Novosti

Novosti
20. listopad 2022.

DigAge+ Digital Upskilling of the existing ageing workforce

Na DOBA Fakultetu se 17. i 18. listopada održao drugi transnacionalni partnerski susret u sklopu projekta DIG-AGE+. Na sastanku su aktivno sudjelovali predstavnici partnerskih institucija iz Belgije, Finske, Francuske i Poljske.

Svrha sastanka bila je pregled proteklih i aktualnih projektnih aktivnosti te rezultata pojedinih radnih segmenata.

Predstavnici DOBA Fakulteta na sastanku su predstavili rezultate kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, provedenog među poslodavcima i zaposlenicima 50+, na temelju kojega smo identificirali ključne praznine u digitalnim kompetencijama.

Predstavljen je bio i model planiranog osposobljavanja s pojedinim modulima. Drugi dio sastanka namijenili smo prvenstveno nadolazećim aktivnostima i menadžmentu.

Veselimo se sljedećim aktivnostima na projektu i zajedničkom kreiranju sadržaja!

 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac