Novosti

Novosti
03. svibanj 2022.

Prema ocjeni poslodavaca, 77 % diplomanta DOBA Fakulteta napreduje

Jedno od područja kvalitete na DOBA Fakultetu, koje je vrlo važno, je i ocjena kvalitete diplomanta, kako je vide i percipiraju poslodavci diplomanta DOBA Fakulteta. 

Anketiranje poslodavaca naših diplomanta jedno je od ključnih alata za dobivanje informacija o uspješnosti naših diplomanta na tržištu rada i za dobivanje informacija o adekvatnosti i primjenjivosti znanja i kompetencija, koje su stekli, odnosno razvili tijekom e-studijem. Na DOBA Fakultetu do danas je diplomirao čak 5.251 diplomant i magistar.

Struktura poduzeća koja su odgovorila na upitnik je sljedeća:

  • Djelatnost: 64 % gospodarstvo, 36 % neproizvodna
  • Veličina: 12 % mikro, 28 % manje, 12 % srednje veliko, 48 % veliko

Rezultate anketa smo usporedili s rezultatima anketiranja iz prethodne dvije godine te s rezultatima istraživanja DOBA Fakulteta »Dodana vrijednost online studija«, koje je bilo provedeno 2021. godine, u kojem su razvijenost određenih sklopova kompetencija ocjenjivali tako diplomanti kao i poslodavci.

Na temelju rezultata koje smo dobili, možemo ocijeniti da su poslodavci diplomanta DOBA Fakulteta zadovoljni stečenim kompetencijama njihovih zaposlenika te da zaposlenicima obrazovanje otvara karijerno napredovanje u smislu više plaće i boljeg radnog mjesta.

Nekoliko ključnih rezultata anketiranja:

  • Suradnja i timski rad je prema mišljenju poslodavaca najbolje razvijena kompetencija (6,6 na 7-stupanjskoj ljestvici) diplomanta DF. Ova je kompetencija i u istraživanju Dodana vrijednost online studija (2021.) bila definirana kao ona središnja točka modela online studija, oko koje studenti razvijaju važne organizacijske, socijalne, osobne i informacijske kompetencije, koje nisu povezane s programom u kojem studiraju
  • Uporaba alata za komunikaciju i rad na daljinu jedna je od kompetencija u kojoj su poslodavci kod svojih zaposlenika posebno istaknuli dobro poznavanje alata za rad od kuće, što je uvelike olakšalo prijelaz na rad od kuće za vrijeme pandemije COVID-19.
  • Kritičko razmišljanje i učinkovito rješavanje problema je kompetencija koju su poslodavci ocijenili kao najvažniju kompetenciju kod svojih zaposlenika. A da je kod diplomanata DF i ova kompetencija vrlo razvijena, potvrdili su i poslodavci svojom ocjenom razvijenosti kompetencija od 6,1 na 7- stupanjskoj ljestvici.
  • Diploma DF omogućuje napredovanje na radnom mjestu. Čak 77 % poslodavaca je ocijenilo da će njihovi zaposlenici na radnom mjestu napredovati, primati višu plaću ili stimulaciju.
  • Poslodavci ocjenjuju (96 %) da DOBA Fakultet ima primjeran ili visok ugled te fakultet ocjenjuju kao fakultet koji prati suvremene trendove u obrazovanju, fakultet koji pruža kvalitetne studijske programe te je obrazovna ustanova od povjerenja.
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac