Upoznajte virtualno okruženje za online studij

Uvažen, provjeren i međunarodno akreditiran online studij

Upoznajte virtualno okruženje za online studij

Odabrali smo i nekoliko studijskih zadataka iz predmeta da se uvjerite koliko je uistinu praktičan i primjenjiv studij na DOBA Fakultetu.

Kliknite na donju sliku i upišite podatke:

Username: demostudent2
Password: demostudent2
 

Maja Mlinar,

diplomantica bachelor programa
Diploma DOBA Fakulteta donijela mi je drugačiji pogled na samo diplomu, i počela sam više cijeniti sebe. Kako posjednica toga promijenila sam posao, bitno sam napredovala i jednostavno počela sam razmišljati na drugačiji način.

Maja Mlinar,

diplomantica bachelor programa
Diploma DOBA Fakulteta donijela mi je drugačiji pogled na samo diplomu, i počela sam više cijeniti sebe. Kako posjednica toga promijenila sam posao, bitno sam napredovala i jednostavno počela sam razmišljati na drugačiji način.
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli