DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Osobna agilnost: Ključna kompetencija u nesigurnom okruženju

14. srpanj 2023.

Djelujemo u okruženju koje obilježavaju stalni, brzi i nepredvidivi razvoj. Ovo okruženje, u kojem nikada ne znaš što te čeka, nazivamo akronimom VUCA, koji dolazi iz američke vojske i opisuje bojno okruženje s riječima volatilnost (engl. Volatility), nesigurnost (engl. Uncertainty), složenost (engl. Complexity) i dvosmislenost (engl. Ambiguity). U ovom okruženju, osobna agilnost postaje jedna od ključnih kompetencija koju zaposlenici trebaju za uspješno kormilarenje između izazova nesigurne budućnosti.

Biti agilan ima brojne prednosti. Pomaže nam da se bolje odgovaramo na promjene, da budemo otporniji, da vidimo pozitivne strane svake promjene i da učimo i rastemo iz svake prilike, čak i kada ne uspijemo. Zapravo, često se najviše možemo naučiti kad ne uspijemo, a biti agilan nam pomaže da te prilike vidimo kao trenutke učenja.

Što je zapravo osobna agilnost?

Osobna agilnost odnosi se na sposobnost pojedinca da se prilagodi, uči i uspijeva u okruženju stalnih promjena.

Biti agilniji znači mnogo više od bržeg rada ili bržeg prilagođavanja

Osobna agilnost nije sinonim za prilagodljivost, jer je osobna prilagodljivost samo jedan - iako važan - sastavni dio agilnosti. Biti agilniji ne znači samo brže rješavanje problema ili fleksibilnije odgovaranje na promjene, već i poboljšanje sposobnosti da se učinkovito odgovaramo na nove i neočekivane situacije.

Osim toga, agilnost uključuje sposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastito učenje i razvoj, što uključuje sposobnost prihvaćanja povratnih informacija i poboljšanja naših sposobnosti i vještina. To je ključno da se možemo uspješno prilagoditi novim okolnostima i prihvatiti nove izazove. Stoga se među važne osobine agilnih pojedinaca mogu ubrojiti agilnost u učenju, otpornost, kreativnost, prilagodljivost i emocionalna inteligencija.

Agilnost je važna i u poslovnom okruženju i u osobnom životu jer pomaže u upravljanju stresnim situacijama, postizanju ciljeva te razvijanju pozitivne slike o sebi i odnosa prema životu.

'DNK osobne agilnosti'

Izraz 'DNK osobne agilnosti' odnosi se na skup osobnih karakteristika, vještina i sposobnosti koje oblikuju sposobnost pojedinca za prilagođavanje i prevladavanje izazova te prihvaćanje promjena u osobnom i profesionalnom životu. U nastavku predstavljamo nekoliko karakteristika koje čine 'DNK osobne agilnosti':

 • Mentalitet rasta: prihvaćanje izazova i promatranje neuspjeha kao prilike za učenje i rast.
 • Prilagodljivost: sposobnost brzog i učinkovitog prilagođavanja promjenjivim okolnostima.
 • Fleksibilnost: spremnost na uvažavanje različitih perspektiva i pristupa.
 • Otpornost: sposobnost brzog oporavka od neuspjeha i nastavak napretka (npr. sposobnost upravljanja stresom, održavanje pozitivnog pogleda te ustrajnost unatoč poteškoćama).
 • Kreativnost: sposobnost generiranja novih ideja i traženja inovativnih rješenja.
 • Suradnja: sposobnost uspješnog rada s drugima, uspostavljanja odnosa i učinkovite komunikacije (npr. sposobnost aktivnog slušanja i suosjećanja s drugima, spremnost na traženje različitih perspektiva).
 • Samosvijest: sposobnost razumijevanja vlastitih prednosti i slabosti, emocija i ponašanja.
 • Neprekidno poboljšavanje: predanost kontinuiranom učenju i unapređenju vlastitog razvoja.
 • Upravljanje vremenom: sposobnost određivanja prioriteta zadataka i učinkovitog upravljanja vremenom.
 • Ciljna orijentiranost: sposobnost postavljanja i postizanja ciljeva.
 • Prihvaćanje rizika: spremnost na preuzimanje osviještenih rizika i isprobavanje novih stvari.

Sve ove karakteristike pomažu nam da učinkovito upravljamo u nesigurnim i dinamičnim situacijama, iskoristimo nove prilike i postignemo ciljeve.

Zašto je ispravan mentalitet važan element osobne agilnosti?

Mentalitet predstavlja način razmišljanja, uvjerenja i stav prema učenju, greškama i promjenama. Važan je za osobnu agilnost jer oblikuje način na koji se pojedinci suočavaju s novim izazovima i prilikama za učenje. Osobna agilnost zahtijeva da budemo otvoreni i prilagodljivi promjenama. Mentalitet rasta, koji je uvjerenje da možemo razviti svoje sposobnosti i inteligenciju kroz rad i predanost, posebno je važan za osobnu agilnost jer nam omogućava da pristupimo izazovima s radoznalošću i spremnošću za učenje.

S druge strane, fiksni mentalitet, koji je uvjerenje da su naše sposobnosti i inteligencija fiksni i da ih nije moguće promijeniti, može ograničiti osobnu agilnost. Osobe s fiksnim mentalitetom izbjegavaju izazove i nove situacije, te vjeruju da su njihove sposobnosti unaprijed određene i da ih nije moguće poboljšati. Izazove doživljavaju kao prijetnju vlastitim sposobnostima i mogu propustiti prilike koje su izvan njihove zone udobnosti. Odbijaju povratne informacije i osjećaju zavist prema uspjesima drugih. Takav mentalitet može ograničiti našu sposobnost prilagodbe promjenjivim okolnostima i predstavlja prepreku za naš osobni rast.

Stoga je razvoj mentaliteta rasta ključan za razvoj osobne agilnosti. Omogućava nam da pristupimo izazovima s osjećajem radoznalosti, učimo iz vlastitih pogrešaka i neprestano razvijamo svoje vještine i sposobnosti.

Kada vjerujemo da možemo poboljšati svoje sposobnosti učenjem i praksom, više smo spremni prihvatiti nove izazove i suočiti se s pogreškama. To nam omogućava brže učenje, prilagodbu promjenama i razvoj kao osobe i stručnjaka.

Je li moguće razviti osobnu agilnost?

Da, osobnu agilnost je moguće razviti i poboljšati. Iako su neke karakteristike ključne za osobnu agilnost dio osobnosti, postoji mnogo tehnika i pristupa koje možemo koristiti za razvoj osobne agilnosti. Evo nekoliko primjera:

Razvoj mentaliteta rasta može pomoći u razvoju osobne agilnosti. Osobe s mentalitetom rasta vjeruju da mogu naučiti i razviti nove vještine te se suočavaju s izazovima i neuspjesima kao prilikama za rast i učenje. Takav stav omogućuje nam da se prilagodimo novim i neočekivanim situacijama te ih promatramo kao prilike za učenje i rast.

Drugi pristupi koji mogu pomoći u razvoju osobne agilnosti uključuju razvoj samosvijesti, što nam omogućava da bolje razumijemo svoje snage i slabosti te svoje reakcije na situacije, te bolje prilagođavanje promjenama. Općenito, razvijanje samosvijesti i osobne agilnosti je kontinuirani proces koji zahtijeva introspekciju, otvorenost za povratne informacije i spremnost za učenje i rast. S vježbom i ustrajnošću, ove vještine nam mogu pomoći da postignemo veći uspjeh i ispunjenje u svim područjima našeg života.

Agilno učenje ključni je element osobne agilnosti jer nam omogućuje brzo prilagođavanje novim okolnostima i učinkovito rješavanje problema. Fokusira se na razvoj sposobnosti brzog stjecanja novih znanja i vještina, prilagođavanje promjenama te prihvaćanje i učinkovito rješavanje izazova. Agilno učenje uključuje spremnost na rizik, eksperimentiranje s novim pristupima i učenje iz pogrešaka. Razvoj vještina agilnog učenja zahtijeva kombinaciju samosvijesti, radoznalosti i mentaliteta rasta.

Zaključna razmatranja

Osobna agilnost ključna je vještina za uspjeh u promjenjivom radnom okruženju. Omogućava nam da budemo prilagodljivi i produktivni tijekom turbulencija te da reagiramo na promjene kao prilike za unaprjeđenje sebe i svog radnog mjesta. Međutim, svi se suočavamo s izazovima dok pokušavamo postići osobnu agilnost. Neke uobičajene reakcije uključuju izbjegavanje, otpor ili nepripremljenost za promjene. Stoga je ključno razumjeti svoj stav i ponašanje prema promjenama te osigurati da naše akcije i reakcije potiču napredak koji promjene mogu donijeti, umjesto da se borimo protiv njega.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac