Novosti

Novosti
08. rujan 2021.

Završavamo istraživački projekt „Jačanje digitalnih kompetencija ranjivih skupina za poboljšanje zapošljivosti i višu dodanu vrijednost na tržištu rada“

Na DOBA Fakultetu uspješno završavamo dvogodišnji Ciljani istraživački projekt pod naslovom „Jačanje digitalnih kompetencija ranjivih skupina za poboljšanje zapošljivosti i višu dodanu vrijednost na tržištu rada“.

Projekt su financijski podržali ARRS (Javna agencija za istraživačku djelatnost RS) i MDDSZ (Ministarstvo rada, obitelji, socijalne politike i jednakih mogućnosti RS). U okviru projekta smo na temelju rezultata istraživanja pripremili matriku potrebnih digitalnih kompetencija za ranjive skupine, koja je bila temelj i za pripremu Modela cjeloživotnog učenja za jačanje digitalnih kompetencija te povećanje motivacije ranjivih skupina za pristup tržištu rada i za povećanje dodane vrijednost na tržištu rada. 

U okviru projekta smo pripremili znanstvenu monografiju „Digitalne kompetencije ranjivih skupina“, u kojoj su uključeni svi ključni rezultati i konstatacije koje su nastale u okviru tog projekta. Projekt završava krajem listopada 2021. godine, te ćemo s ciljem diseminacije rezultata projekta i širenja dobrih praksi, pripremiti završnu konferenciju „Jačanje digitalnih kompetencija ranjivih skupina i poboljšanje njihove zapošljivosti na tržištu rada“. 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac