Prijatelji grupe DOBA

30 godina dobe

Prijatelji grupe DOBA

»Istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma o budućnosti radnih mjesta ukazuju na to da će se ubuduće za mnoga zanimanja tražiti viša razina kognitivnih sposobnosti poput kreativnosti, logičkog zaključivanja i vještina rješavanja problema. Obrazovni sustav morat će biti sposoban prenijeti ovakve vještine svojim učenicima i studentima. DOBA, najveća privatna obrazovna ustanova u Sloveniji i obrazovni centar od velike važnosti za Maribor, pomno prati suvremene trendove u području obrazovanja. Kao pionir u području e-obrazovanja u Sloveniji te s više od 20 godina iskustva u provođenju studijskih programa koji su u cijelosti internetski podržani, DOBA može stati uz bok najboljim europskim pružateljima e-obrazovanja. Vjerujem da će i ubuduće razvijati i upotpunjavati ​​inovativne pedagoške pristupe i programe kako bi se prilagodili potrebama svijeta i društva koji se brzo razvijaju.«


 

»Dobro se sjećam samog početka djelovanja poslovne grupe DOBA jer sam prisustvovala svečanom otvorenju. Toga dana ostvarena je i moja ideja u vezi Maribora kao grada znanja i kreativnosti. Dok se očekivalo proglašenje samostalne Slovenije koja bi se otvorila Europi i svijetu, školski sustav presporo je odgovarao na potrebe za novim znanjima na koje su ukazivale promjene u političkim, gospodarskim, tržišnim i društvenim odnosima. U grupi DOBA odazvali su se iznimno brzo i ponudili niz programa obrazovanja kao odgovor na zahtjeve okruženja u sljedećih nekoliko godina. Grupa DOBA je rasla i razvijala se na svim razinama: porastao je broj upisanih studenata i predavača, razvilo se sudjelovanje s inozemnim organizacijama te izdavačka djelatnost, uređeni su novi prostori. Usto, velika se pozornost posvetila kontinuiranom poboljšavanju kvalitete studija i uvođenju novih tehnologija u obrazovne procese. Ova nastojanja rezultirala su razvojem jedinstvenog modela studiranja na daljinu, koji je potvrđen međunarodnom akreditacijom i zasigurno predstavlja jedno od najvećih postignuća poslovne grupe DOBA.«


 

»Razumijevanje samog sebe, društvenih tokova i prirodnih sustava oko nas pomaže u izgradnji trajnog i održivog svijeta, a za to je potrebno svježe i sveobuhvatno znanje. DOBA je suvremena obrazovna ustanova koja stalno prenosi i razvija nova, primjenjiva znanja i suvremene alate pomoću kojih utire put prema uspjehu. DOBA sve to plemeniti smionošću, predanošću i poštovanjem samog života. Misija koja ostavlja poseban dojam kako u zemlji tako i u inozemstvu.«


 

»Nijedan projekt ne može se realizirati bez sudjelovanja stručnjaka. Stručnjaci svakako moraju posjedovati odgovarajuće profesionalne kvalifikacije, a osim toga moraju biti cjelovite osobnosti, iskusni i pošteni. Poduzećima su u današnje vrijeme potrebni vrhunski stručnjaci koji moraju biti sposobni održavati sklad među zaposlenicima i motivirati ih. Svojim primjerom, etičkim pristupom, skromnošću i marljivošću mogu probuditi ono najbolje u svojim suradnicima i na taj način povećati konkurentnost. To je condicio sine qua non dobrog poslovanja i održivosti na tržištu. Pritom treba razmišljati dugoročno. Stoga stručnjaci moraju osuvremenjivati znanje koje su stekli tijekom studija kako bi mogli ići ukorak s promjenama koje se danas javljaju svake sekunde. U prošlosti promjene nisu bile toliko česte i pogađale su samo određene skupine, dok su danas nagle i globalne i pogađaju svakoga od nas.«


 

»Danas gotovo nema konferencije ili stručnog skupa bez raspravljanja ili bar doticanja teme brzih promjena u gospodarskom, tehnološkom i društvenom području. Ako smo još prije nekoliko desetljeća uz znanje, koje smo stekli tijekom redovitog školovanja, pridobili i kompetencije koje su nam osigurale konkurentnost na tržištu rada za gotovo cijeli radni vijek, danas je situacija potpuno drugačija. Promjene su jedina konstanta našeg života. Nova saznanja i procesi te kontinuirano uvođenje novih tehnologija neprestano iziskuju nove kompetencije. Znanje koje je još jučer bilo dostatno danas treba nadopuniti i poboljšati, a već sutra će vjerojatno biti beskorisno. Učenje postaje način života, a potrebno znanje najveća nepoznanica. DOBA Fakultet je kamenčić u mozaiku unaprjeđivanja znanja i kompetencija.«


 

»U današnjem svijetu, koji se brzo mijenja, od velike je važnosti biti spreman odgovoriti na izazove našeg vremena, digitalizacije i promjenjivog poslovnog okruženja. Osim toga, u ovom užurbanom svijetu treba biti svjestan činjenice da znanje čini osnovu koja se mora neprestano provjeravati i nadopunjavati. Prilikom zapošljavanja mladi su obično dobro opremljeni znanjem, međutim, nedostaje im iskustvo. Prema tome, sustav bi morao studentima omogućiti da svoje teorijsko znanje nadograde sa što više prakse. Tijekom studija bilo bi potrebno posvetiti više pozornosti prijenosu iskustava koja se nikada ne mogu predvidjeti i uvijek su vrlo složena. Dakako, kao i kod svake stvari, od velike su važnosti i osobne preferencije, interes za osobno napredovanje te za kontinuirano preispitivanje i uspoređivanje stečenog znanja s događanjem u stvarnom poslovnom svijetu.«


 

»Ekonomija znanja, brzi razvoj tehnologije i globalizacija mijenjaju svijet, procese i uloge, a time i ulogu menadžera. Osnovna misija menadžera ostaje ista: ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata, osiguravanje rasta i razvoj poduzeća. Međutim, u ekonomiji znanja menadžeri bi se morali, intenzivnije nego ikada prije, usredotočiti na ljudski kapital kako bi meke liderske vještine došle u prvi plan. U prošlosti najveću su važnost pridavali dioničarima (shareholders), dok se danas ističe važnost svih dionika (stakeholders) u okruženju, a usto  i utjecaj na društvo i okoliš. Stoga pred menadžerima stoje mnogi izazovi povezani s osobnom transformacijom kao i s transformacijom poduzeća i zaposlenika. Svaki se voditelj mora neprestano razvijati, svojim djelovanjem i ponašanjem služiti kao primjer drugim zaposlenicima i vraćati zajednici bez koje poduzeće ne može djelovati.«


 

»Businet je mreža visokoškolskih ustanova koja uključuje ​​114 članova iz 31 zemlje. DOBA Fakultet nadasve je cijenjena ustanova u mreži Businet i najstariji član mreže iz Slovenije. Svi pojedinci na DOBA Fakultetu, s kojima sam imao prilike raditi, posjeduju potrebno znanje i entuzijazam. Vođeni su željom da ostvare svoje zamisli i ostvaruju ih na način da prije svega pogoduju studentima. Od samog osnivanja DOBA slijedi viziju razvijanja alternativnih mogućnosti nastave i učenja. Iznimno je važno da fakultet izražava predanost kvaliteti te vještine i teoretska znanja koja podučava. Naime, ako podučava kako poduzeća moraju poštovati »prave vrijednosti« onda ih i sam mora poštovati jer u protivnom poruka neće biti prihvaćena. Temeljne vrijednosti DOBA Fakulteta prepoznate su u industriji, među partnerima i studentima te u široj javnosti. U vrijeme kada ogroman broj ljudi ulaže svoj trud u »održivost«, DOBA je usvojila održivi model koji će doživjeti i proslaviti još mnogo obljetnica.«


 

»U životu sam upoznao različita radna okruženja i mislim da sam u svima obavljao posao koji me je ispunjavao zadovoljstvom i nikada nisam ostao bez izazova ili osjećao dosadu. Međutim, DOBA mi je ostala u posebnom sjećanju kao primjer kontinuirane i vrhunske stručne potpore pedagoškom radu, otvorenosti za uvođenje novih metoda i neposrednog sudjelovanja u provedbi pojedinih faza pedagoškog procesa. Posebno iskustvo tijekom mog rada na DOBA Fakultetu bila je mogućnost da studenti izvršavaju svoje obveze pod mojim mentorstvom u obliku empirijskog istraživačkog projekta pomoću stratificiranog uzorka. Bez tijesne suradnje sa stručnim službama takav bi oblik studiranja bio neizvediv.«


 

»U današnjem i sutrašnjem svijetu suočavamo se, a suočavat ćemo se i ubuduće, sa stalnim promjenama koje se sve više isprepliću s istraživačkim i tehnološkim postignućima. Stoga permanentno obrazovanje, prilagođeno svakom pojedincu i dostupno svima, uvijek i svugdje, postaje nužno. Budući da danas možemo samo nagađati o sutrašnjim potrebama tržišta, sve se više naglašava važnost fleksibilnosti, pristupačnosti i personalizacije obrazovanja na način da ono ne zadire u privatan život i karijeru, nego ih nadopunjuje. To je nemoguće postići bez otvorenog, sveobuhvatnog i pristupačnog obrazovanja zasnovanog na novim metodama, pristupima i tehnologijama. U grupi DOBA sve su to shvatili već na samom početku. Danas je DOBA jedna od vodećih obrazovnih ustanova u regiji i nudi fleksibilne, pristupačne i napredne programe za stjecanje specifičnih znanja koja su u vrlo tražena u doba neprestanih promjena.«

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac