Događaji

Događaji

Međunarodna konferencija o e-obrazovanju: Advancing Education: People, Institutions, Technology

Pozivamo vas da nam se pridružite u Mariboru na DOBA Fakultetu na međunarodnoj stručnoj konferenciji, na kojoj će ugledni eksperti predstaviti produbljen pogled na suvremeno e-obrazovanje, razmišljati o njegovu značenju i prilikama koje nudi za inoviranje obrazovanja na pragu četvrte industrijske revolucije.

Predstavljeni najnoviji trendovi i raznoliki aspekti, iskustva i prakse eksperata i sudionika, inspiriret će i vas te vas voditi ka prepoznavanju novih prilika i kreiranju promjena koje e-obrazovanje nudi.

Govornici na konferenciji, specijalisti za e-obrazovanje: 

  1. Dr. Steve Wheeler, savjetodavac za nastavne inovacije, istraživač tehnološki podržanog učenja te obrazovanja na daljinu, s posebnim naglaskom na pedagogiji koja se temelji na primjeni socijalnih medija i tehnologija Web 2.0.
  2. Dr. Ebba Ossiannilsson, predavačica, istraživačica i savjetodavka za područje e-obrazovanja, otvorenog obrazovanja i kvalitete u e-obrazovanju.
  3. Dr. Josep M. Duart, predavač i stručnjak u području e-obrazovanja. Osnivač i direktor katedre UNESCO-a za e-učenje na Otvorenom sveučilištu Katalonija.
  4. Dr. Maja Bogataj Jančič, međunarodno prepoznatljiva stručnjakinja za intelektualno vlasništvo, prije svega za autorsko-pravnu problematiku digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelj na istima.
  5. Dr. Lea Bregar, predavačica i istraživačica u području statistike i e-obrazovanja, voditeljica Instituta za e-obrazovanje na DOBA Fakultetu.

 

Sudjelovanje je besplatno, prijavite se ovdje >>

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac