DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Koje kompetencije nedostaju zaposlenicima za tržište rada u budućnosti?

15. srpanj 2019.
Do 2022. godine može se očekivati značajna redefinicija potrebnih kompetencija. Čak 54 % svih zaposlenika morat će steći sasvim nove kompetencije, a najveća većina zaposlenika će pak svoje postojeće kompetencije morati značajno nadograditi.

Potreba za novim kompetencijama i za nadgradnjom postojećih kompetencija pokazuje se već danas:

  • čak 35 % zaposlenika očekuje da će morati steći nove kompetencije, odnosno svoje kompetencije nadograditi u roku od 6 mjeseci,
  • 9 % u roku od 12 mjeseci,
  • a 10 % pak u roku duljem od jedne godine (Svjetski gospodarski forum, 2018.).

Koje će kompetencije dakle u narednim godinama obilježiti tržište rada?

Istraživanje o budućnosti radnih mjesta iz 2018. godine (Svjetski gospodarski forum, 2018.) pored već predstavljenih podataka daje veoma jasnu sliku o očekivanjima u vezi s kompetencijama budućnosti. Potrebne kompetencije koje će zaposlenicima (i tražiteljima posla) trebati, odnosno su im trebale, prikazujemo u donjoj tabeli.

Tabela 1: Usporedba potrebnih kompetencija u 2015., 2020. i 2022. godini

Izvor: Svjetski gospodarski forum, 2018.

Razvoj postojećih kompetencija i neprestano stjecanje novih

Zanimljiv pogled daje nam međusobna usporedba potrebnih kompetencija u pojedinim razdobljima. Neke kompetencije će prvotno (usporedbe 2020. i 2015. godine) dobiti na važnosti (npr. kreativnost, kritično razmišljanje, sposobnost donošenja odluka), a na popis ključnih kompetencija će se uvrstiti neke nove (poput npr. emocionalne inteligencije, kognitivne prilagodljivost). Još zanimljiviju usporedbu nam nudi popis ključnih kompetencija za razdoblje od 2022. do 2020. godine. Na prvi se pogled čini da će neke, u 2020. godini doduše ključne kompetencije, nestati (npr. sposobnost građenja i stvaranja međusobnih odnosa i suradnje), ali to ipak nije tako – te kompetencije će se samo transformirati u neke druge (voditeljstvo i socijalni utjecaj).

Ukoliko pojedinac bude želio u svom životu i u svojoj karijeri napredovati (bilo horizontalno, bilo vertikalno), za njega će biti ključno da to će morati razvijati svoje postojeće kompetencije i neprestano stjecati nove. Samo će razvijene kompetencije pojedincu omogućiti uspjeh u životu.


Kompetencije budućnosti za one koji razmišljaju izvan okvira

Na DOBA Fakultetu, fakultetu s dvije međunarodne akreditacije za online studij, već smo danas svjesni kompetencija budućnosti. Stoga svojim načinom rada i sadržajima koji naši studijski programi, odnosno predmeti sadržavaju, svoje studente pripremamo na njihovu budućnost. I poslodavci kod Dobinih diplomanata najbolje ocjenjuju razvoj mekih kompetencija (suradnju, rad u timovima, kritičnost, inovativnost, samoorganiziranost, rješavanje problema, inovativnost), koji se pobrinu za konkurentnost te donose uspjeh u životu.

Izvori:

Svjetski gospodarski forum – World Economic Forum (2018.), The Future of Jobs Report 2018. Dostupno na: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf [dostup 8. travnja 2019.].

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac