Marketing i prodaja

Marketing i prodaja

Marketing i prodaja

Dva temeljna suovisna područja poslovanja poduzeća - marketing i prodaju - smo objedinili, te vam tako danas nudimo iznimno koristan magistarski program. Tijekom e-studija ćete teoriju uravnoteženo poduprijeti s konkretnom praksom, naime pripremat ćete marketinšku strategiju, PR strategiju, CRM strategiju, istraživat ćete tržište, izraditi plan digitalnog marketinga, oblikovati prodajne cijene … A pripremit ćete i vlastiti marketinško-prodajni razvojni projekt. Na studiju ćete surađivati s priznatim i uglednim stručnjacima koji će vam na praktičnim primjerima pokazati kako se uspješno hvatati u koštac s aktualnim marketinškim i prodajnim izazovima. 

Studij na DOBA Fakultetu namijenjen je svima vama koji prvenstveno želite siguran, te prije svega zagarantiran studij, naime Dobin je model online studija afirmiran i isproban online studij te i jedini međunarodno akreditiran online studij u Hrvatskoj.

Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Usredotočenost na klijenta

Usredotočenost na klijenta

Stvaranje odnosa sa klijentima s naglaskom na kvaliteti i rezultatima.
Uspješna prodaja

Uspješna prodaja

Otkriva ćete nove poslovne prilike s uporabom suvremenih alata i tako utjecati na prodaju.
Tržišno usmjereno vođenje

Tržišno usmjereno vođenje

Vođenje drugih sa ciljem stvaranja odnosa za uspješno trženje.
Razumijevanje okruženja

Razumijevanje okruženja

Izazovi globalnog poslovnog okruženja sa razumijevanjem globalnog poslovanja.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0%

zaposlenih u gospodarstvu

0

prosječna starost

0 %

rukovoditelja i direktora

0%

upisalo se zbog online studija

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obvezni predmeti
8
Istraživanja tržišta

U ovom ćete predmetu naučiti kako planirati i provesti marketinško istraživanje, te kako analizirati i interpretirati skupljene podatke. Upoznati ćete temeljne metodološke koncepte u (marketinškom) istraživanju, te naučiti kako napisati dispoziciju, odnosno plan za marketinško istraživanje. Osnovna svrha dispozicije je ta da istraživač prije provedbe istraživanja odgovarajuće opredijeli istraživani problem i predvidi odgovarajući način skupljanja empiričkih podataka, koji će mu omogućiti da nađe odgovore na postavljena pitanja (odnosno rješenja istraživačkog problema). Dispozicija zapravo predstavlja detaljan plan marketinškog istraživanja, iz kojega mora biti razvidno:

 • što je istraživački problem, odnosno odakle izvire potreba za istraživanje,
 • kakvi su ciljevi marketinškog istraživanja i njime povezana istraživačka pitanja (što želimo istraživanjem utvrditi?),
 • kako ćemo pridobiti potrebne podatke za rješenje istraživačkog problema,
 • koga ćemo uključiti u istraživanje (ciljna populacija, uzorak),
 • kakva će biti korist rezultata istraživanja za rješenje istraživačkog problema, odnosno donošenje daljnjih poslovnih odluka.
6
Financije za prodaju i marketing

I područje prodaje i marketinga ima predviđen dio financijskih sredstava, odnosno svoj »budget«. Znate li koliki dio svih sredstava vaše poduzeće/organizacija namjenjuje za prodaju i marketing? Znate li pratiti i izračunati učinkovitost potrošenih financijskih sredstava na uspješnost poduzeća? Ali kako pratiti učinkovitost pojedinačne marketinške akcije ili pak učinkovitost mjera stimulacije na povećanje prodaje? Pri predmetu ćete tražiti odgovore na ova pitanja, te dati poseban naglasak novijim metodama, to jest praćenju financijskih investicija i izračunu njihove učinkovitosti u internetske aplikacije i društvene medije.

6
Menadžment u prodaji i marketingu

Susrećete li se često s izrazima u nastavku ali ih baš ne razumijete najbolje? Želite li bolje upoznati trendove u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, kompetencije menadžmenta prodaje, proces menadžmenta prodaje, opredjeljenje marketinga i menadžmenta marketinga, trendove u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, povezanost menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, planiranje prodaje i marketinga, mjerenje tržišta i predviđanje prodaje, proces zapošljavanja osoblja u prodaji i marketingu, te proces analize uspješnosti prodaje i marketinga? Predmet Menadžment u prodaji i marketingu sigurno će vam otkriti mnogo novosti, te osobito prikazati važnost povezivanja, sudjelovanja između marketinga i prodaje.

9
Poslovna prognostika i strategija održivog razvoja

Ovaj uzbudljiv predmet predstavlja nove aspekte, te nudi cjelovit uvid u svijet poslovanja i poduzetništva. Predmet o prognostici ne nalazimo često u programu međunarodnog poslovanja. Ali ipak, poslovni voditelji i poduzetnici moraju u današnjem svijetu, koji se mijenja velikom brzinom,  svoje organizacije usmjeriti u pravi smjer. U ovom će predmetu studenti naučiti i razumjeti svrhu i izazove prognosticiranja i predviđanja.

Predmet/modul počinje uvidom u razvoj teorije vođenja, što studentima pomaže razumjeti trendove i cikluse, te ih nato raširiti glede na poslovne cikluse te životne cikluse poduzeća i proizvoda. Upravo tako preko strategije i rasti posegne u poslovno planiranje i prognostiku. Studenti uče i rade analitičkim metodama kao i metodama intuitivne prognostike i predviđanja. Studenti imaju mogućnost svoje znanje koristiti u studijama primjera, a upravo tako može se razviti iznimna rasprava sa studijskim kolegama. To su i glavni aspekti predmeta. Predmet se zaključi povezivanjem poslovne prognostike s održivim razvojem, što kod studenata razvije produbljeno razumijevanje strategije održivog razvoja.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

6
Psihologija prodaje: ljudi, kultura, promjene i ponašanje stranka

Razumijevanje ponašanja kupaca je ključni čimbenik tržišnog uspjeha. Stoga će studenti tijekom predmeta tražiti odgovore na pitanja: koji su psihološki čimbenici koji utječu na ponašanja kupaca; kakav je utjecaj emocionalnog doživljavanja na uspješnost poslovnoga djelovanja; kako koristimo psihologiju u marketingu i prodaji; koji su psihološki čimbenici koji utječu na zadovoljstvo i vjernost kupaca; kakva je uloga osobnosti u poslovnom odnosu; kakvi su psihološki aspekti poslovne klime, itd. U predmetu ćete imati mnogo prilika za probu naučenog u obliku simulacija i aplikativnih zadataka.

9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok spektar poslovnih djelatnosti, koje se izvode izvan granica matične države. Zbog sve brže globalizacije međunarodno je poslovanje postalo zanimljiva tema, koja je privukla pažnju vodećih radnika, državnih službenika i akademika. Međunarodno poslovanje zahtjeva drugačije vođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svjetskog gospodarstva i razlike među državama za međunarodna poduzeća predstavljaju tako prilike kao i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja uzimati u obzor globalizirano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizirana je oko odgovora što, gdje, zašto te kako je povezano s međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se tijekom trajanja predmeta koristi u različitim studijama primjera.

Izborni predmeti (student odabire jedan)
7
Društveno odgovorno poduzetništvo i poslovna etika

Poduzeća su danas u velikoj mjeri svjesna važnosti društvene odgovornosti i etike. Nažalost je u većini slučajeva društvena odgovornost u organizaciju uvedena kao posljedica praćenja trendova, ali ipak bez pravog razumijevanja. Zbog nedostatka cjelovite strategije, poduzeće svoju društvenu odgovornosti izvodi u obliku pojedinačnih akcija, koje nisu nužno povezane s poslanstvom poduzeća. Pojedinačne akcije se mnogo puta zaustave pri financiranju lokalnih športskih društava ili kulturnih priredbi.

Pri predmetu ćete dakle upoznati što znači razviti cjelovitu strategiju društvene odgovornosti, te kako je ona povezana s poslovnom etikom. Naučiti ćete razliku između zakonodavstva, morale i etike. Upoznati ćete primjere dobrih praksi iz područja društvene odgovornosti i poslovne etike doma i u svijetu.

7
Komuniciranje s utjecajnim javnostima i lobiranje

S terminologijom zastupanja interesa, lobiranja te pregovaračkih tehnika se često susrećemo. Te izraze mnogo puta čujemo ili čak koristimo, iako sasvim ne razumijemo što točno znače? Koji je cilj lobiranja? Što je poslovno lobiranje? Kakva je razlika između lobiranja i komuniciranja s utjecajnim javnostima? Od kakve su važnosti za organizaciju pregovaranja, te kako su povezana s komuniciranjem i lobiranjem?

Češće nego što smo toga svjesni, u različitim smo se okolnostima prisiljeni angažirati u ulozi lobista, odnosno u pregovaranjima zastupati svoju organizaciju. Onaj koji ne zna dobro komunicirati, neće znati poslovnim partnerima ili organima vlasti uspješno predstaviti proizvode, usluge ili projekte svoje organizacije, pronaći kupce ili investitore, te steći primjeran položaj u vlastitoj radnoj okolini. Najmanje što svatko treba za svoju obranu je poznavanje lobističkih i pregovaračkih strategija i taktika, koje će akcionari često koristiti u komunikaciji s vama. Važno je poznavati i kriterije etičnosti i legitimnosti njihovih postupaka, kako bi mogli dovoljno brzo odlučiti kako postupiti prilikom takvih iskušenja.

Pri predmetu ćemo naglasiti tri glavna sadržaja: (1) komuniciranje s utjecajnim javnostima i umrežavanje, (2) zastupanje interesa i lobiranje te (3) pregovaračke doktrine i tehnike.

Obvezni predmeti
18
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

7
Projektni rad

Pošto je na neki način ljudska navika da stvari dijelimo na manje dijelove, i s predmetima studenti obično vide samo djeliće cjeline i imaju izazov u rješavanju aktualnih problema organizacija, koje pak zahtijevaju cjelovit pristup, konkretno rješenje, te uspješnu implementaciju. S predmetom Projektni zadatak su studenti postavljeni pred izazov rješavanja aktualnog problema neke organizacije, te ka korištenju cjelokupnog stečenog znanja u studiju. Na taj način imate mogućnost probati kako koristiti stečeno znanje u konkretnim aktualnim primjerima, te dobiti dragocjena iskustva i referencije za daljnju karijeru.

7
Strategije i tehnike prodaje

Prodaja kao važna funkcija u poduzeću postaje još važnija s viškom ponude na tržištu. Kako organizirati prodajne procese da bismo postigli prodajne ciljeve, želja je većine poduzeća. Pri predmetu će nas zanimati u kakvom su odnosu marketinška i prodajna funkcija; koji su strateški elementi i koje su učinkovite tehnike prodaje; kako planirati i organizirati prodajne aktivnosti za uspješnu prodaju; kakav mora biti prodajni proces, prijenos dobrih praksi, savlađivanje prigovora potrošača, te kako moramo iskoristiti prodajne mogućnosti uz korištenje novih tehnologija.

7
Integrirano marketinško komuniciranje

Komuniciranje kao jedna od najvažnijih kompetencija u poslovanju; ali ipak, kakvu ulogo igra komuniciranje u trženju i oglašavanju? Da li se radi o komuniciranju prema unutra ili prema vani, odnosno o jednom i drugom? Koje vrste, metode, tehnike komuniciranja su najučinkovitije i kako ih cjelovito zastaviti u strateško komuniciranje poduzeća, ili na primjer za razvoj robne marke? Kako sudjelovati s oglašivačima, medijima, agencijama za integrirano marketinško komuniciranje?

Pitanja koja će potaknuti vašu radoznalost te vam pomoći potražiti najnovija znanja iz područja marketinškog komuniciranja. Primjeri dobrih praksi i mogućnost aplikacije na vaš aktualni primjer iz radne okoline će vam pružiti nove prilike za uspjeh vašega poduzeća/organizacije na tom području.

7
Razvoj proizvoda i robnih marki

U razvoju proizvoda i njihovih robnih marki kupci obično nemaju pojma kakav je put proizvod prešao. Samo kako proizvod nastane; kako se iz prototipa dalje razvija proizvod, njegov dizajn, ambalaža, marka, vrijednost, povećava kvalitetu, ostvari image? Kako se upravlja životnim ciklusom proizvoda? Kako možemo upotrijebiti marketinški splet kao alat za razvoj novih proizvoda? Kako možemo strateško razvijati robnu marku, kako joj stvorimo vrijednost, kako je koristimo? To su pitanja koja će nas usmjeravati kroz sadržaje predmeta i poticati našu radoznalost.

Izborni predmeti (student odabire dva predmeta)
7
Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i poslovna inteligencija (BI)

Upravljanje odnosima s potrošačima (CRM) i poslovna inteligencija (BI) su prilika za poduzeća/organizacije da ostvare konkurentsku prednost – jer njima povećaju učinkovitost i preglednost. Učinkovito i uspješno upravljanje odnosima s potrošačima za poduzeće je nužno; tako ćemo tražiti odgovore na to kakvu strategiju CRM oblikovati; koji su osnovni pojmovi i alati; kako oblikovati prodajne baze, kakva je uloga zaposlenih, što je analitika, kako se pobrinuti za zaštitu podataka, itd. Kod poslovne inteligencije će nas zanimati kako uređujemo baze podataka i skladišta, kako rudarimo i analiziramo velike količine podataka; kako ih možemo koristiti kao osnovu u odlučivanju u organizaciji; kakve informacijske sisteme moramo koristiti.

7
Strategije cijena i oblikovanje cijena

Za poduzeće/organizaciju je određivanje cijena proizvoda i usluga vrlo važan čimbenik za uspješno poslovanje. Temelji naročito na ekonomskoj teoriji cijena i upravljanju konkurencijom, dok se pitamo koji su psihološki čimbenici percepcije cijena kod potrošača, od kakve su važnosti troškovi u određivanju cijena, kako se odvija razvoj strategija cijena, kako oblikovati portfelj cijena kod različitih proizvoda i usluga. Sigurno ste se već zapitali kako određujemo cijene novim proizvodima ili uslugama, kako upravljamo cijenama pojedinačnih tržišnih putova, te kakvu ulogu imaju strateške odluke vodstva?

Ukratko, pri predmetu Strategije i oblikovanje cijena ćemo upoznati aspekt konkurencije, pravne okvire i etične aspekte određivanja cijena, politika cijena i taktika.

7
Internetski marketing

Internetski marketing se razvio kao odaziv na razvoj tehnologija i evolucije prodajnih putova. Pri predmetu ćemo tražiti odgovore i proučavati dobre prakse: kakve su uspješne strategije internetskog marketinga; koji su alati i tehnike internetskog marketinga; koji su uspješni poslovni modeli; kako upravljati digitalnim marketinškim putovima; kako planirati, provesti, evaluirati internetske marketinške kampanje; koja su ograničenja interneta, koji su važni pravni aspekti… Studenti ćete imati mogućnost isprobati naučeno u svojoj radnoj okolini te predlagati poboljšanja.

7
Korporativno komuniciranje

Komuniciranje u poduzeću općenito i njegov utjecaj na kulturu te uspješnost. Ali što je važno kod komuniciranja u prodaji i trženju? Koje komunikacijske tehnike koristimo u oglašavanju i prodaji? Kako vodimo učinkovit prodajni razgovor? Kako uspješno javno nastupati? Kako sastaviti učinkovite pismene poruke u kontekstu korporativnog komuniciranja?

Savlađivanje komuniciranja i tehnika kao jedne od najvažnijih mekih vještina. Pri predmetu ćete imati priliku isprobati razne tehnike komuniciranja, te prepoznati najučinkovitije načine korporativnog komuniciranja.

7
Razvoj mreža i prodajnih kanala

U predmetu ćemo proučiti moguće strateške pristupe ka opredjeljenju i upravljanju prodajnim mrežama te prodajnim kanalima kao dijelovima cjelovite marketinške strategije poduzeća. Zapitivati ćemo se kakve su sličnosti i razlike među prodajnom mrežom i prodajnim kanalom; kako razvijati i upravljati distribucijske putove glede na lokacije ponuđača i kupaca, tipova robe i sl. Zanimati će nas kako moderne tehnologije utječu na djelovanje prodajnih mreža i prodajnih kanala. Kakve su strategije cijena, kako oblikovati i upravljati vrijednosnim lancima prodajnih mreža i prodajnih kanala za postizanje ciljnih prodajnih rezultata.

7
Međunarodno gospodarsko pravo

Bi li željeli prepoznati koju normu, odnosno norme moramo koristiti za konkretni pravni odnos s međunarodnim elementom, to je odnos između subjekta, po pravilu gospodarskih, koji po određenim kriterijima ne pripadaju istoj državi? Kako bi pravo mogli koristiti u praksi, moramo prije svega poznavati njegovu sistematiku, kako bi se mogli snaći u velikom broju propisa, koje donose najrazličitije institucije, te autonomno oblikuju gospodarski subjekti unutar granica pojedinačnih država i naravno unutra njihovih okvira.

Svrha predmeta je da steknete znanje iz područja međunarodnog gospodarskog prava, te to znanje koristite u praksi, a ujedno i usvojite osnovna moralna načela djelovanja međunarodnog prava, odnosno prava općenito i skladno s njima djelujete v praksi.

7
Organizacijska dinamika za uspješnost poduzeća i kreativno upravljanje promjenama

Organizacija i njena dinamika su neki od važnijih čimbenika, koji određuju uspješnost poduzeća. Uključuju organizacijske modele kao i uvid u vođenje, motivaciju, organizacijsku klimu, timski rad, itd. Suvremeni trendovi, u sve većoj mjeri, prepoznavaju važnost dobre organizacijske klime.

U predmetu ćete pokušati npr. naći odgovore na to što poduzeće može promijeniti na organizacijskom području, kako bi postalo još inovativnije, uspješnije; gdje se nalaze slabe točke organizacije; kako na organizaciju utječu vođenje, motivacija, komunikacija, kultura, itd.? Kako kultura ometa inovacijski proces; potiču li inovacije vođenje? Kakvu ulogu ima etika u organizaciji?

7
Ekonomska politika u medijima

Predmet Ekonomska politika u medijima proizlazi iz aspekta da je u današnjoj okolini, kada imamo neograničen pristup informacijama, najvažnija obrada tih informacija. Sve vrste poduzeća jednostavno moraju razumjeti što će medijske novosti o odnosu vlade značiti za njihovo poslovanje. Predmet temelji na primjerima iz medija i donosi bolje razumijevanje stvarnih i budućih mjera ekonomske politike.

Studenti će poznati razliku između instrumenata ekonomske politike. Informacije u medijima će znati prenijeti u odgovarajuće koncepte makroekonomske i ekonomske politike, što će morati dokazati u svom seminarskom zadatku.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  Pismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN modeli online studija je prilagođen suvremenom načinu života i zaposlenom pojedincu sa svima drugima obvezama.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, te tehnička i pedagoška podrška garantiraju studij po najvišim standardima.
Projekti za poduzeća

Projekti za poduzeća

Studenti tijekom studija pripremaju 12 aplikativnih zadatka na konkretnim primjerima poduzeća.
Znanja za napredovanje

Znanja za napredovanje

S učiteljima iz prakse diplomanti stječu korisna znanja, te tako 64 % naših diplomanata nakon diplome napreduje.

Magistri i karijera

Nakon završenog magisterija bit ćete osposobljeni za izvršavanje zahtjevnijih zadataka u marketingu i menadžmentu prodaje, uključujući i vođenje projektnih i razvojnih timova. S magisterijem DOBA Fakulteta brže ćete napredovati na radnom mjestu, odnosno lakše konkurirati za zaposlenje kod novog poslodavca. Moći ćete se zaposliti u marketinškim i prodajnim odjelima srednjih i velikih poduzeća kao i u manjim poduzećima, gdje trebaju iskusnog stručnjaka za sustavni razvoj i usklađivanje marketinške i prodajne funkcije. U konačnici moći ćete se zaposliti i u nekim segmentima javnog sektora, gdje u zadnjim godinama također raste potreba za cjelovitim marketingom i adekvatnim marketinškim komuniciranjem usluga, a time i potreba za vrhunskim stručnjacima iz područja marketinga i prodaje.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Prijava i upis
Školarina
Priznavanje znanja

Popunite prijavu za upis u studij.

Ispunite prijavu:

           Master programi (diplomski): ispunite internu prijavu

 1. Priložite odgovarajuće potvrde:

• ovjerena fotokopija potvrde o diplomi ili potvrde o diplomiranju,
• potvrda o položenim ispitima,
• životopis,
• pismo kojim utemeljujete svoju namjeru upisa.

 1. Sve navedeno pošaljite što je prije moguće na adresu DOBA Fakulteta (Prešernova ulica 1, 2000 Maribor).
 2. Pričekajte mail naše stručne suradnice Valerije Farič koja će vam poslati daljnje upute za potvrdu upisa.

Uvjeti za upis

U 1. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 180 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje visoke stručne naobrazbe ili studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih strućnih podrućja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

U 2. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 240 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih stručnih područja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih stručnih područja. 
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Sljedeća se područja smatraju relevantnim stručnim područjima: ekonomske, poslovne, upravne i organizacijske znanosti, sociologija, pravne, političke, sociološke znanosti, humanistika.

Upisnina i školarina Uplata u ratama
3.289,00 EUR

12 x 290,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks
  • e-referada koja omogućava internetsku prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima
  • obavještavanje studenta putem SMS-poruka
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja 749,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2021./2022.

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja potrebno je plaćati. Kontakt za priznavanje studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac