O upisu i općenito

NAJČEŠĆA PITANJA

O upisu i općenito

Kakav je postupak upisa i kada se mogu upisati?
Postupak upisa za svaki program možete pronaći na programskim podstranicama, u odjeljku 'prijava na studij' i ovdje - https://www.doba.hr/upis.

Koji su uvjeti za upis?
Uvjeti za upis su opisani na programskim podstranicama, u odjeljku 'prijava na studij' i ovdje - https://www.doba.hr/upis.

Je li potrebno dolaziti u Maribor za upis na studij?
Ne.

A kako je u slučaju ograničenja mjesta?

Ako je broj prijavljenih kandidata veći od broja raspisanih mjesta, bit će doneseno rješenje o ograničenju broja upisa, a kandidati će biti odabrani s obzirom na:

  • opći uspjeh na završnom ispitu, stručnoj maturi, odnosno općoj maturi – 60 % bodova
  • opći uspjeh u 3. i 4. razredu srednje škole – 40 % bodova

U slučaju da, uz uvažene kriterije prilikom ograničenja broja upisa, više studenata ima isti broj bodova te se nalaze na granici broja raspisanih mjesta, prednost imaju gimnazijski maturanti, a zatim kandidati s boljim prosjekom ocjena u 3. i 4. razredu srednje škole.

Zanima me koji su uvjeti za upis ako sam prethodnu naobrazbu završio/la u inozemstvu?
Uvjete za upis u naše studijske programe ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu. Priznavanje i vrjednovanje stranog obrazovanja provodimo na fakultetu.

Je li potrebna državna matura za upis na bachelor studij?
Ne. Dovoljna je završena srednja škola u trajanju od 4 godine.

Zanima me je li obvezna položena matura nakon završetka  gimnazije?
Da, iz razloga što se polaganjem mature zapravo završava gimanzija, dok kod srednjih strukovnih škola to nije obavezno jer oni pisanjem i obranom završnog rada privode kraju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Pisanje mature nije obvezno jedino kod onih ljudi koji su gimnaziju završili prije uvođenja državne mature.

Zanima me hoću li imati studentska prava u Hrvatskoj (prijevoz, prehrana, zdrastveno osiguranje)?
DOBA fakultet je slovenski fakultet i stoga nemate studentska prava u Hrvatskoj jer ste zapravo student u sklopu slovenskog sustava visokog obrazovanja. Što se tiče prijevoza, tu iz prakse znamo da kao inozemni student ostvarujete neke subvencije. Navedeno provjerite sa lokalnim prijevoznikom.

Jesu li programi javno važeći i akreditirani?
Da, svi studijski programi DOBA Fakulteta su javno važeći i akreditirani u skladu s nacionalnim Mjerilima za akreditaciju i vanjsku evaluaciju visokoškolskih zavoda i studijskih programa. Podatke možete pronaći na našoj internetskoj stranici i na internetskim stranicama ministarstva. https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/porocila-strokovnjakov-in-odlocbe/drugi-visokosolski-zavodi/doba-fakulteta/

Je li »online diploma« jednaka ostalim diplomama?
Da, diploma je u potpunosti jednakovrijedna ostalim diplomama. Na diplomi ne piše da se radilo o online studiju. DOBA Fakultet je kao prva visokoškolska institucija u Sloveniji i u široj regiji dobila međunarodnu akreditaciju UNIQUE i međunarodni certifikat EOCCS. 

Je li je diploma DOBA Fakulteta priznata u Hrvatskoj?
Postupak vrednotovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodi se na ENIC NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u RH https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric. Do sada naši diplomci nisu imali nikakvih problema sa priznavanjem. Primeri rješenja ENIC NARIC centra iz Hrvatske:

Jesu li vaši programi priznati u inozemstvu?
Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Postupke vrjednovanja inozemnog obrazovanja u inozemstvu provode ENIC NARIC centri, koji su nadležni za priznavanje stranog obrazovanja.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac