Novosti

Novosti
05. srpanj 2019.

Uspješno smo proveli osposobljavanje u Beču

U lipnju se u sklopu projekta EnDigiCom odvijalo trodnevno osposobljavanje.

Projektni partneri predstavili su široki raspon alata (Zoom, Padlet, Canva, Kahoot, SurveyMonkey…)  koji nastavnici mogu primijeniti u poučavanju te u projektnom radu.  Za potrebe intenzivnog osposobljavanja pripremljen je i opsežan priručnik koji se sastoji od skoro 200 stranica.

Osposobljavanje se temeljilo na prijenosu dobrih praksi uporabe digitalnih alata u nastavi, stoga smo i mi dijelili svoja iskustva sa sudionicima. Na osposobljavanju sudjelovala su tri predstavnika DOBA Fakulteta, koji će predstavljene dobre prakse zacijelo prenijeti u pedagoški proces.

   

Projekt EndigiCom - Enhanced Digital Competencies for Business Usage financiran je iz programa Europske komisije Erasmus + KA 2 Strateška partnerstva EnDigiCom.

Ovaj se projekt provodi uz pomoć sredstava Europske unije. Sadržaj ove komunikacije isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac