Novosti

Novosti
24. ožujak 2020.

DOBA nudi podjelu znanja i iskustva pri provođenju online studija

Još prije malo više od mjesec dana nismo mogli ni slutiti da će za sve slovenske obrazovane ustanove odjednom nastupiti okolnosti, uslijed kojih će provođenje obrazovnog procesa biti moguće jedino na daljinu. Svjesni smo kako su u ovoj izvanrednoj situaciji pomoć i suradnja od iznimnog značenja.

Tako je DOBA Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta RS te NAKVIS-u ponudila pomoć svojim iskustvima i znanjem, koje smo stekli u 21 godini provođenja online studija.

Online studij je zahtjevan proces, a njegovo iznenadno uvođenje obrazovne ustanove i nositelje pedagoškog procesa postavlja pred brojne izazove.

To su s jedne strane izazovi djelovanja potpornih informacijskih sustava, integracija odgovarajućih internetskih alata i pomagala za rad na daljinu, a s druge strane to su i izazovi odgovarajuće pedagoške implementacije online studija, što je za postizanje nastavnih rezultata studenata itekako važnije od samih tehničkih aspekata. Uspješno smo razvili i već 21 godinu provodimo vlastiti, Dobin model online studija, a na DOBA Fakultetu Maribor istoga provodimo već 17 godina. Provodimo najzahtjevniji model e-obrazovanja, to jest u cijelosti internetski podržan studij – online studij.

Suvremenim pedagoškim pristupima, suvremenim oblicima provjeravanja i ocjenjivanja znanja te sveobuhvatnom podrškom studentima, istima osiguravamo visoku aktivnost, postizanje nastavnih rezultata i razvoj kompetencija koje su skladne sa studijskim programima. U svim godinama provođenja online studija stekli smo izvrsna iskustva te razvili odličan „know-how“ u području provođenja online studija kao oblika studija na daljinu s naglaskom na uvođenju učinkovitih pedagoških praksi te oblika i načina online podučavanja i učenja.

Dobin model online studija prati međunarodne standarde kvalitete online obrazovanja. Za nj smo i kao jedina ustanova u Sloveniji i u jugoistočnoj Europi dobili i dvije međunarodne akreditacije za kvalitetu: UNIQUe EFQUEL i EOCCS EFMD.

Model neprestano dograđujemo i inoviramo u skladu s najnovijim spoznajama pedagogije i didaktike te razvojem suvremenih tehnologija. Na DOBA Fakultetu i Višoj stručnoj školi DOBA godišnje studira oko 1500 studenata, a oni žive u 46 zemalja svijeta. Online podučava 125 visokoškolskih učitelja i predavača te 135 online mentora.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac