Menadžment u socijali i obrazovanju

Bachelor programi

Menadžment u socijali i obrazovanju

U ovom studijskom programu polaznici stječu temeljna organizacijska, upravljačka, poslovna, ekonomska i druga znanja i vještine. Tijekom studija odabrat ćete smjer menadžmenta socijalnog sektora ili obrazovanja. 

Odabirom smjera OBRAZOVANJE naučit ćete na konkretnim primjerima definirati obrazovne potrebe, planirati i oblikovati obrazovni program, implementirati ga i nadzirati provođenje istog. Upoznat ćete ključne posebnosti e-obrazovanja koje je zadnjih nekoliko godina postalo osobito popularno zbog mnogih prednosti koje pruža poput smanjenja infrastrukturnih troškova i troškova putovanja, fleksibilnost pristupa sadržajima i drugo.

Odabirom smjera SOCIJALA naučit ćete na primjerima dobre prakse analizirati projekte, razviti kompetencije planiranja poslovanja socijalnih poduzeća i zadruga, osmišljavati i voditi projekte za organizaciju slobodnih aktivnosti određenih skupina zajednice (stariji, djeca, mladež), upoznat ćete karakteristike organiziranog dobrovoljnog rada, osnove razvojne i socijalne psihologije i još mnogo toga.

Studij na Fakultetu DOBA namijenjen je onima koji žele steći vrijednu i priznatu međunarodnu diplomu studirajući u međukulturalnom studijskom okruženju. Tijekom studija imat ćete punu podršku profesora, fakultetskog osoblja te online mentora.


Područja u programu, gdje ćete dobiti najviše

Menadžment i vođenje

Menadžment i vođenje

Osposobit ćete se za vođenje i upravljanje ljudima, rad i komunikaciju u timovima. Bit ćete sposobni učinkovito komunicirati te nuditi savjetovanje pojedincima i skupinama.
Socijala

Socijala

Bit ćete sposobni prepoznati potrebe i organizirati aktivnosti za različite ciljane skupine korisnika socijalne djelatnosti, kao što su djeca, odrasli, starije osobe, osobe s invaliditetom …
Obrazovanje

Obrazovanje

Uvažavanjem svih potreba ciljanih skupina i tržišta razvijat ćete dobre prakse u području planiranja, organiziranja i vođenja obrazovnih programa, pa i e-obrazovanja.
Osobni razvoj i komuniciranje

Osobni razvoj i komuniciranje

U svom ćete poslu postati samostalniji , odgovorniji, kritičniji te ćete težiti za kvalitetom preuzimajući odgovornosti za svoj rad. U okruženju u kojem radite i živite postat ćete poštovaniji.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
3. godina
Obvezni predmeti
9
Ekonomika
6
Organiziranje i menadžment
9
Informatika
6
Radno i socijalno pravo
9
Marketing
9
Poslovno komuniciranje
6
Osnove ljudskog razvoja u socijalnom okruženju
6
Društvo, država i etika
Obvezni predmeti
9
Računovodstvo i financije
9
Poslovna statistika
6
Projektni menadžment i timski rad
6
Inovativni i inovacijski menadžment
6
Osobni menadžment i komunikacija
6
Organiziranje neprofitnih organizacija
9
Međugeneracijsko povezivanje
9
Obrazovanje i kadrovski menadžment
Smjer Socijala (obvezni predmeti)
6
Socijalno poduzetništvo i zadrugarstvo
6
Organiziranje dobrovoljnog rada i potporne mreže
6
Organiziranje slobodnih aktivnosti djece i mladeži
6
Organiziranje aktivnosti osoba starije životne dobi
Smjer Obrazovanje (obvezni predmeti)
6
E-obrazovanje
6
Savjetovanje za učenje i obrazovanje
6
Planiranje, organizacija i menadžment obrazovanja
6
Menadžment kvalitete u obrazovanju
Obvezni predmeti (svi smjerovi)
12
Praktično obrazovanje u radnom okruženju
12
Završni stručni rad ili dva dodatna izborna predmeta
12
Izborni predmet 1 i 2 (6ECTS + 6ECTS)

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

 • Digitalizacija i pojedinac
 • Dizajnersko razmišljanje
 • Interkulturalni menadžment
 • Interna komunikacija
 • Javna uprava i poslovanje javnog sektora
 • Menadžment događaja
 • Menadžment kvalitete u obrazovanju
 • Neuromarketing
 • Obiteljsko poduzetništvo
 • Odnosi s javnošću i društvena odgovornost
 • Organiziranje kvalitete života
 • Osobni menadžment i komunikacija
 • Poduzetništvo i kultura poduzeća
 • Poslovna komunikacija i interkulturni dijalog - prvi strani jezik I (engl., njem., tal.
 • Poveznica između medija, odnosa s javnošću i marketinga
 • Razvojna psihologija
 • Razvoj zaposlenika
 • Socijalni marketing
 • Sportska psihologija
 • Strateško planiranje u turističkim poduzećima i organizacijama te njihovo upravljanje

Svaki predmet je vrednovan s 6 ECTS bodova.

Napomena

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa. 
 • U slučaju da pojedini smjer odabere manje od 10 studenata izvođenje studija bit će prilagođeno. 
 • Jezik studija: Pismene upute za pripremu zadatka, priprema zadatka i studijske aktivnosti studenta, pismeno provjeravanje znanja vrši se na hrvatskom jeziku. Webinari, usmeno provjeravanje znanja, objave nositelja u forumu te povratna informacija nositelja predmeta je na hrvatskom jeziku ili prilagođenom hrvatskom jeziku, jer su većinom nositelji predmeta Slovenci, koji nisu izvorni govornici hrvatskog jezika. Online mentori su Hrvati, koji su izvorni govornici. Gostujuća predavanja su na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za korištenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan i sadržaji predmeta). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2026.

Ivan Špoljarić,

student bachelor programa
Ono čime sam osobito impresioniran je način izvođenja online studija. Postoji jasna struktura u načinu studiranja koja je odlično prilagođena potrebama studenata i omogućuje veliki stupanj fleksibilnosti.

Ivan Špoljarić,

student bachelor programa
Ono čime sam osobito impresioniran je način izvođenja online studija. Postoji jasna struktura u načinu studiranja koja je odlično prilagođena potrebama studenata i omogućuje veliki stupanj fleksibilnosti.

Online studij je savršen studij za vaš uspjeh

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilnost

Fleksibilnost

Online je studij prilagođen suvremenomu načinu življenja, zaposlenima, pojedincima s obitelji i aktivnim mladima.
Osobna podrška

Osobna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij u skladu s najvišim standardim...
Učitelji iz prakse

Učitelji iz prakse

Studij se odvija podrškom učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Napredovanje

Napredovanje

Čak 64 % diplomanata odmah nakon diplome doživi pozitivne promjene - napreduju, primaju višu plaću.

Diplomanti i karijera

Zbog stručnih, komunikacijskih i socijalnih kompetencija moći ćete se zaposliti u različitim područjima socijale, odnosno obrazovanja. Kako su prilike za zapošljavanje prilično različite, dokazuju i područja zapošljavanja naših studenata: domovi za starije i nemoćne osobe, zavodi za zapošljavanje, centar za socijalnu skrb, različite nevladine organizacije, vrtići, policija, pa i popriličan broj poduzeća.
Uvjeti za upis i prijava na studij
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.

Uvjeti za upis

Bachelor programi:

 • Upis u 1. godinu: završena četverogodišnja srednja škola (pošaljite ovjerenu kopiju svjedodžbe srednje škole).
 • Upis u 2. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni poslije 1994. godine. Bez obzira na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).
 • Upis u 3. godinu: s diplomom više stručne škole po programima koji su bili usvojeni prije 1994. godine. Bez obzira  na završeni visokoškolski program, diferencijalnih predmeta nema (pošaljite ovjerenu kopiju diplome više škole).

Uvjeti za prelazak između programa

Prelasci su mogući između studijskih programa istog stupnja, dakle prvog stupnja. Prelasci su mogući između studijskih programa:

 • koji prilikom završetka studija osiguravaju stjecanje usporedivih kompetencija i
 • među kojima se, prema mjerilima za priznavanje znanja i spretnosti stečenim prije upisa u program, može priznati barem polovica obveza ECTS iz prvog studijskog programa koji se odnose na obvezne predmete studijskog programa.

Prijave kandidata za upis u višu godinu, prema mjerilima za prelaske, razmatra Povjerenstvo za studentska pitanja DOBA Fakulteta. Kandidatima koji ispunjavaju uvjete za upis u predloženi program te uvjete za prelaženje između studijskih programa, određuje se godina upisa i nedostajuće studijske obveze koje moraju izvršiti ako studij žele završiti prema novom programu. Kandidat može dodatne studijske obveze izvršiti tijekom studija.

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 3.250,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 285,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak diplomiranja, koji se podmiruje u 3. godini. 

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

 

Priznavanje znanja

Studentima se mogu priznati znanja i spretnosti stečeni prije upisa i tijekom istoga – u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja stečena u formalnim oblicima obrazovanja dokazati svjedodžbama i drugim dokumentima, iz kojih će biti vidljiv sadržaj i obim uloženog rada studenta. Studenti će znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja dokazati drugim dokumentima, odnosno portfeljem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova ...).

Postupak verifikacije provodi Povjerenstvo za studentska pitanja. Priznavanje znanja je uključeno u troškove školarine.

Priznavanje stranog obrazovanja

Prema Zakonu o vrjednovanju i priznavanju obrazovanja, kandidatima se može izdati rješenje o pravu na pristup, prijavu i saslušanje u postupcima upisa pri nastavku obrazovanja na DOBA Fakultetu. Kandidati za upis koji imaju završeno školovanje u inozemstvu, na fakultet pošalju podnesak za postupak prijave. Više informacija možete dobiti na studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli