12. Međunarodna znanstvena konferencija

Psihologija u poslovnom svijetu

12. Međunarodna znanstvena konferencija

DOBA Fakultet ponovno organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju, ovog puta već 12. zaredom.  Konferencija na izuzetno aktualnu temu Psihologija u poslovnom svijetu održat će se uživo na sjedištu DOBA Fakulteta Maribor.  

Glavna tema konferencije namijenjena je razmišljanjima priznatih govornika o ulozi psihologije u razumijevanju ljudskog ponašanja u poslovnom kontekstu. Psihologija naime pruža uvid u motivaciju, emocije, donošenje odluka i komunikaciju te njihov utjecaj na uspjeh pojedinaca i organizacija. Konferencija će istraživati pet ključnih tema, koje odražavaju važnost psihološkog znanja u poslovnom svijetu.

  1. Pozitivna psihologija u poslovnom svijetu, obrazovanju i socijali 
  1. Coaching psihologija u poslovnom svijetu  
  1. Vođenje i razvoj sposobnosti vođenja
  1. Financijska psihologija, bihevioralna ekonomija i potrošačko ponašanje
  1. Promicanje inovacija i kreativnosti u organizacijama  

Psihologija može pomoći poduzećima razumjeti zašto se ljudi ponašaju kako se ponašaju. Ona pruža uvid u ljudsko ponašanje i utječe na uspjeh pojedinaca i organizacija. Ključna područja uključuju pozitivnu psihologiju, coaching psihologiju, vođenje i ulogu psihologije u ekonomskom poslovanju. Razumijevanje ovih čimbenika u poslovnom svijetu može pomoći poduzećima u poboljšavanju organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenika. To uključuje razumijevanje motivacije, emocija, odlučivanja, komunikacije i drugih aspekata ljudskog ponašanja, koji mogu utjecati na radne procese, dinamiku tima i odnose, a sve se to odražava u pet odabranih tema ove konferencije.
Potičemo i naše studente magistarskih i doktorskih programa da nam se pridruže kao autori radova.

Konferencija će se održati na engleskom jeziku. Prisutnost na konferenciji je besplatna.

Više informacija o konferenciji, prijavi priloga, odnosno o registraciji za sudjelovanje na konferenciji, pronaći ćete na internetskoj stranici konferencije

O organizatoru 

DOBA Fakultet primijenjenih poslovnih društvenih studija Maribor vodeći je ponuditelj online obrazovanja u Jugoistočnoj Europi, koji uz domaće akreditacije raspolaže i najvažnijom europskom akreditacijom EFMD EOCCS. Fakultet provodi pet akreditiranih bachelor programa, pet master programa i jedan doktorski program. Iz područja psihologije provodi bachelor program Primijenjena psihologija i master program Psihologija.

Uspješna 30-godišnja tradicija online studija ujedno je i jamstvo njegove kvalitete te time i odgovarajućeg uspjeha studenata nakon završetka studija. To nedvojbeno osiguravaju i neprestane inovacije studijskih sadržaja i pedagoških procesa, pri čemu je u duhu suvremenih spoznaja vođenja i menadžmenta također i odgovarajući dio mekih kompetencija. Društveno odgovorno ponašanje sastavni je dio Dobine poslovne filozofije te se odražava u snažno razvijenoj podršci studentima i odnosu prema studentima, podršci razvoju stručne razine profesora i online mentora, te u konačnici, no ne i manje važno, i s razgranatom znanstveno-istraživačkom djelatnošću. Ova je konferencija stoga samo jedna od aktivnosti za diseminaciju i razmjenu spoznaja i dobre prakse u područjima istraživačke i pedagoške djelatnosti DOBA Fakulteta.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac
Deli