Događaji

»Sustainable entrepreneurship – Driver for growth«

11. međunarodna online znanstvena konferencija

11. međunarodna online znanstvena konferencija na temu »Sustainable entrepreneurship – Driver for growth« na DOBA Fakultetu će okupiti akademičare, predavače, stručnjake i studente iz Slovenije i inozemstva.

Cilj konferencije je rasprava i prikaz novih spoznaja i praksi, koje će osiguravati ekonomsku i društvenu ulogu poduzetništva pri osiguravanju blagostanja i uspjeha.

Tema konferencije:

  • poduzetništvo
  • upravljanje
  • trženje
  • ekonomija.

>> Više informacija o konferenciji i programu

Applying to the event
 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac