ONLINE SUMMIT 2023.

27. – 31. ožujka

ONLINE SUMMIT 2023.

Ako želimo stvoriti bolji sutra, moramo biti otvoreni za nove ideje, razmišljanja i pristupe, koji će nam omogućiti da se suočimo s izazovima suvremenog svijeta. Na DOBA Fakultetu svojim suvremenim programima i načinima studija već 20 godina otvaramo nove perspektive, te karijerne i razvojne mogućnosti. Stoga vam povodom 20. obljetnice djelovanja fakulteta poklanjamo ZNANJE.

 

Pridružite nam se na seriji inspirativnih webinara iz područja komunikacije, psihologije, obrazovanja, marketinga i razvoja kadrova od 27. do 31. ožujka.

Naši iznimni visokoškolski profesori vas neće samo potaknuti na razmišljanje, nego će vam zajamčiti i konkretne odgovore na vaša pitanja.

 

Ponedjeljak, 27. ožujka u 19 sati

Dr. Tina Vukasović

Kako razumjeti različite generacije potrošača

Održavanje komunikacije s potrošačima u digitalnom dobu i poplavi digitalnih medija, od je ključnog značenja za prepoznatljivost i osviještenost poduzeća, odnosno robne marke. Na webinaru ćete se upoznati s karakteristikama pojedinih generacija potrošača (Baby boom, X, Y, Z) i s njihovim medijskim navikama. Razumjet ćete na koji način danas pristupiti različitim generacijama potrošača koji su vještiji s novim tehnologijama. Tako ćete znati prilagoditi svoju strategiju tržišnog komuniciranja različitim generacijama potrošača i osnaživanju odnosa s istima.

O predavačici: Dr. Tina Vukasović je doktorirala na Fakultetu za menadžment Sveučilištu na Primorskem u Kopru. U svojoj radnoj karijeri bila je više od dvanaest godina zaposlena u gospodarstvu, u strateškom marketingu Perutnine Ptuj. Svoj istraživački rad predstavlja u uglednim domaćim i stranim znanstvenim revijama te na međunarodno priznatim konferencijama. Na DOBA Fakultetu, gdje je dva puta bila izabrana naj profesoricom godine, predaje predmete iz područja marketinga, istraživanja tržišta, razvoja proizvoda i robnih marki, ponašanja klijenata … Moto koji je vodi u njezinom radu jest saslušati potrebe studenata, njihovo znanje obogatiti inovativnim i kreativnim pristupom podučavanja, s ciljem dosezanja najboljih ishoda učenja.

>> Prijavite se


 

Utorak, 28. ožujka u 19 sati

Dr. Darko Števančec

Govor tijela za poslovni uspjeh

Naglasak će biti na fizičkim elementima neverbalne komunikacije – mimici, gestikulaciji i proksemici. Na praktičnim primjerima ćemo s pomoću neverbalne komunikacije analizirati osobine ličnosti govornika, poput samopouzdanja, ekstrovertiranosti i uvjerljivosti. Na ovom predavanju ćete saznati koliko je neverbalna komunikacija važna u poslovnom životu.

O predavaču: Dr. Darko Števančec je doktor psiholoških znanosti. U razdoblju od 1991. do 1999. godine vodio je jedno od prvih privatnih istraživačkih poduzeća u Sloveniji - Davean, gdje se bavio istraživanjem, savjetovanjem i obrazovanjem u području marketinga, vođenja i psihosocijalne klime organizacija. Njegov znanstveno-istraživački rad obuhvaća veći broj stručnih članaka i priloga na međunarodnim psihološkim kongresima. Od 2001. godine posvećuje se prije svega pedagoškom i istraživačkom radu u visokoškolskim organizacijama. Na DOBA Fakultetu je nositelj predmeta iz područja javnog nastupa i retorike, psihologije, osobnog menadžmenta  i komuniciranja. 2018. godine bio je izabran naj profesorom godine.

>> Prijavite se


 

Srijeda, 29. ožujka u 19 sati

Dr. Živa Veingerl Čič

Prednosti i izazovi hibridnog modela rada

Jeste li i vi dio tima koji radi na daljinu? Vodite zaposlenike koji posao obavljaju hibridnim modelom? Ako se suočavate s izazovima sudjelovanja i produktivnosti u hibridnom modelu radu, onda je ovo predavanje kao stvoreno za vas! Na predavanju ćete saznati kako različite generacije pristupaju hibridnom modelu radu, te koje su njihove glavne potrebe i očekivanja, što će vam omogućiti razumijevanje zaposlenika i doprinijeti poboljšanju suradnje i produktivnosti hibridnog modela rada. A dobit ćete i praktične savjete i upoznati strategije za učinkovito upravljanje i vođenje hibridnog modela rada. 

O predavačici: Dr. Živa Veingerl Čič je doktorirala u području upravljanja individualnom uspješnošću zaposlenika. Dr. Veingerl Čič  ima više od dvadeset godina iskustva u poslovnom sektoru u području trženja, komuniciranja, savjetovanja  i kadrovskog menadžmenta. Certificirana je trenerica i certificirani coach. Na predmetima na kojima predaje povezuje teorijsko znanje s praktičnim iskustvima, s ciljem razvijanja potencijala i kritičkog razmišljanja pojedinaca i skupina. Nadahnjuju je usmjerenost na pojedinca, te njegov napredak i razvoj organizacija. Studenti su je nagradili nazivom naj profesorica studijske godine 2020./2021.

>> Prijavite se


 

Četvrtak, 30. ožujka u 19 sati

Dr. Marko Divjak

Važnost snage karaktera i odlika za odlično vođenje

Pozitivna psihologija grana je psihologije koja se bavi proučavanjem čimbenika, uvjeta i okolnosti koje vode u blagostanje, sreću i dobrobit. Psihičko zdravlje nije povezano samo i isključivo s odsutnošću bolesti i njezinih simptoma, već ono ovisi prije svega o razvijanju snaga karaktera i odlika, te ostvarenja potencijala i talenata. Saznat ćete kako se spoznaje pozitivne psihologije mogu učinkovito primijeniti u poduzećima i organizacijama pri vođenju zaposlenika, s ciljem dosezanja veće predanosti i blagostanja te drugih pozitivnih organizacijskih ishoda. Naglasak će biti na predstavljanju koncepta snaga karaktera, odnosno odlika i učinaka vođenja na temelju odlika.

O predavaču: Dr. Marko Divjak se na početku svoje karijere bavio tržišnim istraživanjima i istraživanjima javnog mnijenja. 2011. godine je doktorirao iz prometne psihologije. Na DOBA Fakultetu kao visokoškolski profesor i razvojno-istraživački suradnik, pored metodološko-istraživačkih predmeta, predaje i na predmetima povezanim s psihologijom i komuniciranjem. Istraživački se bavi i područjem online obrazovanja, proučavanjem psiholoških osobina studenata u online obrazovnom okruženju, razvojem i mjerenjem prenosivih kompetencija, prije svega timskog rada, komunikacije i interpersonalnih vještina. Studenti su ga nekoliko puta izabrali i naj profesorom godine.

>> Prijavite se


 

Petak, 31. ožujka u 19 sati

Dr. Mateja Brejc

E-obrazovanje danas

E-obrazovanje prati određeno nerazumijevanje, koje je djelomično i posljedica upotrebe raznolike terminologije, no pojednostavljeno razumijevanje i nepoznavanje kompleksnosti područja e-obrazovanja ujedno mogu i značajno utjecati na razinu kvalitete e-obrazovanja. Na webinaru ćemo govoriti o osnovnim pojmovima i pojavnim oblicima e-obrazovanja. Predstavit ćemo aktualne trendove koji značajno diktiraju i suoblikuju razvoj e-obrazovanja, te prikazati kako usredotočenošću na sudionika iste možemo ostvariti.

O predavačici: Dr. Mateja Brejc je docentica za područje menadžmenta. Vodila je nekoliko nacionalnih projekata i sudjelovala u različitim međunarodnim projektima, organizirala je i vodila stručne susrete i znanstvene savjete te veći broj međunarodnih konferencija. Bila je i glavna urednica revije Vođenje. Od veljače 2022. godine je kao visokoškolska profesorica zaposlena na DOBA Fakultetu, gdje aktivno djeluje u organizacijskom i razvojno-istraživačkom području online obrazovanja. Nositeljica je predmeta Menadžment kvalitete u obrazovanju te sudjeluje na predmetima iz područja e-obrazovanja na dodiplomskim i magistarskim programima.

>> Prijavite se

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac