DOBA Znanja

Pratite naše novosti

Dr. Živa Veingerl Čič: Agilnim učenjem preživjeti u okruženju VUCA

11. siječanj 2021.
Danas živimo u okruženju VUCA, koje predstavlja novu poslovnu stvarnost. VUCA je akronim koji proizlazi iz američke vojske te koji opisuje borbeno okruženje riječima: promjenjivost (engl. Volatility), nesigurnost (engl. Uncertainty), kompleksnost (engl. Complexity) i dvosmislenost (engl. Ambiguity). To je okruženje u kojem nikada ne znaš što te očekuje.

Prenesemo li to u poslovno okruženje, to znači da poduzeća takmiče u okruženju koje je karakterizirano stalnim, brzim i nepredvidljivim razvojem. A u takvom okruženju je učenje od značajne važnosti za učinkovito djelovanje poduzeća. S tehnološkim napretkom koje teži ka automatizaciji brojnih uloga i zanimanja, razvoj je cjeloživotnog znanja važno tako za pojedinca kao i za poduzeće. Potrebi za prilagodljivom učenju zasigurno je doprinijela i ova pandemija. Za mnoge je grane svijet rada danas poprilično drugačiji nego što je bio prije nekoliko mjeseci. 

Pandemija COVID-19 od organizacija je zahtijevala da digitalno učenje tretiraju kao nužnost, bilo za kontinuirano poslovanje, bilo za daljnji uspjeh u narednim godinama. Ovu tvrdnju potvrđuju i konstatacije Delloitte (2019.), naime čak 86 % poduzeća uočava potrebu za poboljšanjem učenja i razvoja. Poduzeća koja imaju suvremeniji, cjelovitiji pristup učenju te ga uvode u kulturu svojih organizacija, bit će sposobna steći spretnosti i graditi na temeljnim kompetencijama koje su potrebne za prilagođavanje na poslovno okruženje koje se mijenja, danas i u budućnosti. S prelaskom na rad na daljinu došlo je do strme krivulje učenja. Učenje na radnom mjestu se značajno povećalo te je zahtijevalo prelazak s tradicionalnog obrazovanja u učionicama na virtualne platforme za online učenje.

Potreba za digitalnim učenjem se povećava, ali brojne organizacije učenje na radnom mjestu još uvijek tretiraju odvojeno od iskustva zaposlenika, a osim toga pružaju samo rijetke i neredovne mogućnosti za svakodnevno učenje. Organizacije moraju težiti ka uspostavljanju sveobuhvatnog naglaska na agilnom učenju, ukoliko se žele uhvatiti u koštac s izazovima koji su pred njima. Agilno je učenje pak značajno potkrijepljeno i digitalizacijom, tehnologijom i umrežavanjem, koji ne mijenjaju samo način rada, već se učenje odvija i prema različitim principima te ponekada i u različitim oblicima.

Agilno učenje, kao što i samo ime govori, vrsta je učenja ili treninga koji se usredotočuju na brzinu i na prilagodljivost. Provođenje agilnog učenja pokazuje da se organizacija usredotočuje na brzo prilagođavanje. Jednostavno rečeno, agilno učenje je sposobnost i spremnost da učimo iz iskustva te naučeno uspješno primjenjujemo u novim situacijama. Ono se odnosi na prijenos agilnih metoda projektnog rada, prije svega metode SCRUM u proces učenja. Srž ove metode je da se iskustveni razvoj odvija s naglaskom na fleksibilnosti, na prilagodljivosti i na kreativnosti. On se odvija postupno, izmjenjivanjem faza učenja i rada, dakle razvoj se odvija u iteracijama, koje slijede jedna nakon druge. Tako je stvoreno pametno okruženje učenja, čiji je cilj što učinkovitije podržavati onoga koji uči, kako bi isti mogao dosegnuti ili povećati svoju uspješnost. Za agilno učenje su karakteristični ciljana usmjerenost, suradnja, samokontrola i dinamičnost. U širem smislu agilno učenje zahtijeva primjerenu misaonost (samo-učinkovitost i sposobnost razvijanja), spretnosti (na primjer kompetencije učenja) te primjerenu kulturu učenja (Graf i Schmitz, 2019.). Agilni oblici učenja se usredotočuju na ono 'što je učinkovito', umjesto da bi u prvi plan postavljali pravila i postupke.

Značajne komponente agilnog učenja su:

  • Potencijal za učenje: one kompetencije zbog kojih ste danas u određenoj ulozi uspješni, možda sutra neće više biti dovoljne.
  • Motivacija za učenje: one koji uče je potrebno uključiti i nadahnuti procesom učenja.
  • Prilagodljivost za učenje: umjesto da slijede uobičajenu rutinu, zaposlenici agilni u učenju mogu se prilagoditi učenju te dosljedno teže ka poboljšanju svojih vještina.

Karakteristike pojedinaca koji agilno uče su:

  • uče iz novih iskustava,
  • uspješni su u složenim situacijama i izazovima,
  • uživaju u osmišljavanju različitih iskustava s kojima se susreću,
  • postižu bolje rezultate, naime svoje kompetencije neprestano nadograđuju.

Naša sposobnost neprestanog učenja i prilagođavanja odredit će u kojoj ćemo mjeri biti uspješni u današnjim nemirnim vremenima. U kojoj ćemo mjeri toga biti sposobni, neće utjecati samo na to tko smo mi danas, već i na to tko mi sutra možemo postati. Zbog toga bi u poduzećima trebali biti svjesni toga da je potrebno poticati kulturu cjeloživotnog učenja te time i održavati agilnost zaposlenika. Za veću poslovnu uspješnost je ključno uključivanje učenja u svakodnevni posao.


I na DOBA Fakultetu pratimo promjene u poslovnim okruženju, stoga studente u našim suvremenim studijskim programima opremamo primjenjivim znanjima i kompetencijama, koje su važne za razvoj karijere u pojedinčevom profesionalnom području za njegov uspješan rad u sljedećem desetljeću, kao što su: komunikacija, vođenje, upravljanje promjenama i inovativnost.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac