NOVO! Menadžment u socijali i obrazovanju

Bachelor programi

NOVO! Menadžment u socijali i obrazovanju

Online studijski program, u kojem ćete steći temeljna organizacijska, poslovna i ekonomska znanja te kasnije odabrati smjer SOCIJALA ili OBRAZOVANJE.
Budete li odabrali smjer OBRAZOVANJE, na konkretnom ćete primjeru utvrđivati obrazovne potrebe, planirati obrazovni program, oblikovati ga, implementirati i vrjednovati.
Na odabranom smjeru SOCIJALA ćete pak na primjerima dobre prakse i u suradnji s organizacijama analizirati projekte, razmjenjivati iskustva te oblikovati nove zamisli.

Područja u programu, gdje ćete dobiti najviše

Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Osposobit ćete se za vođenje i upravljanje ljudima, rad i komunikaciju u timovima. Bit ćete sposobni učinkovito komunicirati te nuditi savjetovanje pojedincima i skupinama.
Socijala

Socijala

Bit ćete sposobni prepoznati potrebe i organizirati aktivnosti za različite ciljane skupine korisnika socijalne djelatnosti, kao što su djeca, odrasli, starije osobe, osobe s invaliditetom …
Obrazovanje

Obrazovanje

Uvažavanjem svih potreba ciljanih skupina i tržišta razvijat ćete dobre prakse u području planiranja, organiziranja i vođenja obrazovnih programa, pa i e-obrazovanja.
Osobni razvoj i komuniciranje

Osobni razvoj i komuniciranje

U svom ćete poslu postati samostalniji , odgovorniji, kritičniji te ćete težiti za kvalitetom preuzimajući odgovornosti za svoj rad. U okruženju u kojem radite i živite postat ćete poštovaniji.
Ime *
Prezime *
E-mail *
Telefon

Profil studenata

0

prosječna dob

0%

žena

0%

zaposlenih u gospodarstvu

0%

školarinu plaća poslodavac

Ivan Špoljarić,

student bachelor programa
Ono čime sam osobito impresioniran je način izvođenja online studija. Postoji jasna struktura u načinu studiranja koja je odlično prilagođena potrebama studenata i omogućuje veliki stupanj fleksibilnosti.

Ivan Špoljarić,

student bachelor programa
Ono čime sam osobito impresioniran je način izvođenja online studija. Postoji jasna struktura u načinu studiranja koja je odlično prilagođena potrebama studenata i omogućuje veliki stupanj fleksibilnosti.

Online studij je savršen studij za vaš uspjeh

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obavezni predmeti
6
Organiziranje i menadžment

Znanja organiziranja i menedžmenta su ključna za sve uspješne voditelje i organizatore. Cilj predmeta je oblikovati spoznaje da su organizacija, organiziranje i menedžment čimbenici, koji se međusobno prepliću kako u institucionalnom, tako i u procesnom smislu. Predmet će vam pomoći u oplemenjivanju (nadgradnji) vaših uloga na području oblikovanja suvremene organizacije, moderne organizacijske kulture i klime, nadalje na području suvremenog menedžmenta, koji zna koristiti adekvatne metode planiranja, organiziranja, vođenja i nadziranja do oblikovanja organizacijskih strategija, te prepoznavanja i rješavanja konfliktnih situacija u organizacijama.

6
Ekonomija

Ekonomija je dio našega života. Iako se nam ponekad čini nekoliko apstraktnom, smo svi stalno upregnuti u nju. Svi imamo želje i potrebe na jednoj strani, a na drugoj su strani izvori, s kojima možemo zadovoljiti naše potrebe, ograničeni. Zato smo prisiljeni odabirati, a odlučujemo se za one koristi, koje nam više znače i koje su nam najviše potrebne. U životu neprestano nosimo ekonomske odluke: što ćemo kupiti u trgovini, u kojoj ćemo trgovini kupovati, koji ćemo auto kupiti i kako ćemo ga platiti… Ekonomske odluke donosimo i tada, kada se odlučujemo za profesiju, studij, karijeru itd. A ekonomske zakonitosti dolaze u središte pozornosti tada, kada se odlučujemo za samostalni poduzetnički put, te naš uspjeh ovisi o našim sposobnostima poslovanja na tržištu. 

Pri predmetu ćete upoznati glavne zakonitosti ekonomije, značenje i osnovne karakteristike poduzeća, karakteristike proizvodne funkcije, te funkcije potražnje, ponude i troškova. Upoznati ćete i različite modele oblikovanja prodajnih cijena, te različite pokazivače za procjenu uspješnosti poslovanja poduzeća.

5
Financije

S financijama se susrećemo svaki dan  - tako poslovno kao i privatno – iako toga nismo ni svjesni: kako ocijeniti, koji kredit je povoljniji, kako izračunati kamate, s kojim se opasnostima susrećemo kod podizanja kredita, kakva je razlika između financiranja i investiranja, te između likvidnosti i solventnosti, kako možemo utvrditi da li je poduzeće unosno, likvidno i djeluje gospodarno, koje instrumente platnog prometa poduzeće koristi, itd.

Uz pomoć predmeta znali ćete odgovoriti na sva pitanja, te znati aktivno sudjelovati u poslovanju vašeg poduzeća.

6
Marketing

Što sve spada u marketing? Sigurno TV-oglasi, jumbo plakati, nametanje proizvoda, koji nam nisu potrebni, prodaja proizvoda, koji štete prirodi, ljudima, biljkama, životinjama… Ali u marketing spada i širenje ideja o zaštiti okoline, uvođenje novih lijekova, uvjeta života u stanovima i kućama…

Ono što obično vidimo samo su vanjski oblici manifestacije marketinga, a to su oglasi, ambalaža, prodajne cijene, izlozi, dizajn proizvoda, logotipovi marki proizvoda. Ali ne vidimo istraživački rad u proučavanju nezadovoljenih ili slabo zadovoljenih potreba i želja kupaca te korisnika, rada u laboratorijima i razvojnim odjelima, u kojima stručnjaci traže rješenja za probleme mnogih ljudi. Ne vidimo razmišljanja marketinških stručnjaka, koji sve navedene i druge učinke te aktivnosti marketinga povezuju u usklađenu cjelinu, tako da su adekvatni proizvodi pravovremeno, u adekvatnom stanju, u adekvatnim količinama na raspolaganju na adekvatnim prodajnim mjestima.

U sklopu predmeta ćete detaljnije upoznati razvoj i opredjeljenje trženja, temeljne tržišne koncepte, tržišnu okolinu, proces segmentiranja i pozicioniranja na tržište korisnika, tržišni splet i karakteristike pojedinih elemenata tržišnog spleta proizvoda, te osnovne koncepte robne marke.

6
Vođenje i upravljanje ljudima

Tijekom izvedbe predmeta upoznati ćete tematiku na području vođenja i upravljanja ljudima. Sadržaj predmeta će vam pomoći u bogaćenju (nadogradnji) vaših znanja na području menadžmenta s naglaskom na području vođenja i upravljanja ljudima (suradnicima), u oblikovanju suvremene  organizacije, koje zahtjeva savlađivanje na području mekih vještina, to jest rada s ljudima (vođenja, motiviranja, rješavanja konflikata). Sadržaj ovog predmeta će vam pomoći da budete učinkovitije postali još uspješniji voditelji.

Kroz aktivnosti pri predmetima na konkretnim ćete primjerima steći znanje te se usposobiti za uporabu različitih vještina vođenja i upravljanja ljudima u svakodnevnom radu u svojoj radnoj okolini.

5
Osnove informatike

Upotrebu računala ne možemo više izbjeći... koristimo ih doma, na poslu, pri studiju, te pri tome koristimo različite računalne alate. Neke smo savladali više, neke manje. Pri predmetu Osnove informatike ćete upoznavati informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, važnost informatike u poslovnim procesima, te i koliko je važna net-etika u komuniciranju pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predmet Osnove informatike podijeljen je na 2 dva veća dijela: na više teoretski dio i praktične vježbe. U »teoretskom djelu« predmeta ćete se susresti s konceptima računarstva i informatike, s različitim stručnim pojmovima na tom području, s povijesnim razvojem i trenutnim trendovima. U »praktičnim vježbama« ćete utvrđivati svoje znanje uporabe uredskih softvera i programa: uređivača tekstova, elektronskih tabela, alata za izradu prezentacija itd.

6
Metodologija sociološkog istraživanja

Sociološka metodologija proizlazi iz sociologije, koja je po svojoj prirodi "nevjerna" znanost. Sociologija ništa ne shvaća kao razumljivo samo po sebi, ne vjeruje da je život takav, kao što izgleda, neprestano se zapitkuje što se krije iza. Društvo i kulturu misli na način koji vodi u potrebu za daljim objašnjenjima. I kako sociolog/inja dolazi do objašnjenja o tome kako društvo djeluje? Istraživanjem. Tako da gleda ljude, pita, neko vrijeme živi s njima, preračunava službene statističke podatke, analizira medijske tekstove itd. O tome kako bi to morala raditi, govori sociološka metodologija.

Kroz sadržaje predmeta upoznati ćete se s osnovnim konceptima u metodologiji sociološkog istraživanja, postavljanjem istraživačkih pitanja i oblikovanjem istraživačkih hipoteza, skupljanjem podataka, oblikovanjem anketnih upitnika, ipd.

5
Poslovno komuniciranje

Komuniciranje je sastavni dio našeg svakodnevnog života i često mislimo kako je to samo po sebi dovoljno, te kako smo u komunikaciji s drugima uspješni. To naravno nije tako. Posebno u poslovnoj okolini važnosti komuniciranja kao vještine, koje treba naučiti i nato neprestano nadograđivati, uopće nismo svjesni. Naša sposobnost poslovnog komuniciranja nam može pomoći u sklapanju poslova ili nas pak pri tome sprječava. U današnje vrijeme imaju prednost oni koji za kratko vrijeme uspiju sugovorniku prenijeti upravo pravu količinu potrebnih informacija, koje je sugovornik sposoban jasno razumjeti. Pri predmetu Poslovno komuniciranje ćete razvijali spretnosti jasnog, ciljnog i učinkovitog poslovnog komuniciranja, te dobiti mnogo usmjerenja koja će vam pomoći tu vještinu i nakon završetka predmeta dalje dopunjavati.

6
Poslovno komuniciranje i interkulturalni dijalog (engl., njem., tal. ili rus.)

Prije nekoliko godina poznavanje engleskog ili bilo kojeg drugog svjetskog jezika bilo je poželjno, a danas je to za ulazak na tržište nužno. Poslodavci ne gledaju više samo na  stručnu naobrazbu, sve je važnije da kandidati za zapošljavanje znaju strane jezike, osobito na radnom području. Znanje stranog jezika omogućava poslovnu komunikaciju po cijelom svijetu, a poznavanjem i drugih stranih jezika možete probiti led kod novih poslovnih partnera ili si osigurati dobre temelje za uspješna pregovaranja. Znanje stranih jezika znači vašu stručnu kompetenciju, bez obzira na to da li vodite međunarodni tim ili pak radite kao referent u uredu – omogućava brže rješavanje problema, eventualnih konflikata i izazova, znači vaše međukulturne kompetencije, naime osim jezika učite i kulture, običaje, povijest.

Pri predmetu ćete se upoznati s različitim poslovnim kulturama, razvijati prilagodljivost i snalažljivost u komuniciranju sa stranim poslovnim partnerima, te osjećaj za međukulturnu raznolikost.

7
Društvo, država i etika

Društvo, država i etika pojave su s kojima se svakodnevno susrećemo te u njima i sudjelujemo. Često si ne znamo ni zamisliti što koja od tih točno pojava znači, ili pak mislimo da točno znamo o čemu se radi, te se pri tomu ne znamo odmaknuti na potrebnu udaljenost, govoriti o pojedinoj pojavi neutralno te je povezati s drugim pojavama. Svrha predmeta je da bi uz njegovu pomoć prevladali svakidašnje nesustavne razgovore u stilu aktualne političke debate te si izgradili opći koncept ili skelet o društvu, kamo bismo si mogli pregledno slagati  svoje detaljnije i trajnije spoznaje o njoj. Na predmetu ćete upoznati razlike između zajednice i društva, što obuhvaća čovjekova društvenost, društvene procese, društvene skupine, društvenu stratifikaciju i društvenu mobilnost, upoznat ćete pojam država, što znači pravna a što socijalna država te što znače osnove etike, kodeksi profesionalne etike i etika postindustrijskog društva.

2
Seminar: Uvod u studij

Za studijski je uspeh važna temeljita priprema na studij. Aktivnostima provedenim na seminaru, studenti steknu još veće samopouzdanje i spremnost za aktivno sudjelovanje tijekom studija, dobiju poticaj i motivaciju za pozitivan pristup studiranju. Na seminaru se upoznaju s fakultetom, organizacijom te načinom rada i studiranja na fakultetu. Značajan dio seminara je upoznavanje s virtualnim nastavnim okruženjem i tehnologijom za uspješan studij te razvoj kompetencija u učenju učenja i učenju online. Prelazak na studij za studente je tako lakši, a uspješnost u kasnijim fazama studija veća.

Obavezni predmeti
6
Radno i socijalno pravo

Posao i zaposlenje su u životu svakog čovjeka od iznimnog značenja. Oni im osiguravaju egzistenciju, zadovoljstvo, osjećaj pripadnosti i svijest o tomu da nas društvo treba. Svatko od nas je dio sustava koji bez pojedinaca ne bi mogao djelovati. Naš je rad važan. Ali važna su i prava koja proizlaze iz rada. Na predmetu ćete razmišljati o radu, radnim odnosima, našim obvezama i pravima.

Svrha predmeta je da upoznamo probleme povezane sa zapošljavanjem u Hrvatskoj te također i postupak sklapanja radnog odnosa - od pripreme objave slobodnog radnog mjesta, određivanja kriterija za zaposlenje, provođenja razgovora, odabira zaposlenika, obavještavanja kandidata pa do sklapanja ugovora o zaposlenju. Na predmetu ćete se upoznati i s djelovanjem sudskog sustava, s djelovanjem sudova i specifičnim postupkom pred radnim i socijalnim sudovima.

6
Suvremeno poslovno okruženje i uslužna djelatnost

Na predmetu ćete upoznati i izvršiti analizu poslovnog okruženja te ujedno i pripremiti smjernice za strategiju nastupa, odnosno pozicioniranje poduzeća u poslovnom okruženju. Važno je da naučite prepoznavati prilike u dinamičnosti i konkurentnosti suvremenog poslovnog okruženja, te ćete ujedno i znati primjenjivati različite metode i tehnike za upravljanje promjenama.

Na predmetu ćete naučiti razumjeti i razvijati slobodnu poduzetničku pobudu. Ona spada među temeljne vrijednosti koje utemeljuju tržišno gospodarstvo i slobodno demokratično društvo.

6
Projektni menadžment i timski rad

U svakodnevnom životu se konstantno susrećemo s projektima – zadatcima i djelatnostima, koje imaju točno određene ciljeve. Upravljanje projektima i projektna organizacija rada nije nikakav čarobni štapić, koji bi labavu skupinu bez točno određenih ciljeva i načina komunikacije na van i na unutra promijenila u tekući trak za izvedbu projekata. Upravljanje projektima zapravo znači najveću promjenu za one, koji projekt vode, te se od njih najviše i zahtjeva. Ovdje se ne radi o nekoj velikoj znanosti: osim detaljnog planiranja i poštivanja svih uvjeta, koje nam postavlja okolina, zahtjeva naime i mnogo discipline u praćenju odvijanja projekta te prije svega stalno prilagođavanje promjenama.

Što je to projekt? Kakav je dobar upravitelj projekta, koja znanja i karakteristike ima? Je li dovoljno da je velik stručnjak na sadržajnom području projekta? Od čega je sastavljen projektni plan i tko je odgovoran za pripremu projektnog plana? Kroz sadržaje predmeta te pomoću detektivske obrazovne igre razviti ćete kompetencije upravljanja projektima.

6
Inovativni i inovacijski menadžment

Inovacije, te s njima inovativno razmišljanje, nam pomažu oblikovati ključne poluge za početak razumijevanja dugoročnog razvoja poslovnih sistema. Inovativno razmišljanje nema neki stari početak, a nadajmo se, ni kraj. S pravilnim znanjem može svaki pojedinac, koji je ili želi uspješno krmiti između oluja poslovnog svijeta, naučiti i prihvatiti jedan od glavnih izvora za stvaranje dodane vrijednosti.

Tijekom predmeta Inovativni i inovacijski management saznati ćete kako učinkovito voditi inovativne procese, kako ih upoznati, prepoznati te oblikovati. Vizija predmeta je da u budućnosti svaki student može biti međunarodni inovativni ili inovacijski menadžer, čije znanje nije vezano samo na vlastitu okolinu, već je sposoban sa svojim znanjem prepoznati priliku, bez obzira na stupanj razvoja okoline, u kojoj se unutar neke poslovne organizacije i njenog procesa sam nalazi.

6
Komunikacija i interpersonalne kompetencije

S problemima komuniciranja i interpersonalnih kompetencija svakodnevno se susrećemo. Često nam se nameću pitanja poput koja je uloga komunikacije kao interpersonalnog procesa za zadovoljavanje interesa, druženja, premošćivanja razlika, oblikovanja stavova i pozitivnog odnosa prema drugima; što se dešava u i međuljudskim odnosima, zašto je odgovarajuća komunikacija toliko važna; kako naši osjećaji utječu na međuljudske odnose. Na predmetu ćete tražiti odgovore na ovakva i slična pitanja.

Pored toga ćete se upoznati i s pojmom osobnosti i međuljudskih odnosa – kognitivnim procesima, emocijama i motivacijskim aspektima osobnosti. Aktivnosti će vas poticati na razmišljanje o vlastitoj osobnosti, o razlikama osobnosti i sposobnosti ocjenjivanja psihe bližnjega. Također, usvojit ćete pojmove kao što su ideali i vrijednosti koje nas cijeli život vode ka postizanju naših ciljeva, te modele komuniciranja.

6
Međugeneracijsko povezivanje

Na predmetu ćete se upoznati s različitim dobrim praksama u području međugeneracijskog povezivanja te ih i sami istraživati. Zanimat će nas i vaša iskustva o suradnji s različitim generacijama u užem socijalnom okruženju, vaše eventualno sudjelovanje u projektima u ulozi dobrovoljca/dobrovoljke ili zaposlenika u nekoj od nevladinih organizacija. Postizanje ciljeva, kao što su organizacija socijalne mreže, provođenje projekata u njoj, primjena znanja i socijalnih vještina u području poslovanja, menadžmenta i socijalnih usluga, zahtijeva ovladavanje komunikacijskim spretnostima. Kvalitetna komunikacija temelj je razvoja dobrih međuljudskih odnosa i međugeneracijskog povezivanja.

6
Osnove ljudskog razvoja u socijalnom okruženju

Svatko od nas se u životu suočava s različitim izazovima. Unatoč svoj toj raznolikosti u mnogočemu smo si slični. Razvojna razdoblja kroz koja u životu prolazimo, samo su jedan primjer. Svi smo uključeni u odnose s drugima. Kako se odvija razvoj od rođenja do kasnog odraslog doba? Možemo li se u odraslom dobu još promijeniti? Kako razumjeti ljude oko nas?

Na predmetu ćete otkrivati osnove razvojne i socijalne psihologije. Oboje ćete dopuniti s najnovijim otkrićima pozitivne psihologije, koja proučava kako razvijati svoje potencijale te živjeti ispunjen i zadovoljan život. Neke spoznaje ćete pokušati provjeravati i u svakodnevnom životu.

6
Metode rada s različitim ciljanim skupinama

U literaturi ćete pronaći onoliko definicija o metodama rada koliko postoji njihovih autora, ali one će se malko razlikovati. Nije toliko važno koju klasifikaciju metoda ćete prihvatiti kao svoju, mnogo je važnije da prepoznajete aktivnost koje su kod određene metode prevladavajuće (čitanje, pisanje, slušanje, praktičan rad, kombinacija većeg broja aktivnosti ...). Drugi važan aspekt je pak na koga je ta aktivnost usmjerena. U prvi plan može postavljati onoga tko podučava (moderira, vodi …), na primjer predavanje ili prikazivanje, ali u prvi plan može postaviti i onoga tko uči, na primjer razgovor, igra uloga, seminar. Ove su metode u učenju odraslih posebno važne i primjenjive, naime odrasli imaju u pravilu već mnogo znanja te prije svega životnog iskustva, koje pak nipošto ne smijemo zanemariti. A još je važnije da je metoda primijenjena, odnosno provedena u skladu s ciljevima učenja, uz primjereno odabrani sadržaj.

Izborni predmeti (student odabire dva predmeta)
6
Organiziranje neprofitnih organizacija

Neprofitne organizacije (NPO) djeluju s različitim poslanstvima i u različitijim okruženjima koja na njih različito utječu. Za njihovo su djelovanje važne tako kultura u pojedinoj zemlji kao i nezadovoljene potrebe građana, poticanje i organiziranost države, broj organizacija i sl. Neprofitne su organizacije veoma uključene u svoje poslovno okruženje. Znati moraju prepoznavati aktualne društvene probleme, pronalaziti rješenja za svoj opstanak ili pokretanje novih projekata te pri tomu cijelo vrijeme surađivati s drugima.

Na predmetu studenti uz studije primjera profitnih i neprofitnih organizacija rješavaju određene probleme te predlažu rješenja. Upoznaju se s pozadinom djelovanja neprofitnih organizacija, osnovnim pojmovima i najnovijim trendovima. Poznavanje osnovnih pojmova iz područja NPO-a i nekih teorijskih ishodišta je od ključnog značenja za opće znanje pri organiziranju i upravljanju neprofitnim organizacijama, pa tako i za uspješno stručno komuniciranje u ovom području. Također, studenti se upoznaju i s osnovnim informacijama o izvorima financiranja NPO-a te dobivaju uvid u zahtjevnost dobivanja sredstava za djelovanje NPO-a.

6
Obrazovanje i kadrovski menadžment

Znanje je danas jednako potrebno kao i hrana i piće. Treba nam svaki dan i cijelog našeg života. Znanje i iznimno brzo zastarijeva, u prosjeku zastarijeva u  roku od tri do pet godina, a u nekim područjima još i prije. To je dobra vijest, naime znanjima i spoznajama na ovom predmetu mnogima možemo pomoći planirati obrazovanje te time i osobni i profesionalni razvoj. Iako u području kadrovskog menadžmenta imamo velik broj modela i sustava, obrazovanje je još uvijek najučinkovitija i najprepoznatljivija intervencija za povećanje produktivnosti, odnosno učinkovitosti. I ne samo to. Već je Arie de Gues zapisao: »Preživjet će one organizacije koje će brže učiti.« Preživjet će dakle oni pojedinci koji će brže putovati po krivulji učenja, i one organizacije koje će pored stjecanja znanja smoći stvarati i novo znanje.

Na predmetu će biti govora o glavnim izazovima menadžmenta znanja. Pomoću aplikativnih zadataka na predmetu studenti stečeno teorijsko znanje mogu momentalno prenijeti u praksu.

6
Organiziranje kvalitete života

Zdrav način života je vrijednost koja bi morala svakom čovjeku predstavljati jedan od prioriteta u životu. Predmet Organiziranje kvalitete života je namijenjen upoznavanju s područjem zdravlja i zdravog života. Upoznat ćete se s osnovnim teorijskim konceptima, analizom trenutačnog stanja u Hrvatskoj i u svijetu, upoznat ćete se i s odabranim područjima javnog zdravlja te analizirati dobre prakse preventivnih mjera za zdrav život te razvijati vlastite projektne zamisli.

Vizija predmeta je studente upoznati s gore spomenutim sadržajima te im dati osnovna znanja za rješavanje izazova u području zdravlja i mjera za zdrav život.

6
Marginalne društvene skupine

Živimo u društvu i u vremenu u kojem su marginalne društvene skupine postale naša realnost, ali također i u vremenu kada je iznimno važno razumjeti dinamiku njihovog nastajanja i mogućih promjena.

Uz sadržaje predmeta studenti će bolje razumjeti problematiku marginalnih društvenih skupina i njihov položaja u Hrvatskoj, što znači teorija siromaštva, socijalna isključenost i kakva je socijalna politika, s naglaskom na poboljšavanju položaja pojedinih marginalnih skupina u našoj zemlji.

Na predmetu se studenti upoznaju s ključnim teorijama: teorijom siromaštva, socijalnom isključenosti i marginalnosti. Na temelju identificiranih važnih životnih područja i odabranih pokazatelja upoznaju i analiziraju položaj marginalnih društvenih skupina. Ujedno se upoznavaju i sa socijalnom politikom u Hrvatskoj te posebno s mjerama koje su namijenjene poboljšavanju položaja pojedinih marginalnih skupina.

6
Profesionalni razvoj

Neprestane su promjene postale jedna od rijetkih konstanta suvremenoga društva, a cjeloživotno učenje i obrazovanje pak spadaju u ključne oblike upravljanja i razvoja ljudskih potencijala. Sve brži protok informacija zahtijeva nove načine odazivanja na izazove okruženja, tako od pojedinaca kao i od organizacija. Da bi današnje organizacije bile uspješne, moraju biti brze, spretne i fleksibilne. Prisiljene su tražiti i razvijati nove prilike i konkurentske prednosti te investirati u zaposlenike.

Studenti na predmetu upoznavaju različite strane osposobljavanja i modele i oblike profesionalnog razvoja, te se osposobe za oblikovanje osobnog kompetencijskog okvira.

6
Odnosi s javnošću i društvena odgovornost

Društvena odgovornost poduzeća je djelovanje poduzeća u korist samog poduzeća i svih njegovih akcionara. Društveno odgovornim postupanjem si poduzeća odnosno organizacije grade ugled. A pitanje ugleda je vrlo povezano i s pravilnim komuniciranjem društveno odgovornih postupaka. Ako pogledamo razvoj u zadnjih nekoliko godina, možemo tvrditi da društvena odgovornost zauzima sve više prostora i u medijima i korporacijama. Što je to i kako je povezano s odnosima s javnošću saznati ćete kroz sadržaje ovog predmeta, u kojem ćete upoznati društveno najodgovornije projekte u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Obavezni predmeti
6
Proizvoljan izborni predmet
16
Praktično obrazovanje u radnom okruženju
2
Seminar: Priprema na stručnu praksu

Kažu kako je dobra priprema pola uspjeha. Tako je i dobra priprema na obavljanje stručne praske, odnosno praktičnog obrazovanja u radnom okruženju važno za to da uspješno razvijete kompetencije te da steknete što je više moguće odgovarajućeg iskustva iz neposrednog radnog okruženja. Na seminaru ćemo vas upoznati s odgovornostima svih dionika, s pravilima i s drugim organizacijskim aspektima. Usmjeravanjem ćemo vas voditi kroz proces pripreme na stručnu prasku, kako biste izbjegli zamke te stručnu praksu uspješno obavili.

 

12
Završni stručni rad ili dva dodatna izborna predmeta
Smjer Socijala
6
Socijalno poduzetništvo i zadruge
6
Organiziranje dobrovoljnog rada i potporne mreže
6
Organiziranje slobodnih aktivnosti djece i omladine
6
Organiziranje aktivnosti starijih osoba
Smjer Obrazovanje
6
E-obrazovanje

Turbulentnost modernog vremena i prostora sve više naglašavaju potrebu za aktualiziranim znanjem, naime sve više govorimo o društvu znanja. Posljedično se mijenjanu tako uloga prosvjetitelja kao i pozicija onoga tko uči; učenje i obrazovanje se naime prepliću u društvenu matricu, stoga ih ne možemo razumjeti izvan ovoga konteksta. Granice obrazovnih mogućnosti pomiče i brz razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije. Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u poduzećima, prije svega pristup Internetu, danas su prvi uvjet za poslovanje svakog malog, srednje velikog ili velikog poduzeća. Razvoj Interneta svim korisnicima permanentno omogućava pristup različitim izvorima znanja. Stjecanje znanja stoga već dugo više nije ograničeno samo na fizičke učionice. Mogućnost aktualizacije znanja svakako nude suvremene digitalne tehnologije i tehnologije Interneta, koje povećavaju dostupnost i mogućnost prilagođavanja učenja i obrazovanje onome tko uči.

6
Savjetovanje za učenje i obrazovanje
6
Planiranje, organizacija i menadžment obrazovanja
6
Menadžment kvalitete u obrazovanju

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. Sve predmete, koje inače morate položiti do kraja studija, imat ćete u vašem rasporedu. Izborni predmeti i predmeti izbornog modula izvode se samo u slučaju da je prijavljen dovoljan broj studenata. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete i module koje će izvoditi.
 • Jezik studija:
  P
  ismene upute za pripremo zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se u hrvatskom jeziku. Webinarji, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je u hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su po većini nositelji predmeta Slovenci, koji nisu „native speaker-i” za hrvatski jezik. Online mentori su Hrvati, koji pričaju hrvatski. Gostujuća predavanja su u hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Zbog stručnih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija moći ćete se zaposliti u različitim područjima socijale, odnosno obrazovanja. Kako su prilike za zapošljavanje prilično različite, dokazuju i područja zapošljavanja naših studenata: domovi za starije i nemoćne osobe, zavodi za zapošljavanje, centar za socijalnu skrb, različite nevladine organizacije, vrtići, policija, pa i popriličan broj poduzeća.
Prijava i upis
Školarina
Priznavanje znanja

Popunite online prijavu

Uvjeti za upis

Upis u 1. godinu:

 • završena četverogodišnja srednja škola

Uvjete za upis ispunjavaju također, i oni koji su završili jednako obrazovanje u inozemstvu.

Potvrde o ispunjavanju uvjeta za upis

Kandidati prilikom prijave prilažu ovjerenu kopiju svjedodžbe, diplome i drugih potvrda koje dokazuju ispunjavanje uvjeta za upis.

Upisnina i školarina Uplata u ratama
2.549,00 EUR

12 x 225,00 EUR

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu programa

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja 449,00 EUR.

Prilog: Cjenik DOBA Fakulteta 2020./2021.

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečeni prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljiv sadržaj i obim uloženog rada studenta. Studenti će znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak verifikacije provodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac