Novosti

Novosti
15. siječanj 2020.

Nagradu za najbolji magistarski rad s potencijalom inovacije u 2019. godini osvojio je Matej Lorenci

Diplomant magistarskog programa DOBA Fakulteta nagradu je osvojio za rad pod naslovom ANALIZA IZRADE I UPOTREBE VLASTITOG IOT UREĐAJA ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA.

Na DOBA Fakultetu s ciljem poticanja kvalitetne stručne i istraživačke aktivnosti studenata, koja je usmjerena prije svega na inovativnost i traženje konkretnih inovativnih rješenja, odabiremo najbolje magistarske radove.

U izbor se ove godine uvrstilo 9 magistarskih radova ocijenjenih s 10, među kojima je tročlana komisija (prof. dr. Boris Cizelj, doc. dr. Tomaž Klobučar i izv. prof. dr. Vito Bobek) odabrala najbolji rad s potencijalom inovacije. Nominirani su bili: Dominik Gruškovnjak, Zoran Lenardič, Matej Lorenci, Milena Maček Jerala, Brigita Pavlič, Simona Poljanšek, Suzana Šav, Aleksandra Zajc, Nataša Zupančič.

Nagradu za najbolji magistarski rad s potencijalom inovacije u 2019. godini osvojio je diplomant magistarskog studija Menadžment pametnih gradova, MATEJ LORENCI, za rad pod naslovom ANALIZA IZRADE I UPOTREBE VLASTITOG IOT UREĐAJA ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA pod mentorstvom doc. dr. Tomislava Rozmana. 

Program Menadžment pametnih gradova ćemo od 2020. godine provoditi i na engleskom jeziku. Pozivamo vas da predate upit.

Pogledajte fotogaleriju s dodjele ↗ 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac