Konferencije i simpoziji

Istraživanje

Konferencije i simpoziji

Za studente i širu stručnu javnost organiziramo konferencije, odnosno simpozije, na kojima ugošćujemo važne stručnjake i znanstvenike iz Slovenije i iz inozemstva.

2022: International Scientific Conference: Sustainable Entrepreneurship – Driver for Growth

The 11th International online scientific conference with the theme of »Sustainable entrepreneurship – Driver for growth« at DOBA Business School, brings together academics and lecturers, professionals and students from Slovenia and abroad. Its purpose is to discuss and demonstrate new insights and practices that will continue to ensure the important economic and social role of entrepreneurship in ensuring prosperity and success. Read more >>

 

2021: Inovativna pedagogika u online obrazovanju; međunarodno savjetovanje

Svrha međunarodnog savjetovanja je predstaviti trendove i dobre prakse pedagoškog, tehnološki podržanog inoviranja u visokom školstvu, koji mogu doprinijeti većoj učinkovitosti stvaranja znanja i razvoja potrebnih kompetencija za tržište rada 21. stoljeća. Više o međunarodnom savjetovanju >>


 

2021: International Virtual Event: Global Smart Villages; međunarodno savjetovanje

Na međunarodnom savjetovanju Globalna pametna sela skupa s izvrsnim sugovornicima odgovarali smo na ključna pitanja iz područja digitalizacije, održivih modela i pametnih rješenja za život i rad u ruralnim područjima, pametnih seoskih imanja, energetike, zelenih usmjerenja, mobilnosti i socijalnih usluga u ruralnim područjima.

 

2020.: The Future of Global Business and Marketing: How will Smart Companies Deal with Challenges and Opportunities?, međunarodna konferencija - Temeljna svrha konferencije bila širenje istraživačkih postignuća, razmjena iskustva te prepoznavanje ključnih problema, izazova i prepreka u područjima marketinga, ekonomije i menadžmenta. Potaknuli smo dijalog između gospodarstvenika, poduzetnika, istraživača i znanstvenika, koji su razmjenjivali iskustva i istraživačka postignuća o inovacijama, o trendovima i problemima te razgovarali o praktičnim izazovima s kojima se suočavaju. Predstavili su rješenja koja su bila donesena u području globalnog marketinga, ekonomije i menadžmenta te istaknuli svoje izazove i prilike na tržištu.

2019.: Advancing Education: People, Institutions, Technology, međunarodna konferencija

Povodom 20. obljetnice online studija na DOBI smo organizirali međunarodnu konferenciju, na kojoj su ugledni međunarodni eksperti predstavili produbljen pogled na e-obrazovanje, razmišljali o njegovom značenju i o prilikama koje isti nudi za inoviranje te za otvaranje obrazovanja na pragu četvrte industrijske revolucije. Konferencija je ponudila odličnu priliku za umrežavanje onih koji su u području e-obrazovanja već napravili značajne preboje, kao i onih koji su pred prvim koracima i traže usmjerenja eksperata s praktičnim iskustvima.

2018.: Turn Innovative Ideas Into Reality, međunarodna konferenca

DOBA Fakultet Maribor u suradnji s FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry iz Graza, Austrija i s Fakultetom za menadžment Univerza na Primorskem organizirao je 8. Međunarodnu znanstvenu konferenciju »Turn Innovative Ideas Into Reality«, koja se je održala u Mariboru, 12. i 13. listopada 2018.2017.: Pametni gradovi – gradovi danas i sutra, međunarodna konferencija. Pozvali smo globalne eksperte koji su dijelili najnovije trendove, izazove i rješenja za razvoj pametnih gradova i zajednica. Čak 74 sudionika iz poduzeća, općina, visokoškolskih ustanova i iz različitih medijskih kuća je na osnovi praktičnih rješenja i primjera u svijetu otkrilo ŠTO treba promijeniti, KAKO kreirati politike te KAKO uvoditi promjene. Konferenciju je otvorila Violeta Bulc, dugogodišnja visokoškolska učiteljica, danas europska povjerenica.2013.: The Future of work and Learning, 11. travnja. Međunarodni simpozij koji smo organizirali u suradnji s mrežom Knowledge Economy Network iz Bruxsellesa, bio je namijenjen poticanju stalnog dijaloga između akademičara i praktičara iz gospodarstva i iz javnog sektora za oblikovanje smjernica za daljnji razvoj kompetencija, obrazovnih sadržaja i načina provođenja visokoškolskih programa koje nude poslovne škole.

 

 

2012.: Dinamično poduzetništvo za rast gospodarstva – Poticanje održivog rasta za blagostanje i nova radna mjesta, 7. svibnja. Svrha konferencije bila je potaknuti dijalog između gospodarstva i visokog školstva za cjelovit pristup oblikovanju takvih programa i sadržaja, koji će pomoći poduzetnicima koji vode dinamična, brzo rastuća poduzeća, kako bi lakše osigurali dugoročan održivi rast i prelazak s malog poduzeća na profesionalno upravljano rastuće poduzeće te pri tome uvažavali čimbenike održivog razvoja.

 

2011.: Biti konkurentan na svjetskom tržištu – cjeloživotnim obrazovanjem internacionaliziramo poduzeća, 9. lipnja. Svrha konferencije bila je odgovoriti na izazove okruženja te potaknuti razvoj i uključivanje u programe cjeloživotnog obrazovana iz područja internacionalizacije poslovanja, te pri tome prikazati neke mogućnosti cjeloživotnog obrazovana za uspješnu internacionalizaciju slovenskih poduzeća s ciljem stalnog ulaganja u znanje, u usavršavanje i u učenje za poslovanje s inozemstvom, i to ne samo u području poslovanja, već i u drugim područjima: pri komuniciranju, znanju jezika, poznavanju različitih kultura, običaja i navika.
 

2010.: Uloga visokog školstva pri oblikovanju društva suradnje i stvaranja, 10. lipnja. Svrha konferencije bila je doprinijeti većoj svijesti o važnosti uloge visokog školstva za razvoj društva suradnje i stvaranja te uloge u preoblikovanju društva u smjeru održivog razvoja i dugoročne, međunarodne konkurentnosti osmišljene na znanju i mudrosti.

 

 

 

2009.: Poticanje kreativnosti i inovativnosti u visokom školstvu, 19. lipnja. Svrha konferencije bila je širenje informacija o dobrim praksama u visokom školstvu i na drugim razinama obrazovanja, osvješćivanje javnosti te poticanje rasprava o inovativnosti i kreativnosti kao ključnim kompetencijama koje moraju razvijati sve razine obrazovanja.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac