Konferencije i simpoziji

Profesori i istraživanje

Konferencije i simpoziji

Za studente i širu stručnu javnost organiziramo konferencije, odnosno simpozije, na kojima ugošćujemo važne stručnjake i znanstvenike iz Slovenije i iz inozemstva.

2020.: The Future of Global Business and Marketing: How will Smart Companies Deal with Challenges and Opportunities?, međunarodna konferencija - Temeljna svrha konferencije bila širenje istraživačkih postignuća, razmjena iskustva te prepoznavanje ključnih problema, izazova i prepreka u područjima marketinga, ekonomije i menadžmenta. Potaknuli smo dijalog između gospodarstvenika, poduzetnika, istraživača i znanstvenika, koji su razmjenjivali iskustva i istraživačka postignuća o inovacijama, o trendovima i problemima te razgovarali o praktičnim izazovima s kojima se suočavaju. Predstavili su rješenja koja su bila donesena u području globalnog marketinga, ekonomije i menadžmenta te istaknuli svoje izazove i prilike na tržištu.

2019.: Advancing Education: People, Institutions, Technology, međunarodna konferencija

Povodom 20. obljetnice online studija na DOBI smo organizirali međunarodnu konferenciju, na kojoj su ugledni međunarodni eksperti predstavili produbljen pogled na e-obrazovanje, razmišljali o njegovom značenju i o prilikama koje isti nudi za inoviranje te za otvaranje obrazovanja na pragu četvrte industrijske revolucije. Konferencija je ponudila odličnu priliku za umrežavanje onih koji su u području e-obrazovanja već napravili značajne preboje, kao i onih koji su pred prvim koracima i traže usmjerenja eksperata s praktičnim iskustvima.

2018.: Turn Innovative Ideas Into Reality, međunarodna konferenca

DOBA Fakultet Maribor u suradnji s FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry iz Graza, Austrija i s Fakultetom za menadžment Univerza na Primorskem organizirao je 8. Međunarodnu znanstvenu konferenciju »Turn Innovative Ideas Into Reality«, koja se je održala u Mariboru, 12. i 13. listopada 2018.2017.: Pametni gradovi – gradovi danas i sutra, međunarodna konferencija. Pozvali smo globalne eksperte koji su dijelili najnovije trendove, izazove i rješenja za razvoj pametnih gradova i zajednica. Čak 74 sudionika iz poduzeća, općina, visokoškolskih ustanova i iz različitih medijskih kuća je na osnovi praktičnih rješenja i primjera u svijetu otkrilo ŠTO treba promijeniti, KAKO kreirati politike te KAKO uvoditi promjene. Konferenciju je otvorila Violeta Bulc, dugogodišnja visokoškolska učiteljica, danas europska povjerenica.2013.: The Future of work and Learning, 11. travnja. Međunarodni simpozij koji smo organizirali u suradnji s mrežom Knowledge Economy Network iz Bruxsellesa, bio je namijenjen poticanju stalnog dijaloga između akademičara i praktičara iz gospodarstva i iz javnog sektora za oblikovanje smjernica za daljnji razvoj kompetencija, obrazovnih sadržaja i načina provođenja visokoškolskih programa koje nude poslovne škole.

 

 

2012.: Dinamično poduzetništvo za rast gospodarstva – Poticanje održivog rasta za blagostanje i nova radna mjesta, 7. svibnja. Svrha konferencije bila je potaknuti dijalog između gospodarstva i visokog školstva za cjelovit pristup oblikovanju takvih programa i sadržaja, koji će pomoći poduzetnicima koji vode dinamična, brzo rastuća poduzeća, kako bi lakše osigurali dugoročan održivi rast i prelazak s malog poduzeća na profesionalno upravljano rastuće poduzeće te pri tome uvažavali čimbenike održivog razvoja.

 

2011.: Biti konkurentan na svjetskom tržištu – cjeloživotnim obrazovanjem internacionaliziramo poduzeća, 9. lipnja. Svrha konferencije bila je odgovoriti na izazove okruženja te potaknuti razvoj i uključivanje u programe cjeloživotnog obrazovana iz područja internacionalizacije poslovanja, te pri tome prikazati neke mogućnosti cjeloživotnog obrazovana za uspješnu internacionalizaciju slovenskih poduzeća s ciljem stalnog ulaganja u znanje, u usavršavanje i u učenje za poslovanje s inozemstvom, i to ne samo u području poslovanja, već i u drugim područjima: pri komuniciranju, znanju jezika, poznavanju različitih kultura, običaja i navika.
 

2010.: Uloga visokog školstva pri oblikovanju društva suradnje i stvaranja, 10. lipnja. Svrha konferencije bila je doprinijeti većoj svijesti o važnosti uloge visokog školstva za razvoj društva suradnje i stvaranja te uloge u preoblikovanju društva u smjeru održivog razvoja i dugoročne, međunarodne konkurentnosti osmišljene na znanju i mudrosti.

 

 

 

2009.: Poticanje kreativnosti i inovativnosti u visokom školstvu, 19. lipnja. Svrha konferencije bila je širenje informacija o dobrim praksama u visokom školstvu i na drugim razinama obrazovanja, osvješćivanje javnosti te poticanje rasprava o inovativnosti i kreativnosti kao ključnim kompetencijama koje moraju razvijati sve razine obrazovanja.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac