Vodstvo i suradnici

Vodstvo i suradnici

Vodstvo i suradnici

Jasna Dominko Baloh
direktorica DOBA Fakulteta
Jasna Dominko Baloh
+ 386 2 228 38 60
Rasto Ovin
dekan DOBA Fakulteta
red. prof. dr. Rasto Ovin
+ 386 2 228 38 60
Samo Rumež
izvršni direktor
Samo Rumež
+ 386 2 228 38 60
Peter Baloh
direktor financija i predsjednik Upravnog odbora DOBA Fakulteta
Peter Baloh
+ 386 2 228 38 60
Polona Baloh Kremavc
direktorica studijskih programa
Polona Baloh Kremavc
+ 386 2 228 38 60
Boris Cizelj
predsjednik akademskog vijeća DOBA Fakulteta
red. prof. dr. Boris Cizelj
+ 386 2 228 38 60
Dina Potočnik
direktorica marketinga i prodaje
Dina Potočnik
+ 386 2 228 38 90
Matjaž Potočnik
voditelj informatike
Matjaž Potočnik
+ 386 2 228 38 54
Marko Babič
stručni suradnik za studentske poslove
Marko Babič
+386 22 28 38 53
Zvezdana Strmšek
akademski savjetnik
Zvezdana Strmšek
+ 386 2 228 38 94
Nina  Turčin
menadžerica programa
Nina Turčin
+386 2 228 38 73
Vesna Kolenc Potočnik
menadžerica programa
mr. Vesna Kolenc Potočnik
+ 386 2 228 38 97
Ksenija Drolc
menadžerica programa
Ksenija Drolc
+ 386 2 228 38 62
Petra Hanžel
akademski savjetnik
Petra Hanžel
+386 2 228 38 76
Marjeta  Magdič
akademski savjetnik
Marjeta Magdič
+386 2 228 38 95
Valerija Oblak
voditeljica referade
Valerija Oblak
+ 386 2 228 38 50
Jure Savinc
informatik
Jure Savinc
+386 2 228 38 84
Milena Dreisibner
računovotkinja
Milena Dreisibner
+ 386 2 228 28 71
Tatjana Gorjup Hlade
knjižničar
Tatjana Gorjup Hlade
+ 386 2 228 38 92
Marina Letonja
visokoškolska učiteljica
doc. dr. Marina Letonja
+386 2 228 38 93
Nina Žugman
asistent direktora
Nina Žugman
+ 386 2 228 38 60
Tina Gajšek
tajnica
Tina Gajšek
+386 2 228 38 52
Anja  Mahne
stručna suradnica za digitalni marketing
Anja Mahne
+386 2 228 38 65
Jona Vizjak
stručni suradnik
Jona Vizjak
+386 2 228 38 63
Mateja Geder
voditelj projektnog ureda
Mateja Geder
+386 2 228 38 68
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac