Menadžment pametnih gradova

Menadžment pametnih gradova

Menadžment pametnih gradova

Ako i vi danas u svome gradu vidite mogućnost za razvoj kvalitete života uz podršku tehnologije, te želite upoznati područje pametnih gradova, pridružite se generaciji studenata programa Menadžment pametnih gradova, u kojem ćete sustavno povezivati strateško vođenje, napredne tehnologije, upravljanje inoviranjem, održivi razvoj te komuniciranje i participaciju.

Nakon obrazovanja ćete biti sposobni voditi kompleksne projekte za razvoj pametnih gradova sa stručnjacima iz različitih područja. 

Dodanu vrijednost donose projekti koje studenti Menadžmenta pametnih gradova pripremaju kao odgovor na različite izazove iz svog radnog okruženja ili šire u regiji, u zemlji i u svijetu. Mobilni crowdsending, razvoj IOT uređaja za mjerenje kvalitete zraka, razvoj bioraznolikosti u urbanim okruženjima sa zelenim krovovima, prerada otpadne plastike za izgradnju površina koje su namijenjene hodanju i vožnji, rješavanje poplavne ugroženosti IT rješenjima-dronovima, razvoj programske opreme za e-rasvjetu, razvoj aplikacije za štednju energije … samo je nekoliko zanimljivih rješenja studenata programa.  


Našim pristupima ćete steći znanja i razviti kompetencije

Strateško vođenje i upravljanje

Strateško vođenje i upravljanje

Razumijevanje koncepta pametnih gradova u suradnji s dionicima za promjene, oblikovanje razvojnih politika i upravljanje kompleksnostima.
Napredne tehnologije

Napredne tehnologije

Razumijevanje informacijske tehnologije za uključen, opunomoćen, udoban i učinkovit život stanovnika pametnih gradova.
Generiranje i upravljanje inovacijama

Generiranje i upravljanje inovacijama

Primjena tehnologije, analitike i sustavnih pristupa za inovativna rješenja i usluge koje su usmjerene na stanovnike.
Globalnost i održivi razvoj

Globalnost i održivi razvoj

Poznavanje globalnih izazova u uvođenju trajnih rješenja u lokalno okruženje.
Komuniciranje i participacija

Komuniciranje i participacija

Poznavanje strategije, platforme, alata i tehnika za učinkovitu komunikaciju te uključivanje stanovnika u odlučivanje.

Lista predmeta

1. godina
2. godina
Obavezni predmeti
9
Razumijevanje i upravljanje pametnim gradovima

Što li se samo skriva iza izraza pametni gradovi? Predmet Razumijevanje i upravljanje pametnim gradovima jedan je od temeljnih predmeta, u kojima studenti upoznaju koncept pametnih gradova i aktualne izazove s kojima se gradovi hvataju u koštac (od infrastrukture, financija, energetskih izvora do pitanja okoliša). Pri tome obrađuju karakteristike postojećih/tradicionalnih i novih/nastajućih gradova, gradova u razvijenom dijelu svijeta i gradova u gospodarstvima u nastajanju. Pri tome sudionici pak prepoznaju važnost sveobuhvatnog pristupa rješavanju problema u gradovima te proučavaju primjere implementacije pametnih gradova.

9
Ekonomski, okolišni i društveni održivi razvoj i glokalizacija

Kakvu ulogu imaju pametni gradovi u kontekstu održivog razvoja, kružnog gospodarstva i glokalizacije? Odgovore na to pitanje ćete otkrivati u jednom od temeljnih predmeta prve godine. Utvrdit ćete da pametni gradovi mogu biti sjecište ekonomskog, okolišnog i društvenog održivog razvoja. Kritički ćete razmišljati kako uopće definiramo održivi razvoj te kakvu ulogu u održivom razvoju imaju poduzeća, nevladine organizacije i drugi dionici. Upoznat ćete tehnologije i primjere matematičkih modela koji doprinose uspostavljanju glokalne ravnoteže.

9
Informacijska tehnologija i sustavi za upravljanje pametnim gradovima

Brz razvoj informacijske tehnologije je onaj izazov gradovima, zbog kojega su isti počeli prihvaćati mogućnosti za razvoj veće učinkovitosti i održivosti. Na predmetu će tako naglasak biti na informatizaciji u pametnim gradovima te na tome kako bi se trebalo odvijati vođenje IKT u pametnim gradovima. Zanimat će nas kakva su rješenja za upravitelje pametnim gradovima, za stanovnike i za poduzeća. Upoznat ćete kako bi se trebala odvijati digitalizacija i digitalizacija infrastrukture. Također, izazov će biti i proučiti kakva je kibernetsku sigurnost te kako je potrebno osigurati kibernetsku sigurnost sustava i zaštitu IT-sustava.

9
Inovativni poslovni procesi, odnosi i modeli

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

9
Aplikativna urbana sociologija

Temeljni pojmovi i koncepti koji su povezani s područjem urbane sociologije, su društva vs. zajednica, urbano vs. ruralno, globalno vs. lokalno. Predmet istražuje grad kao socijalni, politički, ekonomski i kulturni fenomen. Pri tome izaziva na razmišljanje o ulozi gradova u povijesti, u socijalnoj dinamici urbanih okruženja, u društvenom značenju urbanizma i arhitekture. Sudjelujućim predmet daje mogućnost za obrađivanje aktualnih urbanih izazova te potiče na razvoj rješenje za iste.

9
Metode istraživanja

Ovaj predmet izaziva predrasude o tome kako je istraživanje dosadno i zahtjevno. Otkriva nove aspekte i mogućnosti istraživanja, koji vode ka važnim poslovnim čimbenicima u uspješnom donošenju odluka. Studeni izvještavaju da su zbog ovog predmeta postali samosvjesniji na sastancima ili kod prezentiranja poboljšanja upravi. Predmet o metodama poslovnog istraživanja predstavlja važan dio studijskog programa, naime studentima omogućava cjelovit uvid u istraživanje, te im pomaže razumjeti zahtjeve istraživanja u svrhu studija, te za njihov magistarski rad.

Cilj ovog predmeta je predstaviti glavne filozofije i pristupe ka poslovnom istraživanju, te koristiti glavne kvantitativne/kvalitativne metode i tehnike, te time postaviti jasne istraživačke pokazatelje i standarde. Studenti imaju priliku pripremiti prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta, te tako naučiti kako pripremiti slične prijedloge istraživanja, vrjednovati istraživačke članke i pretražiti baze podataka u svijetu, kako bi našli odgovarajuće znanstvene i stručne članke, koji su im potrebni za studij. Predmet pomiče granicu horizonta u svijet istraživanja i proučavanja.

6
Ekonomija gradova budućnosti

Kako gradovima možemo omogućiti gospodarski rast i održiviji razvoj? Takva i slična pitanja si u prošlosti još nismo postavljali. Ona pak u sadašnje vrijeme postaju sve aktualnija i smislenija. I gradovi naime moraju znati ekonomično upravljati, poznavati pokazatelje za mjerenje pametne ekonomije, stvarati konkurentnost gradova te, na kraju krajeva, i oblikovati robnu marku grada. Na predmetu Ekonomija grada budućnosti ćete saznati i kako financirati razvoj grada iz proračunskih i iz neproračunskih izvora financiranja. Ekonomski aspekt razvoja grada uključuje i prepoznavanje prilika pametnih gradova te kako ih razviti u poslovnu ideju. Ukratko, kako s ograničenim izvorima u gradu stvoriti najbolje uvjete za život sada i u budućnosti.

Obavezni predmeti
6
Komuniciranje, participacija i uključenost dionika u upravljanju pametnim gradovima

Predmet će vas potaknuti na razumijevanje važnosti razvoja tehnologije i gradova kroz povijest te će pokušati predvidjeti utjecaj digitalnih medija na današnji način komuniciranja i suradnje. Pri tome ćete istražiti na koji način razumijemo pojmove grad/zajednica/pametna zajednica. Zatim ćete pokušati utvrditi koje su posebnosti komuniciranja novih koncepata i što znači preobrazba komunikatora iz technology-centric u human-centric. Pored otkrivanja zanimljivih tema, sudionici na predmetu će imati i mogućnost upoznati dobre prakse i poteškoće u komuniciranju u pametnom gradu.

6
Javne politike i vođenje projekata u javnom sektoru

Predmet se usredotočuje na razvoj i upravljanje inovacijama s cjelokupnog aspekta. Inovacije su kompleksan pojam, koji udružuje brojne važne aspekte poslovanja, te tako linearno mišljenje i individualni pristup nisu dovoljni. Potrebno je i sudjelovanje i sistematični pristup. Predmet temelji na preduvjetu da su inovacije i inovativnost glavni čimbenici konkurentnosti. Započne s makroekonomskim pogledom na inovacije doma i na globalnom tržištu, s prepoznavanjem indeksa i pokazivača, te istraživanjem podržavajućih okolina za inovacije, s odjelima za istraživanje i razvoj, te drugima. Predmet uključuje studij tehnoloških i uslužnih inovacija, te se nastavlja s organizacijskim pogledom na inovacije i učenjem o tehnikama i metodama upravljanja inovacijama. Predmet/modul se zaključi s dubljim proučavanjem i razumijevanjem trženja potencijalne inovacije (istraživanje tržišta, tržišna strategija, segmentacija tržišta, potencijal tržišta, vrijednost za kupca, ...). Tijekom cjelokupnog predmeta studente potičemo da svoje novo znanje koriste u studijima primjera, te da razvijaju zajednički projekt, koji će predstavljati potencijalnu inovaciju.

6
Integrativni projekt

Kada istraživanje i otkrivanje postanu vaši partneri. Predmet Integrativni projekt studente ponese na sljedeću razinu istraživačkih metoda. Predmet pruža produbljeno razumijevanje poslovnog istraživanja te studente vodi kroz različite razine priprema na istraživanje za projektni/magistarski rad. Predmet već od početne dispozicije rada pa i dalje uključuje metode uzorkovanja, odabira odgovarajućih metoda i tehnika, tehnike analize podataka i programske opreme te interpretacije rezultata sve do učinkovite prezentacije rezultata istraživanja. Studenti se potiču da svoj integrativni projekt pripremaju na temelju konkretnog primjera iz prakse organizacije, regije ili industrije, te da se kritički osvrnu i na druga poslovna istraživanja.

24
Magistarski rad

Studenti zaključujete magistarski studij sa zaključnim radom, u kojem istražujete aktualni problem iz odabranog područja ili interdisciplinarno. Zanima vas prije svega što je bilo o aktualnom problemu već istraženo, dakle protekla istraživanja, što kaže teorija, što možete pokazati vlastitim istraživanjem promatrane pojave, te kakve su konstatacije i vaši prijedlozi za poboljšanje, odnosno rješenja aktualnog problema. Kroz proces pokazujete poznavanje istraživačkih pristupa i metoda poslovnog istraživanja.

Izborni predmeti (student odabire tri predmeta)
6
Izborni predmet 1*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

6
Izborni predmet 2*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

6
Izborni predmet 3*

Student izborne predmete bira iz zajedničkog skupa predmeta, pri čemu odabire one izborne predmete, koji ujedno nisu i obvezni predmeti u njegovom programu. Broj izbornih predmeta je definiran u nastavnom planu >>SKUP IZBORNIH PREDMETA 

Fakultet zadržava pravo da, u slučaju malog broja studenata, sam odredi izborne predmete/izborne nastavne jedinice koje će izvoditi.

* Student odabire 3 predmeta.

 • Predmeti se ne izvode redoslijedom kojim su navedeni u rasporedu programa.
 • Program se provodi kada je upisano najmanje petnaest studenata.

Obvezan dio programa su i povremeni susreti, odnosno terenske vježbe, u kojima ćete pogledati primjere dobrih praksi razvoja i upravljanja pametnim gradovima.

Nastavni plan uključuje izmjene studijskog programa, donesene na sjednici senata dana 20. 1. 2022. godine. Nastavni plan vrijedi za studente koji će se prvi put upisati u program u studijskoj godini 2022./2023. Za studente upisane u studijski program do uključujući studijsku godinu 2021./2022. vrijedi nastavni plan, odnosno uvjeti koji su vrijedili prilikom upisa, ukoliko studenti u obrazovanju redovito napreduju (poveznica na prethodni nastavni plan). Studij po ovom programu mora biti završen najkasnije do 30. 9. 2025.

Violeta Bulc,

bivša europska povjerenica
Čestitam vam na pripremi novog programa. Voljela bih da studenti shvate važnost sustavnog povezivanja: energetike, prometa, digitalnih rješenja, socijalnih rješenja i urbanog planiranja.

Violeta Bulc,

bivša europska povjerenica
Čestitam vam na pripremi novog programa. Voljela bih da studenti shvate važnost sustavnog povezivanja: energetike, prometa, digitalnih rješenja, socijalnih rješenja i urbanog planiranja.

Jedinstvene prednosti za vaš studijski uspjeh

Fleksibilan online studij

Fleksibilan online studij

Studij je prilagođen suvremenom načinu života, zaposlenima i mladima koji žele biti dio uspješne priče poduzeća.
Sveobuhvatna podrška

Sveobuhvatna podrška

Osobni online mentor, tehnička, organizacijska i pedagoška podrška osiguravaju studij prema najvišim standardima.
Inovativno učenje

Inovativno učenje

Aktivan studij uz podršku učitelja koji poznaju razliku između tekstova u knjizi i stvarnog života.
Projekti za poduzeća

Projekti za poduzeća

Rezultat studentovog rada je 12 korisnih projekata za poduzeće ili za organizaciju u kojoj je zaposlen.

Magistri i karijera

Nakon magisterija ćete biti naoružani suvremenim sustavnim i upravljačkim znanjima za vođenje projektnih timova u području urbanog razvoja i razvoja pametnih gradova. U općinama i u drugim područjima javne uprave ćete uspješno djelovati u međusektorskom povezivanju i pri vođenju razvojnih projekata. Magisterij iz područja pametnih gradova će vam koristiti u traženju novih mogućnosti u razvojno orijentiranim poduzećima i u institutima s vizijom sukreiranja razvoja pametnih gradova budućnosti.
Prijava i upis
Školarina i druge naknade
Priznavanje znanja

Upis 2024./2025.

Sve informacije o upisu možete naći >> ovdje.Uvjeti za upis

U 1. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 180 ECTS. 
 • je završio trogodišnji visokoškolski stručni studijski program prije uvođenja Bolonjskog procesa iz odgovarajućih područja (ekonomskih, poslovnih, upravnih i organizacijskih znanosti, sociologije, pravnih, političkih, socioloških znanosti, humanističkih znanosti).
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu.

U 2. godinu magistarskog studijskog programa može se upisati onaj tko:

 • je završio studijski program prvog stupnja iz odgovarajućih stručnih područja u obimu od najmanje 240 ECTS. 
 • je završio studijski program za stjecanje sveučilišne naobrazbe iz odgovarajućih stručnih područja (prije Bolonjskog sustava).
 • je završio specijalistički studijski program iz odgovarajućih stručnih područja. 
 • je završio jednakovrijedne studijske programe, navedene u prethodnim alinejama iz drugih stručnih područja, ukoliko dodatno izvrši studijske obveze u obimu od 12–14 kreditnih bodova prema ECTS, koji se određuju s obzirom na različitost stručnoga područja te ih za svakog pojedinca posebno određuje nadležno povjerenstvo DOBA Fakulteta. 

Uvjete za upis u magistarski studijski program ispunjavaju i oni koji su završili jednakovrijedno obrazovanje u inozemstvu. 

Sljedeća se područja smatraju relevantnim stručnim područjima: ekonomske, poslovne, upravne i organizacijske znanosti, sociologija, pravne, političke, sociološke znanosti, humanistika.

Kandidati koji nisu slovenski državljani, a upisuju programe koje fakultet provodi na slovenskom jeziku, moraju dostaviti potvrdu o poznavanju slovenskog jezika (najmanje na razini B2).

CIJENIK ZA STUDIJSKU GODINU 24./25.

Uplata školarine u jednokratnom iznosu / samoplatitelj
Uplata školarine u jednokratnom iznosu za jednu godinu u studijskoj godini 2024/2025. iznosi 3.680,00 EUR. Školarina mora biti podmirena najkasnije do roka koji je definiran prilikom upisa.

Obročno plaćanje školarine / samoplatitelj
Obročno plaćanje školarine za jednu godinu može se izvršiti u najviše 12 rata. Rata školarine u studijskoj godini 2024./2025. iznosi 325,00 EUR te se podmiruje prilikom upisa, a sve naredne rate putem e-uplatnice do 20. dana u mjesecu (od listopada 2024. dalje).

Plaćanje školarine u slučaju da je platitelj dijelom ili u cijelosti poduzeće
U slučaju da je platitelj školarine poduzeće, istu će uplatiti prema ispunjenom obrascu »Izjava platitelja«, koji je prilog ugovoru.

Način plaćanja student odabire u ugovoru prilikom upisa. DOBA Fakultet će najvjerojatnije triput godišnje usklađivati visinu rate u skladu sa stopom rasta životnih potrepština u RS, pri čemu prilikom prvog upisa na studij za prva tri mjeseca vrijede cijene koje su vrijedile prilikom potpisivanja Ugovora. Plaćanje školarine za upis u svaku narednu godinu i sve ostale naknade (diplomiranje, …) DOBA Fakultet će studentu obračunati prema cjeniku koji donosi Upravni odbor DOBA Fakulteta, najvjerojatnije u siječnju za narednu studijsku godinu. 

Vaša investicija osim kvalitetne provedbe studijskog procesa uključuje i nadstandardnu provedbu program

 • uvodna osposobljavanja (uvodni dan i uvodni tjedan) za uspješan početak studija:
  • upoznavanje s informacijskom tehnologijom koja podržava studijski proces
  • strategije i tehnike za uspješno (online) učenje i studij
  • netetika
  • stilovi upoznavanja
 • pristup portalu, u okviru kojega su studentima na raspolaganju:
  • e-indeks, e-referada koja omogućuje godišnju prijavu na ispit, naručivanje potvrda, pristup rasporedima, obavještavanje studenata putem SMS poruka, e-gradivima koje je DOBA Fakultet pripremio za predmete u pojedinom studijskom programu
 • pristup i uporabu medijskog kutka u virtualnom nastavnom okruženju, koje obuhvaća:
  • e-biblioteka
  • slovenski i strani internetski časopisi i portali
  • stručne revije na slovenskom jeziku i stranim jezicima
  • internetske baze podataka
 • mentorstvo i osobno tutorstvo za vrijeme studija
 • suradnju gostujućih vrhunskih stručnjaka iz prakse u različitim područjima
 • tehničku podršku
 • Microsoftov paket Office 365 (online zbiraka alata Office 365 - Education A1)
 • tri puta polaganje ispita
 • usluge Centra kompetencija
 • posebno organizirane događaje u okviru Centra karijera za pomoć prilikom ulaska na tržište rada i planiranju karijere  
 • članarinu za knjižnicu

U školarinu nije uključen trošak magistarskog rada, koji se podmiruje prije završetka studija.

>> Cjenik DOBA Fakulteta 2024./2025. 

 

Studentima će se priznati znanja i vještine, stečene prije i tijekom upisa - u različitim oblicima formalnog ili neformalnog obrazovanja. Studenti će znanja, stečena u formalnim oblicima obrazovanja, dokazivati sa svjedodžbama i drugim ispravama iz kojih je vidljiv sadržaj i opseg uloženog rada studenta. Znanja stečena u neformalnim oblicima obrazovanja, dokazivat će se s drugim ispravama odnosno portfolijem (projekt, elaborat, izum, patent, objava autorskih radova, ...).

Postupak priznavanja vodi Komisija za studentske poslove. Priznavanje znanja potrebno je plaćati. Kontakt za priznavanje studijska.komisija@doba.si.

Informativna prijava
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli