Novosti

Novosti
21. lipanj 2024.

Izv. prof. dr. Daša Grajfoner vodeća je autorica objavljenog članka „Socioeconomic impact and sufficiency of government financial support during COVID-19 pandemic: A retrospective study“

Sažetak članka i zaključci:

Studija proučava socioekonomski utjecaj pandemije COVID-19. Na temelju ankete u kojoj je sudjelovalo 920 ispitanika, rezultati binarne logističke regresije pokazali su da je u kriznim vremenima vjerojatnost gubitka prihoda veća kod muškaraca u usporedbi sa ženama te da su samozaposleni najranjivija skupina, budući da je više od 20 posto njih doživjelo gubitak prihoda zbog pandemije COVID-19.

Istraživanje je također pokazalo da se zaposlenici u malim i srednjim poduzećima te u nevladinom sektoru češće suočavaju s gubitkom prihoda u usporedbi sa sudionicima koji rade u drugim sektorima.

Isto tako, vjerojatnost gubitka prihoda veća je kod zaposlenih bez tercijarnog obrazovanja u usporedbi sa sudionicima sa sveučilišnim obrazovanjem. Rezultati ukazuju na nedostatnost vladinih programa financijske podrške. Zaključci bi mogli pomoći zemljama u oblikovanju odgovarajućih politika za ranjivije ciljane skupine.

>> Pristup članku

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli