Vodstvo i suradnici

Vodstvo i suradnici

Vodstvo i suradnici

Jasna Dominko Baloh
direktorica DOBA Fakulteta
Jasna Dominko Baloh
+ 386 2 228 38 60
Rasto Ovin
dekan DOBA Fakulteta
red. prof. dr. Rasto Ovin
+ 386 2 228 38 60
Irena Amič Ravnik
direktorica studijskih programa
Irena Amič Ravnik
+ 386 2 228 38 60
Peter Baloh
direktor financija i predsjednik Upravnog odbora DOBA Fakulteta
Peter Baloh
+ 386 2 228 38 60
Polona Baloh
direktorica studijskih centara u inozemstvu i voditelj službe za odnose sa javnošću
Polona Baloh
+ 386 2 228 38 60
Nuša Lazar
stručna suradnica za Hrvatsku i menadžerica programa
mr. Nuša Lazar
091 20 82 026
Boris Cizelj
predsjednik akademskog vijeća DOBA Fakulteta
red. prof. dr. Boris Cizelj
+ 386 2 228 38 60
Dina Potočnik
voditelj službe za studentske poslove
Dina Potočnik
+ 386 2 228 38 90
Stanko Kramberger
voditelj informatike
Stanko Kramberger
+ 386 2 228 38 54
Vesna Kolenc Potočnik
menadžerica programa
mr. Vesna Kolenc Potočnik
+ 386 2 228 38 97
Zvezdana Strmšek
menadžerica programa
Zvezdana Strmšek
+ 386 2 228 38 94
Ksenija Drolc
menadžerica programa
Ksenija Drolc
+ 386 2 228 38 62
Miro Puhek
menadžer programa
doc. dr. Miro Puhek
+ 386 2 228 38 60
Nina Turčin
međunarodni odnosi
Nina Turčin
+386 2 228 38 73
Marija Torbica
stručni suradnik za studentske poslove u Beogradu
Marija Torbica
+ 381 11 220 66 69
Marko Babič
stručni suradnik za studentske poslove
Marko Babič
+ 386 2 228 38 53
Valerija Farič
savjetnica u SSU i BZ
Valerija Farič
Milena Krulik
računovotkinja
Milena Krulik
+ 386 2 228 28 71
Andrej Planinc
informatičar
Andrej Planinc
+ 386 2 228 38 84
Tatjana Gorjup Hlade
knjižničar
Tatjana Gorjup Hlade
+ 386 2 228 38 55
Marko Divjak
razvojno istraživački suradnik i visokoškolski učitelj
doc. dr. Marko Divjak
+ 386 2 228 38 56
Tina Vukasović
izvanredni profesor
dr. Tina Vukasović
Anita Maček
izvanredni profesor
dr. Anita Maček
Andrej Raspor
docent
dr. Andrej Raspor
Pedja Ašanin Gole
viši predavač
Andrej Žižek
visokoškolski učitelj
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac