Knjižnica

UČITELJI I ISTRAŽIVANJE

Knjižnica

Opći podaci

Knjižnica DOBA Fakulteta već je od 2005. godine aktivna članica sustava COBISS. Namijenjena je studijskim i pedagoškim potrebama studenata i predavača, a otvorena je i za vanjske korisnike. Korisnici imaju na raspolaganju više od 16.000 jedinica knjižnog i neknjižnog gradiva iz područja menadžmenta, odgoja i obrazovanja, prava, socijale, ekonomije i drugih znanosti.

Čitaonica je ugodan radni prostor, u kojem korisnici imaju na raspolaganju računala s pristupom Internetu te prostore u čitaonici za pregledavanje gradiva i serijskih publikacija. Korisnici knjižnice imaju pristup elektroničkim revijama i bazama podataka koje naručuje DOBA. Pojedine si članke u čitaonici mogu i besplatno ispisati.

Radno vrijeme

Čitaonica je otvorena svaki dan od 8.00 do 16.00 sati, petkom od 8.00 do 15.00 sati.

Posuđivanje gradiva moguće je svaki dan od 8.00 do 12.00 sati, četvrtkom od 12.00 do 16.00 sati.

Kontakt za informacije o gradivu

e-pošta: knjiznica@doba.si

telefon: 00386 2 22 83 892

Domaći informacijski izvori

Strani informacijski izvori 

Upis i posudba

Za studente DOBA Fakulteta članarina je uključena u troškove školarine, drugi korisnici plaćaju upisninu prema važećem cjeniku.

Poslovanje knjižnice

Rad knjižnice detaljnije određuje Pravilnik o općim uvjetima poslovanja, temelj za rad knjižničara je Etički kodeks. Knjižnica pored klasične posudbe i uporabe čitaonice svojim korisnicima nudi i druge usluge. Među njima su izrada bibliografije istraživača i međuknjižnična posudba iz drugih knjižnica za zaposlene i predavače na fakultetu. Na zahtjev knjižnica DOBA posuđuje gradivo i drugim knjižnicama diljem Slovenije.

Bibliografije istraživača

Knjižnica DOBA Fakulteta vrši i usluge vođenja bibliografija za zaposlene predavače i za suradnike. Za izradu osobne bibliografije autor mora predložiti primarni izvor. Pri vođenju bibliografije koristi se važeća Tipologija uz uvažavanje Bibliografskih mjerila znanstvene uspješnosti

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac