Objavljivanje

Istraživanje

Objavljivanje

Izdavačka djelatnost DOBA Fakulteta usmjerena je u izdavanje studijske literature, kao podrška obrazovnom procesu te objavljivanju rezultata znanstveno-istraživačkog rada.

Monografije i zbornici DOBA Fakulteta

Članci Dobinih suradnika

Znanstveno-stručna revija

Međunarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management slobodno je dostupna znanstveno-stručna revija za razmjenu znanja profesora, akademika, istraživača, studenata i drugih stručnjaka. Ona obuhvaća članke iz područja međunarodnog poslovnog upravljanja, menadžmenta, organizacije, marketinga, komuniciranja i drugih mekih vještina te suvremenih oblika poslovnog obrazovanja.

Revija izlazi u elektroničkom obliku, u pravilu dvaput godišnje, od 2009. godine dalje. Indeksirana je u Cobiss.si, dLib.si, DOAJ, EconPapers, Google Scholar, RePec and ResearchGate.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli