Novosti

Novosti
24. lipanj 2020.

Kontinuirani rad je ključan element online studija

Studenti DOBA Fakulteta na online studiju smatraju iznimno važnim da su u radu aktivni, da kontinuirano studiraju, da izrađuju zadatke te da ih pravovremeno predaju u postavljenim rokovima. Više o organiziranosti online studija i važnosti kontinuiranog rada zapitali smo Tinu Klun, akademsku savjetnicu na DOBA Fakultetu.

Svi su predmeti organizirani tako da studenti tijekom predmeta izvršavaju zadatke koji u većoj mjeri, ili čak u cijelosti, donose konačnu ocjenu na predmetu. Tjedni zadaci su različiti - od individualnih do timskih zadataka, projektni zadaci, rješavanje problema iz prakse, online testovi itd. Ukoliko student uspješno preda sve tjedne zadatke na pojedinom predmetu koje profesor ocijeni, oblikuje se konačna ocjena. Studenti takav način studija smatraju boljim, produbljenijim, dobivaju povratnu ocjenu o svom napredovanju, imaju mogućnost neprestane kontinuirane evaluacije te pri tome nema učenja »napamet«.

Kontinuirani studij od studenata zahtijeva neprestane aktivnosti, tako pri individualnom studiju kao i u timskom radu. Predmet je pripremljen strukturirano, zadaci su unaprijed pripremljeni, navedena je studijska literatura koju student u tekućem tjednu studira. Student si prilikom pregleda rokova koji su potrebni za predaju sam može organizirati vrijeme koje će namijeniti izvršavanju obveza. Ali svakako je potrebno naglasiti kako kontinuirani studij od studenta zahtijeva dobru organizaciju, koju oni smatraju novo stečenom kompetencijom tijekom online studija.

Najveća prednost naših programa je da su stručno orijentirani, što znači da teoriju povezuju s praksom. Tako naši učitelji kao i studenti su zaposleni odrasli i stručnjaci u svom području. Prednost našeg studija je svakako ta da studenti već tijekom studija rješavaju izazove s kojima se susreću u praksi, dobivaju odgovore na konkretna pitanja iz prakse te na predmetima zajedno s učiteljima i drugim studentima traže najbolja rješenja. Na taj način u timskim zadacima nastaju inovativni projekti i zanimljiva rješenja koja studenti implementiraju u svoj radni proces u realnosti. A to studenti smatraju dodanom vrijednošću našeg online studija.

Kontinuirani rad od studenta zahtijeva da je uvijek u procesu učenja te mu ne dozvoljava da bi »zaspao«. Uspjeh je garantiran, a znanje veoma učvršćeno. Student ima slobodu da sam određuje kada će studirati, u koje će vrijeme studirati te studij može prilagoditi svojim osobnim i službenim obvezama.

Naši studenti na kraju studija s nama ponosno dijele svoj uspeh i stečenu naobrazbu, te također i stečena nova znanja i kompetencije koje primjenjuju u svakodnevnim službenim obvezama i u privatnom životu. 

Tina Klun, akademska savjetnica

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac