Novosti

Novosti
15. lipanj 2022.

Rješavanje poslovnog izazova za mljekaru Mlekarna Celeia d.o.o.

U okviru predmeta Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki, studenti bachelor programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću tražili su rješenja za poslovni izazov koji je zadalo poduzeće Mlekarna Celeia.

Analizirali su odabrani proizvod LCA bez šećera te pripremili prijedlog alata tržišno-komunikacijskog kontakta s ciljanom skupinom. Predlagali su alate koje bi Mlekarna Celeia trebala upotrijebiti prilikom uspostavljanja kontakta s ciljanom skupinom potrošača – osoba koje boluju od dijabetesa te na taj način stvoriti veću prepoznatljivost proizvoda kod ove ciljane skupine.

Studente su pri traženju prijedloga rješenja poslovnog izazova usmjeravale nositeljica predmeta, prof. dr. Tina Vukasović i predstavnica poduzeća, mag. Aleksandra Zajc, voditeljica istraživanja i razvoja, koja je na predmetu održala i zanimljivo gostujuće predavanje.

Odabrani zadaci s predloženim rješenjima bili su proslijeđeni Mlekarni Celeia, gdje su bili iznimno zadovoljni kvalitetom uradaka i idejama studenata.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac