Novosti

Novosti
05. veljača 2019.

Osposobljavanje za rad na društvenim mrežama

U sklopu projekta EnDigiCom proveli smo osposobljavanje »Social Media Modules For Management Assistants«.

Krajem siječnja na DOBA Fakultetu se odvijalo osposobljavanje na temu upotrebe društvenih medija za upotrebu u poduzećima. Na trodnevnom osposobljavanju, koje se u cijelosti odvijalo na engleskom jeziku, sudjelovalo je 17 sudionika iz pet zemalja, među kojima su bile i tri suradnice DOBA Fakulteta.

Osposobljavanje je obuhvaćalo sadržaje inbound marketinga, upotrebe različitih kanala društvenih medija, analitike marketinških kampanja … Pripremale i provele su ga stručnjakinje Jasna Suhadolc (Virtua PR, Slovenija) i Natascha Ljubic (Wds7, Austrija), na temelju konstatacija u projektu EnDigiCom (Enhanced Digital Competencies for Business Usage).

Disclaimer:
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac