Novosti

Novosti
25. rujan 2021.

Savjeti za karijeru voditelja za vaš uspjeh u budućnosti

Svijet se mijenja, a mijenjaju se i zahtjevi s kojima se suočavaju poduzeća i zaposlenici, koji se moraju i žele dokazivati u digitaliziranom svijetu koji se neprestano mijenja. Također, pandemija COVID-19 dodatno je pokazala potrebu za većom prilagodljivošću, kako obrazovanja tako gospodarstva. Zbog toga se zasigurno danas više nego ikada prije mladi i zaposlenici zapituju koja znanja i kompetencije moraju savladati da napreduju na poslu te koji studijski programi nude najviše mogućnosti za napredak u karijeri.

Uz neprestane promjene karijernih trendova možemo potvrditi kako na DOBA Fakultetu pratimo suvremene trendove, naime u svojim se programima iznimno orijentiramo na razvijanje mekih kompetencija, poput: organiziranosti, samoinicijativnosti, rada u timovima, analitičkog razmišljanja, kompleksnog rješavanje problema, emocionalne inteligencije, kreativnosti, odgovornost itd., koje i PCMA prepoznaje kao važne radne vještine do 2025. godine. Iste našim diplomantima osiguravaju da i u budućnosti imaju mnogo karijernih mogućnosti.

Nagovještaje o tome koja znanja i kompetencije očekuju od budućih zaposlenika, naveli su i dobitnici nagrada GZS (Slovenske gospodarske komore) za iznimna gospodarska i poduzetnička postignuća u 2020. godini: Marko Lukić, direktor poduzeća Lumar; Marta Kelvišar, direktorica poduzeća Adria Dom; mag. Zdenko Zanoški, direktor poduzeća Frutarom Etol te Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakulteta.

 

Marko Lukić
direktor poduzeća Lumar

Broj zaposlenih: između 50 i 90 zaposlenih

Djelatnost: Arhitekturno i građevinarsko planiranje; Građevinarstvo; Projektiranje; Montažne kuće

Što mora savladati kandidat za zaposlenje u vašem poduzeću da bi vas uvjerio?

Dobar zaposlenik je usmjeren na klijente, predan je, proaktivan i odgovoran. Spreman je učiti, pokretač je i provoditelj poboljšanja te izvrstan član tima koji potiče timski rad, suradnju i dobre odnose. Promicatelj je održivog razvoja.

Koje će ključne kompetencije u narednim godinama biti važne?

Za nas je kod kandidata veoma važna kompetencija timskog rada, naime kuća je kompleksan proizvod, za čije je nastajanje potrebna suradnja stručnjaka iz različitih područja i s različitim znanjima. Također, veoma je važna i kompetencija upravljanja vremenom i prioritetima te sposobnost razumijevanja stanja, provođenja aktivnosti i uvođenja poboljšanja, koja su važan dio naše konkurentske prednosti, razvoja i rasta.

Zasigurno je veoma važno i da su pojedinčeve osobne vrijednosti sukladne vrijednostima i kulturi poduzeća. Naravno, važan aspekt pri odabiru novog suradnika je i motivacija, spremnost na nove izazove i osobni razvoj te širina novih znanja i iskustava, koji nadopunjuju opseg već postojećih kompetencija u poduzeću.

Koje je vaše najvažnije pitanje na razgovoru za posao?

Na razgovoru smatram važnim postavljanje pitanja što novi suradnik očekuje od svoga voditelja.

Kakvog biste menadžera zaposlili?

Takvog koji empatičan i ljude postavlja na prvo mjesto.


Marta Kelvišar
direktorica poduzeća Adria Dom d.o.o.

Broj zaposlenih: između 150 i 199 zaposlenih

Djelatnost: Građevinarstvo; Pokrivanje krovova, limarija i tesarstvo; Stolarska djelatnost; Karavani i prikolice; Stolarija

Što mora savladati kandidat za zaposlenje u vašem poduzeću da bi vas uvjerio?

Prvi dojam ostavlja energija koju kandidat emitira te je osjetiš već prilikom pozdrava. A zatim promatramo način razmišljanja. Znanje i iskustva su veoma važni, ali motivacija je ono što nas na kraju uvjerava. Istu obično potvrđuju i dotadašnja postignuća kandidata.

Koje će ključne kompetencije u narednim godinama biti važne?

Ključne kompetencije budućnosti oblikovat će se pod utjecajem četvrte industrijske revolucije, digitalizacije i automatizacije: inovativno razmišljanje, empatičnost, sposobnost brzog prilagođavanja, fokusiranost na cilj i multidisciplinarnost.

Koje je vaše najvažnije pitanje na razgovoru za posao?

Pored osobnog predstavljanja kandidata i predstavljanja dosadašnjih iskustava i postignuća, veoma je važno i da saznamo što je kandidatova motivacija za rad, zašto želi obavljati određeni posao te zašto bi želio raditi u našem poduzeću. Kandidat mora pokazati strast prema poslu.

Kakvog biste menadžera zaposlili?

  • Dobar coach i mentor koji ohrabruje zaposlenike i stvara radno okruženje koje uključuje i misli, u kojem pokaže zanimanje za uspjeh i dobro osjećanje zaposlenika i njihov karijerni razvoj. Koji zaposlenicima daje povratnu informaciju o obavljenom poslu te ih usmjerava, kako bi ubuduće radili još bolje.
  • On je upućen, brine o osobnom razvoju, o razvoju kompetencija vođenja i stručnih kompetencija te o razvoju emocionalne i duhovne inteligencije.
  • On posjeduje stručno znanje da može savjetovati zaposlenicima pri radu.
  • On je produktivan i usmjeren na rezultate.
  • Timski je suradnik koji dobro surađuje s drugim područjima u poduzeću te traži cjelovita rješenja problema.
  • Ima jasnu viziju i strategije putem kojih će istu i dosegnuti.
  • Samopouzdan je, odlučan, ciljano usmjeren i dobar pregovarača.

mag. Zdenko Zanoški
direktor poduzeća Frutarom Etol d. o. o.

Broj zaposlenih: između 200 i 249 zaposlenih

Djelatnost: Proizvodnja eteričnih ulja, Aromatični prirodni ekstrakti, proizvodnja

Što mora savladati kandidat za zaposlenje u vašem poduzeću da bi vas uvjerio?

Znanje, odgovarajući nastup, timsku orijentiranost, i ono što je meni najvažnije, mora znati što je njegova dodana vrijednost za poduzeće.

Koje će ključne kompetencije u narednim godinama biti važne?

Otvorenost, fleksibilnost i brzo prilagođavanje na promjene, uključujući i ono za stjecanje novih odgovarajućih znanja.

Koje je vaše najvažnije pitanje na razgovoru za posao?

Što je njegova dodana vrijednost za poduzeće.

Kakvog biste menadžera zaposlili?

Takvog koji bi se identificirao s vizijom poduzeća te koji bi bio sposoban ostvariti istu.


Jasna Dominko Baloh
direktorica poduzeća DOBA Fakultete

Broj zaposlenih: između 10 do 19 zaposlenih

Djelatnost: Obrazovni tečajevi i instrukcije; Obrazovane institucije

Što mora savladati kandidat za zaposlenje u vašem poduzeću da bi vas uvjerio?

Poznavati mora viziju i poslanstvu DOBE; vrijednosti DOBE moraju biti usklađene s vrijednostima kandidata. Iz razgovora mora biti razvidan snažan radni zanos, ambicioznost i energija.

Koje će ključne kompetencije u narednim godinama biti važne?

Meke kompetencije, prije svega emocionalna inteligencija, svijest o neprestanom učenju, inovativnost, odgovornost, samoorganiziranost i sposobnost rješavanja problema. Važna je poduzetnost, pozitivan odnos prema radu i visoka etika.

Koje je vaše najvažnije pitanje na razgovoru za posao?

Pitala bih ga što je u zadnje vrijeme novoga naučio te što je uveo u posao. Zanimalo bi me i čuti odgovor na pitanje: Recite mi nešto kreativno.

Kakvog biste menadžera zaposlili?

Takvog koji zna voditi ljudi i timove, s velikom mjerom odgovornosti.


Autorica fotografija: Barbara Reya s.p.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac