DOBA Znanja

Pratite naše novosti

INOVATIVAN MENADŽER DANAS: Sveobuhvatan razvoj ljudskog kapitala i održivo inoviranje

06. svibanj 2021.
Pandemički menadžer, krizni menadžer, digitalni menadžer, udaljeni menadžer - različite uloge menadžera, koje dolaze iz upravljanja i vođenja poduzeća u zadnjem razdoblju koje je obilježeno pandemijom i sve pripadajuće mjere, koje su duboko zarezale u poslovni svijet. Teško je zamisliti da bi u toj situaciji prevladavali inovativni menadžeri*, koji teže ka uvođenju inovacija u poduzeću te koji i sami stvaraju inovacije. Pa ipak.

Inovacije ostaju značajna poluga uspješnog dugoročnog razvoja poslovnih sustava i jedan od glavnih resursa za stvaranje dodane vrijednosti. Upravo ovo razdoblje pandemije je radi promijenjenih globalnih situacija gladno inovacija. Ali ako ikada, upravo sada treba inovirati – tako unutar organizacije kao i u odnosu na tržište i na vanjske dionike. Ali, kako doći do inovacija, kako ih uvoditi u poslovne procese poduzeća, kako upravljati ljudima da bi bili kreativniji u uvjetima nove stvarnosti? Bez obzira na sve krizne situacije i promijenjene načine djelovanja, još uvijek vrijede ista usmjerenja po kojima se odlikuju inovativni menadžeri jučer, danas i sutra. 

Razvoj ljudskog kapitala

Kreativno razmišljanje i inovativno djelovanje proizlaze iz ljudi, zbog toga je u procesu inoviranja ključan ljudski kapital – skup sposobnosti, znanja i osobina ličnosti pojedinaca koji sudjeluju u inovacijskim procesima i sukreiraju inovacije. Upravljanje ljudskim kapitalom zahtijeva zrele inovativne menadžere, koji su sami cjelovite ličnosti koje se neprestano razvijaju, kako bi mogle učinkovito upravljati inovacijskim procesima, motivirati i koordinirati timove te i sami mogu biti kreativni i inovativni. Menadžer koji u svom poduzeću, odjeljenju, jedinici, odnosno u bilo kojoj organizaciji želi poticati inovacije, mora razumjeti sveobuhvatnu povezanost pojedinih aktera u sustavu te znati upravljati različitim razinama – pojedincima, timovima, poduzećima kao i tržištem i društvom općenito.

Ključne sposobnosti pojedinca i moć međustrukturnih timova

Dakle, inovativni menadžer se za učinkovito upravljanje inovativnostima neprestano bavi ljudskim kapitalom, što znači da u prvom redu razumije ljude, poznaje sebe i suradnike. Sebe  gradi kao cjelovitu ličnost koja jasno prepoznaje svoje ključne sposobnosti i vrijednosti te neprestano radi na vlastitom razvoju ličnosti

Posljedično, takav je menadžer sposoban prepoznavati kapital svojih zaposlenika, odnosno suradnika u smislu njihovih sposobnosti, talenata, znanja, vrijednosti i ambicija. Samo razumijevanjem nabrojenih osobina svojih suradnika on može upravljati ljudskim resursima - sastaviti prave timove, koje usmjerava, koordinira, motivira i učinkovitom komunikacijom vodi kroz inovacijski proces. Dobar i prodoran menadžer prepoznaje ključne prednosti svakog člana tima te zna optimalno iskoristiti njegove sposobnosti, a ujedno je i spreman organizirati takozvane međustrukturne timove, koji se sastoje od ljudi s različitim znanjima, talentima i sposobnostima, s različitim iskustvom, od ljudi različite dobi, različitih spolova, različitih kultura itd. Samo tako raznoliki članovi tima mogu uspješno izazivati jedan drugoga i tražiti inovativne proboje. 

Inovativnost kao vrijednost poduzeća i društva

Kada govorimo o inoviranju u poduzeću ili u bilo kojoj organizaciji, moramo biti svjesni da je upravo organizacija ona koja postavlja temelje za uvođenje inovativnosti i strukturu za provođenje inovacijskih procesa. Poduzeće koje prepoznaje inovacije kao izvor stvaranja dodane vrijednosti, cijenit će kreativnost i inovativnost kao značajne vrijednosti organizacijske kulture te će i svoja strateška usmjerenja voditi u skladu s principima inovativnosti. Inovativni menadžer je onaj koji tim strukturnim kapitalom poduzeća upravlja te ga metodama, alatima i tehnikama zna prenijeti na razinu djelovanje pojedinaca i timova, te svojim primjerom jača inovacijsku kulturu poduzeća na svim razinama.

Zadatak inovativnog menadžera je i da razumije šire društvo, tako tržište na kojem poduzeće stvara dodanu vrijednost, kao i okruženje u kojem poduzeće djeluje. Svijest o povezanosti poduzeća s različitim dionicima, poticanje suradnje s njima i između njih, poduzeću pruža još bolje prilike za inovativne proboje i za jačanje inovativnosti kao vrijednost u širem društvu. U tom kontekstu menadžer može primijeniti i otvoreno inoviranje, koje u fazama procesa inoviranja obuhvaća povezivanje vanjskih partnera i dionika. 

Održivo inoviranje 

Za učinkoviti inovativni menadžment treba uzeti u obzir sve četiri razine nastajanja inovacija: pojedinca, tim, poduzeće i društvo. A ti principi vrijede i u ova posebna vremena pandemije koja pokazuju nove trendove, ali ujedno još više ističu probleme koji već dulje vrijeme postoje te su povezani s klimatskim promjenama i društvenom nejednakošću. Zbog toga je toliko važnije osvijestiti potrebu za održivim inoviranjem kao proces u kojem su održivi elementi (okolišni, društveni, gospodarski) integrirani u cjelokupan sustav organizacije. Dakle, održiva filozofija je dio strukture poduzeća, koju i inovativan menadžer mora integrirati u sam inovacijski proces – tako u fazu generiranja ideja, u istraživanja i razvoj i u proizvodnju, kao i u njezinu tržišnu manifestaciju – komercijalizaciju. A ta održiva orijentiranost danas bi morala biti temeljni stav inovativnog menadžera.  

I da zaključimo naglašavajući da sve započinje čovjekom, s nama. Činjenica je da inovativni menadžer mora znati prvo upravljati samim sobom, razumjeti svoju ulogu u poduzeću i gajiti odnose s ljudima u samom poduzeću kao i na vani, s tržištem, s užom i širom zajednicom, te na kraju krajeva i s cijelim planetom. A samo ako je menadžer cjelovita ličnost i održivi voditelj, sastavljat će takve timove, koji će stvarati održive inovacije za održivi razvoj cjelokupnog društva

*Kada govorimo o inovativnim menadžerima, moramo zapravo razlikovati dva pojma – inovativni i inovacijski menadžer. Radi se o dvjema različitima ulogama menadžera, koje se pak mogu udružiti i u jednoj osobi. Osoba u ulozi inovacijskog menadžera uspostavlja pravila igre i uvjete, kako bi pojedinci i timovi mogli što učinkovitije stvarati inovaciju. Osoba u ulozi inovativnog menadžera je pak ona koja je i sama inovativna te je sposobna cijelo vrijeme promatrati dionike i odnose unutar organizacije i prepoznavati prilike za nove poslovne modele, nove načine učinkovitih procesa, nove metodologije rada itd. (Bulc, Lah Poljak, 2018.). Za potrebe ovog priloga pod terminom inovativni menadžer razumijemo obje uloge zajedno.

Izvor: Bulc, V. i Lah Poljak, E. (2018.): Priručnik za predmet inovativni i inovacijski menadžment (interno gradivo). DOBA Fakultet. Maribor.
 
 

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac