Novosti

Društvena odgovornost
03. lipanj 2019.

I ove godine DOBA Fakultet na IRDO konferenciji

Visokoškolska učiteljica doc. dr. Marina Letonja će na konferenciji predstaviti prilog Socially responsible entrepreneurship and the small family firm.

U Mariboru će se 20. i 21. lipnja odvijati već 14. IRDO međunarodna znanstveno-poslovna konferencija: Društvena odgovornost: Razvoj, uporaba i mjerenje utjecaja. Glavna tema ovogodišnje konferencije IRDO 2019. osigurati je širi uvid u ono što istraživači, učitelji i menadžeri mogu učiniti, te bi morali učiniti za uključivanje društvene odgovornosti u svoje aktivnosti.

Prilog „Socially responsible entrepreneurship and the small family firm“ doc. dr. Marina Letonja pripremila je skupa s prof. dr. Borisom Cizljem i prof. dr. Ajdom Fošner.

 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac