Istraživanje

UČITELJI I ISTRAŽIVANJE

Istraživanje

Temelji znanstveno-istraživačkog i razvojnog rada na DOBA Fakultetu usmjereni su u pripremanje aplikativnih projekata, u razvoj novih programa i u suradnju s užom i širom regijom. Važan cilj razvojne i istraživačke djelatnosti je produbiti i ojačati istraživački i razvojni rad u različitim disciplinama društvenih i poslovnih znanosti te i u multidisciplinarnim i interdisciplinarnim istraživanjima.
U znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost aktivno se uključuju svi subjekti fakulteta: visokoškolski učitelji i suradnici, stručni suradnici, studenti i vanjski subjekti: predstavnici drugih visokoškolskih zavoda te gospodarstva i javnog sektora.

Poslovni institut

Znanstveno-istraživački i stručan rad na fakultetu se odvija formalizirano unutar Poslovnog instituta, gdje djeluju registrirana skupina istraživača i uža istraživačka skupina. Poslovni institut koji je 3. ožujka 2005. godine bio upisan u evidenciju istraživačkih organizacija te je samostalna jedinica DOBA Fakulteta, bio je osnovan s ciljem objedinjenja teorije i prakse, naime suvremeni visokoškolski studij zahtijeva tijesnu povezanost s praksom i mora biti potkrijepljen s istraživačkim radom.
 

Znanstvena i stručna revija Međunarodno inovativno poslovanje

DOBA Fakultet Maribor već jedanaest godina izdaje stručnu i znanstvenu e-reviju Međunarodno inovativno poslovanje. Revija predstavlja izvorna mišljenja, iskustva i rezultate domaćih i stranih stručnjaka teoretičara i stručnjaka iz prakse, a ujedno pak nudi različite poglede na izazove suvremenog društva. Glavni urednik revije je red. prof. dr. Rasto Ovin.

 

Konferencije i simpoziji

Na DOBA Fakultetu za studente i za širu stručnu javnost svake godine organiziramo aktualne znanstvene ili stručne konferencije, odnosno simpozije, na kojima ugošćujemo važne stručnjake i znanstvenike iz Slovenije i iz inozemstva.


 

Međunarodni i nacionalni projekti

DOBA Fakultet prati nacionalne raspise i raspise europskih programa te kandidira za sredstva, koji sufinanciraju međunarodno povezivanje te produbljen razvojni i aplikativan istraživački rad u području djelatnosti fakulteta – u poveznici s ciljevima nacionalnih razvojnih programa i programa Europa 2020.

Popis projekata
 

Uključivanje STUDENATA u znanstveni i razvojni rad

DOBA Fakultet uključuje dodiplomske i poslijediplomske studente u znanstveno-istraživački rad u okviru istraživanja visokoškolskih učitelja i u okviru raspisanih istraživačkih tema fakulteta. Studenti se pod mentorstvom visokoškolskih učitelja uključuju u rad istraživačke skupine i s magistarskim radovima.

Suradnja s poduzećima
Uključivanje studenata u istraživački i stručni rad na DOBA Fakultetu u velikoj mjeri obuhvaća projekte za gospodarstvo, odnosno za radnu sredinu iz koje studenti dolaze. S obzirom na to da je većina studenata zaposlenih, koristimo priliku da su i projektni i seminarski radovi, odnosno završni stručni radovi studenata oblikovani kao korisni projekti za organizacije u kojima su zaposleni. Time studenti u praksi najkvalitetnije primjenjuju znanje stečeno tijekom studija.

Sudjelovanje na raspisima
Studenti pripremaju aplikativne zadatke i istraživačke projekte i u poduzećima u kojima su zaposleni i u drugim organizacijama. Na DOBA Fakultetu studente potičemo na pripremu takvih zadataka i projekata. Najbolji projekti studenata predstavljeni su u okviru događaja koje organiziramo na DOBA Fakultetu i izvan njega. Mnogi su od njih nagrađeni.

Informativni dani i savjetovanja
Informativni dani i savjetovanja
Deli
Deli
100% online studij
100% online studij
Popuni obrazac
Popuni obrazac