Marketing i prodaja

Marketing i prodaja

Marketing i prodaja

Master program Marketing i prodaja osposobljava studente za komercijalno upravljanje, razumijevanje i poznavanje marketinških trendova, kreiranje marketinške strategije, PR i CRM strategije, istraživanje i analiziranje tržišta, izradu plana digitalnog marketinga, upravljanje marketinškim proračunom, oblikovanje prodajnih cijena, vođenje prodajnih timova, postizanje zadanih marketinških i prodajnih ciljeva, izradu vlastitog marketinško-prodajnog projekta i još mnogo toga. Fuzija znanja iz područja marketinga i prodaje omogućava diplomantu ovog programa da identificira izazove tržišta te ih transformira u prilike i prednosti za poduzeće u kojem radi. 

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je svima onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku nositelja predmeta, fakultetskog osoblja te online mentora.


Područja u programu u kojima ćete dobiti najviše

Usredotočenost na klijenta

Usredotočenost na klijenta

Stvaranje odnosa sa klijentima s naglaskom na kvaliteti i rezultatima.
Uspješna prodaja

Uspješna prodaja

Otkriva ćete nove poslovne prilike s uporabom suvremenih alata i tako utjecati na prodaju.
Tržišno usmjereno vođenje

Tržišno usmjereno vođenje

Vođenje drugih sa ciljem stvaranja odnosa za uspješno trženje.
Razumijevanje okruženja

Razumijevanje okruženja

Izazovi globalnog poslovnog okruženja sa razumijevanjem globalnog poslovanja.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obvezni predmeti
9
Međunarodna poslovna ekonomija

Međunarodno poslovanje se odnosi na širok spektar poslovnih djelatnosti, koje se izvode izvan granica matične države. Zbog sve brže globalizacije međunarodno je poslovanje postalo zanimljiva tema, koja je privukla pažnju vodećih radnika, državnih službenika i akademika. Međunarodno poslovanje zahtjeva drugačije vođenje od domaćeg poslovanja. Na međunarodnom nivou globalizacija svjetskog gospodarstva i razlike među državama za međunarodna poduzeća predstavljaju tako prilike kao i izazove. Menadžeri moraju u donošenju međunarodnih strateških odluka i u vođenju međunarodnog poslovanja uzimati u obzor globalizirano poslovno okruženje. Sveobuhvatna logika predmeta je intuitivna – organizirana je oko odgovora što, gdje, zašto te kako je povezano s međunarodnim poslovanjem. Stečeno znanje se tijekom trajanja predmeta koristi u različitim studijama primjera.

9
Ekonomski, okolišni i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Kakvu ulogu imaju pametni gradovi u kontekstu održivog razvoja, kružnog gospodarstva i glokalizacije? Odgovore na to pitanje ćete otkrivati u jednom od temeljnih predmeta prve godine. Utvrdit ćete da pametni gradovi mogu biti sjecište ekonomskog, okolišnog i društvenog održivog razvoja. Kritički ćete razmišljati kako uopće definiramo održivi razvoj te kakvu ulogu u održivom razvoju imaju poduzeća, nevladine organizacije i drugi dionici. Upoznat ćete tehnologije i primjere matematičkih modela koji doprinose uspostavljanju glokalne ravnoteže.

9
Upravljanje informacijskim tehnologijama u poduzećima

U ovom predmetu studenti imaju mogućnost upoznati se s informacijskim tehnologijama (IT) iz aspekta organizacije. Po pravilu IT znamo koristit u svakodnevnom radu, ali je manje poznato kako upravljati sa svim aspektima sistema IT u organizaciji. Tako ovaj predmet nudi drugačiji i sistematičniji pogled na upravljanje IT s ciljem uspješnog poslovanja. Kada ovo znanje koriste za rješavanje izazova na radnome mjestu, studenti dobivaju nove konstruktivne zamisli za poboljšanje uporabe IT u svojim organizacijama. Dobiju produbljeno razumijevanje toga kako upravljati informacijskom tehnologijom u organizaciji, od kupovine do garantiranja sigurnosti IT iz aspekta sistema. Upravo tako nauče i  kako učinkovito koristiti informacijske, komunikacijske i internetske tehnologije za upravljanje poslovnim obavještavanjem i znanjima. Studenti prolaze kroz sve važne faze razvoja i održivosti IT u organizaciji, gdje mogu odmah koristiti svoje znanje u svojoj svakodnevnoj okolini ili u organizaciji.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Menadžment u prodaji i marketingu

Susrećete li se često s izrazima u nastavku ali ih baš ne razumijete najbolje? Želite li bolje upoznati trendove u razvoju prodaje i u menadžmentu prodaje, kompetencije menadžmenta prodaje, proces menadžmenta prodaje, opredjeljenje marketinga i menadžmenta marketinga, trendove u razvoju marketinga i menadžmenta marketinga, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, povezanost menadžmenta prodaje i menadžmenta marketinga, planiranje prodaje i marketinga, mjerenje tržišta i predviđanje prodaje, proces zapošljavanja osoblja u prodaji i marketingu, te proces analize uspješnosti prodaje i marketinga? Predmet Menadžment u prodaji i marketingu sigurno će vam otkriti mnogo novosti, te osobito prikazati važnost povezivanja, sudjelovanja između marketinga i prodaje.

9
Istraživanja tržišta

U ovom ćete predmetu naučiti kako planirati i provesti marketinško istraživanje, te kako analizirati i interpretirati skupljene podatke. Upoznati ćete temeljne metodološke koncepte u (marketinškom) istraživanju, te naučiti kako napisati dispoziciju, odnosno plan za marketinško istraživanje. Osnovna svrha dispozicije je ta da istraživač prije provedbe istraživanja odgovarajuće opredijeli istraživani problem i predvidi odgovarajući način skupljanja empiričkih podataka, koji će mu omogućiti da nađe odgovore na postavljena pitanja (odnosno rješenja istraživačkog problema). Dispozicija zapravo predstavlja detaljan plan marketinškog istraživanja, iz kojega mora biti razvidno:

 • što je istraživački problem, odnosno odakle izvire potreba za istraživanje,
 • kakvi su ciljevi marketinškog istraživanja i njime povezana istraživačka pitanja (što želimo istraživanjem utvrditi?),
 • kako ćemo pridobiti potrebne podatke za rješenje istraživačkog problema,
 • koga ćemo uključiti u istraživanje (ciljna populacija, uzorak),
 • kakva će biti korist rezultata istraživanja za rješenje istraživačkog problema, odnosno donošenje daljnjih poslovnih odluka.
6
Psihologija prodaje

Razumijevanje ponašanja kupaca je ključni čimbenik tržišnog uspjeha. Stoga će studenti tijekom predmeta tražiti odgovore na pitanja: koji su psihološki čimbenici koji utječu na ponašanja kupaca; kakav je utjecaj emocionalnog doživljavanja na uspješnost poslovnoga djelovanja; kako koristimo psihologiju u marketingu i prodaji; koji su psihološki čimbenici koji utječu na zadovoljstvo i vjernost kupaca; kakva je uloga osobnosti u poslovnom odnosu; kakvi su psihološki aspekti poslovne klime, itd. U predmetu ćete imati mnogo prilika za probu naučenog u obliku simulacija i aplikativnih zadataka.

Obvezni predmeti
6
Razvoj proizvoda i robnih marki

U razvoju proizvoda i njihovih robnih marki kupci obično nemaju pojma kakav je put proizvod prešao. Samo kako proizvod nastane; kako se iz prototipa dalje razvija proizvod, njegov dizajn, ambalaža, marka, vrijednost, povećava kvalitetu, ostvari image? Kako se upravlja životnim ciklusom proizvoda? Kako možemo upotrijebiti marketinški splet kao alat za razvoj novih proizvoda? Kako možemo strateško razvijati robnu marku, kako joj stvorimo vrijednost, kako je koristimo? To su pitanja koja će nas usmjeravati kroz sadržaje predmeta i poticati našu radoznalost.

6
Integrirano marketinško komuniciranje

Komuniciranje kao jedna od najvažnijih kompetencija u poslovanju; ali ipak, kakvu ulogo igra komuniciranje u trženju i oglašavanju? Da li se radi o komuniciranju prema unutra ili prema vani, odnosno o jednom i drugom? Koje vrste, metode, tehnike komuniciranja su najučinkovitije i kako ih cjelovito zastaviti u strateško komuniciranje poduzeća, ili na primjer za razvoj robne marke? Kako sudjelovati s oglašivačima, medijima, agencijama za integrirano marketinško komuniciranje?

Pitanja koja će potaknuti vašu radoznalost te vam pomoći potražiti najnovija znanja iz područja marketinškog komuniciranja. Primjeri dobrih praksi i mogućnost aplikacije na vaš aktualni primjer iz radne okoline će vam pružiti nove prilike za uspjeh vašega poduzeća/organizacije na tom području.

6
Integrativni projekt

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekt studente ponese na sljedeću razinu istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja te studente vodi kroz različite razine priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada pa i dalje uključuje metode uzorkovanja, odabira odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme te interpretacije rezultata sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studenti se potiču da svoj integrativni projekt pripremaju na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije, te da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student odabire tri predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

6
Izborni predmet 3*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa.
 • Jezik na studiju: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka, studijske aktivnosti studenta i pismeno provjeravanje znanja vrše se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja predmeta u forumu i povratna informacija nositelja predmeta studentu su na hrvatskom jeziku i/ili na prilagođenom hrvatskom jeziku jer su nositelji predmeta većinom Slovenci koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, izvorni govornici hrvatskog jezika. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2025.

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Maja Fumić,

studentica master programa
Znanje koje stječete tijekom studiranja na DOBA Fakultetu uvijek potiče želju za dodatnim učenjem a to je zbilja rijetko u studentskom svijetu gdje svi na učenje gledaju kao obavezu a ne kao želju za znanjem.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

DOBIN modeli online studija je prilagođen suvremenom načinu života i zaposlenom pojedincu sa svima drugima obvezama.
Cjelovita podrška

Cjelovita podrška

Osobni online mentor 7 dana u tjednu, te tehnička i pedagoška podrška garantiraju studij po najvišim standardima.
Projekti za poduzeća

Projekti za poduzeća

Studenti tijekom studija pripremaju 12 aplikativnih zadatka na konkretnim primjerima poduzeća.
Znanja za napredovanje

Znanja za napredovanje

S učiteljima iz prakse diplomanti stječu korisna znanja, te tako 64 % naših diplomanata nakon diplome napreduje.

Magistri i karijera

Nakon završenog magisterija bit ćete osposobljeni za izvršavanje zahtjevnijih zadataka u marketingu i menadžmentu prodaje, uključujući i vođenje projektnih i razvojnih timova. S magisterijem DOBA Fakulteta brže ćete napredovati na radnom mjestu, odnosno lakše konkurirati za zaposlenje kod novog poslodavca. Moći ćete se zaposliti u marketinškim i prodajnim odjelima srednjih i velikih poduzeća kao i u manjim poduzećima, gdje trebaju iskusnog stručnjaka za sustavni razvoj i usklađivanje marketinške i prodajne funkcije. U konačnici moći ćete se zaposliti i u nekim segmentima javnog sektora, gdje u zadnjim godinama također raste potreba za cjelovitim marketingom i adekvatnim marketinškim komuniciranjem usluga, a time i potreba za vrhunskim stručnjacima iz područja marketinga i prodaje.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured.
Prijava i upis
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

 

Uvjeti za upis

U 1. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 180 ECTS. 
 • je završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program prije uvođenja Bolonjskog procesa iz odgovarajućih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacijskih znanosti, sociologije, pravnih, političkih, socioloških znanosti, humanističkih znanosti).
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

U 2. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 240 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih stručnih područja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih stručnih područja. 
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

Sljedeća se područja smatraju relevantnim stručnim područjima: ekonomske, poslovne, upravne i organizacijske znanosti, sociologija, pravne, političke, sociološke znanosti, humanistika.

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle drugog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 3.680,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 325,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se podmiruje prije završetka studija.

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja potrebno je plaćati. Kontakt za priznavanje studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli