Događaji

Događaji

Upravljanje likvidnošću poduzeća korištenjem internih i eksternih izvora

U sklopu predmeta Financije izvodit će se zanimljivo gostujuće predavanje, gosta predavača Petra Vlaića, člana uprave Končar d.d. Na primjeru Končara će predočiti ulogu i značenje financija unutar poduzeća, načine pribavljanja sredstava za investicije i akvizicije, upravljanje likvidnošću i financijskim rizicima u tako velikom sustavu čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi.

O predavaču
Petar Vlaić ovlašteni je revizor i ovlašteni broker Zagrebačke burze. Član je Hrvatske revizorske komore i Hrvatske udruge korporativnih rizničara. Od 2001. godine član je uprave Končar D&ST. Član je Nadzornog odbora PET, Poljska i predsjednik skupštine društva Novi Feromont.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac