Događaji

Događaji

Međunarodna znanstvena konferencija »Turn Innovative Ideas Into Reality«

DOBA Fakultet Maribor u suradnji s FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry from Graz, Austria, i Faculty of Management, University of Primorska, organizira 8. međunarodnu znanstvenu konferenciju »Turn Innovative Ideas Into Reality« koja će se održati u Mariboru 12. i 13. studenog 2018. godine .

Živimo u društvu punom neizvjesnosti koje proizlaze iz realnosti. Uvijek iznova suočavamo se s novim izazovima kao što su posljedice globalne financijske i gospodarske krize, promjene makroekonomskih uvjeta i promjene uvjeta poslovanja, uspon digitalne ekonomije, ekonomije dijeljenja i ekonomije znanja, uspon gospodarstva temeljenog na znanju, uspon uporabe digitalnih tehnologija u društvu i gospodarstvu, važne demografske promjene, starenje stanovništva, potrebe za neprestanim obrazovanjem i konačno postfaktualizacija društva. Došlo je vrijeme za usmjeravanje inovativnih ideja u realnost, tj. u realnost međunarodnog poslovanja, upravljanja, pametnih gradova, online obrazovanja i istraživačke suradnje, socijalnih aktivnosti, turizma, marketinga i prodaje, društvenih medija i odnosa s javnošću.

Glavna svrha konferencije je širenje rezultata istraživanja, razmjena iskustava te utvrđivanje ključnih problema, izazova i prepreka u tematskim područjima konferencije. Želimo potaknuti raspravu o najnovijim znanstvenim i istraživačkim rezultatima koji bi se mogli izravno primijeniti u praksi, poslovanju i u društvu. Središnje pitanje koje želimo razmotriti jest kako primijeniti inovativne ideje u praksi, odn. u poslovanju i društvu. Kako se uloga inovacija odražava u međunarodnom gospodarskom okruženju i kako izgradnja inovacijskog ekosistema utječe na druge društvene podsustave?  Kako pojedine znanstvene discipline, koje su predmet konferencije, pridonose daljnjem rastu i razvoju ekonomije znanja, poslovanja i društva?

Želimo potaknuti dijalog između donositelja odluka, gospodarstvenika, poduzetnika, istraživača i znanstvenika o gorućim pitanjima vezanih uz društvo i poslovanje te o mogućim rješenjima. Također želimo potaknuti i produbiti daljnju suradnju i umrežavanje istraživača iz različitih država, raznih istraživačkih područja, na različitim razinama znanstvene i ispitivačke karijere, ne samo u fizičkom smislu, nego i u svijetu online suradnje i online studija.

Polazeći od poslanstva fakulteta za primijenjene studije,  konferencija će biti posvećena temi „Usmjerimo inovativne ideje u realnost“ i obuhvatit će sljedeća tematska područja:   

  • međunarodno poslovanje i ekonomija;
  • menadžment pametnih gradova;
  • menadžment u turizmu;
  • menadžment u području društvenih usluga i obrazovanja;  
  • online obrazovanje i istraživačka suradnja;
  • marketing i prodaja;
  •  društveni mediji, odnosi z javnošću i lobiranje.

Konferencija će biti otvorena glavnim predavanjem gosta predavača (main keynote speaker) i drugim pozvanim predavanjima (keynote speakers), a zatim ćemo nastaviti s radom u panel diskusijama po pojedinim tematskim cjelinama u paralelnim terminima.

Organizator konferencije

Fakultet za primijenjene poslovne i društvene studije DOBA iz Maribora je obrazovna ustanova koja promiče inovativne pristupe i vodeći je ponuditelj online obrazovanja u jugoistočnoj Europi. Provodimo četiri akreditirana međunarodno usporediva bachelor programa i četiri akreditirana master programa.  Odlikujemo se kvalitetnim i izvrsnim radom koji je utemeljen na novim sadržajnim elementima, na usmjerenosti prema praksi i na razvoju mekih kompetencija.

Dodatne informacije o konferenciji te informacije o mogućnosti prijave odn. registracije dostupne su na internetski stranici konferencije.

 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac