Menadžment u socijali i obrazovanju

Bachelor programi

Menadžment u socijali i obrazovanju

U ovom studijskom programu polaznici stječu temeljna organizacijska, upravljačka, poslovna, ekonomska i druga znanja i vještine. Tijekom studija odabrat ćete smjer menadžmenta socijalnog sektora ili obrazovanja. 

Odabirom smjera OBRAZOVANJE naučit ćete na konkretnim primjerima definirati obrazovne potrebe, planirati i oblikovati obrazovni program, implementirati ga i nadzirati provođenje istog. Upoznat ćete ključne posebnosti e-obrazovanja koje je zadnjih nekoliko godina postalo osobito popularno zbog mnogih prednosti koje pruža poput smanjenja infrastrukturnih troškova i troškova putovanja, fleksibilnost pristupa sadržajima i drugo.

Odabirom smjera SOCIJALA naučit ćete na primjerima dobre prakse analizirati projekte, razviti kompetencije planiranja poslovanja socijalnih poduzeća i zadruga, osmišljavati i voditi projekte za organizaciju slobodnih aktivnosti određenih skupina zajednice (stariji, djeca, mladež), upoznat ćete karakteristike organiziranog dobrovoljnog rada, osnove razvojne i socijalne psihologije i još mnogo toga.

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku profesora, fakultetskog osoblja te online mentora.


Područja u programu, gdje ćete dobiti najviše

Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Osposobit ćete se za vođenje i upravljanje ljudima, rad i komunikaciju u timovima. Bit ćete sposobni učinkovito komunicirati te nuditi savjetovanje pojedincima i skupinama.
Socijala

Socijala

Bit ćete sposobni prepoznati potrebe i organizirati aktivnosti za različite ciljane skupine korisnika socijalne djelatnosti, kao što su djeca, odrasli, starije osobe, osobe s invaliditetom …
Obrazovanje

Obrazovanje

Uvažavanjem svih potreba ciljanih skupina i tržišta razvijat ćete dobre prakse u području planiranja, organiziranja i vođenja obrazovnih programa, pa i e-obrazovanja.
Osobni razvoj i komuniciranje

Osobni razvoj i komuniciranje

U svom ćete poslu postati samostalniji , odgovorniji, kritičniji te ćete težiti za kvalitetom preuzimajući odgovornosti za svoj rad. U okruženju u kojem radite i živite postat ćete poštovaniji.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Ekonomika

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

6
Organiziranje i menadžment

Znanja organiziranja i menedžmenta su ključna za sve uspješne voditelje i organizatore. Cilj predmeta je oblikovati spoznaje da su organizacija, organiziranje i menedžment čimbenici, koji se međusobno prepliću kako u institucionalnom, tako i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga na području oblikovanja suvremene organizacije, moderne organizacijske kulture i klime, nadalje na području suvremenog menedžmenta, koji zna koristiti adekvatne metode planiranja, organiziranja, vođenja i nadziranja do oblikovanja organizacijskih strategija, te prepoznavanja i rješavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

9
Informatika

Upotrebu računala ne možemo više izbjeći... koristimo ih doma, na poslu, pri studiju, te pri tome koristimo različite računalne alate. Neke smo savladali više, neke manje. Pri predmetu Osnove informatike ćete upoznavati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, važnost informatike u poslovnim procesima, te i koliko je važna net-etika u komuniciranju pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike podijeljen je na 2 dva veća dijela: na više teoretski dio i praktične vježbe. U »teoretskom djelu« predmeta ćete se susresti s konceptima računarstva i informatike, s različitim stručnim pojmovima na tom području, s povijesnim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vježbama« ćete utvrđivati svoje znanje uporabe uredskih softvera i programa: uređivača tekstova, elektronskih tabela, alata za izradu prezentacija itd.

6
Radno i socijalno pravo

Posao i zaposlenje su u životu svakog čovjeka od iznimnog značenja. Oni im osiguravaju egzistenciju, zadovoljstvo, osjećaj pripadnosti i svijest o tomu da nas društvo treba. Svatko od nas je dio sustava koji bez pojedinaca ne bi mogao djelovati. Naš je rad važan. Ali važna su i prava koja proizlaze iz rada. Na predmetu ćete razmišljati o radu, radnim odnosima, našim obvezama i pravima.

Svrha predmeta je da upoznamo probleme povezane sa zapošljavanjem u Hrvatskoj te također i postupak sklapanja radnog odnosa - od pripreme objave slobodnog radnog mjesta, određivanja kriterija za zaposlenje, provođenja razgovora, odabira zaposlenika, obavještavanja kandidata pa do sklapanja ugovora o zaposlenju. Na predmetu ćete se upoznati i s djelovanjem sudskog sustava, s djelovanjem sudova i specifičnim postupkom pred radnim i socijalnim sudovima.

9
Marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

9
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sastavni dio našeg svakodnevnog života i često mislimo kako je to samo po sebi dovoljno, te kako smo u komunikaciji s drugima uspješni. To naravno nije tako. Posebno u poslovnoj okolini važnosti komuniciranja kao vještine, koje treba naučiti i nato neprestano nadograđivati, uopće nismo svjesni. Naša sposobnost poslovnog komuniciranja nam može pomoći u sklapanju poslova ili nas pak pri tome sprječava. U današnje vrijeme imaju prednost oni koji za kratko vrijeme uspiju sugovorniku prenijeti upravo pravu količinu potrebnih informacija, koje je sugovornik sposoban jasno razumjeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje ćete razvijali spretnosti jasnog, ciljnog i učinkovitog poslovnog komuniciranja, te dobiti mnogo usmjerenja koja će vam pomoći tu vještinu i nakon završetka predmeta dalje dopunjavati.

6
Osnove ljudskog razvoja u socijalnom okruženju

Svatko od nas se u životu suočava s različitim izazovima. Unatoč svoj toj raznolikosti u mnogočemu smo si slični. Razvojna razdoblja kroz koja u životu prolazimo, samo su jedan primjer. Svi smo uključeni u odnose s drugima. Kako se odvija razvoj od rođenja do kasnog odraslog doba? Možemo li se u odraslom dobu još promijeniti? Kako razumjeti ljude oko nas?

Na predmetu ćete otkrivati osnove razvojne i socijalne psihologije. Oboje ćete dopuniti s najnovijim otkrićima pozitivne psihologije, koja proučava kako razvijati svoje potencijale te živjeti ispunjen i zadovoljan život. Neke spoznaje ćete pokušati provjeravati i u svakodnevnom životu.

6
Društvo, država i etika

Društvo, država i etika pojave su s kojima se svakodnevno susrećemo te u njima i sudjelujemo. Često si ne znamo ni zamisliti što koja od tih točno pojava znači, ili pak mislimo da točno znamo o čemu se radi, te se pri tomu ne znamo odmaknuti na potrebnu udaljenost, govoriti o pojedinoj pojavi neutralno te je povezati s drugim pojavama. Svrha predmeta je da bi uz njegovu pomoć prevladali svakidašnje nesustavne razgovore u stilu aktualne političke debate te si izgradili opći koncept ili skelet o društvu, kamo bismo si mogli pregledno slagati  svoje detaljnije i trajnije spoznaje o njoj. Na predmetu ćete upoznati razlike između zajednice i društva, što obuhvaća čovjekova društvenost, društvene procese, društvene skupine, društvenu stratifikaciju i društvenu mobilnost, upoznat ćete pojam država, što znači pravna a što socijalna država te što znače osnove etike, kodeksi profesionalne etike i etika postindustrijskog društva.

Obvezni predmeti
9
Računovodstvo i financije

Možda ste već čuli za izreku: "Računovodstvo je jezik poslovnih ljudi." Poduzetnici i menadžeri svakodnevno donose različite poslovne odluke povezane sa svakodnevnim poslovanjem ili s planiranjem aktivnosti u budućnosti. Bankari ocjenjuju kreditnu sposobnost poduzeća na temelju godišnjih izvještaja, u njima traže informacije o tome koliko poduzeće uspješno i učinkovito posluje, te ocjenjuju njihovu platnu sposobnost. Informacije koje su pripremljene u različitim izvještajima, potrebno je razumjeti i ispravno upotrijebiti, a za to je pak potrebno poznavati osnove računovodstva i financija.

Na predmetu ćete se upoznati s osnovnim načelima računovodstva i financija za upravljanje poslovanjem. Upoznat ćete sva tri temeljna računovodstvena izvještaja, upoznati se s osnovama planiranja poslovanja, naučiti prosuđivati svoje poslovne partnere na temelju analize računovodstvenih izvještaja, te razumjeti kako oduke povezane s financiranjem poduzeća utječu na financijsku stabilnost poduzeća.

9
Poslovna statistika

Na predmetu ćete upoznati različite statističke sadržaje, odnosno probleme. Mnogi praktični primjeri bit će vam predstavljeni s ciljem da naučite planirati i rješavati različite ekonomske probleme i poslovne odluke, dakle rješavati praktične primjere iz svakodnevnog života.

Naučit ćete računati različite statističke indekse, skupljati podatke u frekvencijsku podjelu, razumjet ćete znanstvene i stručne dokumente koji sadrže statističke analize podataka. Podatke ćete znati skupljati, sređivati, grafički prikazivati, analizirati i interpretirati, što je važno u području poslovnih procesa, te ih aplicirati u poslovnu praksu.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Osobni menadžment i komunikacija

S izazovima osobnog menedžmenta se susrećemo svakodnevno. Navedimo samo neke: Kako organizirati vrijeme, kako bi u poslu i privatnom životu bili što učinkovitiji i zadovoljni? Kako se uhvatiti u koštac sa stresnim situacijama? Kako učinkovito komunicirati? Kako učinkovito rješavati konflikte? Kako što učinkovitije stjecati nova znanja i vještine, te kako razmišljati i djelovati što kreativnije? Kako što bolje ostvarivati svoje ciljeve?

Studenti ćete pri ovom predmetu razviti različite kompetencije te tako ne samo razumjeti značenje čimbenika, koji određuju osobnost i steći znanje za razumijevanje duševnih procesa, nego ćete se upoznati i s temeljnim pojmovima poslovne psihologije i socijalne psihologije poslovne organizacije, te steći znanje za upoznavanje socijalnog ponašanja u organizacijama.

6
Organiziranje neprofitnih organizacija

Neprofitne organizacije (NPO) djeluju s različitim poslanstvima i u različitijim okruženjima koja na njih različito utječu. Za njihovo su djelovanje važne tako kultura u pojedinoj zemlji kao i nezadovoljene potrebe građana, poticanje i organiziranost države, broj organizacija. Neprofitne su organizacije veoma uključene u svoje poslovno okruženje. Znati moraju prepoznavati aktualne društvene probleme, pronalaziti rješenja za svoj opstanak ili pokretanje novih projekata te pri tomu cijelo vrijeme surađivati s drugima.

Na predmetu studenti uz studije primjera profitnih i neprofitnih organizacija rješavaju određene probleme te predlažu rješenja. Upoznaju se s pozadinom djelovanja neprofitnih organizacija, osnovnim pojmovima i najnovijim trendovima. Poznavanje osnovnih pojmova iz područja NPO-a i nekih teorijskih ishodišta je od ključnog značenja za opće znanje pri organiziranju i upravljanju neprofitnim organizacijama, pa tako i za uspješno stručno komuniciranje u ovom području. Također, studenti se upoznaju i s osnovnim informacijama o izvorima financiranja NPO-a te dobivaju uvid u zahtjevnost dobivanja sredstava za djelovanje NPO-a.

9
Međugeneracijsko povezivanje

Na predmetu ćete se upoznati s različitim dobrim praksama u području međugeneracijskog povezivanja te ih i sami istraživati. Zanimat će nas i vaša iskustva o suradnji s različitim generacijama u užem socijalnom okruženju, vaše eventualno sudjelovanje u projektima u ulozi dobrovoljca/dobrovoljke ili zaposlenika u nekoj od nevladinih organizacija. Postizanje ciljeva, kao što su organizacija socijalne mreže, provođenje projekata u njoj, primjena znanja i socijalnih vještina u području poslovanja, menadžmenta i socijalnih usluga, zahtijeva ovladavanje komunikacijskim spretnostima. Kvalitetna komunikacija temelj je razvoja dobrih međuljudskih odnosa i međugeneracijskog povezivanja.

9
Obrazovanje i kadrovski menadžment

Znanje je danas jednako potrebno kao i hrana i piće. Treba nam svaki dan i cijelog našeg života. Znanje i iznimno brzo zastarijeva, u prosjeku zastarijeva u  roku od tri do pet godina, a u nekim područjima još i prije. To je dobra vijest, naime znanjima i spoznajama na ovom predmetu mnogima možemo pomoći planirati obrazovanje te time i osobni i profesionalni razvoj. Iako u području kadrovskog menadžmenta imamo velik broj modela i sustava, obrazovanje je još uvijek najučinkovitija i najprepoznatljivija intervencija za povećanje produktivnosti, odnosno učinkovitosti. I ne samo to. Već je Arie de Gues zapisao: »Preživjet će one organizacije koje će brže učiti.« Preživjet će dakle oni pojedinci koji će brže putovati po krivulji učenja, i one organizacije koje će pored stjecanja znanja smoći stvarati i novo znanje.

Na predmetu će biti govora o glavnim izazovima menadžmenta znanja. Pomoću aplikativnih zadataka na predmetu studenti stečeno teorijsko znanje mogu momentalno prenijeti u praksu.

Smjer Socijala (obvezni predmeti)
6
Socijalno poduzetništvo i zadrugarstvo

Socijalno poduzetništvo osim razvoja i trženja proizvoda zadovoljava još i dva druga uvjeta: prvo - na društveno inovativan način odgovara na temeljne potrebe društva i lokalnog okruženja, i drugo - djeluje po principima ekonomske demokracije, što znači šire dioničko zajedničko upravljanje poduzećima i ograničenja u vezi s podjelom dobiti.

Cilj predmeta je da studenti na temelju iskustvenog učenja razvijaju znanja i kompetencije aktivnih planera poslovanja socijalnih poduzeća od ideje do njezinog ostvarenja.

6
Organiziranje dobrovoljnog rada i potporne mreže

Na predmetu ćete upoznati karakteristike organiziranog dobrovoljnog rada, načine vođenja i praćenja dobrovoljaca, čimbenike motiviranja dobrovoljaca te učinke dobrovoljnog rada za korisnike, dobrovoljce, organizacije zajednicu. Upoznat ćete se s osnovnim metodama praćenja i evaluacije dobrovoljnog rada te svoje znanje isprobati u praktičnim zadacima.

6
Organiziranje slobodnih aktivnosti djece i mladeži

Slobodno vrijeme svakidašnja je te ujedno i kompleksna tema. »Današnja je mladež previše pasivna. Uopće ne zna kako aktivno provoditi slobodno vrijeme.« možemo često čuti. A s druge pak strane: »Današnja su djeca preopterećena brdom aktivnosti. Odmah nakon vrtića i škole im žuri se na plesne vježbe, u glazbenu školu, na košarku, na izviđače, na njemački ... Naime uopće nemaju vremena za igru!« Stereotipi o djeci koja poslijepodne provode pred televizijom i pred računalom, itekako su živi. A ujedno nas prate reality show emisije o traženju talenata koje su pune priča o mladeži koja mnogo svog vremena, truda i napornog rada ulaže u lovljenje svojih pjevačkih, plesnih, športskih i drugih snova. Koja je naša uloga u ovom svijetu slobodnog vremena djece i mladeži koji je pun suprotnosti? 

Na predmetu ćete istraživati kako organizirati aktivnosti neformalnog učenja koje će odgovarati na potrebe djece i mladeži, skladati se s njihovim željama i interesima, podržavati njihov razvoj te možda čak odgovarati na neki gorući društveni izazov. Upoznavat ćete se s time kako su se pojmovi djetinjstva, mladosti i slobodnog vremena razvijali i mijenjali kroz povijest te utjecaj društvenih okolnosti na njih.

6
Organiziranje aktivnosti osoba starije životne dobi

Naša se životna dob zbog kvalitete različitih čimbenika produljuje, a starost koju ljudi danas dožive sve je viša. Svatko od nas stari i želja svakoga od nas je da bi njegova treća životna dob bila što aktivnija i ispunjenija.

Na predmetu ćete se upoznavati s ulogom šireg društvenog konteksta pri djelovanju različitih oblika aktivnosti starijih osoba, s time kakvi su formalni i neformalni oblici organiziranja aktivnosti starijih osoba, sve u svrhu da naučite doprinositi poboljšanju kvalitete života starijih osoba te posljedično i vas samih. Vjerujemo da je rad na predmetu dio vaše pripreme na starost.

Cilj predmeta je da vas osposobi za rad u području koje je namijenjeno organizaciji aktivnosti starijih osoba, odnosno za vođenje projekata koji omogućuju aktivnosti starijih osoba te ih povezuju sa socijalnim okruženjem i sa zajednicom.

Možda vas nove spoznaje o mogućnostima organiziranja aktivnosti starijih osoba potaknu da se i sami isprobate te ostvarite neki nov projekt ili se pak uključite u projekte na ovu temu koji se u našem okruženju već odvijaju. Neki od vas će prvi put početi razmišljati o starosti i staranju, a neki će nakon završenog predmeta zasigurno promijeniti svoje stereotipe o starosti i starim osobama te ih prihvaćati malo drugačije.

Smjer Obrazovanje (obvezni predmeti)
6
E-obrazovanje

Turbulentnost modernog vremena i prostora sve više naglašavaju potrebu za aktualiziranim znanjem, naime sve više govorimo o društvu znanja. Posljedično se mijenjanu tako uloga prosvjetitelja kao i pozicija onoga tko uči; učenje i obrazovanje se naime prepliću u društvenu matricu, stoga ih ne možemo razumjeti izvan ovoga konteksta. Granice obrazovnih mogućnosti pomiče i brz razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije. Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u poduzećima, prije svega pristup Internetu, danas su prvi uvjet za poslovanje svakog malog, srednje velikog ili velikog poduzeća. Razvoj Interneta svim korisnicima permanentno omogućava pristup različitim izvorima znanja. Stjecanje znanja stoga već dugo više nije ograničeno samo na fizičke učionice. Mogućnost aktualizacije znanja svakako nude suvremene digitalne tehnologije i tehnologije Interneta, koje povećavaju dostupnost i mogućnost prilagođavanja učenja i obrazovanje onome tko uči.

6
Savjetovanje za učenje i obrazovanje

U današnje dinamično vrijeme neprestane su promjene postale jedna od naših rijetkih konstanti. S obzirom na to da živimo u vrijeme sve bržih promjena, sve kompleksnijih društvenih struktura i aktivnosti, razumljivo je da je i naše učenje i obrazovanje postalo cjeloživotno. Sve brži protok informacija zahtijeva nove načine odazivanja na izazove okruženja - tako od pojedinaca kao i od organizacija, a dinamičnost suvremenog života pak zahtijeva sve veću okretnost i odazivnost u prilagođavanju vanjskim okolnostima. Iako je potreba za pomoći savjetima aktivnost koja je stara kao i čovječanstvo, u suvremenom se društvu potreba za savjetodavnom aktivnošću nesumnjivo povećava. Postala je značajan čimbenik razvoja socijalnog, ekonomskog i kulturnog kapitala suvremenog društva. Savjetovanje, odnosno savjetodavne aktivnosti sve značajnije doprinose učinkovitosti investiranja u učenje, obrazovanju i osposobljavanju, učinkovitosti tržišta rada, cjeloživotnom učenju, socijalnoj uključenosti, društvenoj jednakosti i ekonomskom razvoju.

6
Planiranje, organizacija i menadžment obrazovanja

Planiranje i organizacija obrazovanja združuju kompleksan sklop vještina koje od pojedinca zahtijevaju poznavanje teorijske osnove učenja (oblike, vrste i čimbenike učenja), utvrđivanje potreba za obrazovanjem i osposobljavanjem (od utvrđivanja potreba za obrazovanjem do planiranja provedbe obrazovanja), priprema i organiziranje obrazovanja (organizacija provedbe, izbor izvođača, dobivanje sudionika, pitanja vezana na novac i sl.) te na kraju krajeva i vrjednovanje programa. Na predmetu ćete se upoznati s takozvanim andragoškim ciklusom koji svatko tko se bavi obrazovanjem odraslih u svom poslu poznaje i ispunjava, dakle i menadžer (cjeloživotnog) obrazovanja.

6
Menadžment kvalitete u obrazovanju

Osiguravanje postizanja jednakovrijednih standarda kvalitete i standarda znanja među različnim organizacijskim oblicima i provedbenim posebnostima ključno je za svaku organizaciju koja je uključena u upravljanje obrazovanjem. Na menadžment kvalitete u obrazovanju utječu tako trendovi i usmjerenja u obrazovanju koji oblikuju smjernice, kao i različiti pristupi kvaliteti u području primarnog, sekundarnog i tercijarnog obrazovanja. Na predmetu nećemo zaboraviti niti na različite dionike (npr. studente), koji također donose svoj udio doprinosa za podizanje kvalitete obrazovanja, i to u širem okviru cjeloživotnog obrazovanja.

Obvezni predmeti (svi smjerovi)
12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju

Poslodavci danas žele imati suradnike koji su spremni na momentalan učinkovit rad. Praktično obrazovanje u radnom okruženju izvrsna je prilika za sve koji još nemaju ovovrsna iskustva, tu ih mogu steći te se upoznati s time kako pojedino radno okruženje diše i živi u praksi. Obavljanjem aktivnosti koje proizlaze iz studijskog programa u konkretnom poduzeću, odnosno u radnoj organizaciji surađivat ćete s unutarnjim i vanjskim sudionicima poduzeća, upoznavati se s raznolikošću radnih mjesta i zadacima te ujedno razvijati kompetencije koje će vam omogućavati napredak na stručnoj i osobnoj razini.

12
Završni stručni rad ili dva dodatna izborna predmeta

Na temelju akreditacije visokoškolskog studijskog programa i njegovih promjena koje je donijelo Vijeće Republike Slovenije za visoko školstvo te kasnije njegov nasljednik NAKVIS, studenti dodiplomskih visokoškolskih programa koje provodimo na DOBA Fakultetu za primjenjive poslovne i društvene studije, umjesto obveza koje su povezane sa završnim stručnim radom koji su vrjednovani s 12 ECTS, mogu izvršiti dva izborna predmeta vrjednovana s po 6 ECTS, koja mogu odabrati među izbornim predmetima u visokoškolskim stručnim studijskim programima na DOBA Fakultetu.

Izborni predmeti (student odabire 2 predmeta)
6
Izborni predmet 1* i 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu.

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 2 predmeta.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • U slučaju da pojedini smjer odabere manje od 10 studenata izvođenje studija bit će prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su većinom nositelji predmeta Slovenci, koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, koji su izvorni govornici. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2026.

Ivan Špoljarić,

student bachelor programa
Ono čime sam osobito impresioniran je način izvođenja online studija. Postoji jasna struktura u načinu studiranja koja je odlično prilagođena potrebama studenata i omogućuje veliki stupanj fleksibilnosti.

Ivan Špoljarić,

student bachelor programa
Ono čime sam osobito impresioniran je način izvođenja online studija. Postoji jasna struktura u načinu studiranja koja je odlično prilagođena potrebama studenata i omogućuje veliki stupanj fleksibilnosti.

Online studij je savršen studij za vaš uspjeh

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Zbog stručnih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija moći ćete se zaposliti u različitim područjima socijale, odnosno obrazovanja. Kako su prilike za zapošljavanje prilično različite, dokazuju i područja zapošljavanja naših studenata: domovi za starije i nemoćne osobe, zavodi za zapošljavanje, centar za socijalnu skrb, različite nevladine organizacije, vrtići, policija, pa i popriličan broj poduzeća.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljite ovjerenu kopiju svjedodžbe srednje škole).
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle prvog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 3.250,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 285,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se podmiruje u 3. godini. 

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečeni prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljiv sadržaj i obim uloženog rada studenta. Studenti će znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak verifikacije provodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli