DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Ključne kompetencije za popunjavanje radnih mjesta 2020. godine

25. listopad 2017.
Rješavanje problema, organizacijske sposobnosti, usredotočenost na klijente te kritično i kreativno razmišljanje, ključne su kompetencije koje poslodavci očekuju od zaposlenika, tako u svjetskom okviru kao i u Hrvatskoj.

Spretnosti, znanja i vještine obično zajedno nazivamo kompetencijama, koje su ključni pokretač uspjeha. Opredjeljujemo ih kao »povezane vrste znanja, sposobnosti, vještina i stavova koji pretežno utječu na rad pojedinca, koje su povezane s njegovim djelovanjem u radnom okruženju te koje možemo mjeriti glede na prihvaćene standarde te poboljšati osposobljavanjem i razvojem« (Logar, Verčič, Ašanin Gole et al., 2014.).

Ujedno se radi i o »svim sposobnostima i mogućnostima koje su potrebne da netko u organizaciji može učinkovito i uspješno obavljati određeni posao, zadatke ili ulogu. Obuhvaćaju tako znanja kao i iskustva, osobnosti, motive, sliku o sebi, poteze i karakteristike pojedinca, ponašanja, spretnosti i vještine« (Kohont i Svetlik, 2005., str. 51).

Izvještaj istraživanja Svjetskog gospodarskog foruma 2016., »Future of Jobs«, navodi kako će se vjerojatno više od trećine, točnije 35 % postojećih znanja, spretnosti i vještina koje danas smatramo važnima, do 2020. godine promijeniti. Promjene koje pred nas donosi četvrta industrijska revolucija (razvoj u području genetike, umjetne inteligencije, nanotehnologije, 3D tiskanja i biotehnologije, pametnih sustava - kuća, tvornica, mreža ili gradova) zahtijevaju proaktivno prilagođavanje ne samo ponuditelja zaposlenja, već i svakoga od nas, naime tako veliki razvojni koraci znače i da većina zanimanja doživljava temeljitu preobrazbu. Neka će radna mjesta biti ugrožena, a postojeća već i sada zahtijevaju promjene u spretnostima, znanjima i vještinama.

Koja će vam znanja i vještine trebati 2020. godine kako biste bili konkurentni na tržištu rada?

Top 10 kompetencija (znanja, spretnosti, vještina) 2020. godine:                   
1. rješavanje zahtjevnih problema                
2. kritično razmišljanje                        
3. kreativno razmišljanje                    
4. upravljanje ljudima                        
5. organizacijske sposobnosti                    
6. emocionalna inteligencija                    
7. etički pregled i odlučivanje                                
8. sposobnost usredotočavanja na klijenta            
9. pregovaračke spretnosti                    
10. kognitivna fleksibilnost                    

Izvor: Future of Jobc Report, World Economic Forum

Podobno smo utvrdili i u Hrvatskoj na DOBA Fakultetu. U istraživanju koje smo proveli u šest zemalja (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Turska), identificirali smo sljedeće ključne kompetencije zahtijevane od strane poslodavaca:
Anketirani poslodavci svih šest uključenih zemalja smatraju kako je vještina rješavanja problema najvažnija menadžerska i voditeljska vještina potrebna za popunjavanje slobodnih radnih mjesta. Sposobnost usredotočavanja na klijenta za njih je najvažnija poduzetnička vještina, a upravljanje temama, rizicima i kriznim komuniciranjem najvažnija komunikacijska vještina. Ujedno su mišljenja da su za izvršavanje radnih zadataka u njihovim organizacijama kreativno i kritično razmišljanje te uporaba digitalnih/društvenih medija najpotrebnije znanja i spretnosti iz područja inovativnog menadžmenta.

Kod svih navedenih kompetencija se u biti radi o mekim znanjima, spretnostima, vještinama i sposobnostima uspostavljanja i građenja interakcije. Tzv. tvrde vještine, to jest znanja i spretnosti stečeni u okviru formalnog obrazovanja (npr. ekonomija poduzeća, makroekonomija, integrirano komuniciranje i sl.) anketirani su poslodavci uvrstili niže na ljestvici potrebnih znanja, sigurno i zato jer se radi o znanjima koja predstavljaju temelj za ulazak na tržište rada, te su ujedno i izvor konkurentske prednosti. Meke su vještine komplementarne tvrdim vještinama, te zajedno utječu na djelovanje zaposlenika te značajno opredjeljuju potencijal za njihov karijerni razvoj.

 

Korišteni izvori:

  • Ašanin Gole, P., Ritonija, N., Andonov, D., Trajkoska, Ž., Okay, A. i Yayınoğlu, P. E. (2016.) E-PROFMAN Qualitative Results of Online Survey: Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Macedonia, and Turkey (January 15th – February 15th 2016). Maribor, Skopje, Istanbul: DOBA Business School, School of Journalism and Public Relations, University of Istanbul.
  • Kohont, A. i Svetlik, I. (2005.) „Uvajanje i uporaba kompetenc“, u Pezdirc, M. S. (ur.) Kompetence u kadrovski praksi. Zbirka Pri. Ljubljana: GV Izobraževanje, str. 50–73.
  • Logar, N., Verčič, D., Ašanin Gole, P., Kalin Golob, M., Golob, U., Kropivnik, S., Laban, V., Verovnik, Ti., Podnar, K. i Škerlep, A. (2014.) Termis : terminološka podatkovna zbirka odnosov z javnostmi [Elektronički izvor]. Zbirka Ter. Ljubljana: Fakultet društvenih znanosti.
  • World Economic Forum (2016.) The Future of Jobs: Employment, Skills and  Workforce Strategy for the  Fourth Industrial Revolution. Davos: World Economic Forum, 20-23 January, 2016. Dostupno preko: www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf [29. 5. 2017.]
Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac