Ocjenjivanje i provjeravanje znanja

Uvažen, provjeren i međunarodno akreditiran online studij

Ocjenjivanje i provjeravanje znanja

OCJENJIVANJE NA ONLINE STUDIJU

Svaki predmet traje od 4 do 6 tjedana. Profesor za svaki tjedan priprema studijske zadatke i gradivo koje vam je potrebno za izvršavanje zadataka. Za svaki studijski zadatak ćete dobiti detaljne upute o tome što morate izvršiti, kakav je obim zadataka, koje ćete gradivo pri tome upotrebljavati, hoćete li zadatak izrađivati individualno ili u timu …
Veoma je važno da ste pri studiju aktivni, da je vaš studij kontinuiran i da zadatke izvršavate te ih pravovremeno predajete u postavljenim rokovima. Profesor vas povratnim informacijama o vašim zadacima i aktivnostima usmjerava te postupno vodi ka predviđenim ciljevima, znanju i kompetencijama predmeta. Više o važnosti kontinuiranog rada u članku Kontinuiran rad je ključan element online studija napisala je Tina Klun, akademska savjetnica na DOBA Fakultetu.

Za svaki izvršeni zadatak svakog ćete tjedna dobiti povratnu informaciju u obliku bodova/ocjene, koje su sastavni dio vaše završne ocjene.

KAKO POLAŽETE ONLINE TEST/ISPIT

Kod tjednih zadataka ćete imati i online testove, koji su najčešće (ali ne i nužno) u zadnjem tjednu predmeta. Na svakom će predmetu biti raspisana dva termina, a vi ćete odabrati onaj koji vam terminski najviše odgovara. Online testovi se odvijaju u posebnom programu koje je namijenjen ovovrsnom provjeravanju znanja. Na početku se identificirate osobnim dokumentom, snimite prostoriju, a program blokira pristup ostalim sadržajima koji se nalaze na vašem računalu. Na snimci (klik na sliku) pogledajte kako se odvija online test te na što sve morate biti pozorni.
 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli