Novosti

Novosti
11. ožujak 2019.

Od Erasmus prakse do zaposlenja

Mobilnost u okviru Erasmus programa omogućava veću konkurentnost na domaćem, a također i na međunarodnom tržištu rada.

Drago nam je što studenti prepoznaju ovu izvrsnu priliku te da nas izvješćuju o svojim pozitivnim dojmovima tijekom boravka u inostranstvu. Do sada su studenti stjecali vještine i iskustva na Malti, u Grčkoj, Španjolskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, Francuskoj …

Studentica Sandra Hathaway obavljala je stručnu praksu u okviru programa  Erasmus u Grčkoj: »Budući da sam praktično osposobljavanje obavljala u organizaciji, u koju su po pomoć dolazili ljudi iz cijelog svijeta, program mobilnosti još više je doprinio razvoju međukulturnih kompetencija nego kad bih radila samo s domaćim stanovnicima. Tako sam dobila priliku upoznati lokalnu, a također i druge kulture. Upoznala sam se s političnim i etičkim problemima različitih kultura s kojima sam dolazila u kontakt. Na osnovi tih iskustava razvila sam razumijevanje različitosti te važnosti poštovanja razlika među kulturama s kojima sam se susretala. Program Erasmus za mobilnost preporučila bih svima jer je to sjajna prilika da postanete samostalniji. Usto mobilnost nudi mogućnost upoznavanja kultura, učenja stranog jezika te iskustva rada u inozemstvu, a sve navedene aktivnosti mogu biti odlična referencija za zapošljavanje ili uključenje u projekt. Uključenje u program mobilnosti podupire profesionalni razvoj te također osobni razvitak i širenje horizonta.«

Tom Šfiligoj, student programa Marketing, društveni mediji i odnosi s javnošću, upravo je uspješno završio stručnu praksu u Njemačkoj: »Tijekom četiri mjeseca stekao sam ogromno stručnog znanja i digitalnih kompetencija. Posebno bih želio istaknuti vještine povezane s programima MS Excel i Google Analytics te razumijevanje oglašavanja pomoću video snimaka (prvenstveno s tehničkog aspekta). Što se tiče stečenog znanja i vještina, ne bih mogao poželjeti bolju tvrtku za obavljanje prakse. Osvrnem li se na ta četiri mjeseca, shvaćam kako sam osim cjelokupnog rada i stručnog znanja stekao i ogromno drugih iskustava, a ponajprije neki novi uvid u njemačku odnosno bavarsku kulturu koja je posebna i unutar Njemačke. Praksa u okviru projekta Erasmus jedno je od mojih najboljih životnih iskustava. Svakome kome se pruža ovakva prilika, preporučio bih da ponudu prihvati bez oklijevanja i uvjeri se sam. Stručno znanje i posebice međukulturne i socijalne kompetencije koje sam stekao u tijeku prakse od neprocjenjive su vrijednosti. Posebno zahvaljujem Erasmus koordinatorici na Doba Fakultetu, s kojom sam bio u stalnom kontaktu i koja je uvijek bila na raspolaganju za odgovore na moja pitanja, što je uvelike pridonijelo mom ugodnom boravku tijekom obavljanja Erasmus prakse.«

DOBA Fakultet nositelj je Erasmus sveučilišne povelje ECHE koja omogućava provedbu mobilnosti u okviru programa Erasmus za studente, nastavnike i administrativno osoblje.

Međunarodna mobilnost studenata postaje sve značajnija te donosi mnogo koristi institucijama i pojedincima. Za studente je to neprocjenljivo iskustvo koje im omogućava neposredan kontakt s predstavnicima drugih naroda i kultura. Naime, u današnje vrijeme razvijanje međukulturnih kompetencija i ovladavanje stranim jezicima pojedincima omogućavaju veću konkurentnost na međunarodnom tržištu rada.

Studentima DOBA Fakulteta je tako dana mogućnost da dio svojih obveza na studijskom programu ispune na  fakultetu u inozemstvu ili obave stručnu praksu. Studiranje ili obavljanje stručne prakse u inozemstvu studentima, između ostalog, pruža mogućnost

  • razvoja i unaprjeđivanja jezičnih vještina
  • ispunjenja osobnih ciljeva te društvenog povezivanja izvan granica Hrvatske  
  • razumijevanja i ekonomske i društvene kulture određene zemlje
  • jačanja samopouzdanja i samopoštovanja  
  • aktivnog sudjelovanja u društvu
  • razvoja sklonosti inovacijama i poduzetnosti
  • razvoja međukulturalne osviještenosti
  • jačanje međukulturnih kompetencija
  • bolji uvid u EU projekte ...

 

 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac