na predmetu ćete upoznati različite načine kreativnog pisanja te tako razvijati svoje kreativne sposobnosti.

12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele suradnike koji su spremni na neposredan učinkovit rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju je tako odlična prilika za sve one koji ovovrsna iskustva još nemaju, kako bi ih na taj način stekli i upoznali kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Izvršavanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa, ćete u konkretnom poduzeću, odnosno radnoj organizaciji surađivati s unutarnjim i vanjskim dionicima poduzeća, upoznavati raznolikost radnih mjesta i zadataka te ujedno i razvijati kompetencije, koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

12
Završni stručni rad ili dva izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo, i kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti bachelor programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveznosti, povezanih sa zaključnim stručnim radom koje su vrjednovane s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta, vrjednovana s po 6 ECTS, koja odaberu među izbornim predmetima u bachelor studijskim programima na DOBA Fakultetu.

Izborni predmeti (student odabire 3 predmeta)
6
Proizvoljno izborni predmet 1*, 2* i 3*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu.

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • U slučaju da pojedini smjer odabere manje od 10 studenata izvođenje studija bit će prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su većinom nositelji predmeta Slovenci, koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, koji su izvorni govornici. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2026.

Suzana Horvat ,

diplomantica bachelor programa
Moj život u koferima je razlog zašto sam i odabrala međunarodno priznat DOBA Fakulteta koji mi pruža stručno obrazovanje. Za mene, DOBA Fakulteta je idealan način obrazovanja jer online studiji mi omogućuje da nesmetano radim svoj posao i studiram.

Suzana Horvat ,

diplomantica bachelor programa
Moj život u koferima je razlog zašto sam i odabrala međunarodno priznat DOBA Fakulteta koji mi pruža stručno obrazovanje. Za mene, DOBA Fakulteta je idealan način obrazovanja jer online studiji mi omogućuje da nesmetano radim svoj posao i studiram.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN model online studija prilagođen je suvremenom načinu života i dinamičnom pojedincu.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, tehnička, organizacijska, pedagoška podrška za studij po najvišim standardima.
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij na konkretnim primjerima i priprema praktičnih zadatka sa učiteljima iz prakse te suradnjom sa poduzećima.
Napredovanje

Napredovanje

Kvaliteta studija mjeri se sa diplomantima, 64% naših diplomanata nakon diplome napreduje ili prima višu plaću.

Diplomanti i karijera

Kao diplomant programa odlično ćete ovladavati svim trima područjima: marketingom, društvenim medijima i odnosu s javnošću. Učinkovito ćete znati povezati stručna pitanja s praktičnim izazovima poduzeća i agencija u području marketinga. Obogaćeni znanjima otvarat ćete nova vrata te si omogućiti bezbroj mogućnosti da si izgradite privlačnu i uspješnu karijeru. Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis u online studij

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljite ovjerenu kopiju svjedodžbe srednje škole).
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle prvog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 23./24.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2023./2024. iznosi 2.899,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2023./2024. iznosi 255,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2023. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se podmiruje u 3. godini. 

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2023./2024. 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja je uključeno v trošak školarine. Kontakt za priznavanje: studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli